Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Első esély - esélyegyenlőség a mai iskolarendszerben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Első esély - esélyegyenlőség a mai iskolarendszerben"— Előadás másolata:

1 Első esély - esélyegyenlőség a mai iskolarendszerben
Varró Gabriella Hátrányos Helyzetű és Roma Gyermekek Integrációjáért Felelős Miniszteri Biztos Hivatala

2 Kihívások I. A magyar oktatási rendszer az OECD országok közül, legkevésbé biztosít egyenlő esélyeket az alacsonyabb iskolai végzettségű, és a szegényebb családokból származó gyerekeknek. (OECD PISA vizsgálat, 2000) Egy roma gyermeknek ötvenszer kisebb az esélye a diploma megszerzésére, mint nem roma társainak.

3 A PISA felmérésben a két szélső státuscsoport teljesítménye - természettudomány

4 Kihívások II. Míg a fogyatékosnak minősített gyermekek aránya az EU-ban 2,5-3%, Magyarországon ez az arány 5,3%. Az indokolatlanul fogyatékosnak minősített gyermekek között a roma gyermekek felülreprezentáltak. A fogyatékossággal élő gyermekek nevelésében, oktatásában az inklúzív szemlélet elterjedésének nehézségei: pedagógusok felkészületlensége, befogadó intézményi környezet hiánya.

5

6 Kihívások III. Szegregált roma osztályok magas száma Iskolai szelekció
Támogató, befogadó társadalmi attitűd hiánya, előítéletesség, diszkrimináció

7 „az államnak minden gyerek számára biztosítania kell, hogy tehetsége és képessége szerint a legjobb iskoláztatást kapja” „minden gyerek egyformán fontos a társadalom számára”

8 Mennyire foglalkoznak a szülők azzal, hogy hány cigány gyerek jár gyermeke osztályába?

9 PISA vizsgálat Teljesítmény-különbségek az iskolák között és az iskolákon belül (olvasás)

10 Európai Uniós elvárások
Diszkrimináció tilalma Lisszaboni folyamat Európa 2010-re a világ legversenyképesebb és legdinamikusabban fejlődő tudás alapú társadalma Fenntartható gazdasági növekedés, több és jobb minőségű munkahely, nagyobb társadalmi kohézió Feladat: A leszakadó rétegek integrálása a társadalomba, az iskolarendszer szelektivitásának csökkentése, a hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulási esélyeinek növelése, lemorzsolódásuk elleni küzdelem Az oktatási és képzési rendszerekhez való hozzáférés biztosítása

11 Esélyteremtés az óvodától az egyetemig
Óvoda: ingyenes étkezés a rászorultaknak Iskola: a rászorultak támogatása (étkezés, tankönyv…) együttnevelés biztos alapkészségek a tudáshoz és az információhoz való hozzáférés biztosítása mindenkinek (pl.: SDT) használható idegen nyelv tudás biztosítása ösztöndíjprogramok (új: „Út a …hoz”) régi és új fejlesztő programok (pl.: AJTP, AJKP, NFT HEF OP és ROP) Egyetem: kedvezőbb bejutás és mentori segítség a hátrányos helyzetűeknek

12 „Útravaló” - Ösztöndíjprogram 1
„Útravaló” - Ösztöndíjprogram 1. Hátrányos helyzetű tanulók és mentoraik ösztöndíjjal történő támogatása: „Út a középiskolába” „Út az érettségihez” „Út a szakmához” 2. Tehetséggondozás: „Út a tudományhoz” Folytatás: szeptember

13 HEF OP 2.1 Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben – központi program Pedagógus-továbbképzési programok Pedagógus alapképzési modulok Integrált oktatás programcsomagjai Társadalmi érzékenyítés Lemorzsolódás

14 2.1 Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben – pályázatok
A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésének támogatása intézményi együttműködés keretében a közoktatás területén. A hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítésének támogatása intézményi együttműködés keretében a közoktatás területén Modell értékű tanoda típusú tevékenységek támogatása a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikeressége érdekében.

15 Esélyegyenlőségi törvény
Közvetlen hátrányos megkülönböztetés (8. §) (nem, bőrszín, nemzetiség, nemzeti, vagy etnikai kisebbséghez tartozás, fogyatékosság, vallási vagy világnézeti meggyőződés, társadalmi származás stb.) Közvetett hátrányos megkülönböztetés Jogellenes elkülönítés: 8.§-ban meghatározott tulajdonságok alapján tárgyilagos mérlegelés szerinti ésszerű indok nélkül Zaklatás (megfélemlítés, megszégyenítés, megalázás), megtorlás (egyenlő bánásmód megsértését kifogásolóval szemben)


Letölteni ppt "Első esély - esélyegyenlőség a mai iskolarendszerben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések