Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szintvizsgáztatás az agrárgazdasági szakképesítéseknél Szabó Sándorné Ráckeve, 2013. augusztus 29. 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szintvizsgáztatás az agrárgazdasági szakképesítéseknél Szabó Sándorné Ráckeve, 2013. augusztus 29. 1."— Előadás másolata:

1 Szintvizsgáztatás az agrárgazdasági szakképesítéseknél Szabó Sándorné Ráckeve, 2013. augusztus 29. 1

2 Jogszabályi háttér 2 Szakképzési törvény – 2011. évi CLXXXVII. törvény Új OKJ megjelenése – 150/2012. (VII. 6.) kormányrendelet Az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól - 217/2012. (VIII. 9.) kormányrendelet Az NGM hatáskörébe tartozó szakmák szakmai és vizsgakövetelményeiről szóló miniszteri rendelet – 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendelet

3 3 Szakképzési kerettantervek - 14/2013. (IV. 05.) rendelet Szakmai és vizsgáztatási követelmények - 41/2013. (V. 28) VM rendelettel

4 Szintvizsga bevezetése (előzmények) 4 A szintvizsga elődje az időközi vizsga, szintfelmérő vizsga A 2003. évi XXIX törvény lehetővé teszi a szintvizsga szervezését Minőségbiztosítás bevezetése az oktatásban – szintvizsga a folyamatba épített „gyártásközi ellenőrzés” Képzési szakasz lezárásakor alkalmazva, annak mérésére, hogy a tanuló elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat

5 5 2004 modellkísérletek (szintvizsgaszabályzat, feladatbank, értékelés) Szintvizsgák beépülése a tanév rendjébe

6 Szintvizsga bevezetése (jelen) 6 Szintvizsga célja : annak mérése, hogy a tanuló szakiskolában az első szakképzési évfolyamon elsajátította-e az irányítás melletti munkavégzéshez szükséges kompetenciákat

7 7 A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) az alábbi a vidékfejlesztési miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések szintvizsgáit szervezi: Dísznövénykertész Kertész Virágkötő, virágkereskedő Erdészeti szakmunkás Mezőgazdasági gépész

8 8 Édesipari termékgyártó Élelmiszeripari szakmunkás Húsipari termékgyártó Molnár Pék Szőlész, borász Gazda Halász, haltenyésztő Lovász Mezőgazdasági gazdaasszony, falusi vendéglátó

9 9 A 27/2012. (VIII. 27.) NGM rendeletben megjelent SZVK alapján indított 3 éves képzéseknél a szintvizsga kötelező! Annak a szakiskolai tanulónak:  aki nappali rendszerű oktatásban,  vagy a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban vesz részt és nem rendelkezik érettségi vizsgával.

10 10 A szintvizsga gyakorlati vizsgarészből áll !

11 11 A szintvizsga komplex, vagy legfeljebb 4 feladatból állhat, a szakterület igényeinek, jellegzetességeinek megfelelően: A gyakorlati képzés szakmai követelményeire épül:  manuális cselekvés, szakmai alapfogások,  általános szakmai tevékenység,  alapvető számítási műveletek,  rajzolvasás,  munkautasítások értelmezése, stb.

12 12 Szintvizsga időtartama: 120-240 perc Nem számítható be a végrehajtás időtartamába:  a tételek kihirdetése,  a munkahely elfoglalása,  rendkívüli leállás pl.: anyaghiány, eszközhiány, áramkimaradás, stb.,

13 Szintvizsga értékelése 13 Szerezhető maximális pontszám: 100  0 – 50% 1 (elégtelen, nem felelt meg)  51 – 60%2 (elégséges, megfelelt)  61 – 70% 3 (közepesen megfelelt)  71 – 80%4 (jól megfelelt)  81- 100%5 (kiválóan megfelelt)

14 14 A feladatok értékelésénél figyelembe kell venni:  a modulkövetelményekben előírt kompetenciák teljesítését,  a fellépést, a munkához való hozzáállást,  a higiéniai, a személyi felszerelés szakmai és esztétikai megjelenítését,  a kommunikációt,  a munkavédelmi, tűzvédelmi, higiéniai, környezetvédelmi szabályok betartását.

15 15 A szintvizsga eredménye nem számít bele a tanuló év végi szakmai érdemjegyébe!

16 16 A szintvizsgát a gazdálkodó szervezetnél folyó gyakorlati képzés megkezdése előtt kell megszervezni Szintvizsga időpontja: az első szakképzési évfolyam február első tanítási napjától - április utolsó napjáig.

17 17 A szakiskolai képzésben a kilencedik évfolyamon (illetve a szintvizsga teljesítéséig) a szakmai gyakorlati képzést:  a szakképző iskolában vagy  a gyakorlati képzés folytatására jogosult szervezet kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhelyében lehet megszervezni.

18 Kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhely 18  Kifejezetten erre a célra létrehozott vagy átalakított,  a termeléstől teljesen elkülönített,  a nyilvántartást vezető szerv (NAK) által kizárólag gyakorlati képzési célt szolgáló tanműhellyé minősített,  állandó tanműhelyvezetői felügyelettel működő,  csoportos (legalább 8 tanuló) képzésére alkalmas,  iskolán kívüli gyakorlati képzőhely,  ahol a tanulók tanulószerződés vagy együttműködési megállapodás alapján vesznek részt a gyakorlati képzésben.

19 19 Szintvizsgát a NAK területileg illetékes Megyei Igazgatóságai szervezik a szakképző iskolák bevonásával. A szintvizsga követelményeit a szakképesítés szakképzési kerettanterve alapján a NAK dolgozza ki.

20 20 A szintvizsga követelményei nyilvánosak a NAK honlapján megtalálhatóak. A szintvizsga követelményeit a szakiskola ismerteti a tanulóval és a tanuló szüleivel, a honlapján folyamatosan biztosítja a szintvizsga követelményeinek nyilvánosságát.

21 21 Nem vehet részt a szintvizsgán az a szakiskolai tanuló, akinek a szintvizsga megkezdéséig a gyakorlati képzési időben az igazolt és igazolatlan hiányzása összesen meghaladta a gyakorlati képzési idő 20%-át.

22 22 Eredményes szintvizsga Tanulószerződés kötése Üzemi gyakorlat lehetősége

23 23 A szintvizsgát nem teljesítő tanuló részére a NAK területileg illetékes Igazgatósága: javító pótló szintvizsgát szervez.

24 24 A javító, pótló szintvizsgák helyét és időpontját a NAK illetékes Megyei Igazgatóságai határozzák meg június 10-ig Javító, pótló szintvizsgák: június 15 - augusztus 30 közötti időszakban szervezhetők.

25 Szintvizsga előkészítése 25 A szintvizsga előkészítésével kapcsolatos feladatokat a NAK területileg illetékes Megyei Igazgatósága látja el!

26 26 Szakiskola tájékoztatása a szintvizsga követelményeiről a tanulók és a szülők részére, segítő tanár és a jegyző kijelölése, megbízása (nem tagjai a vizsgabizottságnak). Összeférhetetlenség! NAK Megyei Igazgatóság Értesítés a szakképző iskolák felé a szintvizsga szervezéséről (egyeztetés). Tanulói létszámok pontosítása (iskolánként, szakmánként).

27 27 Vizsgabizottság kijelölése → minden vizsgacsoporthoz külön vizsgabizottságot kell kialakítani. A vizsgabizottság a NAK által megbízott elnökből és vizsgabizottsági tagból áll. Összeférhetetlenség! A vizsgabizottság megbízása egy vizsgaalkalomra szól! A NAK on-line rendszerben tartja nyilván a szintvizsga bizottságok elnöki névjegyzékét.

28 28 A szintvizsga elnöki pályázati felhívás a NAK honlapján található!

29 29 Vizsgahelyszínek kiválasztása, bejárása, véglegesítése. NAK Megyei Igazgatóság tájékoztatása a szakiskola és a gyakorlati képzőhely felé a vizsga menetéről, a szervezési feladatokról. Tanulók jelentkeztetése, tanulói adatlapok a NAK hálózatáról letölthetőek.

30 30 Vizsgafeladatok kiválasztása (vizsgaszervező, szakiskola és a szintvizsgabizottság elnöke egyeztetve választja ki). Kiválasztás után titkosan kezelendő. Vizsgacsoportok kialakítása.

31 31 Tanulók értesítése a szintvizsga időpontjáról, helyszínéről. A vizsga dokumentumainak (iratainak) elkészítése szakmánként és vizsgacsoportonként (jegyző).

32 Költségek 32 Szintvizsga költségeinek tervezése, véglegesítése, engedélyeztetése. A szintvizsgán elszámolható költségek:  Anyagköltség,  Vizsgahelyszín bérleti díja,  Rezsiköltség,  Szervezési költség.

33 Költségvetés 33 Költségvetés vizsgánként készül. Feltüntetésre kerül:  iskola neve, címe,  szakma megnevezése, száma,  vizsga jelölése (azonosító száma)  vizsga helyszíne,  vizsga időpontja,  tanulók létszáma,  tételes költségvetés.

34 34 A költségtervet a NAK Gazdasági és Informatikai Igazgatósága hagyja jóvá!

35 Szintvizsgabizottság díjazása 35 Elnök:  A mindenkori minimálbér 2,5%-a/vizsgázó tanuló. Vizsgabizottsági tag:  A mindenkori minimálbér 2%-a/vizsgázó tanuló.

36 Szintvizsga lebonyolítása 36 A szintvizsgabizottság a vizsga megkezdése előtt ellenőrzi:  a vizsga szakmai feltételeit,  a vizsgafeladat előkészítését,  a biztonságos munkavégzés feltételeit,  meghatározza a vizsga időbeosztását.

37 37 A szintvizsgát csak a teljes vizsgabizottság előtt, a vizsgabizottság munkáját segítő tanár jelenlétében szabad megkezdeni, illetve folytatni. Az elnököt a vizsgabizottsági tag rövid ideig helyettesítheti maximum 30 perc. Amennyiben a vizsgabizottság tagja nem tudja ellátni feladatát, a NAK Megyei Igazgatósága gondoskodik a helyettesítésről.

38 38 A vizsga menete:  Tanulók azonosítása  Szintvizsga megnyitása  Munka-, tűz-, és balesetvédelmi oktatás → jegyzőkönyv! →aláírás!

39 39  Feladat kiosztása, rövid tájékoztatás  Felügyelet melletti önálló munkavégzés

40 Értékelés 40  A szintvizsgabizottság értékeli a tanulókat, a segítő tanár javaslatot tehet a vizsgázók teljesítményének értékelésére.  A vizsgabizottság határozatait bizottsági értekezleten hozza meg. - a szintvizsga megkezdése előtt, - a szintvizsga befejezését követően, - a vizsgát zavaró körülmény, szabálytalanság esetén.  Vitás esetben az elnök szava dönt!

41 41  Sikeresen teljesítette a szintvizsgát az a tanuló, aki legalább 51%-os eredményt elért.  A szintvizsgát nem, illetve sikertelenül teljesítő tanulók számára a NAK Megyei Igazgatósága évente legalább egy alkalommal javító, pótló szintvizsgát szervez.  A javító, pótló vizsgát a tanulói létszámtól függően a NAK Megyei Igazgatósága által meghatározott intézményben kell megszervezni.

42 Igazolás 42  Az eredményes szintvizsgát tett tanulók részére jelöléssel ellátott igazolás kiállítása.  Az igazoláson a NAK Megyei Igazgatójának körbélyegzőjét kell használni.  Az igazolás 1 eredeti példányban készül.  Az elveszett igazolásról a tanuló kérésére a vizsgaszervező igazolás másolatot állít ki.

43 Szintvizsga zárása 43 Az elnök ismerteti a tanulókkal a szintvizsga eredményeit, kiosztja az igazolásokat. A szintvizsgáról egyetlen jegyzőkönyv készül.

44 A szintvizsgabizottság elnökének feladatai 44  A vizsgabizottság munkájának irányítása, értekezletek vezetése,  A szintvizsga szabályos előkészítésének, feltételeinek,  lebonyolításának ellenőrzése,  Tanulók adatainak ellenőrzése,

45 45  A vizsga nyugodt légkörének biztosítása,  A vizsgával kapcsolatos dokumentumok ellenőrzése,  Tanulók tájékoztatása az őket érintő döntésekről, a szintvizsgával kapcsolatos tudnivalókról,  A szintvizsga eredményeinek kihirdetése, vizsga értékelése, igazolások átadása.

46 A szintvizsga dokumentumai 46 Tanulói adatlap  A vizsgázóról a szintvizsga megkezdése előtt az iskola által szolgáltatott adatok alapján a vizsgaszervező - NAK Megyei Igazgatóság - tanulói adatlapot készít.  A szintvizsga eredményét a vizsga jegyzője vezeti rá az adatlapra  A szintvizsgabizottság elnöke, vizsgabizottsági tagja, és jegyzője írja alá.

47 47 Pontozó lap  A feladatok, feladatrészek értékelésére szolgál.  A vizsgabizottság az értékelő lapon szereplő pontoknak megfelelően határozza meg a vizsgázó minősítését.

48 48 Értékelő lap  Tartalmazza a vizsgázó adatait,  minősítését,  a vizsgabizottság elnökének, tagjának, jegyzőjének és a segítő tanárának aláírását.  A szintvizsga jegyzőkönyvének mellékletét képezi.  Hitelesített másolatát az iskola őrzi.

49 49 Igazolás  A NAK által elfogadott, jelöléssel ellátott igazolás adható csak ki.  A szintvizsga jegyzője az adatlapon szereplő adatokkal megegyezően állítja ki.  A vizsgabizottság elnöke, tagja írja alá.  A NAK Megyei Igazgatójának körbélyegzőjével kell ellátni.  Egy eredeti példányban készül.

50 50 Jegyzőkönyv A szintvizsgáról egyetlen jegyzőkönyv készül, amely időrendben tartalmazza :  a vizsga összes eseményét,  a szintvizsgabizottság értekezleteit,  szintvizsgabizottság döntéseit, véleményét,  a vizsgabizottság elnökének, tagjának, jegyzőjének és a segítő tanárának aláírását,  a jegyzőkönyvhöz csatolni kell a szintvizsgával kapcsolatos iratokat (feladatlapok,értékelő lap)

51 Szintvizsgaelnöki pályázat 51 A NAK a szintvizsga elnöki teendőinek ellátására szakemberek jelentkezését várja! Jelentkezés folyamatos! A pályázati felhívás tartalmazza:  A szakképesítéseket  A részvétel feltételeit  Hová kell benyújtani a pályázatot  Milyen dokumentumokat kell csatolni

52 ÉS… 52 A szintvizsga:  Kompetenciák mérését szolgálja  A gyakorlati képzés minőségét javítja  Képzési hajlandóságot növeli  Hozzájárul a duális képzéshez

53 Tanuló szempontjából 53 Sikerélményt ad (adhat) Vizsgaszituáció jobb teljesítményre ösztönöz Az egyéni önellenőrzés eszköze Előkészíti az üzemi gyakorlatot

54 54 Köszönöm a figyelmet! szabo.sandorne@nak.hu 06 30 959 7616


Letölteni ppt "Szintvizsgáztatás az agrárgazdasági szakképesítéseknél Szabó Sándorné Ráckeve, 2013. augusztus 29. 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések