Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Baumann Mihály PTE PMMFK Épületgépészeti Tanszék

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Baumann Mihály PTE PMMFK Épületgépészeti Tanszék"— Előadás másolata:

1 Baumann Mihály PTE PMMFK Épületgépészeti Tanszék
ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK ENERGIAFELHASZNÁLÁSA, ÉPÜLETENERGETIKAI KÖVETELMÉNYEK Baumann Mihály PTE PMMFK Épületgépészeti Tanszék XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK

2 Európai Parlament és Tanács 2002/91 EC direktívája
Hatályba lépés: január 4. Bevezetési határidő: 3 év, január 4. Az Európai Tanács és Parlament erre kötelez minden tagországot! Miért tartja fontosnak az EU ezt a témát? Mert területén az összes energiafogyasztás mintegy 40%-a az épületszektorra jut – a fenntartható fejlődésnek ez kulcskérdése, különös tekintettel az épületek hosszú fizikai élettartamára, a szétszórtan elhelyezkedő, nagyszámú fogyasztóra. XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK

3 Európai Parlament és Tanács 2002/91 EC direktívája
Épületek energiafelhasználásának szabályozása új épületeknél lényeges felújításnál Épületek energiafelhasználásának tanúsítása valamennyi épületre 20 kW-nál nagyobb teljesítményű kazánok rendszeres felülvizsgálata 15 évesnél régebbi kazánnal működő fűtési rendszerek ellenőrzése 12 kW-nál nagyobb teljesítményű légkondicionáló rendszerek felülvizsgálata XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK

4 Az épületenergetikai szabályozás lényege
Az előírás az „integrált” energiamérlegre vonatkozik, amely tartalmazza: a fűtés és a légtechnika termikus fogyasztását, a nyereségáramok hasznosított hányadát, a ventilátorok, szivattyúk energiafogyasztását, a használati melegvíz-termelés energiafogyasztását, a világítás energiafogyasztását, (lakóépületek esetében nem) az aktív szoláris és fotovoltaikus rendszerekből származó nyereséget, a kapcsolt energiatermelésből származó nyereséget valamennyi tételt primer energiahordozóra átszámítva adandó meg XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK

5 Követelmények általános formája
XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK

6 Épületekre vonatkozó követelmények
Miután a szellőzési igény, a melegvízfogyasztás, a világítás erősen függ az épület rendeltetésétől, az ábra szerinti határértékeket nyolc - tíz változatban kell meghatározni a jellemző funkciókra (lakó, oktatási, kereskedelmi, iroda…). Természetesen a határértékek a funkciótól függően különbözőek. Vegyes rendeltetésű épületek esetén a bemenő tervezési adatok és a követelmények vagy a jellemző rendeltetés vagy térfogatarányosan súlyozott átlagok alapján határozhatók meg a tervező döntése szerint. XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK

7 XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK
Számítási módszerek A számítási módszer szempontjából a szabályozás hatálya alá tartozó épületek két csoportra oszthatók: többszörösen összetett energetikai rendszerű épületek, szokványos épületek. Egy épület akkor többszörösen összetett energetikai rendszerű, ha az épület fűtött tereinek alapján számított alapterülete 1000 m2 vagy annál több és az alábbi feltételek közül legalább kettő egyidejűleg teljesül: a beépített világítás és a technológiai berendezések fajlagos egyidejű teljesítménye az év legalább 100 napján legalább napi 8 órán át meghaladja az egységnyi fűtött térfogatra vetített 20 W/m3 fajlagos értéket, az épület burkoló felületeinek (az üvegezés nettó méretei alapján számított) üvegezési aránya 40%-nál nagyobb, a határolószerkezetek légjáratai a légtechnikai rendszer részét képezik („klímahomlokzatok”), az épületben az év legalább 100 napján legalább napi nyolc órán át gépi hűtést alkalmaznak. Az épület szokványos, ha nem teljesül az előző feltételrendszer. XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK

8 XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK
Többszörösen összetett energetikai rendszerű épületek számítási módszerei A többszörösen összetett energetikai rendszerű épületek energetikai számítására az időben változó hőáramok meghatározására alkalmas számítógépes szimulációt és az időjárási jellemzők óraértékeit tartalmazó adatsort kell használni. A nemzetközi gyakorlat jelenleg is ismer és elismer ilyen módszereket (ESPr, TRNSYS, Energy+….), ezek azonban „nem szabványosak”. „Szabványos” eljárások a CEN munkaterve szerint 2008 előtt nem várhatók. Addig a tervező döntése szerint vagy az említett vagy hasonló programok alkalmazhatók, vagy a mellékletben közölt „kézi” számítási módszer használható. XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK

9 Szokványos épületek számítási módszerei
A szokványos épületek energetikai jellemzőinek meghatározása a tervező döntése alapján háromféle eljárással végezhető: a nemzetközi gyakorlatban elfogadott számítógépes szimulációs módszerrel (ESPr, TRNSYS, Energy+….); a következő pontokban előírt részletes számítási módszerrel; a következő pontokban előírt egyszerűsített módszerrel. A részletes és az egyszerűsített számítási módszerek egyes lépései felváltva, „vegyesen” is alkalmazhatók. XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK

10 A fűtés éves nettó hőenergia igénye
Egyszerűsített eljárásban a fűtési hőfokhíd konvencionális értéke ( órafok) és az ehhez tartozó fűtési idény (4400 óra) vehető számításba. Részletes számítás esetén érdemes meghatározni a fűtési idény hosszát és a hőfokhidat az egyensúlyi hőmérséklet-különbség alapján: XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK

11 XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK
Hőfokhíd és fűtési idény hossza az egyensúlyi hőmérsékletkülönbség függvényében XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK

12 A fűtés fajlagos primer energia igénye
XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK

13 XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK
Fűtött téren kívül elhelyezett kazánok teljesítménytényezői és segédenergia igénye XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK

14 XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK
Fűtött téren belül elhelyezett kazánok teljesítménytényezői és segédenergia igénye XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK

15 Elektromos üzemű hőszivattyúk teljesítménytényezői
XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK

16 XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK
Szilárd- és biomasszatüzelés teljesítménytényezői és segédenergia igénye XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK

17 A hőelosztás veszteségei, fűtött téren kívül haladó vezetékek
XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK

18 A hőelosztás veszteségei, fűtött téren belül haladó vezetékek
XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK

19 A hőelosztás fajlagos segédenergia igénye
XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK

20 XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK
A teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteségek XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK

21 Egyedi fűtések teljesítménytényezői
XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK

22 XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK
A teljesítmény és a hőigény illesztésének pontatlansága miatti veszteségek egyedi fűtésnél XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK

23 A hőtárolás veszteségei és segédenergia igénye
Szilárdtüzelésű vagy biomassza tüzelésű rendszer tárolóinál a táblázatban szereplő fajlagos energiaigény értékeket 2,6 szorzótényezővel meg kell szorozni. A segédenergia igény értékei változtatás nélkül felhasználhatóak. XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK

24 A melegvízellátás primer energiaigénye
XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK

25 XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK
A melegvíztermelés teljesítménytényezői és fajlagos segédenergia igénye XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK

26 Elektromos üzemű HMV készítés teljesítménytényezői
XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK

27 XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK
Egyéb HMV készítő rendszerek teljesítménytényezői és villamos segédenergia igénye XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK

28 A melegvíztárolás fajlagos vesztesége
XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK

29 A melegvíz elosztás veszteségei
XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK

30 A cirkulációs vezeték fajlagos segédenergia igénye
XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK

31 A szellőzési rendszerek primer energia igénye
Primer energiatartalom tekintetében a fűtési rendszer energiahordozójának primer energiatartalma mérvadó, ha a légtechnikai és a fűtési rendszer energiaellátása azonos forrásról történik, a légtechnikai rendszerben használt energiahordozó a mértékadó egyéb esetben. A hőtermelők teljesítménytényezőjét és a primer energia átalakítási tényezőket a fűtésnél megadott módon kell felvenni. Egy épületben több egymástól független légtechnikai rendszer lehet. Minden légtechnikai rendszer fajlagos primer energia igénye külön számítandó, és azokat a végén kell összegezni és az alapterülettel elosztani. XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK

32 A légtechnikai rendszerek ventilátorainak villamos energia igénye
XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK

33 XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK
A légtechnikai rendszer hőenergia fogyasztása, illetve hatása a fűtési rendszer hőenergia fogyasztására XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK

34 XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK
A légtechnikai rendszer hőenergia fogyasztása, illetve hatása a fűtési rendszer hőenergia fogyasztására XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK

35 XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK
A légtechnikai rendszer hőenergia fogyasztása, illetve hatása a fűtési rendszer hőenergia fogyasztására XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK

36 XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK
A légtechnikai rendszer hőenergia fogyasztása, illetve hatása a fűtési rendszer hőenergia fogyasztására XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK

37 XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK
A teljesítmény és az igény illesztésének pontatlansága miatti veszteség XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK

38 Levegő elosztás hővesztesége
XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK

39 XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK
Kör keresztmetszetű légcsatorna egységnyi hosszra vonatkoztatott hőátbocsátási tényezője [W/mK] XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK

40 Négyszög keresztmetszetű légcsatorna hőátbocsátási tényezője [W/m2K]
XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK

41 A gépi hűtés fajlagos éves primer energiafogyasztása
XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK

42 A beépített világítás fajlagos éves primer energiafogyasztása
XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK

43 Az összesített energetikai jellemző
Az összesített energetikai jellemző az épületgépészeti és világítási rendszerek primer energiafogyasztása összegének egységnyi fűtött alapterületre vetített értéke. XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK

44 XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK
Az összesített energetikai jellemzőre vonatkozó követelmények Lakó- és szállásjellegű épületek XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK

45 XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK
KÖSZÖNÖM FIGYELMÜKET! XI. ÉPÜLETGÉPÉSZETI ÉS GÉPÉSZETI SZAKMAI NAPOK


Letölteni ppt "Baumann Mihály PTE PMMFK Épületgépészeti Tanszék"

Hasonló előadás


Google Hirdetések