Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2009 Nyugat Mecseki TIT NOGUCHI & PETERS CENTRAL-EUROPE COMMUNICATIONS INC.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2009 Nyugat Mecseki TIT NOGUCHI & PETERS CENTRAL-EUROPE COMMUNICATIONS INC."— Előadás másolata:

1 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2009 Nyugat Mecseki TIT NOGUCHI & PETERS CENTRAL-EUROPE COMMUNICATIONS INC.

2 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS - BODA TÉRSÉG2 Minta:  2005: 800 fő megkérdezése  2007: 800 fő megkérdezése  2009: 801 fő megkérdezése  véletlen minta Adatfelvétel módja  személyes interjúk  standardizált kérdőív  háztartásonként egy fő megkérdezése Adatfelvétel időpontja  2005. január  2007. február  2009. február Kutatási design

3 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS - BODA TÉRSÉG3 A radioaktív hulladékokra vonatkozó objektív ismeretek (N=801 fő) Kérdés: R1. A következő állítások kapcsán kérem, mondja meg, hogy azokat igaznak vagy hamisnak tartja! :helyes válasz

4 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS - BODA TÉRSÉG4 Kérdés: R1. A következő állítások kapcsán kérem, mondja meg, hogy azokat igaznak vagy hamisnak tartja! A radioaktív hulladékokra vonatkozó objektív ismeretek (N=801 fő) NyMTIT - EU - Mo. Az „helyes” válaszok gyakoriságai. A „helyes” válaszok számának átlagai:

5 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS - BODA TÉRSÉG5 A radioaktív hulladékokra vonatkozó objektív ismeretek (N=801 fő) NyMTIT - EU - Mo. Kérdés: R2. A radioaktív hulladék kezelésének jelenlegi, Magyarországon megvalósuló gyakorlatával kapcsolatban arra kérem, hogy döntse el az alábbi állításokról, hogy igaznak vagy hamisnak tartja őket! Az „igen” válaszok gyakoriságai. :helyes válasz

6 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS - BODA TÉRSÉG6 Kérdés: R2. A radioaktív hulladék kezelésének jelenlegi, Magyarországon megvalósuló gyakorlatával kapcsolatban arra kérem, hogy döntse el az alábbi állításokról, hogy igaznak vagy hamisnak tartja őket! A radioaktív hulladékokra vonatkozó objektív ismeretek (N=801 fő) NyMTIT - EU - Mo. Az „helyes” válaszok gyakoriságai. A „helyes” válaszok számának átlagai:

7 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS - BODA TÉRSÉG7 Kérdés: 2. Ön hogy ítéli meg összességében az uránbánya működésének időszaka milyen hatást gyakorolt a falu életére? Az uránbánya a település életére, fejlődésére gyakorolt hatásának megítélése (N=801 fő) 77 fő nem nyilatkozott!

8 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS - BODA TÉRSÉG8 Kérdés: 5. (QB4) Milyen mértékben ért egyet a következő állításokkal? (4. teljes mértékben egyetért; 3. inkább egyetért, mint nem; 2. inkább nem ért egyet; 1. egyáltalán nem ért egyet) 1. A nukleáris energia alkalmazása lehetővé teszi az európai országok számára, hogy az energiaforrásaikat változatosabbá tegyék. 2. Csökkenthetnénk az olajtól való függőséget azzal, ha több nukleáris energiát használnánk. 3. A nukleáris energia egyik előnye az, hogy kevesebb üvegházhatást előidéző gázt bocsát ki, mint más energiaforrások, például az olaj vagy a szén. A nukleáris energiával kapcsolatos attitűdök NyMTIT - EU - Mo.

9 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS - BODA TÉRSÉG9 Kérdés: 7.a. Hallott Ön arról, hogy felmerült a lehetősége annak, miszerint a Nyugat-Mecsek térségében a paksi atomerőműben keletkezett hulladékot helyeznének el? 7.b. Milyen jellegű hulladékról hallott? A Paksi Atomerőműben keletkezett hulladék elhelyezése a Mecseken Milyen jellegű hulladékról hallottak:

10 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS - BODA TÉRSÉG10 Kérdés: 9.a. Ön szerint aktivitásuk szerint egy vagy többféle radioaktív hulladék keletkezik a paksi atomerőműben? Aktivitás alapján történő osztályozás

11 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS - BODA TÉRSÉG11 Kérdés: 10. Milyen mértékben ért egyet a következő állításokkal? (1. teljes mértékben egyetért; 2. inkább egyetért, mint nem; 3. inkább nem ért egyet; 4. egyáltalán nem ért egyet) 1. A nagy aktivitású radioaktív hulladékkal kapcsolatos megoldást most kellene kidolgozni, és nem a következő generációkra hagyni. 2. A nagy aktivitású radioaktív hulladéktól nem lehet biztonságos módon megszabadulni. 3. A föld mélyén létrehozott tárolók jelentik a legmegfelelőbb megoldást a nagy aktivitású radioaktív hulladék hosszú távú kezelésére. 11. Milyen mértékben ért egyet az alábbi állításokkal? 4. Minden EU tagállamnak teljes mértékben felelősnek kellene lennie a saját radioaktív hulladékuk kezeléséért. A radioaktív hulladékkezeléssel kapcsolatos attitűdök / NyMTIT - EU - Mo.

12 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS - BODA TÉRSÉG12 Kérdés: 13. Ön szerint a paksi atomerőműben keletkezett hulladékok közül melyiket tervezik elhelyezni Nyugat-Mecsek térségében? A térségbe tervezett tárolóban elhelyezendő hulladék besorolása

13 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS - BODA TÉRSÉG13 Kérdés: 16.a. Hallott arról, hogy hol helyezik el véglegesen a paksi atomerőműben keletkezett kis- és közepes aktivitású hulladékot? 16.b. Hol? A Paksi Atomerőműben keletkezett kis és közepes aktivitású hulladékok elhelyezésének helyszínére vonatkozó ismeretek A tervezett helyszínt ismerni vélők ismeretei (N=433 fő):

14 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS - BODA TÉRSÉG14 Kérdés: 20.a. Milyen érzéseket táplál a térségébe tervezett tárolóval kapcsolatosan? 1. teljes mértékben elfogadja 2. megfelelő vizsgálati eredmények mellett elfogadja 3. nincs elegendő információja, nem tud dönteni 4. tart tőle 5. mindenképpen elutasítja Milyen érzéseket táplál a térségbe tervezett tárolóval kapcsolatosan? A 2009-es statisztikai mutatók:

15 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS - BODA TÉRSÉG15 Kérdés: 21. Ön szerint a térségbe tervezett tároló megvalósításának mely fázisában tart jelenleg? A beruházás jelenlegi állapotára vonatkozó ismeretek

16 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS - BODA TÉRSÉG16 Kérdés: 22.a. Ön szerint a térségében végeztek geológiai vizsgálatokat a terület alkalmasságával kapcsolatosan? 23.a. Ön mennyire tartja megbízhatónak, hitelesnek ezeket a vizsgálatokat, illetve azok eredményét? egyáltalán nem 1 – 2 – 3 – 4 – 5 teljes mértékben az A geológiai vizsgálatokkal kapcsolatos ismeretek A 2009-es statisztikai mutatók: Megjegyzés: a 2007-es felméréskor 3,63-as átlagérték született.

17 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS - BODA TÉRSÉG17 Kérdés: 25. (Interjúkészítő! Mutassa meg a 3. számú kártyát) Ön honnan szerzett eddig információkat arról, hogy a térség alkalmas lehet a radioaktív hulladékok tárolására ( Interjúkészítő! Több válasz is elfogadható!) Az eddig szerzett információk forrásai

18 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS - BODA TÉRSÉG18 Kérdés: 26. (Interjúkészítő! Mutassa meg a 4. számú kártyát) Ön milyen tájékoztatási forrást tartana hitelesnek a térségébe tervezett tárolóval kapcsolatban? (Interjúkészítő! Több válasz is elfogadható!) A hitelesnek tartott információk forrásai

19 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS - BODA TÉRSÉG19 Kérdés: 28. (Interjúkészítő! Mutassa meg az 5. számú kártyát) Ön szerint kinek lenne elsősorban a feladata, hogy informálja a lakosságot a térségébe tervezett tárolóval kapcsolatos kérdésekben? (Interjúkészítő! Csak egy választ jelöljön!) Az információk kommunikálásának feladata

20 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS - BODA TÉRSÉG20 Kérdés: 29. (Interjúkészítő! Mutassa meg a 6. számú kártyát) Ön a kutatások megkezdése előtt milyen elvárásokat támaszt településének önkormányzatával kapcsolatban? (Interjúkészítő! Több válasz is elfogadható!) 30. Ön szerint települése fejlődésére milyen hatással lenne, ha a tároló megépülne és üzemelne? Elvárások az önkormányzatokkal szemben a kutatás megkezdése előtt Várakozások a település fejlődésével kapcsolatban:

21 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS - BODA TÉRSÉG21 Kérdés: 30. Ön szerint települése fejlődésére milyen hatással lenne, ha a tároló megépülne és üzemelne? A tároló megépítésének hatása a település fejlődésére

22 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS - BODA TÉRSÉG22 Kérdés: 32.a. Ön szerint a falunak, mint településnek származhat előnye a tároló megépítéséből? 33.a. Ön szerint a falunak, mint településnek származhat hátránya a tervezett tárolóból? Előnyök, hátrányok

23 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS - BODA TÉRSÉG23 Kérdés: 31. Kérjük, értékelje az iskolai osztályzatoknak megfelelően, hogy mennyire bízik az e témával foglalkozó szakemberekben, hogy biztonságos lesz a radioaktív hulladéktároló? egyáltalán nem bízik bennük 1 – 2 – 3 – 4 – 5 teljes mértékben megbízik 0. NT A tárolót építő szakemberekkel szembeni bizalom Megjegyzés: 2007-ben az átlag 3,55 volt. A 2009-es statisztikai mutatók:

24 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS - BODA TÉRSÉG24 Kérdés: 34.a. Önnek személy szerint, illetve családjának származhat előnye a tároló létesítéséből? 35.a. Önnek személy szerint, illetve családjának származhatnak hátrányai a tároló létesítéséből? A tároló megépítésének hatása az egyénre, családra

25 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS - BODA TÉRSÉG25 Kérdés: 39. Ön szerint a településén a lakosság a tervezett helyszínt milyen mértékben fogadná el? 40. Melyik az a három legfontosabb feltétel, amely mellett a lakosság elfogadná a tároló létesítését? A tároló lakossági elfogadottsága Megkérdezetteink nyilatkoztak az általuk három legfontosabbnak tartott feltételről is, amely mellett a lakosság elfogadná a tároló létesítését. A feltételek az említések gyakorisága sorrendjében (N=801 fő, NT/NV=231 fő):

26 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS - BODA TÉRSÉG26 Kérdés: 42.a. Hallott Ön a Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Társulásról (NyMTIT)? 45. Ön mit vár el elsősorban a Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Társulástól figyelembe véve a társulás eddigi tevékenységét? 46. Kérjük, értékelje meglévő információi alapján az iskolai osztályzatoknak megfelelően a társulás eddigi tevékenységének hasznosságát? egyáltalán nem hasznos 1 – 2 – 3 – 4 – 5nagyon hasznos 0. NT A Nyugat-Mecseki Társadalmi Információs Társulás ismertsége Mit várnak el elsősorban e szervezettől (N=536 fő, NT/NV=115 fő): A 2009-es statisztikai mutatók: Megjegyzés: a 2007-ben mért átlagérték 3,71 volt.

27 KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS - BODA TÉRSÉG27 Kérdés: 56. 2009. márciusban Tájékoztató Körutat szerveztek az RHK Kft. és a Mecsekérc Környezetvédelmi Zrt. szakemberei. Ön szerint érdemes újabb körutat szervezni? A 2009 márciusi Tájékoztató Körút sikere


Letölteni ppt "KÖZVÉLEMÉNYKUTATÁS 2009 Nyugat Mecseki TIT NOGUCHI & PETERS CENTRAL-EUROPE COMMUNICATIONS INC."

Hasonló előadás


Google Hirdetések