Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

II/1 HÍDÉPÍTÉS Acélszerkezetek Dr. Iványi Miklós.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "II/1 HÍDÉPÍTÉS Acélszerkezetek Dr. Iványi Miklós."— Előadás másolata:

1 II/1 HÍDÉPÍTÉS Acélszerkezetek Dr. Iványi Miklós

2 II/2 Acélgerenda hidak I. (Vasúti hidak) 8.1 Hídszerkezetek felépítése Szerkezeti kialakítás fejlődési irányzatai, befolyásoló tényezők: –Térben együttdolgozó elemű szerkezetek (pl. ferde kábeles hidak, szekrénykeresztmetszetek) –Számítógépek alkalmazása a méretezési eljárásban (pl. ortotróp lemezek); –Élettartamra való tervezés (fáradás) –Növelt folyáshatárú acélok (ridegtörés) –Műanyagok alkalmazása (pl. saruk, pályaburkolatok)

3 II/ Vasúti hidak szerkezeti kialakításának fejlődése ábra. Vasúti hídkeresztmetszetek fejlődése

4 II/ ábra. Pálya és főtartó együttdolgozása a) kereszttartók torzulása az övek megnyúlása következtében; b) együttdolgozás végső merev tárcsákkal; c) együttdolgozás ortotrop acél pályalemezzel

5 II/ Közúti hidak szerkezeti kialakításának fejlődése ábra. Közúti gerendahíd-keresztmetszetek a) vasbeton pályalemezzel együttdolgozó szekrény; b) ortotrop lemezes szekrényhíd; c) két főtartós, ortotrop pályaszerkezetű híd; d) kábellel feszített acélhíd

6 II/6 a) ferde kábelekre függesztett gerendahíd; b) függőhíd

7 II/7 a) alsópályás ívhíd; b) felsőpályás ívhíd

8 II/ Vasúti hidak Vasúti hídpálya Vasúti hidak osztályozása a hídpálya szerint: Nyíltpályás hidak. A felépítményt gerendatartók támasztják alá. a) keresztaljas b) hosszaljas c) magánaljas Zártpályás hidak. A felépítményt pályalemez támasztja alá Zúzottkőágyazatos hidak a) Az ágyazatot alátámasztó lemez (teknő) egyúttal áthidaló szerkezet is (pl. kavicságyas teknőhíd) b)Az ágyazatot alátámasztó lemez (teknő) elsősorban az ágyazat alátámasztására szolgál, de az alátámasztó gerendatartókkal együttdolgozhat Közvetlen sínleerősítésű hidak: zártpályás, de ágyazat nélküli szerkezetek. a) A sínt közvetlenül az áthidaló lemezszerkezetre erősítik b) A sín terhét viselő lemez az alátámasztó gerendatartókkal együttdolgozik, de nem önálló áthidaló szerkezet.

9 II/9 1. Nyíltpályás vasúti hidak (1) Vágány-alátámasztás · ábra. Hídfás vasúti híd keresztmetszete

10 II/ ábra. Hídfacsavar ábra. Felső övlemez nélküli szegecselt hossztartó ábra. Hídfacsavar elhelyezése szegecslyukban

11 II/ ábra. Hídfa rögzítése szegecselt acéltartóhoz ábra. Hídfa rögzítése a hossztartóhoz

12 II/ ábra. Hídfamegtámasztás (rögzítés) a hossztartókon a) keresztmetszet; b) alaprajz

13 II/ ábra. Hídfarögzítés (lekötés) a híd hosszirányában ábra. Hídfapapucs a külső sínnél vágánytúlemelés esetén ábra. A hossztartókra kerülő hídfamegtámasztás részletei [Stahlbau, 1974] a) állandó felső övvel; b) lépcsőzött, hegesztett felső övvel; c) széles felső övvel és csavarozott fedőlemezzel; d) keskeny felső övvel és szegecselt fedőlemezzel

14 II/ ábra. Hídfamegtámasztás főtartókra

15 II/15 (2) Pályatartók ábra. A támaszsüllyedés meghatározása a) egyvágányú hidak; b) kétvágányú hidak ábra. A hossztartó pontosabb számítása a) mértékadó tartópontok; b) az MF1 mezőnyomaték hatásábrái; c) az MS1 támasznyomaték hatásábrái

16 II/ ábra. Közelítő nyomatéki burkolóábra meghatározása hossztartó méretezéséhez Folytacél anyagú, szögecselt és hegesztett egyvágányú vasúti hidak pályatartóinak szorzótényezői: a 1 =0.95; a 2 =0.80; a 3 =0.75; b 1 =1.00; b 2 =1.15

17 II/17 (3) Hossztartóbekötés ábra. Hossztartóbekötések két átkötőlemezzel és színelő felső övvel ábra. Hossztartóbekötések két átmenő (átkötő) hevederrel és süllyesztett hossztartókkal

18 II/ ábra. Hossztartóbekötések átkötő lemezzel és konzollal ábra. Feszültségszámítás MS negatív támasznyomatéknál ábra. A szerelési illesztések elrendezése a hossztartó-kapcsolatok gyári elkészítése esetén

19 II/ ábra. Hossztartó- csatlakozás (kapcsolat) két keresztalakú lemezzel ábra. Hossztartóbekötések az alsó övben tompavarratokkal a) átkötőlemezek a felső övben; b) keresztalakú lemez a felső övben

20 II/20 (4) hossztartó-szélrács ábra. A hossztartó-szélrács kialakítása

21 II/ ábra. Hossztartók szélrácsrendszerei ábra. Különleges eset az oldalerők felvételére a) rendszer; b) kialakítás

22 II/22 (5) Féktartó és együttdolgozás a) A főtartó és hossztartó akaratlan (véletlen) együttdolgozása ábra. Féktartók a hossztartó-szélrács síkjában ábra. Féktartók a főtartó-szélrács síkjában

23 II/ ábra. A főtartó és a hossztartó akaratlan együttdolgozása (elv) a) keresztmetszet; b) deformálatlan alaprajz; c) deformált alaprajz; d) közelítő számítás

24 II/ ábra. A pályamegszakítások (FU) és a féktartók (BV) helye ábra. A pályamegszakítások kialakítása

25 II/25 (b) A főtartó és hossztartó szándékos együttdolgoztatása ábra. A főtartó és a hossztartó szándékos együttdolgoztatása (elv) a) keresztmetszet; b) deformálatlan alaprajz; c) deformált alaprajz ábra. A féktartók (BV) helye ábra. Rácsos tartóként kialakított végtárcsa rendszere

26 II/ ábra. A főtartókkal összekapcsolt hossztartó-szélrács veszi fel az összes szélterhet ábra. Tömörfalú végtárcsa elrendezése ábra. Kombinált fő- és hossztartó-szélrács

27 II/27 (6) Egyebek ábra. Ágyazatlezárás egyenes felépítménynél 1 – főtartó; 2 – kereszttartó; 3 – hossztartó; 4 – hídfő ábra. Ágyazatlezárás ferde alépítmény esetén 1 – főtartó; 2 – kereszttartó; 3 – hossztartó; 4 – hídfő ábra. A terelősínek kialakítása

28 II/28 2. Zárt építésű hídpálya (1) Zúzottkő ágyazattal ábra. Acéllemezes pályaszerkezet ágyazatátvezetéssel ábra. Alsópályás, ágyazatátvezetéses, ferde gerincű híd, keresztirányú bordázattal [Darvas, 1984] ábra. Tehereloszlás együttdolgozó pálya esetén

29 II/ ábra. Folytatólagos hosszbordák kapcsolatai ábra. Az EC3/2 szabályzat által vasúti hidakhoz ajánlott merevítő bordák kialakítása

30 II/ ábra. Keresztirányú vízelvezetés [Stahlbau, 1974] ábra. Hosszirányú vízelvezetés [Stahlbau, 1974] a) keresztmetszet; b) hosszmetszet

31 II/ ábra. Teknőlemezes hídpálya [Stahlbau, 1974] a) a kereszttartónál; b) a teknőlemez közepén; 1 – zúzottkő ágyazat; 2 – szigetelés; 3 – teknőlemez; 4 – hossztartó; 5 – kereszttartó; 6 – víznyelő; 7 – víznyelő folyóka ábra. Acél hídpálya hosszbordák nélkül ábra. Dongalemezes hídpálya

32 II/32 (2) Közvetlen leerősítéssel ábra. Acéllemezes pályaszerkezet [Darvas, 1984] a)keresztmetszet; b) kereszttartó-csatlakozás felülnézete ábra. 1:20 hajlású rugalmas sínlekötés [Darvas, 1984] a) acél pályalemezhez; b) betonlemezhez

33 II/ ábra. Ortotrop acéllemezes pályaszerkezet [Darvas, 1984]

34 II/ ábra. Együttdolgozó szerkezetű hídpálya előregyártott elemekből  Siebert, 1967  szerint a) keresztmetszet; b) felülnézet; c) keresztirányú hézag (fuga)

35 II/ Gerinclemezes vasúti gerendahidak ábra. Egynyílású (kéttámaszú) gerinclemezes tartók a) állandó tartómagassággal; b) a támasznál csökkentett tartómagasság­gal; c) hídsorozat külön alátámasztásokkal; d) hídsorozat ráültetéssel ábra. Folytatólagos tömör tartók változó tartómagassággal [Stahlbau, 1974] a) egyvágányú nyitottpályás teknőhíd (süllyesztett pályás); b) kétvágányú zárt, felsőpályás híd

36 II/ ábra. Oldalirányú megtámasztás  Förtsch, Sedlacek, 1966  szerint ábra. Vízszintes kihorgonyzás (vázlatos)

37 II/37 Alaprajz ábra. Egyenes hidak saruelrendezése a) egynyílású tartó; b) folytatólagos tartó pillérrel; c) folytatólagos tartó ingakerettel; d) folytatólagos tartó két ingaoszloppal; e) központos közbenső alátámasztás folytatólagos tartón

38 II/ ábra. Ferde hidak lerövidített végkereszttartókkal ábra. Ferde hidak ferde végkereszttartókkal ábra. Ferde hidak saruelrendezése

39 II/ ábra. Vágányívekben fekvő hidak (elv) a) egyenes hidak; b) íves tengelyű hidak ábra. Süllyesztett pályás hidak (teknőhidak) vágányívben

40 II/ ábra. Ívben fekvő felsőpályás híd  Reimers, 1962  szerint ábra. Ívben fekvő süllyesztett pályás hidak (teknőhidak) a)  Goerg, 1965  szerint; b)  Ohlemutz, 1968  szerint

41 II/41 Keresztmetszet ábra. Régi szerkezeti megoldású felsőpályás híd [Stahlbau, 1974]

42 II/ ábra. Felsőpályás híd kisebb támaszközökre

43 II/ ábra. Régi szerkezeti megoldású süllyesztett pályás híd (teknőhíd) [Stahlbau, 1974] a) felültetett szárnylemezzel; b) beépített pamlaglemezzel

44 II/ ábra. Süllyesztett pályás híd lmax=33m támaszközzel  Brauer, Domann, 1958  szerint

45 II/ ábra. Acélpályás hidak (hossz- és keresztbordák) zúzottkő ágyazattal a) l=24,0m  Giehrach, 1965  szerint; b) l=14,5m  Giehrach, 1965  szerint; c) l=2  44,9m  Haager, 1959  szerint

46 II/46 Szerkezeti részletek ábra. Szélrács-csomólemezek csatlakozása a) hozzáhegesztett („rátett”) csomólemez; b) behegesztett („kiváltó”) csomólemez

47 II/ ábra. Helyszíni hegesztett illesztés ábra. Függőleges merevítések

48 II/ ábra. Övlemezváltás a) vastagságváltozás; b) szélességváltozás; c) pótövlemez

49 II/ Rácsos vasúti gerendahidak ábra. Egyszerű hálózatú rácsos tartórendszerek a) szimmetrikus rácsozás, alsó pálya; b) szimmetrikus rácsozású tartó összekötő rudakkal, alsó pálya; c) szimmetrikus rácsozás összekötő rudakkal, alsó pálya; d) szimmetrikus rácsozás összekötő rudakkal, felső pálya; e) oszlopos rácsozású, felső pályás tartó; f) K-rácsozás, alsó pálya

50 II/ ábra. Rácsos tartórendszerek többszörös rácsozással a) rombikus rácsozású tartó összekötő rudakkal; b) egyszeres rombikus rácsozású tartó; c) „másfélszeres” rácsozású rombikus tartó; d) kétszeres rombikus rácsozású tartó ábra. Rácsos többtámaszú hídfőtartóka) párhuzamos övű; b) támaszoknál kiékelt

51 II/ ábra. A főtartó-szélrácsok statikai rendszerei a) kéttámaszú híd; b) pilléreken, ill. ingakereteken alátámasztott folytatólagos híd; c) ingakeretekkel alátámasztott folytatólagos híd

52 II/52 Keresztmetszetek ábra. Főtartórudak szögecselt keresztmetszetalakjai (K: csomólemezek) a) felső öv; b) alsó öv; c) rácsrudak ábra. Szögecselt keresztmetszetek változtatása a rúderőknek megfelelően

53 II/ ábra. Főtartórudak hegesztett keresztmetszetalakjai a) felső öv; b) alsó öv; c) rácsrudak

54 II/ ábra

55 II/ ábra


Letölteni ppt "II/1 HÍDÉPÍTÉS Acélszerkezetek Dr. Iványi Miklós."

Hasonló előadás


Google Hirdetések