Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Hazai üvegházgáz-kibocsátások mitigációjának lehetőségei és kérdései

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Hazai üvegházgáz-kibocsátások mitigációjának lehetőségei és kérdései"— Előadás másolata:

1 Hazai üvegházgáz-kibocsátások mitigációjának lehetőségei és kérdései
Prof. Dr. Molnár Sándor Matematikai és Informatikai Intézet Szent István Egyetem Gépészmérnöki Kar A magyar energia- és környezetpolitika összefüggései, új kihívásai ELTE Gólyavár 2012. november 15.

2 Tartalom Globális kihívások Hazai intézkedések és a mitigáció
A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a kapcsolódó szakpolitikák és intézkedések A Nemzeti Energiastratégia Mitigációs lehetőségek és gazdasági értékelésük Következtetések

3 Globális kihívások Növekvő energiaigény – erős fosszilisenergia-függőséggel társul – inputoldali korlát CO2 kibocsátások a fosszilis tüzelőanyagokból – outputoldali korlát Nemzetközi egyezmények – elégségesek lesznek? Kína & feltörekvő gazdaságok – erősődő jövőbeli verseny az energiaforrásokért (erőforrásokért)

4 Jövőképek az energiában- Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) forgatókönyvei
Új szakpolitikák forgatókönyve 450 ppm forgatókönyve Hőmérsékletnövekedés 2oC maximalizálása A Koppenhágai Egyezmény szigorú betartását feltételezi, és utána jóval keményebb lépéseket (bizonytalanság mind a mennyiségben, mind a költségekben) Jelenlegi status quo forgatókönyve

5 A globális energiafelhasználás gyors dekarbonizációja szükséges a 2°C korláthoz
Átlagos éves CO2 intenzitáscsökkenés a 450-es forgatókönyvben 4x-es csökkenési ütem Az es periódus csökkenésének kétszeresét kellene között elérni, között pedig majdnem négyszeresét Forrás: IEA, 2010

6 Globális energiaigény növekedése: +0.7%/év
A 450-es szcenárió megvalósulásának országok/régiók szerinti feltételei Globális energiaigény növekedése: +0.7%/év USA: 17%-os csökkenés a 2005-ös ÜHG-kibocsátásokhoz képest Japán: 25%-os csökkenés az 1990-es ÜHG-kiobácsátási szinthez képest EU: 30%-os csökkenés az 1990-es szinthez képest Oroszország: 25%-os csökkenés az 1990-es szinthez képest Kína: 45% csökkenés a 2005-ös szinthez képest, 15%-os megújuló és/vagy nukleáris részarány India: 25%-os csökkenés a 2005-ös szinthez képest Brazília: 39%-os csökkenés az alapvonalbeli forgatókönyvhöz képest

7 Jelenlegi szakpolitikák
Globális előrejelzett energiaigény energiahordozók és forgatókönyvek szerint (Mtoe) Múltbeli adatok Jelenlegi szakpolitikák Új szakpolitikák 450-es forgatókönyv 1980 2008 2020 2035 Szén 1792 3315 4307 5281 3966 3934 3743 2496 Olaj 3107 4059 4443 5026 4346 4662 4175 3816 Gáz 1234 2596 3166 4039 3132 3748 2960 2985 Nukleáris 186 712 915 1081 968 1273 1003 1676 Vízenergia 148 276 364 439 376 476 383 519 Biomassza és hulladék 749 1225 1461 1715 1501 1957 1539 2316 Megújulók, egyéb 12 89 239 468 268 699 325 1112 Összesen 7229 12271 14896 18048 14556 16748 14127 14920 Forrás: IEA, 2010

8

9 Mit értünk mitigáción? Intézkedéseket, ...
amelyek csökkenthetik az atmoszferikus üvegházgáz-kibocsátásunkat és ezáltal középtávon a légköri koncentrációt Tevékenységi szint változtatása, Hatékonyság növelése (takarékosság, modernizálás), Megújuló-alapú energiatermelés késleltetik az üvegházgázok várható klimatikus hatását Földfelszíni széntárolás növelése (nyelők, erdősítés) A mitigációs intézkedések lehetséges területei: Energiaszektor (VER, közlekedés, távhő, ipar) Más, nem energiafelhasználásra alapuló szektorok Erdőgazdálkodás, mezőgazdaság, hulladékgazdálkodás.

10 Miért szükséges a mitigációval foglalkoznunk?
Lehetséges a klímaváltozás hatásainak enyhítése: műszakilag és gazdaságilag kivitelezhető az a kibocsátáscsökkentés, amellyel a globális hőmérséklet növekedését 2 Celsius fok alatt lehet tartani. Óvatosság elve: bár a klímaváltozás hatásmechanizmusa, az antropogén hatás mértéke vitatott, de mégis kötelesség a jövő generációk miatt is megtenni a lehetséges mértékben mindent Energiafogyasztásunkkal és erőforrásainkkal kapcsolatos intézkedések: kettős (hármas) előnyök a megtakarított energia, az elkerült ÜHG-kibocsátások, és a csökkenő importfüggőség és politikai-gazdasági kiszolgáltottság révén

11 A mitigációs vizsgálatok fő céljai
A nemzeti fejlesztési terveknek megfelelő technológiák és eljárások költségeinek és hasznainak vizsgálata Adott intézkedések rangsorolása a társadalmi-gazdasági költségek alapján Forgatókönyvek kialakításán keresztül azon szakpolitikák és programok azonosítása, amelyek az ország adottságaihoz leginkább illeszkednek Adott csökkentést optimális költséggel megvalósító intézkedéscsomag kialakítása, vagy adott ráfordítás mellett megvalósítható maximális kibocsátáscsökkenés meghatározása

12 A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, és főbb prioritásai
Középtávú klímapolitika (2008), megvalósítását a kétévenként kidolgozásra kerülő Nemzeti Éghajlatváltozási Programok segítik elő. Éghajlatváltozást okozó hatások mérséklése Kibocsátási helyzetkép Kibocsátáscsökkentési jövőkép Kibocsátáscsökkentési lehetőségek Alkalmazkodás az éghajlatváltozáshoz Stratégia végrehajtása Kormányzati feladatok Társadalmi feladatok Költségek és hasznok A megvalósítás nyomonkövetése

13 A Nemzeti Energiastratégia
A Nemzeti Együttműködés Programjának integráns része (2011) Kiemelkedően fontos, stratégiai problémákat fogalmaz meg: Importfüggőség, szénhidrogénkészletek lehetséges kimerülése. Villamosenergia-termelés fokozódó fontossága és jelentősége az energiafelhasználás területén. Geopolitikai sajátosságok és uniós keretrendszer jelentette kihívások. Alapvető célok: a versenyképesség növelése (források menedzselésével), a fenntarthatóság felé való elmozdulás, az energiaellátás biztonságának szavatolása. Válaszok: Energiakereslet racionalizálása. Energiakínálati infrastruktúra ill. szolgáltatások.

14 Azonosított intézkedések az Energiastratégiában
Energiahatékonysági programok végrehajtása és folyamatos monitoringja. A Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbítása, esetlegesen új atomerőművi blokk(ok) létesítése. Különféle költségalapú ösztönzők (például differenciált átvételi árak, visszatérítendő és vissza nem térítendő beruházási támogatások, adó-, illetve járulékkedvezmények). Zöldáram mellett a megújuló alapú hőtermelés támogatása, és a biogáz támogatott átvétele. Hazai tudásbázison alapuló innovációs technológiák és gyártási kapacitások ösztönzése a hazai szakemberek foglalkoztatottságához. Megújuló energia (különös tekintettel a biomassza és geotermikus eredetűre) és hulladékalapú energiatermelés terjedését ösztönző, differenciált támogatási rendszer.

15 Hazai mitigációs elemzés az 5. Nemzeti Jelentés (UNFCCC) keretében
Az NC5 a UNFCCC felé benyújtott legutóbbi átfogó hazai klímapolitikai elemző összefoglalás és értékelés A UNFCCC IDR peer review-ja által hitelesített adatok és elemző előrejelzés Mitigációs szempontból releváns tartalom: Az ÜHG-kibocsátások és elnyelések hazai háttere Szakpolitikák és intézkedések az ühg-kibocsátások csökkentésére Kibocsátások előrejelzése és a szakpolitikák hatásának becslése (forgatókönyvek: baseline, WEM, WAM) Szakpolitikák becsült kibocsátáscsökkentési hatása Intézkedések mitigációs rangsora Számos negatív költségű intézkedés, amelyek nettó hasznot hoznak

16 Következtetések Az eredmények igazolják azt a reményt, hogy hazánk hatékonyan és gazdaságilag nem megterhelő módon tud résztvenni a nemzetközi célkitűzések teljesítésében. Hazánk nemzetgazdasága fenntartható pályára irányítható, amennyiben az ehhez szükséges ráfordításokat a döntéshozók felvállalják. Az energiafelhasználás kérdése szorosan összekapcsolódik gazdasági fejlettségünk fenntarthatóságával, az energia kulcsszerepet játszik hazánk gazdaságában is. A nagyobb végfelhasználói hatékonyság fontos és hatásos eszköz, az energiahatékonyság növelése és a megújuló energiák piaci penetrációjának támogatása képes gazdasági fejlődésünket biztosítani. A hazai előrejelzés szerint energiafogyasztásunk legjobb esetben némiképpen csökkeni fog, de a közlekedési és tercier szektor energiaigénye várhatóan növekszik. Az energiatakarékossági és energiahatékonysági intézkedések hatása számottevő, nagyságrendi változást mégsem képes elérni a fogyasztás visszafogásában.

17 Következtetések II. Elsődleges prioritás az “időhúzás“ kell, hogy legyen, a fenntartható energetikai megoldások kialakításához és kifejlesztéséhez szükséges idő az energiatakarékossági, energiahatékonysági intézkedésekkel, az időben megtett egyéb kormányzati intézkedésekkel megnyerhető. A közösségek fontos feladata a hatékony, környezetbarát és kibocsátást csökkentő megoldások preferálása (jó példa a városi közlekedés kérdése), és az ebbe való befektetés. Ehhez azonban hinniük kell az ilyen változtatások értelmében és a befektetés jövőbeli társadalmi-gazdasági megtérülésében is. Amennyiben összekapcsolódik az energiagazdálkodás a klímaváltozásra való felkészüléssel és annak hatásainak enyhítését célzó mitigációs intézkedésekkel, lehetőség nyílik hosszútávú, konszenzuson alapuló megoldás kialakítására. 17


Letölteni ppt "Hazai üvegházgáz-kibocsátások mitigációjának lehetőségei és kérdései"

Hasonló előadás


Google Hirdetések