Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A vidékfejlesztés lehetősége III. és IV. tengely Petrás Ildikó tanácsadó ÁMOPM Kft. 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A vidékfejlesztés lehetősége III. és IV. tengely Petrás Ildikó tanácsadó ÁMOPM Kft. 1."— Előadás másolata:

1 A vidékfejlesztés lehetősége III. és IV. tengely Petrás Ildikó tanácsadó ÁMOPM Kft. 1

2 ELŐADÁS VÁZLATA 2

3 Nemzeti fejlesztési irányok III. Tengely Intézkedések IV. Tengely LEADER A LEADER 7 kulcsszempontja LEADER alapelvek LEADER követelmények LEADER Fejlesztési Stratégia 3

4 Nemzeti fejlesztési irányok 4

5 Nemzeti fejlesztési irányok meghatározása NEMZETI FEJLESZTÉSI IRÁNYOK Fejlesztési irányok meghatározása 5 I. tengely: A mezőgazdaság, az élelmiszer-feldolgozás és az erdészeti ágazat versenyképességének javítása II. tengely: A környezet és a vidék állapotának javítása III. tengely: Az életminőség javítása a vidéki területeken, és a diverzifikáció ösztönzése IV. tengely: LEADER

6 NEMZETI FEJLESZTÉSI IRÁNYOK A források megoszlása 6 I. tengely (közel 2,4 Mrd EUR)48% II. tengely (közel 1,6 Mrd EUR)35% III. tengely (közel 700 M EUR)17% IV. tengely (közel 300 M EUR)5,5% IV. tengely forrása (5.5%) szétosztása kerül az első 3 tengely között (25 - 10 - 65%)

7 NEMZETI FEJLESZTÉSI IRÁNYOK Alapjogosultság 7 Támogatási kérelem akkor nyújtható be, ha az ügyfél: rendelkezik ügyfél-regisztrációs számmal vagy kérelmezi (G0001, G0002) szervezet a támogatási kérelem benyújtásakor nem áll csőd-, felszámolási, végelszámolási, adósságrendezési eljárás alatt, természetes személy nem áll gazdálkodási tevékenységével összefüggő végrehajtási eljárás alatt; nincs lejárt tartozása az MVH felé; megfelel az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben szabályozott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének; nem áll a SAPARD Program, az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Program, illetve a Nemzeti Vidékfejlesztési Terv keretében nyújtott támogatásból való kizárás hatálya alatt.

8 NEMZETI FEJLESZTÉSI IRÁNYOK Kettős (többes) finanszírozás 8 A támogatott műveletet (projekt) nem lehet szabálytalan módon társfinanszírozni más támogatási forrásból. Tehát ugyanarra a beruházásra nem lehet több támogatási jogcímből/intézkedésből sem egyidőben, sem egymást követően támogatást igényelni. A feltételt vizsgálni kell egyrészről program szinten, a művelet szintjén, illetve bizonylati szinten. Programszinten pl. a támogatás elnyerésével a kedvezményezett egy szolgáltatás működtetését vállalta, akkor más támogatási forrásból nem finanszírozhatja ugyanazon szolgáltatás fenntartását. Műveleti szinten például ugyanazon épület felújítására nem igényelhet két forrásból támogatást az ügyfél továbbá egy számlát nem nyújthat be elszámolás céljából több alap kezelő szervezethez. Ezt a feltételt a Magyar Államkincstár által működtetett Országos Támogatási Monitoring Rendszer (OTMR) adatai alapján vizsgálják.

9 NEMZETI FEJLESZTÉSI IRÁNYOK De minimis szabály 9 A de minimis támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1998/2006/EK rendelet hatálya alá tartozó vállalkozások által bármely három pénzügyi év időszakában odaítélt csekély összegű (de minimis) támogatás összevont összege nem haladhatja meg a 200 000 eurót. Amennyiben az ügyfél nem vállalkozás, akkor az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap III. tengely hatálya alá tartozó négy intézkedése vonatkozásában, a három pénzügyi évenkénti 200.000 eurós támogatási összeg támogatási intézkedésenként értelmezendő.

10 NEMZETI FEJLESZTÉSI IRÁNYOK Kérelemtípusok 10 A támogatási kérelem támogatás igénybevételére való jogosultság megállapítására szolgál, közvetlenül nem fűződik hozzá kifizetés. A kifizetési kérelem szolgál a támogatási jogosultság megszerzését és a vállalt művelet elvégzését követően az ügyfél által megtörtént kifizetések elszámolására. A finanszírozás utólagos. l. A kérelem főbb részei Főlap - az ügyfélre és kérelemre vonatkozó alapvető információkat és a szükséges nyilatkozatokat tartalmazó formanyomtatvány Betétlapok - a támogatás tárgyára vonatkozó részletes információk feltüntetésére szolgáló formanyomtatványok (pl. építés betétlap, számlaösszesítő betétlap) Mellékletek - a támogatásra jogosultságot vagy pontozási szempontot érintő további dokumentumok, jellemzőjük hogy nem MVH formanyomtatványok (pl. tervek, igazolások).

11 NEMZETI FEJLESZTÉSI IRÁNYOK Kérelem érdemi vizsgálat nélküli elutasítása 11 Az MVH érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a kérelmet, ha azt nem formanyomtatványon vagy, nem postai úton vagy, nem a megadott határidőben nyújtották be, illetve ha a Kérelem-főlap az arra jogosult által nincs, vagy nem megfelelő módon van aláírva.

12 NEMZETI FEJLESZTÉSI IRÁNYOK Kérelembenyújtás 12 A 154/2008 (XI.26.) FVM rendelet 6. § (6) bekezdése szerint a Támogatási kérelmet: 2008. október 19 és 2009. január 10 között ezt követően a 2009. évtől évente a) május 1.- május 31., és b) október 1. – október 31. illetékes megyei kirendeltségéhez, az MVH által rendszeresített formanyomtatványon írott formában postai úton vagy elektronikus kérelembenyújtás esetén az elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül. Kifizetési kérelmet: a) április 1-30 b) július 1-31 c) október 1-31

13 III. TENGELY 13

14 III. TENGELY III. Tengely Az életminőség javítása a vidéki területeken, és a diverzifikáció ösztönzése 14 Új munkahelyek létrehozása és a jövedelemszerzési lehetőség és képesség erősítése a vidéki vállalkozások fejlesztése által; Az életminőség javítása a falumegújítás elősegítésével; Az alapszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása kistelepülési integrált közösségi és szolgáltató terek létrehozásával.

15 III. TENGELY - INTÉZKEDÉSEK Intézkedések 15 1. Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás; 2. A mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása; 3. A turisztikai tevékenységek ösztönzése; 4. A vidéki gazdaság és lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások; 5. Falumegújítás és – fejlesztés; 6. A vidéki örökség megőrzése; 7. Képzés és tájékoztatás; 8. Készségek elsajátítása, ösztönzés és a helyi fejlesztési stratégiák kidolgozása és végrehajtása.

16 III. TENGELY - INTÉZKEDÉSEK III. Tengely 1. Intézkedés: A NEM MEZŐGAZDASÁGI TEVÉKENYSÉGGÉ TÖRTÉNŐ DIVERZIFIKÁLÁS 16 Az intézkedés tartalma: mezőgazdasággal foglalkozó háztartásoknak, vállalkozásoknak a kiegészítő jövedelemhez jutásának támogatása. Földrajzi terület: Magyarország egész területe Kedvezményezettek köre: Gazdák – regisztrációval rendelkező természetes és jogi személyek – és a gazdaság háztartásához tartozó személyek. Természetes személyek (gazdák) esetében a gazdaságon belüli fejlesztések támogathatók. Jogi személyek esetében azon jogi személyek gazdaságon belüli fejlesztései támogathatók, amelyek mezőgazdasági tevékenységből származó jövedelme meghaladja az összes árbevételük 50%-át. Támogatás aránya: az összes elismerhető költség 45 %-a, illetve a hátrányos helyzetű kistérségekben és településeken: 50 %. A vissza nem térítendő támogatás összege: 200,000 Euro/ 3 év kérelmezőnként („de minimis”).

17 III. TENGELY - INTÉZKEDÉSEK Projekt menedzsment funkciók 17 III. Tengely 2. Intézkedés: MIKROVÁLLALKOZÁSOK LÉTREHOZÁSÁNAK ÉS FEJLESZTÉSÉNEK TÁMOGATÁSA Az intézkedés tartalma: új, illetve működő mikrovállalkozások beruházásainak, műszaki-technológiai fejlesztésének támogatása. Földrajzi terület: az 5000 fő állandó lakosnál alacsonyabb lakosságszámmal vagy a 100 fő/km2 népsűrűségnél alacsonyabb népsűrűséggel rendelkező települések (kivétel: budapesti agglomeráció települései) Kedvezményezettek köre: Mikrovállalkozás (gazdasági társaság, szövetkezet, valamint egyéni vállalkozó). Természetes személy (akit nem regisztráltak üzleti szereplőként), aki vállalja, hogy a projekt első kifizetése idején, a sikeres pályázati eljárás után regisztráltatja magát. Támogatás aránya: az összes elismerhető költség 60 %-a, illetve a hátrányos helyzetű kistérségekben és településeken: 65 %. A vissza nem térítendő támogatás összege: 200,000 Euro/ 3 év kérelmezőnként („de minimis”).

18 III. TENGELY - INTÉZKEDÉSEK Projekt menedzsment funkciók 18 III. Tengely 3. Intézkedés: A TURISZTIKAI TEVÉKENYSÉGEK ÖSZTÖNZÉSE Az intézkedés tartalma: 1. magánszálláshelyek kialakítása, már működő szálláshelyek bővítése és korszerűsítése, szolgáltatásainak fejlesztése 2. ifjúsági szálláshelyek, gyermek- és ifjúsági tábor, telepített sátortábor, turistaház kialakítása, már működő egységek bővítése és szolgáltatásainak fejlesztése 3. agroturisztikai szolgáltatások kialakítása, bővítése, fejlesztése az alábbi területeken: a) az alkalmi falusi- és agroturisztikai szolgáltatás, b) a lovas szolgáltatás, c) a vadászati és az erdei turizmus fogadóhelyi szolgáltatás, d) a horgász turisztikai szolgáltatás, valamint e) a borturisztikai szolgáltatás. Földrajzi terület: az 5000 fő állandó lakosnál alacsonyabb lakosságszámmal vagy a 100 fő/km2 népsűrűségnél alacsonyabb népsűrűséggel rendelkező települések (kivétel: budapesti agglomeráció települései)

19 III. TENGELY - INTÉZKEDÉSEK Projekt menedzsment funkciók 19 III. Tengely 3. Intézkedés: A TURISZTIKAI TEVÉKENYSÉGEK ÖSZTÖNZÉSE Kedvezményezettek köre: természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás, non-profit szervezet, egyházi jogi személy, települési önkormányzat, önkormányzati társulás, valamint a kedvezményezettek társulásai. A vissza nem térítendő támogatás összege: 200,000 Euro, illetve 100,000 Euro borturisztikai szolgáltatás esetén/ 3 év kérelmezőnként („de minimis”). Támogatás aránya: a) természetes személy, mikro-, kis-, és középvállalkozás: aa) hátrányos helyzetű településeken vagy térségben elhelyezkedő településen megvalósuló projekt esetén az összes elszámolható kiadás 65 %-a, ab) egyéb esetben az összes elszámolható kiadás 60 %-a; b) települési önkormányzat, önkormányzati társulás, egyházi jogi személy, non-profit szervezet: esetén az összes elszámolható kiadás max:100 %-a.

20 III. TENGELY - INTÉZKEDÉSEK Projektérintettek (stakeholderek) 20 III. Tengely 4. Intézkedés: A GAZDASÁG ÉS A VIDÉKI LAKOSSÁG SZÁMÁRA NYÚJTOTT ALAPSZOLGÁLTATÁSOK Az intézkedés tartalma: 1. az intézkedés lehetőséget teremt az önkormányzatok, civilek, egyházi jogi személyek számára, hogy integrált közösségi és szolgáltató tereket alakítsanak, valamint 2. a falu- és tanyagondnoki hálózat fejlesztésére. Földrajzi célterület: Azon községek, amelyek lélekszáma nem haladja meg az 5000 főt vagy a 100 fő/km2 népsűrűséget, illetve tanyás térségek. A budapesti agglomeráció települései, és a kistérségi központok nem képezik az intézkedés földrajzi célterületét. A vissza nem térítendő támogatás összege: Integrált közösségi és szolgáltató tér kialakítása esetén: maximum 200,000 Euro, amely a 2007-2013 közötti időszakban településenként egyszer kérelmezhető. A támogatás mértéke falu- és tanyagondnoki szolgálat esetén: maximum 40,000 Euro projektenként. Támogatás aránya: az összes elismerhető költség 100%-a.

21 III. TENGELY - INTÉZKEDÉSEK Szponzor 21 III. Tengely 5. Intézkedés: FALUMEGÚJÍTÁS ÉS -FEJLESZTÉS Az intézkedés tartalma: - egységes településkép (utcakép) kialakítása, épületek külső felújítása, - természeti, környezeti állapot javítása, közösségi terek kialakítása, - helyi piacok fejlesztése, - játszóterek kialakítása. Földrajzi célterület: Azon községek, amelyek lélekszáma nem haladja meg az 5000 főt vagy a 100 fő/km2 népsűrűséget, illetve tanyás térségek. A budapesti agglomeráció települései, és a kistérségi központok nem képezik az intézkedés földrajzi célterületét. Kedvezményezettek köre: non-profit szervezetek, önkormányzatok, önkormányzati társulások, egyházi jogi személyek. Támogatás aránya: az összes elismerhető költség 100%-a. 100%-a. Ha az épület tulajdonosa természetes személy: 70% A vissza nem térítendő támogatás összege: 200,000 Euro/ 3 év kérelmezőnként.

22 III. TENGELY - INTÉZKEDÉSEK Projekt Irányító Bizottság 22 III. Tengely 6. Intézkedés: A VIDÉKI ÖRÖKSÉG MEGŐRZÉSE ÉS KORSZERŰSÍTÉSE Az intézkedés tartalma: - helyi védelem alatt álló épület külső és belső felújítása és korszerűsítése, - a természeti és a történelmi tájkép, és az azt alkotó táji elemek állapotának javítását, ill. kialakítását célzó fejlesztések támogatása. Földrajzi célterület: Azon községek, amelyek lélekszáma nem haladja meg az 5000 főt vagy a 100 fő/km2 népsűrűséget, illetve tanyás térségek. A budapesti agglomeráció települései, és a kistérségi központok nem képezik az intézkedés földrajzi célterületét. Kedvezményezettek köre: non-profit szervezetek, egyházi jogi személyek, önkormányzatok, önkormányzati társulások. Támogatás aránya: az összes elismerhető költség 100%-a. Ha az épület tulajdonosa természetes személy: 70%. A vissza nem térítendő támogatás összege: 200,000 Euro/ 3 év kérelmezőnként.

23 III. TENGELY - INTÉZKEDÉSEK Projekt Irányító Bizottság 23 III. Tengely 7. Intézkedés: KÉPZÉS ÉS TÁJÉKOZTATÁS Az intézkedés tartalma: az intézkedés keretében a (támogatott és potenciális kérelmező) vidéki vállalkozók képzése, tanfolyamok, gyakorlati bemutatóval egybekötött tájékoztató programok szervezése, önkormányzatok non-profit szervezetek és természetes személyek részére nyújtott ügyfélszolgálati tájékoztatás támogatható a képzések célcsoportja a „Nem mezőgazdasági tevékenységgé történő diverzifikálás” és a „Mikrovállalkozások létrehozásának és fejlesztésének támogatása” intézkedés kedvezményezetti köre. A „Turisztikai tevékenységek ösztönzése” intézkedés kedvezményezettjeinek gazdasági szereplői szintén kedvezményezettjei lehetnek ennek az intézkedésnek. Földrajzi célterület: azon települések, amelyek a képzéshez kapcsolódó III. intézkedéscsoport által érintettek.

24 III. TENGELY - INTÉZKEDÉSEK Projektvezető 24 III. Tengely 8. Intézkedés: KÉSZSÉGEK ELSAJÁTÍTÁSA, ÖSZTÖNZÉS ÉS VÉGREHAJTÁS Az intézkedés tartalma: - integrált vidékfejlesztési stratégiák kidolgozása, - az erre vonatkozó Helyi Vidékfejlesztési Iroda koordinációs és támogató tevékenység támogatása, valamint - helyi szintű humán kapacitások és együttműködések bővítése a vidékfejlesztési stratégiák megvalósítása, valamint a LEADER csoportok felkészítése érdekében. A helyi közösségek megalakulásától a LEADER helyi akciócsoportok elismeréséig: A helyi közösségek megalakulása, nyilvántartásba vételi eljárás Az előzetesen elismert vidékfejlesztési akciócsoportok kiválasztása A LEADER helyi akciócsoportok és a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek kiválasztása

25 IV. TENGELY 25

26 LEADER LEADER-ről röviden 26 A LEADER az Európai Unió vidékfejlesztési politikájának egy sajátos módszere. Nemcsak egy program, hanem egy metodika, amelynek segítségével a vidéken élők meghatározhatják a térségük hosszú távú fejlesztési prioritásait, hogy azokat megvalósítva javítsák a vidéki életminőséget. A LEADER egy eszköz, módszerként értelmezhető, partnerségen alapul, amely partnerség komponensei a közszféra, vállalkozói szféra és a civil szféra képviselőiből áll. Cél tehát a helyi partnerségek megerősítése, alulról jövő vidékfejlesztési politika előmozdítása.

27 LEADER 27 A III. Intézkedéscsoport célkitűzései jelennek meg a legnagyobb hangsúllyal a LEADER programban, de erőfeszítéseket kell tenni a helyi akciócsoportnak az I. és II. Intézkedéscsoport célkitűzései irányába történő orientálására is. Intézkedései: 1. Helyi fejlesztési stratégiák megvalósítása 2. Hazai és nemzetközi térségek közötti együttműködések 3. Működési költségek, készségek elsajátítása és animáció

28 LEADER A LEADER hét kulcsszempontja 28 Terület-alapú megközelítés Helyi kezdeményezések Partnerség és Helyi Akciócsoport Innováció Integrált megközelítés Helyi finanszírozás És menedzsment Hálózat és együttműködés

29 LEADER - alapelvek LEADER alapelvek 29 Területalapú megközelítés Azok dolgoznak együtt, akik közös otthonuknak érzik az adott térséget, és ez a motiváció hatékonyan mozgósítja és értékesíti a helyi kezdeményezéseket és erőforrásokat. A szerveződés földrajzilag összefüggő, megfelelő méretű területen megy végbe biztosítja az emberi, pénzügyi és gazdasági erőforrásokat egy fejlesztési stratégia megvalósításához

30 LEADER - alapelvek LEADER alapelvek 30 Helyi kezdeményezések Alulról építkezés elve helyi (térségi) szereplők készítenek fejlesztési stratégiák az általuk lefedett térségi területre, figyelembe véve a közösségi és nemzeti iránymutatásokat bekapcsolódnak a területüket érintő fejlesztésekbe, meghatározzák azokat Helyi szereplőnek számít akár egy egyéni vállalkozó

31 LEADER - alapelvek LEADER alapelvek 31 Helyi finanszírozás és Menedzsment lehetővé teszi a helyi szereplőkből álló döntési szint létrejöttét A döntési szinten a közszféra, civil szféra és a vállalkozói szféra szereplői helyezkednek el Kezükben van a pénzügyi felelősség, bevonhatják a helyi bankintézményeket

32 LEADER - alapelvek LEADER alapelvek 32 Partnerség és Helyi Akciócsoport Partnerség elve a szereplők a civil szféra, a vállalkozói szféra vagy a közszféra helyi szintű képviselői Mindannyian máshogy látják ugyanazt a lehetőséget, gondolataikat egyesítik a tervekben

33 LEADER - alapelvek LEADER alapelvek 33 Innováció ne gondoljunk feltétlenül az információtechnológiai újításokra Sokkal inkább az eddigi folyamatokhoz, eljárásokhoz képest egy újszerű elem bevitelét jelenti Pl. egy térségben kiváló rostos italokat készítenek, s ahhoz egy a térség néhány jellegzetességét ábrázoló csomagolást fejlesztenek ki, ez a maga nemébe innovációt jelent

34 LEADER - alapelvek LEADER alapelvek 34 Integrált megközelítés ágazatközi gondolkodás és tervezés LEADER módszer nem kimondottan egy ágazatot preferál, nem kimondottan elszigetelt fejlesztéseket Mindez értelemszerűen feltételezi a különböző szakmákat képviselők egymás közötti együttműködését, széleskörű látását Pl. ha egy turisztikai információs pontot szeretnék kialakítani a térségen átvonuló kerékpáros turistáknak, akkor azt megtehetem egy iskolában, s ahhoz hogy a turisták jól érezzék magukat, felújíthatok termeket

35 LEADER - alapelvek LEADER alapelvek 35 Hálózat és Együttműködés Hálózatépítés elve helyben szerzett tapasztalatok, kidolgozott módszerek terjesztése Történik mindez nemzetközi szinten, nemzeti szinten A hálózatok kialakulhatnak ugyanazon gazdasági szektor szereplői között, vagy hasonló adottságú és lehetőségekkel rendelkező szereplők között

36 LEADER - követelmények LEADER követelmények 36 Cél az ország területének 50 %-os lefedettsége Egy területen (településen) több akciócsoport alakulhat Település delegálása LEADER csoportba: - települési önkormányzat döntés szerint - civil és vállalkozói szféra összefogásával Összefüggő földrajzi egység 5 000-100 000 lakos felölelésével Kötelező az egyesületi forma Külön gesztor szervezet nem alakul, titkári feladatokat az egyesület látja el. Helyi Vidékfejlesztési Iroda nem láthatja el a titkári feladatokat! LEADER tervek elkészítése HVT-vel összhangban

37 LEADER Fejlesztési Stratégia 37 A LEADER Fejlesztési Stratégia szerkezetére és kidolgozására vonatkozó útmutatókat a VKSZI biztosítja és a dokumentumot a LEADER ACS dolgozza ki, amely 3 részből áll: A lefedett területre vonatkozó Fejlesztési Stratégia. A lefedett területre vonatkozó Fejlesztési Stratégia. Tervezés az UMVP III.-as tengely lehetőségeinek minél hatékonyabb kihasználására az adott LEADER térségben. Tervezés az UMVP III.-as tengely lehetőségeinek minél hatékonyabb kihasználására az adott LEADER térségben. LEADER erőforrások hatékony felhasználásának bemutatása és a LEADER program során elérni kívánt célok bemutatása. LEADER erőforrások hatékony felhasználásának bemutatása és a LEADER program során elérni kívánt célok bemutatása. A LEADER Fejlesztési Stratégia kidolgozásához rendelkezésre álló forrás összegét az IH útmutatója határozza meg az alábbi alapelvek alapján: Lakosok száma Lakosok száma Települések száma Települések száma Települések státusza (hátrányos, kiemelten hátrányos) Települések státusza (hátrányos, kiemelten hátrányos)

38 38 Köszönöm a figyelmet! Általános Magyar Önkormányzati Projektmenedzsment Kft. 1056 Budapest, Belgrád rakpart 19. Telefon: 1/328-0886 Fax: 1/328-0887 E-mail: info@amopm.eu Honlap: www.amopm.eu


Letölteni ppt "A vidékfejlesztés lehetősége III. és IV. tengely Petrás Ildikó tanácsadó ÁMOPM Kft. 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések