Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

LEADER FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2011 Előadó: Debreceni Lajos ügyvezető.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "LEADER FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2011 Előadó: Debreceni Lajos ügyvezető."— Előadás másolata:

1 LEADER FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2011 Előadó: Debreceni Lajos ügyvezető

2 ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK I. A pályázat benyújtásának általános, mindenkor, minden pályázóra kötelező érvényű kereteit központi szinten  miniszteri rendelet és  Irányító Hatósági közlemény szabályozza, de az egyes LEADER térségekben támogatható tevékenységeket, további előírt kötelezettségeket, elszámolható kiadásokat és értékelési szempontokat az Akciócsoportok által kidolgozott  célterületek jelölik ki. A sikeres pályázat összeállításához ezért több dokumentum megfelelő ismerete szükséges!

3 ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK II. Pályázat benyújtására a Körösök Völgyében csak az Akciócsoport területén tevékenykedő ügyfél jogosult, s a pályázat megvalósulásának helye is csak az Akciócsoport területe lehet (kivéve a térségen belüli szakmai együttműködés egyes eseteit). Pályázat benyújtására csak olyan ügyfél jogosult, akinek projektje az Akciócsoport Stratégiájához illeszkedik, illetve megfelel az előírt LEADER kritériumoknak!

4 AZ AKCIÓCSOPORT (HACS) TERÜLETE  Békés külterület  Békéscsaba külterület  Békésszentandrás  Csabacsűd  Csárdaszállás  Doboz  Gyomaendrőd  Hunya  Kamut  Kardos  Kétsoprony  Kondoros  Mezőberény  Murony  Örménykút  Szarvas  Tarhos  Telekgerendás

5 ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK III.  Egy pályázat egy célterületre irányulhat;  Egy ügyfél egy célterületre egy pályázatot nyújthat be;  Egy ügyfél egy jogcímen belül legfeljebb három pályázatot nyújthat be a 2007-2013-as időszakban.

6 A KÖRÖSÖK VÖLGYE TÉRSÉGÉBEN MEGPÁLYÁZHATÓ CÉLTERÜLETEK Az Akciócsoport térségében 5 jogcímen belül 10 különböző célterületre nyújtható be pályázat; Az összes rendelkezésre álló forrás 243 000 000 Ft

7 PROMÓCIÓS ÉS MARKETING TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA A TÉRSÉGI TURIZMUS FELLENDÍTÉSÉRE Támogatás vehető igénybe:  Az ágazatban érdekelt szereplők együttműködésének ösztönzésére;  A térség turisztikai kínálatát népszerűsítő rendezvények szervezésére és ilyen rendezvényeken való részvételre;  Promóciós és marketing termékek összeállítására, kidolgozására és terjesztésére;  Képzések, oktatások szervezésére. Támogatás mértéke: A rendelkezésre álló keretösszeg 25 000 000 Ft. Az igényelhető támogatás min. 5 000 000 Ft, max. 25 000 000 Ft.

8 PROMÓCIÓS ÉS MARKETING TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA A TÉRSÉGI TURIZMUS FELLENDÍTÉSÉRE Pályázatot nyújthatnak be:  Non-profit szervezetek  Mikro-kis és középvállalkozások  Egyéni vállalkozók  Magánszemélyek Támogatási intenzitás: non-profit szervezetek esetén az elszámolható kiadás 100%-a, egyéb esetben 60-65%-a

9 PROMÓCIÓS ÉS MARKETING TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA A TÉRSÉGI TURIZMUS FELLENDÍTÉSÉRE Specifikus feltételek: Az együttműködésben legalább 20 tag, de minden településről legalább 1 tag részt kell vegyen, akik között a kizárólag szálláshely szolgáltatók száma az egyéb szolgáltatók számát nem haladhatja meg; A projekt keretében legalább 2 rendezvényt, 2 képzést meg kell valósítani és legalább 2 marketing terméket létre kell hozni. Leader kritériumok: Lásd Leader kritériumok Elszámolható kiadások:  Rendezvény szervezés költségei  Képzés költségei  Kiadványkészítés költségei  Marketing tevékenységek költségei  Kapcsolattartás költségei  Infrastruktúra –fejlesztés (rendezvényhez kapcs.)  Arculati elemek

10 PROMÓCIÓS ÉS MARKETING TEVÉKENYSÉGEK TÁMOGATÁSA A TÉRSÉGI TURIZMUS FELLENDÍTÉSÉRE Értékelési szempontok: Lásd célterület katalógus Csatolandó dokumentumok:  Együttműködés szakmai programterve;  Értékeléshez kapcsolódó dokumentumok;  Non-profit szervezet esetén 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat;  „de minimis” nyilatkozatot;  Természetes személy esetén a lakcímkártya másolata;  Az Akciócsoport Helyi Bíráló Bizottsága által kiállított támogató nyilatkozat;

11 KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ELŐSEGÍTÉSE PROGRAMOK ÉS AKCIÓK TÁMOGATÁSÁVAL Támogatás vehető igénybe:  Programok/programsorozatok (rendezvény, előadás, technológiai bemutatás stb.);  Környezetvédelmi akciók/akciósorozatok szervezésére és lebonyolítására  Témák:  Környezeti fenntarthatóság  Megújuló és bioenergia hasznosítás  Ökológiai gazdálkodás Támogatás mértéke: A rendelkezésre álló keretösszeg 5 000 000 Ft. Az igényelhető támogatás min. 250 000 Ft, max. 1 000 000 Ft.

12 KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ELŐSEGÍTÉSE PROGRAMOK ÉS AKCIÓK TÁMOGATÁSÁVAL Pályázatot nyújthatnak be:  Non-profit szervezetek, akiknek tevékenységei között az alábbiak közül legalább egy szerepel  Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés  Természetvédelem, állatvédelem  Környezetvédelem  Tudományos tevékenység, kutatás  Sporttevékenység  Ár-és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység Támogatási intenzitás: az elszámolható kiadás 100%-a Specifikus feltételek: A pályázatokat civil szervezetek közötti együttműködésben kell megvalósítani. A projekt előzetes kommunikációjára legalább 2, utókommunikációjára legalább 1 kommunikációs csatornát vagy marketing eszközt igénybe kell venni.

13 KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ELŐSEGÍTÉSE PROGRAMOK ÉS AKCIÓK TÁMOGATÁSÁVAL Leader kritériumok: Lásd Leader kritériumok Elszámolható kiadások:  Rendezvény szervezés költségei  Marketing tevékenységek költségei  Infrastruktúra –fejlesztés  Eszközbeszerzés  Takarítás  Arculati elemek

14 KÖRNYEZETI FENNTARTHATÓSÁG ELŐSEGÍTÉSE PROGRAMOK ÉS AKCIÓK TÁMOGATÁSÁVAL Értékelési szempontok: Lásd célterület katalógus Csatolandó dokumentumok:  Létesítő okirat másolata;  Rendezvény(ek) programterve;  Együttműködési megállapodás;  Értékeléshez kapcsolódó dokumentumok;  30 napnál nem régebbi bírósági kivonat;  „de minimis” nyilatkozatot;  Az Akciócsoport Helyi Bíráló Bizottsága által kiállított támogató nyilatkozat;  23/2007. (IV.17.) FVM rendelet által előírt dokumentumok;

15 TÉRSÉGI ÉS NEMZETISÉGI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA Támogatás vehető igénybe:  A gazdasági-társadalmi-kulturális és nemzetiségi hagyományok megőrzését szolgáló  tájházak, kézműves műhelyek kialakítására  gyűjtemények létrehozására;  A kapcsolódó hagyományőrző tevékenység végzéséhez szükséges infrastrukturális és tárgyi eszköz háttér megteremtésére;  A funkcionális működtetésre;  Népszerűsítésre, Támogatás mértéke: A rendelkezésre álló keretösszeg 20 000 000 Ft. Az igényelhető támogatás min. 1 000 000 Ft, max. 7 000 000 Ft.

16 TÉRSÉGI ÉS NEMZETISÉGI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA Pályázatot nyújthatnak be:  Önkormányzatok, önkormányzati társulások  Non-profit szervezetek  Egyházi jogi személyek Támogatási intenzitás: az elszámolható kiadás 100%-a Specifikus feltételek: Helyi vagy országos védelem alatt álló épület felújítása, új épület építése, önálló eszközbeszerzés nem támogatható. Épület külső felújítása csak belső felújítással együtt támogatható. A létesítmény heti négy napon, napi legalább 4 órában látogatható kell legyen és az ügyfélnek csatlakoznia kell egy megyei szintű turisztikai szervezethez.

17 TÉRSÉGI ÉS NEMZETISÉGI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA Leader kritériumok: Lásd Leader kritériumok Elszámolható kiadások:  Építési munkák  Ingatlanhoz kapcsolódó telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra - fejlesztések  Eszközbeszerzés  Tradicionális eszközbeszerzés  Marketing kiadások  Működési költség  Arculati elemek  Egyéb elszámolható kiadások

18 TÉRSÉGI ÉS NEMZETISÉGI HAGYOMÁNYOK ÁPOLÁSA Értékelési szempontok: Lásd célterület katalógus Csatolandó dokumentumok:  Építési tervdokumentáció vagy alaprajz;  Jegyzői igazolás arról, hogy az épület nem áll helyi védelem alatt;  Együttműködési megállapodás;  Nyilatkozat a nyitva tartásról;  Értékeléshez kapcsolódó dokumentumok;  Non-profit szervezet esetén 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat;  Önkormányzat esetén képviselő testületi határozatról készült jegyzőkönyvi kivonat;  Egyház esetén az egyházi jogi személyiséget igazoló irat hiteles másolata  „de minimis” nyilatkozatot;  Az Akciócsoport Helyi Bíráló Bizottsága által kiállított támogató nyilatkozat;  Pénzügyi terv;  5 millió Ft-ot meghaladó támogatásigény esetén működtetési terv;  23/2007. (IV.17.) FVM rendelet által előírt dokumentumok;

19 HELYI AGRÁR TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉZMŰIPARI TERMÉKEK PIACI POZICIONÁLÁSA Támogatás vehető igénybe: a térségre jellegzetes agár, élelmiszeripari, kézműves és kisipari termékek népszerűsítését és értékesítési lehetőségeinek bővítését célzó  marketingtevékenységekre  nem termelő bemutató gazdaságok kialakítására Támogatás mértéke: A rendelkezésre álló keretösszeg 30 000 000 Ft. Az igényelhető támogatás marketing tevékenység esetén min. 500 000 Ft, max. 7 500 000 Ft, bemutató gazdaság esetén min. 500 000 Ft, max. 15 000 000 Ft.

20 HELYI AGRÁR TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉZMŰIPARI TERMÉKEK PIACI POZICIONÁLÁSA Pályázatot nyújthatnak be:  Mikro-kis és középvállalkozások (ha 2011. május 1-jén a HACS területén már székhellyel, telephellyel rendelkeztek)  Egyéni vállalkozók  Őstermelők  magánszemélyek Támogatási intenzitás: az elszámolható kiadás 60-65%-a Specifikus feltételek: A bemutató gazdaság az év 365 napjából legalább 180 napon látogatható kell legyen. A projektnek erősítenie kell az ágazaton belüli vagy ágazatok közötti együttműködést.

21 HELYI AGRÁR TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉZMŰIPARI TERMÉKEK PIACI POZICIONÁLÁSA Leader kritériumok: Lásd Leader kritériumok Elszámolható kiadások:  Építési munkák  Ingatlanhoz kapcsolódó telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra – fejlesztések  Minőség és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése  Eszközbeszerzés  Tradicionális eszközbeszerzés  Marketing kiadások  Arculati elemek  Egyéb elszámolható kiadások

22 HELYI AGRÁR TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK ÉS KÉZMŰIPARI TERMÉKEK PIACI POZICIONÁLÁSA Értékelési szempontok: Lásd célterület katalógus Csatolandó dokumentumok:  Marketing tevékenység esetén megtérülési és marketing terv;  Együttműködési megállapodás;  Bemutató gazdaság esetén nyilatkozat a nyitva tartásról;  Értékeléshez kapcsolódó dokumentumok;  „de minimis” nyilatkozatot;  Az Akciócsoport Helyi Bíráló Bizottsága által kiállított támogató nyilatkozat;  Pénzügyi terv;  5 millió Ft támogatásigény esetén üzleti terv;  Magánszemély esetén lakcímkártya másolata;  Mikro-kis és középvállalkozás esetén nyilatkozat arról, hogy 2011. május 1-jén már székhellyel, telephellyel rendelkezett a HACS területén;  23/2007. (IV.17.) FVM rendelet által előírt dokumentumok

23 EGÉSZSÉGES ÉLELMISZERELŐÁLLÍTÁS Támogatás vehető igénybe: az EK Szerződés I. sz. melléklete szerinti Annex I. termékek előállítását, hozzáadott értékének növelését és értékesítési feltételeinek javítását célzó fejlesztésekre. Támogatás mértéke: A rendelkezésre álló keretösszeg 50 000 000 Ft. Az igényelhető támogatás min. 500 000 Ft, max. 15 000 000 Ft

24 EGÉSZSÉGES ÉLELMISZERELŐÁLLÍTÁS Pályázatot nyújthatnak be:  Mikro-kis és középvállalkozások (ha 2011. május 1-jén a HACS területén már székhellyel, telephellyel rendelkeztek)  Egyéni vállalkozók  Őstermelők  Magánszemélyek  Önkormányzatok és társulásaik Támogatási intenzitás: az elszámolható kiadás 60-65%-a Specifikus feltételek: A fejlesztésnek marketing tevékenységre is irányulnia kell, de marketing tevékenység önállóan nem támogatható. A projekteket partnerségben kell megvalósítani.

25 EGÉSZSÉGES ÉLELMISZERELŐÁLLÍTÁS Leader kritériumok: Lásd Leader kritériumok Elszámolható kiadások:  Építési munkák  Ingatlanhoz kapcsolódó telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra – fejlesztések  Minőség és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése  Eszközbeszerzés  Tradicionális eszközbeszerzés  Marketing kiadások  Arculati elemek  Egyéb elszámolható kiadások

26 EGÉSZSÉGES ÉLELMISZERELŐÁLLÍTÁS Értékelési szempontok: Lásd célterület katalógus Csatolandó dokumentumok:  Helyi terméket érintő fejlesztés esetén nyilatkozat a helyi termékről;  Együttműködési megállapodás;  Értékeléshez kapcsolódó dokumentumok;  „de minimis” nyilatkozatot;  Az Akciócsoport Helyi Bíráló Bizottsága által kiállított támogató nyilatkozat;  Pénzügyi terv;  5 millió Ft támogatásigény esetén üzleti/működtetési terv;  Magánszemély esetén lakcímkártya másolata;  Mikro-kis és középvállalkozás esetén nyilatkozat arról, hogy 2011. május 1-jén már székhellyel, telephellyel rendelkezett a HACS területén;  Önkormányzat esetén a képviselő-testületi határozatról készült jegyzőkönyvi kivonat;  23/2007. (IV.17.) FVM rendelet által előírt dokumentumok;

27 FALUSI SZÁLLÁSHELYEK KIALAKÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA Támogatás vehető igénybe: Falusi szálláshelyek kialakítására, bővítésére, korszerűsítésére és kapcsolódó szolgáltatásaik fejlesztésére, melyek a következők lehetnek: alkalmi falusi és agro turisztika, öko turisztika, lovas-vadász-horgász turizmus, vízi turizmus, kerékpáros turizmus. Támogatás mértéke: A rendelkezésre álló keretösszeg 40 000 000 Ft. Az igényelhető támogatás min. 1 000 000 Ft, max. 14 000 000 Ft.

28 FALUSI SZÁLLÁSHELYEK KIALAKÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA Pályázatot nyújthatnak be:  Mikro-kis és középvállalkozások (ha 2011. május 1-jén a HACS területén már székhellyel, telephellyel rendelkeztek)  Egyéni vállalkozók  Non-profit szervezetek  Magánszemélyek  Önkormányzatok és társulásaik Támogatási intenzitás: az elszámolható kiadás 60-65%-a Specifikus feltételek: Ha a pályázó mezőgazdasági tevékenységéből származó árbevétele az 50%-ot meghaladja, a fejlesztést kizárólag gazdaságon kívül jelenleg is végzett tevékenysége keretében valósíthatja meg. A nem támogatható tevékenységek köre és nem elszámolható kiadások körére ügyelni kell! Az ingatlanhoz tartozó telek alapterületének nagysága új szálláshely kialakítása esetén el kell érje a legalább 500 m2-t, és közútról vagy önálló helyrajzi számon útként nyilvántartott magánútról gépjárművel közvetlenül megközelíthető kell legyen. A szálláshely az alábbi feltételeknek eleget kell tegyen: legalább hat, legfeljebb tizenhat férőhellyel rendelkezik, a saját használatú helyiségektől és lakrésztől elkülönül, összkomfortos, a 239/2009. (X. 20.) Korm. rendeletnek megfelelő üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, valamint megfelel ezen kormányrendelet 1. számú melléklete 6. pontjában foglaltaknak. A pályázó köteles az üzemeltetési kötelezettség alatt a vendégeknek legalább kétféle szolgáltatást nyújtani - amelyből az egyik más szolgáltatóval történő megállapodás alapján is nyújtható - az alábbiak közül: étkeztetés, szabadidős sport vagy rekreációs szolgáltatás, vezetett túrázási lehetőség, természeti vagy kulturális értékek megismertetése, bemutatása.

29 FALUSI SZÁLLÁSHELYEK KIALAKÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA Leader kritériumok: Lásd Leader kritériumok Elszámolható kiadások:  Építési munkák  Ingatlanhoz kapcsolódó telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra – fejlesztések  Minőség és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése  Eszközbeszerzés  Tradicionális eszközbeszerzés  Marketing kiadások  Arculati elemek  Egyéb elszámolható kiadások

30 FALUSI SZÁLLÁSHELYEK KIALAKÍTÁSÁNAK TÁMOGATÁSA Értékelési szempontok: Lásd célterület katalógus Csatolandó dokumentumok:  Együttműködési megállapodás;  Értékeléshez kapcsolódó dokumentumok;  „de minimis” nyilatkozatot;  Az Akciócsoport Helyi Bíráló Bizottsága által kiállított támogató nyilatkozat;  Pénzügyi terv;  5 millió Ft támogatásigény esetén üzleti/működtetési terv;  Magánszemély esetén lakcímkártya másolata;  Mikro-kis és középvállalkozás esetén nyilatkozat arról, hogy 2011. május 1-jén már székhellyel, telephellyel rendelkezett a HACS területén;  Önkormányzat esetén a képviselő-testületi határozatról készült jegyzőkönyvi kivonat;  Non-profit szervezet esetén 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat;  23/2007. (IV.17.) FVM rendelet által előírt dokumentumok;

31 MEGÚJULÓ ENERGIAFARM ÉS ENERGIAHÁZ VAGY BEMUTATÓÜZEM KIALAKÍTÁSA Támogatás vehető igénybe: a térségben fellelhető megújuló és bioenergia fajtákat és azok lakossági és gazdasági célú hasznosítását elméleti és gyakorlati szinten bemutató, látogatható energiafarmok és bemutató energiaházak és energia üzemek kialakítására és kapcsolódó programok szervezésére. Támogatás mértéke: A rendelkezésre álló keretösszeg 30 000 000 Ft. Az igényelhető támogatás min. 10 000 000 Ft, max. 30 000 000 Ft

32 MEGÚJULÓ ENERGIAFARM ÉS ENERGIAHÁZ VAGY BEMUTATÓÜZEM KIALAKÍTÁSA Pályázatot nyújthatnak be:  Mikro-kis és középvállalkozások (ha 2011. május 1-jén a HACS területén már székhellyel, telephellyel rendelkeztek)  Egyéni vállalkozók  Non-profit szervezetek  Magánszemélyek  Önkormányzatok és társulásaik Támogatási intenzitás: az elszámolható kiadás 60-65%-a Specifikus feltételek: A pályázatokat partnerségben kell megvalósítani, legalább 3 alternatív energiaforrás hasznosításának bemutatása és legalább 2 kapcsolódó program szervezése kötelező. A létesítmény heti legalább 5 napon, napi legalább 4 órában látogatható kell legyen.

33 MEGÚJULÓ ENERGIAFARM ÉS ENERGIAHÁZ VAGY BEMUTATÓÜZEM KIALAKÍTÁSA Leader kritériumok: Lásd Leader kritériumok Elszámolható kiadások:  Építési munkák  Ingatlanhoz kapcsolódó telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra – fejlesztések  Minőség és környezetirányítási rendszerek, szabványok bevezetése  Eszközbeszerzés  Tradicionális eszközbeszerzés  Marketing kiadások  Arculati elemek  Egyéb elszámolható kiadások  Speciálisan meghatározott kiadások (programokhoz kapcsolódóan)

34 MEGÚJULÓ ENERGIAFARM ÉS ENERGIAHÁZ VAGY BEMUTATÓÜZEM KIALAKÍTÁSA Értékelési szempontok: Lásd célterület katalógus Csatolandó dokumentumok:  Együttműködési megállapodás;  SZIE Szarvasi Víz-és Környezetgazdálkodási Karának vagy valamely munkatársának támogató nyilatkozata;  Nyilatkozat nyitva tartásról;  Programok programterve;  Értékeléshez kapcsolódó dokumentumok;  „de minimis” nyilatkozatot;  Az Akciócsoport Helyi Bíráló Bizottsága által kiállított támogató nyilatkozat;  Pénzügyi terv;  5 millió Ft támogatásigény esetén üzleti/működtetési terv;  Magánszemély esetén lakcímkártya másolata;  Mikro-kis és középvállalkozás esetén nyilatkozat arról, hogy 2011. május 1-jén már székhellyel, telephellyel rendelkezett a HACS területén;  Önkormányzat esetén a képviselő-testületi határozatról készült jegyzőkönyvi kivonat;  Non-profit szervezet esetén 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat;  23/2007. (IV.17.) FVM rendelet által előírt dokumentumok;

35 KÖZÖSSÉGI TEREK KIALAKÍTÁSA ÉS FUNKCIONÁLIS HASZNOSÍTÁSA Támogatás vehető igénybe: a helyi közösségek tevékenységeinek és programjainak teret adó, a pályázó tevékenységének megfelelő  belső és/vagy külső közösségi terek;  és/vagy szabadtéri sportlétesítmények és azok kiszolgáló létesítményeinek kialakítására, felújítására;  funkcionális működtetésére;  kapcsolódó programok szervezésére. Támogatás mértéke: A rendelkezésre álló keretösszeg 25 000 000 Ft. Az igényelhető támogatás min. 2 000 000 Ft, max. 7 000 000 Ft

36 KÖZÖSSÉGI TEREK KIALAKÍTÁSA ÉS FUNKCIONÁLIS HASZNOSÍTÁSA Pályázatot nyújthatnak be:  Non-profit szervezetek  Egyházi jogi személyek  Önkormányzatok és társulásaik Támogatási intenzitás: az elszámolható kiadás 100%-a Specifikus feltételek: Építési beruházás csak helyi vagy országos védelem alatt nem álló ingatlanon valósulhat meg, kivéve a szabadtéri sportlétesítményeket. Belső közösségi tér és szabadtéri sportlétesítmény esetén új építés nem támogatható, kivéve a sportlétesítményekhez kapcsolódó szociális helyiségeket. Belső közösségi tér esetén külső felújítás csak belső felújítással együtt támogatható. Mezőberény és Szarvas településeken, valamint azon településeken ahol IKSZT működik vagy kialakítása van folyamatban, belső közösségi tér nem támogatható. A fejlesztéshez kapcsolódóan legalább 2 program szervezése kötelező. A létesítmény legalább heti 4 napon napi legalább 4 órában látogatható kell legyen. A projektnek erősítenie kell a szférákon belüli és a szférák közötti együttműködést.

37 KÖZÖSSÉGI TEREK KIALAKÍTÁSA ÉS FUNKCIONÁLIS HASZNOSÍTÁSA Leader kritériumok: Lásd Leader kritériumok Elszámolható kiadások:  Építési munkák  Ingatlanhoz kapcsolódó telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra – fejlesztések  Eszközbeszerzés  Tradicionális eszközbeszerzés  Marketing kiadások  Működési költség  Arculati elemek  Egyéb elszámolható kiadások  Speciálisan meghatározott kiadások (programokhoz kapcsolódóan)

38 KÖZÖSSÉGI TEREK KIALAKÍTÁSA ÉS FUNKCIONÁLIS HASZNOSÍTÁSA Értékelési szempontok: Lásd célterület katalógus Csatolandó dokumentumok:  Együttműködési megállapodás;  Támogató nyilatkozatok;  Nyilatkozat nyitva tartásról;  Tervdokumentáció vagy alaprajz;  Programok programterve;  Értékeléshez kapcsolódó dokumentumok;  „de minimis” nyilatkozatot;  Az Akciócsoport Helyi Bíráló Bizottsága által kiállított támogató nyilatkozat;  Pénzügyi terv;  5 millió Ft támogatásigény esetén működtetési és fenntarthatósági terv;  Egyházi jogi személy esetén jogi személyiséget igazoló irat hiteles másolata;  Önkormányzat esetén a képviselő-testületi határozatról készült jegyzőkönyvi kivonat;  Non-profit szervezet esetén 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat, létesítő okirat és 2010. évi egyszerűsített számviteli beszámoló, szükség esetén települési önkormányzat támogató határozatáról készült jegyzőkönyvi kivonat;  Jegyzői igazolás arról, hogy a fejlesztéssel érintett ingatlan nem áll helyi védelem alatt;  23/2007. (IV.17.) FVM rendelet által előírt dokumentumok;

39 HELYI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE Támogatás vehető igénybe: nem formális, iskolarendszeren kívüli képzések, képzési programok, oktatások szervezésére az alábbi témákban  Hálózatépítés  Marketing-kommunikáció az üzleti és a civil szférában  Turizmus  Gazdaságfejlesztési és szakmai ismeretek  Alternatív foglalkoztatási módok Támogatás mértéke: A rendelkezésre álló keretösszeg 10 000 000 Ft. Az igényelhető támogatás min. 250 000 Ft, max. 2 500 000 Ft

40 HELYI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE Pályázatot nyújthatnak be:  Non-profit szervezetek  Egyházi jogi személyek  Önkormányzatok és társulásaik  Mikro-kis és középvállalkozások  Egyéni vállalkozók  magánszemélyek Támogatási intenzitás: non-profit szervezetek, egyházak, önkormányzatok esetén az elszámolható kiadás 100%-a, egyéb esetekben az elszámolható kiadás 60-65%-a. Specifikus feltételek: A projekteket partnerségben kell megvalósítani.

41 HELYI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE Leader kritériumok: Lásd Leader kritériumok Elszámolható kiadások:  Képzés, oktatás költségei  Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés  arculati elemek  Egyéb elszámolható kiadások

42 HELYI KOMPETENCIÁK FEJLESZTÉSE Értékelési szempontok: Lásd célterület katalógus Csatolandó dokumentumok:  Együttműködési megállapodás;  Képzési terv;  Értékeléshez kapcsolódó dokumentumok;  „de minimis” nyilatkozatot;  Az Akciócsoport Helyi Bíráló Bizottsága által kiállított támogató nyilatkozat;  Egyházi jogi személy esetén jogi személyiséget igazoló irat hiteles másolata;  Önkormányzat esetén a képviselő-testületi határozatról készült jegyzőkönyvi kivonat;  Non-profit szervezet esetén 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat;  23/2007. (IV.17.) FVM rendelet által előírt dokumentumok;

43 ROMA KISEBBSÉGEK BEILLESZKEDÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSE Támogatás vehető igénybe: a térségben élő cigány kisebbségek beilleszkedését elősegítő  együttműködések ösztönzésére,  rendezvények és  képzések, oktatások szervezésére és lebonyolításra  kapcsolódó marketing tevékenységekre. Támogatás mértéke: A rendelkezésre álló keretösszeg 8 000 000 Ft. Az igényelhető támogatás min. 2 000 000 Ft, max. 8 000 000 Ft.

44 ROMA KISEBBSÉGEK BEILLESZKEDÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSE Pályázatot nyújthatnak be:  Non-profit szervezetek  Egyházi jogi személyek  Önkormányzatok és társulásaik Támogatási intenzitás: az elszámolható kiadás 100%-a Specifikus feltételek: Az együttműködésben a térségben működő cigány kisebbségi önkormányzatok legalább 2/3-ának, valamint minden érintett településről további 1 szervezetnek és 2 szakmai szervezetnek, szakembernek részt kell vennie. A szakmai program keretében legalább 4 képzést, oktatást meg kell valósítani.

45 ROMA KISEBBSÉGEK BEILLESZKEDÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSE Leader kritériumok: Lásd Leader kritériumok Elszámolható kiadások:  Rendezvények költségei  Képzés, oktatás költségei  Kiadványkészítés költségei  Marketing tevékenység költségei  Kapcsolattartás költségei  Infrastruktúra fejlesztés (a rendezvényekhez kapcsolódóan)  Arculati elemek

46 ROMA KISEBBSÉGEK BEILLESZKEDÉSÉNEK ELŐSEGÍTÉSE Értékelési szempontok: Lásd célterület katalógus Csatolandó dokumentumok:  Együttműködés szakmai programterve;  Értékeléshez kapcsolódó dokumentumok;  „de minimis” nyilatkozatot;  Az Akciócsoport Helyi Bíráló Bizottsága által kiállított támogató nyilatkozat;  Egyházi jogi személy esetén jogi személyiséget igazoló irat hiteles másolata;  Önkormányzat esetén a képviselő-testületi határozatról készült jegyzőkönyvi kivonat;  Non-profit szervezet esetén 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat;  23/2007. (IV.17.) FVM rendelet által előírt dokumentumok;

47 ADMINISZTRATÍV ELŐÍRÁSOK I.  A támogatás utófinanszírozású, a támogatott projekt legalább 80%-át meg kell valósítani (pénzügyi megvalósítás);  A megvalósítási határidők jogcímenként eltérőek - csak eszköz és gépbeszerzés beruházás esetén 2 év (közbeszerzés esetén + 6 hónap) - építési beruházás esetén 3 év (közbeszerzés esetén + 6 hónap) - rendezvény és térségen belüli szakmai együttműködés esetén 2 év - képzés esetén 18 hónap De! 9 hónapon belül kötelező kifizetési kérelmet benyújtani, 2 éven belül pedig a projekt 50%-val el kell számolni, kivéve ha a megvalósítási időszak 2 év vagy annál kevesebb.  Működési költség a beruházáshoz kapcsolódó kiadások elszámolását követő időszaktól igényelhető.  Arculati elemek;

48 ADMINISZTRATÍV ELŐÍRÁSOK II.  A célterületeken belül az elszámolható kiadások egymáshoz viszonyított aránya is meghatározott, illetve külön belső korlátok is beépítésre kerültek (pl. képzés esetén a max. elszámolható kiadás 25 000 Ft/fő/nap;  Költségvetési szervek esetén a támogatási intenzitás számításának alapja a nettó elszámolható kiadás;  A szoftver és marketing költség nem tartozik az egyéb elszámolható kiadások közé;  Nem igényelhető támogatás olyan fejlesztésre, melyre az ügyfél korábban támogatást nyert, vagy kérelme elbírálása folyamatban van;  Referenciaár alkalmazása az elszámolható kiadások tekintetében;  Árajánlatok formai-tartalmi kritériumai;  Bejelentési kötelezettségek jogvesztő határidőkhöz kötöttek! (rendezvény, képzés, térségen belüli szakmai együttműködés, közbeszerzés);  A falusi szálláshelyek fejlesztése célterületet kivéve, ahol csak Békés külterület, Békéscsaba külterület, Gyomaendrőd, Mezőberény és Szarvas településeken lehet fejlesztést megvalósítani, minden célterület keretében minden település jogosult;

49 A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA I. A pályázatok benyújtásának rendszere 2 lépcsős: I. lépcső: projekt adatlap benyújtása a Körösök Völgye Akciócsoport Helyi Bíráló Bizottságához legkésőbb 2011. szeptember 29-ig; II. lépcső: a korábban benyújtott projekt adatlapot támogató HBB nyilatkozat birtokában pályázat beadása legkésőbb 2011. október 30-ig.

50 A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA II. A projekt adatlapnak tartalmaznia kell a tervezett fejlesztés rövid szöveges összefoglalását, költségigényét és az adott célterülethez előírt leader kritériumoknak való megfelelést, legalább 4 esetben. Az adatlapokat postai úton tértivevényes levélként vagy személyesen lehet eljuttatni a Helyi Bíráló Bizottság adminisztratív szervéhez (munkaszervezet).

51 A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA III. A beadás kizárólag elektronikus úton történik, vagyis csak „Ügyfélkapus” hozzáférés birtokában és MVH regisztrációs szám egyidejű megléte esetén lehetséges. Az ügyfél döntése alapján a pályázat benyújtása meghatalmazott útján is teljesíthető. Ez esetben az ügyfél képviselője (meghatalmazott) a saját regisztrációs számát és ügyfélkapus hozzáférését használhatja a pályázat beadásához, mindenekelőtt azonban érvényes meghatalmazással kell rendelkeznie mindezen tevékenységek végrehajtására. A képviselő részére a meghatalmazást az ügyfél már meglévő, vagy újonnan igényelt jelszava aktivizálásával adhatja meg. Az ügyfél a meghatalmazáshoz szükséges jelszót a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal illetékes kirendeltségén, személyesen vagy postai úton igényelheti a G946 nyomtatvány benyújtásával. A pályázatot benyújtani kívánó ügyfelek a Körösök Völgye Akciócsoport munkaszervezetét is megbízhatják a pályázat beadásával. Amennyiben munkatársainkat szeretnék felkérni az ún. technikai közreműködői feladatok ellátására, úgy ezen igényüket legkésőbb 2011. szeptember 10-ig, írásban kell jelezniük felénk, egyúttal vállalniuk kell a 76/2011. (VII.29.) VM rendelet 20.§ (2) bekezdésében előírt kötelezettségeket. A kidolgozott pályázatokat kizárólag elektronikusan, ügyfélkapun keresztül lehet benyújtani.G946 nyomtatvány

52 DOKUMENTUMOK ÉS ELÉRHETŐSÉGEIK  76/2011. (VII.29.) VM rendelet (általános feltételek) www.magyarorszag.hu jogszabálykeresőjewww.magyarorszag.hu  99/2011. (VIII.2.) ÚMVP IH közlemény (pályázati felhívás, célterületek, leader kritériumok, formanyomtatványok, HBB) www.kormany.hu  MVH közlemény (általános feltételek és formanyomtatványok) www.mvh.gov.hu

53 MINDEN DOKUMENTUM EGY HELYEN WWW.KOROSOKVOLGYE.HU DOKUMENTUMTÁR

54 KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET! Ügyfélszolgálati iroda: Békéscsaba, Mednyánszky u. 2. I/10. Postacím: 5600 Békéscsaba, Pf. 142. Tel./Fax: 66/430-355 Mobil: 20/501-0143 E-mail: korosokvolgye@invitel.hukorosokvolgye@invitel.hu Web: www.korosokvolgye.huwww.korosokvolgye.hu


Letölteni ppt "LEADER FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK 2011 Előadó: Debreceni Lajos ügyvezető."

Hasonló előadás


Google Hirdetések