Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Prezentáció címe Együttműködésen alapuló válságkezelés Széni Nándor, Válságkezelő Szakértői Munkacsoport tagja.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Prezentáció címe Együttműködésen alapuló válságkezelés Széni Nándor, Válságkezelő Szakértői Munkacsoport tagja."— Előadás másolata:

1 Prezentáció címe Együttműködésen alapuló válságkezelés Széni Nándor, Válságkezelő Szakértői Munkacsoport tagja

2 Tartalom ElőzményekHelyzetelemzés Gazdasági szféra Gazdasági szféra Önkormányzatok Önkormányzatok Munkaerő piaci hatások Munkaerő piaci hatások Kitörési pontok Rövid távra javasolt intézkedések Rövid távra javasolt intézkedések Hosszabb távra javasolt intézkedések Hosszabb távra javasolt intézkedések Pénzügyi keretek

3 Előzmények Kihívás Az Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács kompetenciája válsághelyzetek esetén. Az NFGM felkérése válságkezelési terv készítésére. Válságkezelési kormánybiztos ajánlásai.Válaszok Regionális Válságkezelési Tervező Csoport megalakítása. Információk összegyűjtése a válsággal érintett területekről. Regionális Válságkezelési Terv készítése, elfogadása.

4 Helyzetelemzés A régiónk válsággal sújtott gazdasági szférája első körben Az első körben érintett ágazatok, iparágak: Autóipari beszállítók, Gépipar és azok beszállítói, Elektronikai ipar egyes alágazatai, Építőipar. második hullámban A második hullámban érintetté váló ágazatok, iparágak: Könnyűipari feldolgozók (cipő, textil), Üveg és porcelánipar, Vegyipar, Szolgáltatási szektor (idegenforgalom, kereskedelem)

5 Helyzetelemzés A KKV-k körében érzékelhető válságjelek A KKV-k körében érzékelhető válságjelek szinte teljes körűen összeomlottak. A banki hátterek szinte teljes körűen összeomlottak. adminisztratív kötöttségek mögé menekült A banki szféra adminisztratív kötöttségek mögé menekült és megfeledkezett ügyfeleiről. Nő a körbetartozáskorábban likvid nagyvállalati Nő a körbetartozás - a korábban likvid nagyvállalati kör is MÁR beletartozik. bizalomvesztés, a készpénzfizetés Az alapanyag kereskedelemben is totális a bizalomvesztés, a készpénzfizetés kötelezővé vált. forgóeszközök mennyisége. Drasztikusan megnőtt az immobil forgóeszközök mennyisége. forrásokat felélik. A fejlesztésekre fordítható forrásokat felélik. önrészének finanszírozása Az elnyert pályázatok önrészének finanszírozása komoly nehézségeket okoz – nő a projekthalasztási igény.

6 Helyzetelemzés A nagyvállalati szféra reakciója és annak hatása a telephelyek (leányvállalatok) közötti termelés áthelyezéseket, telephely bezárásokat, drasztikus térségi centralizációs az anyavállalatok megkezdték a telephelyek (leányvállalatok) közötti termelés áthelyezéseket, telephely bezárásokat, drasztikus térségi centralizációs programokba kezdtek, lokális kockázati az anyacégek saját globális kockázataikat nem kívánják lokális kockázati elemekkel tetézni, válság elhúzódása következtében felgyorsul aBusiness Process Reengineering) a válság elhúzódása következtében felgyorsul a BPR (Business Process Reengineering) – átstrukturálás, pozíciói ingataggá leszakadóban vannak. a magyar leányvállalatok pozíciói ingataggá váltak, a versenyképességi rangsorokban leszakadóban vannak.

7 Helyzetelemzés A pénzügyi szektor helyzete nehezíti a pályázati önerő finanszírozását. bizonytalanság, forráshiány forráshiány,bizalomvesztés, nem transzparens működés nem transzparens működés, romló fizetési morál romló fizetési morál, túlszabályozott, szigorú és lassúhitelek túlszabályozott, szigorú és lassú hitelek

8 Helyzetelemzés Az önkormányzatok helyzete tartalékokat felhalmozni átvészeli nagyobb bajbakisebb települések Azon városok többsége, ahol sikerült tartalékokat felhalmozni, várhatóan könnyebben átvészeli a gazdasági, pénzügyi válság hatásait, nagyobb bajba kerülhetnek viszont a kisebb települések. Érzékelhető problémák: normatív támogatások A normatív támogatások csökkenése, közüzemi díjak emelkedése A közüzemi díjak emelkedése, az ingatlanpiac megtorpanása, Növekvő hitelállománylikviditási gondok Növekvő hitelállomány, likviditási gondok.

9 Helyzetelemzés A válság munkaerő piacon megjelenő hatásai A válság munkaerő piacon megjelenő hatásai több ezer fős étszámleépítés 2009-ben több ezer fős, átmeneti vagy tartós jellegű létszámleépítés várható. tovább nőmunkanélküliség Térségünkben tovább nő az eddig is magas munkanélküliség, és a társadalmi feszültség.

10 Kitörési pontok Regionális intézményi keretek létrehozása Regionális intézményi keretek létrehozása regionális szintű válságkezelő szakértői munkacsoport létrehozása - munkaterv alapján történő válságmenedzselés. A RFT felhatalmazásával bíró, regionális szintű válságkezelő szakértői munkacsoport létrehozása - munkaterv alapján történő válságmenedzselés. regionális válságkezelési stratégia kidolgozása Részletes (régióspecifikus, de ágazatilag is összehangolt) regionális válságkezelési stratégia kidolgozása az RFT és az ÉMRFÜ koordinálásával. Minden eddiginél szélesebb körűhelyzetfelmérés és kauzális vizsgálatok. Minden eddiginél szélesebb körű helyzetfelmérés és kauzális vizsgálatok. elmérési rendszer kiegészítéseinformációs szolgálattal Felmérési rendszer kiegészítése egy információs szolgálattal. ( valsaginfo@norda.hu ) valsaginfo@norda.hu tanácsadóihálózat kialakítása működtetése Regionális válságtanácsadói hálózat kialakítása és hatékony, működtetése.

11 Kitörési pontok Kiút lehetősége a gazdasági szereplőknek A beavatkozás fő területei: Piac és munkahelymegtartás, Vevői kapcsolattartás és háttérszolgáltatások, Gyártás és raktározás, Kereskedelem, elosztás, logisztika, Kutatás, fejlesztés, Központi irányítás és lokális irányítás kompetenciái. Elvárható állami beavatkozások: A helyi munkahelyek védelme, Hazai fogyasztás ösztönző intézkedések, A Magyarországon kívülre irányuló termelés kihelyezés (outsourcing) minimalizálása, a befelé irányuló kihelyezés (insourcing) támogatása.

12 Kitörési pontok Rövid távú (direkt, intervenciós típusú) javaslatok a foglalkoztatás megtartására Foglalkoztatási Garancia Alap Foglalkoztatási Garancia Alap létrehozása létszámleépítések lelassítása Csoportos létszámleépítések lelassítása Részmunkaidőskonstrukció Részmunkaidős támogatási konstrukció közfoglalkoztatási rendszer átalakítása A közfoglalkoztatási rendszer átalakítása megrendelések preferálása Állami megrendelések preferálása

13 Kitörési pontok A pénzügyi szektort érintő rövidtávú intézkedések kamattámogatás biztosítása a helyi KKV-k részére, regionális hitelgarancia-alapok kialakítása, a projekt megvalósításához kapcsolódó kifizetések felgyorsítása, a magasan kvalifikált szakemberek megtartása érdekében a lakhatási feltételek javítása, regionális kockázati tőke alapok létrehozása, export garancia és hitellehetőségek visszaállítása, államilag kamattámogatott hitelforrások.

14 Kitörési pontok Nagyvállalati szereplőket segítő rövidtávú intézkedések A nagy fejlesztési projektek megmentésének segítése. Az insourcing keretében transzferálódó használt eszközök befogadásának támogatása. Az üzleti tevékenység mindennapi eszközévé fejlődött faktoring technikához való hozzáférés szélesítése.

15 Kitörési pontok Az önkormányzatokat segítő intézkedések rövid távon közbeszerzési törvény, szerkezetének felülvizsgálata, A közbeszerzési törvény, ill. az ehhez kapcsolódó állami megrendelések szerkezetének felülvizsgálata, pályázati rendszer eljárásrendjének módosítása (gyorsítás), A pályázati rendszer eljárásrendjének módosítása (gyorsítás), pályázati finanszírozási rendszer egyszerűsítése A pályázati finanszírozási rendszer egyszerűsítése, felgyorsítása, az előlegfizetési rendszer kialakítása, „EU önerőalap” feltöltése Az „EU önerőalap” feltöltése az önkormányzati fejlesztések biztosabb indításához, Válságkezelés szempontú pályázatértékelési tényezők beemelése az ÉMOP rendszerébe.

16 Kitörési pontok A gazdaságélénkítési lehetőségei Munkahelyteremtés segítése ÉMOP 1.1.1.B Egyedi regionális ipartelepítés ÉMOP 1.1.1.F Telephelyfejlesztés ÉMOP 1.1.1.G Üzleti infrastruktúra fejlesztése a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben ÉMOP 1.2.1. Klaszterek, vállalati együttműködések kialakítása

17 Kitörési pontok Hosszabb távra javasolt intézkedések Az RFT kezdeményezze az É-Moi régió 2007 – 2013 közötti fejlesztési forrásainak átcsoportosítását a regionális válságkezelési célok elérése érdekében. Hatékonyabbá kell tenni az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközrendszert és a szociális ellátó rendszert. Növelni kell a hátrányos helyzetű munkavállalói csoportok foglalkoztathatóságát. Meg kell újítani a közoktatási rendszert. Tovább kell korszerűsíteni a térség gazdasági szerkezetét. Előtérbe kell helyezni az innovációs centrumok fejlesztését.

18 Pénzügyi keretek Új Magyarország Fejlesztési Terv Operatív Programjai (GOP, KözOP, TÁMOP, TIOP, KEOP, ÁROP, EKOP, ÉMOP) Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (III. és IV. tengely) Hazai források (TEKI, LEKI, CÉDE, TRFC) Kedvezményes hitelkonstrukciók

19 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "Prezentáció címe Együttműködésen alapuló válságkezelés Széni Nándor, Válságkezelő Szakértői Munkacsoport tagja."

Hasonló előadás


Google Hirdetések