Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Algoritmusok. Algoritmus fogalma: zEgy feladat megoldására szolgáló egyértelműen előírt módon és sorrendben végrehajtandó véges tevékenységsorozat, mely.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Algoritmusok. Algoritmus fogalma: zEgy feladat megoldására szolgáló egyértelműen előírt módon és sorrendben végrehajtandó véges tevékenységsorozat, mely."— Előadás másolata:

1 Algoritmusok

2 Algoritmus fogalma: zEgy feladat megoldására szolgáló egyértelműen előírt módon és sorrendben végrehajtandó véges tevékenységsorozat, mely véges idő alatt befejeződik. zA tevékenység matematikai művelettől kezdve tetszőleges számítási, gyártási vagy technológiai művelet lehet.

3 zAz algoritmus egy feladat minden eshetőségre felkészített megoldásmenete. zMűveletek tartalmát és sorrendjét meghatározó egyértelmű utasításrendszer, amely a megfelelő kiinduló adatokból a kívánt eredményre vezet. zEgy probléma megoldásának véges számú lépésben történő egyértelmű és teljes leírása.

4 Az algoritmus tulajdonságai: zVégrehajtható zminden lépése egy elemi utasítás vagy további algoritmus zegy és csak egy felé haladhatunk tovább (meghatározott sorrend) zvéges számú lépésben véget ér

5 Fogalmak: zVáltozó: olyan mennyiség, amely az algoritmus végrehajtása során megváltozik. zKonstans: olyan mennyiség, amely az algoritmus végrehajtása során nem változik meg. ( ,  ) zAzonosító: olyan jelsorozat, amellyel a változó tartalmára hivatkozhatunk, és megváltoztathatjuk azt.

6 zÉrtékadás: az a művelet, melynek során a változó új értéket kap, megváltozik. Vnév := kif (kifejezés) zKezdőérték: a változó és a konstans induló értéke a start pontban zDeklaráció: algoritmus azon pontja, ahol a változót először elhelyezzük.

7 zDefiniált: egy változó definiált, ha értékadás művelet bal oldalán már szerepelt (vagy billentyűzetről kapott értéket) Pl: A := 15 zDefiniálatlan: egy változó definiálatlan, ha nem definiált.

8 A változók tulajdonságai: zNév (azonosító): ycsak az angol abc betűivel, vagy _-lel kezdődhet (aláhúzásjellel) ybetűből, számjegyekből, _-ből állhat yszóközt és egyéb speciális jelet nem tartalmazhat ya kis és nagybetűk nem különböznek egymástól (Algoritmusnál igaz. A C nyelvben már nem igaz.) yhossza minimum 1, maximum bármennyi karakter

9 zTípus: A típus meghatározza, hogy milyen műveletek végezhetőek a változóval. yLogikai ySzám xegész xvalós yKarakter (betű, számjegy, speciális írásjel) ySzöveg (karakterlánc)

10 zÉrték: A típus meghatározza az értéket. Pl: Boolean:logikaiigaz vagy hamis Integer: egész-  …+  Real: valós-  …+  (törtek is) Char: karaktera, 6, x, ? String: szövegalma,almafára mászott,a

11 Típusok műveletei: zLogikai:Not And Or Xor hasonlítás: =  zValós:+ - * / =     =  = zEgész:+ - * =     =  = %(maradékos osztás maradéka zString:+ =     =  = zKarakter:=     =  =

12 Logikai alapfogalmak

13 Logikai alapfogalmak: zA feltételek logikai típusúak. zKét végeredményük lehet: igaz vagy hamis. (igen, nem) zMinden állításnak létezik tagadása. zBármely állítás és tagadása közül csak az egyik igaz.

14 Logikai műveletek: logikai feltételek összekapcsolására szolgálnak. zTagadás művelete (NOT): Igazságtáblázatok:

15 zÉs művelet (AND):

16 zVagy művelet (OR):

17 zKizáró vagy művelet (XOR):

18 Általános igazságok: AANDNOTA  hamis AORNOTA  igaz AANDigaz  A AANDhamis  hamis AORigaz  igaz AORhamis  A NOT(NOT A)  A

19 De Morgan tételek: zNOT (A and B) = NOT A or NOT B zNOT (A or B) = NOT A and NOT B

20 Tevékenységszerkezetek

21 Tevékenységek: - elemi művelet: a végrehajtó megérti, végrehajtja - összetett művelet: tovább kell bontani elemi tevékenységekre

22 z1. szekvencia: elemi utasítások sorban, egymás utáni végrehajtása z2. szelekció – elágazás: feltételtől függő teljesítés y- egyszerű elágazás: ha feltétel akkor utasítás

23 z- összetett elágazás: y- kettős elágazás: ha feltétel akkor utasítás1 különben utasítás2 y- többszörös elágazás: elágazás ha feltétel1 akkor utasítás1 ha feltétel2 akkor utasítás2 …. ha feltételn akkor utasításn [egyébként utasításm] elágazás vége

24 zAz utasítások közül legfeljebb 1 hajtódik végre. zHa van egyébként rész, akkor biztosan 1 hajtódik végre. zHa több feltétel is teljesül, akkor a sorrend dönt.

25 z3. ciklus – iteráció: tevékenységcsoport (ciklusmag=CM) ismételt végrehajtása y- elöltesztelő ciklus: ciklus amíg feltétel (-ciklusvezérlő feltétel) utasítás1 utasítás2Ciklusmag (CM) … utasításn ciklus vége

26 zA feltétel kiértékelésekor a végrehajtó megvizsgálja, hogy igaz-e a feltétel. zHa igaz, akkor a ciklusmagot végrehajtja. z Vizsgál, végrehajt: ha a feltétel első alkalommal hamis, akkor a CM egyszer sem hajtódik végre.

27 yhátultesztelő ciklus: ismételd utasítás1 utasítás2Ciklusmag (CM) … utasításn amíg feltétel

28 Végrehajt, vizsgál: ha a feltétel igaz, akkor újból végrehajtódik a CM. Legalább 1-szer biztos, hogy végrehajtódik a CM. Bizonyos esetekben nem hajtható végre az algoritmus, ilyen esetekben nem használható a hátultesztelő ciklus.

29 z- számláló ciklus: ciklus ciklusváltozó := kezdőérték-től végérték-ig utasítások ciklus vége Ciklusváltozó felveszi a kezdőértéket, ha ez <= mint a végérték, akkor végrehajtja a CiklusMagot, majd a ciklusváltozó értéke automatikusan növekszik 1-gyel


Letölteni ppt "Algoritmusok. Algoritmus fogalma: zEgy feladat megoldására szolgáló egyértelműen előírt módon és sorrendben végrehajtandó véges tevékenységsorozat, mely."

Hasonló előadás


Google Hirdetések