Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Első esély - esélyegyenlőség a mai iskolarendszerben Varró Gabriella Hátrányos Helyzetű és Roma Gyermekek Integrációjáért Felelős Miniszteri Biztos Hivatala.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Első esély - esélyegyenlőség a mai iskolarendszerben Varró Gabriella Hátrányos Helyzetű és Roma Gyermekek Integrációjáért Felelős Miniszteri Biztos Hivatala."— Előadás másolata:

1 Első esély - esélyegyenlőség a mai iskolarendszerben Varró Gabriella Hátrányos Helyzetű és Roma Gyermekek Integrációjáért Felelős Miniszteri Biztos Hivatala

2 2 Kihívások I. - A magyar oktatási rendszer az OECD országok közül, legkevésbé biztosít egyenlő esélyeket az alacsonyabb iskolai végzettségű, és a szegényebb családokból származó gyerekeknek. (OECD PISA vizsgálat, 2000) - Egy roma gyermeknek ötvenszer kisebb az esélye a diploma megszerzésére, mint nem roma társainak.

3 3 A PISA felmérésben a két szélső státuscsoport teljesítménye - természettudomány

4 4 Kihívások II.  Míg a fogyatékosnak minősített gyermekek aránya az EU- ban 2,5-3%, Magyarországon ez az arány 5,3%.  Az indokolatlanul fogyatékosnak minősített gyermekek között a roma gyermekek felülreprezentáltak.  A fogyatékossággal élő gyermekek nevelésében, oktatásában az inklúzív szemlélet elterjedésének nehézségei: pedagógusok felkészületlensége, befogadó intézményi környezet hiánya.

5 5

6 6 Kihívások III.  Szegregált roma osztályok magas száma  Iskolai szelekció  Támogató, befogadó társadalmi attitűd hiánya, előítéletesség, diszkrimináció

7 7 „az államnak minden gyerek számára biztosítania kell, hogy tehetsége és képessége szerint a legjobb iskoláztatást kapja” „minden gyerek egyformán fontos a társadalom számára”

8 8 Mennyire foglalkoznak a szülők azzal, hogy hány cigány gyerek jár gyermeke osztályába?

9 9 PISA vizsgálat Teljesítmény-különbségek az iskolák között és az iskolákon belül (olvasás)

10 10 Európai Uniós elvárások n Diszkrimináció tilalma n Lisszaboni folyamat - Európa 2010-re a világ legversenyképesebb és legdinamikusabban fejlődő tudás alapú társadalma - Fenntartható gazdasági növekedés, több és jobb minőségű munkahely, nagyobb társadalmi kohézió Feladat: - A leszakadó rétegek integrálása a társadalomba, az iskolarendszer szelektivitásának csökkentése, a hátrányos helyzetű tanulók továbbtanulási esélyeinek növelése, lemorzsolódásuk elleni küzdelem - Az oktatási és képzési rendszerekhez való hozzáférés biztosítása

11 11 Esélyteremtés az óvodától az egyetemig Óvoda: n ingyenes étkezés a rászorultaknak Iskola: n a rászorultak támogatása (étkezés, tankönyv…) n együttnevelés n biztos alapkészségek n a tudáshoz és az információhoz való hozzáférés biztosítása mindenkinek (pl.: SDT) n használható idegen nyelv tudás biztosítása n ösztöndíjprogramok (új: „Út a …hoz”) n régi és új fejlesztő programok (pl.: AJTP, AJKP, NFT HEF OP és ROP) Egyetem: n kedvezőbb bejutás és mentori segítség a hátrányos helyzetűeknek

12 12 „Útravaló” - Ösztöndíjprogram 1. Hátrányos helyzetű tanulók és mentoraik ösztöndíjjal történő támogatása: „Út a középiskolába” „Út az érettségihez” „Út a szakmához” 2. Tehetséggondozás: „ Út a tudományhoz” Folytatás: 2005. szeptember

13 13 HEF OP 2.1 Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben – központi program n Pedagógus-továbbképzési programok n Pedagógus alapképzési modulok n Integrált oktatás programcsomagjai n Társadalmi érzékenyítés n Lemorzsolódás

14 14 2.1 Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben – pályázatok n A sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelésének támogatása intézményi együttműködés keretében a közoktatás területén. n A hátrányos helyzetű tanulók integrációs felkészítésének támogatása intézményi együttműködés keretében a közoktatás területén n Modell értékű tanoda típusú tevékenységek támogatása a hátrányos helyzetű tanulók iskolai sikeressége érdekében.

15 15 Esélyegyenlőségi törvény n Közvetlen hátrányos megkülönböztetés (8. §) (nem, bőrszín, nemzetiség, nemzeti, vagy etnikai kisebbséghez tartozás, fogyatékosság, vallási vagy világnézeti meggyőződés, társadalmi származás stb.) n Közvetett hátrányos megkülönböztetés n Jogellenes elkülönítés: 8.§-ban meghatározott tulajdonságok alapján tárgyilagos mérlegelés szerinti ésszerű indok nélkül n Zaklatás (megfélemlítés, megszégyenítés, megalázás), megtorlás (egyenlő bánásmód megsértését kifogásolóval szemben)


Letölteni ppt "Első esély - esélyegyenlőség a mai iskolarendszerben Varró Gabriella Hátrányos Helyzetű és Roma Gyermekek Integrációjáért Felelős Miniszteri Biztos Hivatala."

Hasonló előadás


Google Hirdetések