Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott."— Előadás másolata:

1 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 44.062.159 Ft Kárpátok Alapítvány – Magyarország | Életfa Környezetvédő Szövetség | INNTEK Nonprofit Kft. Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése

2 Szervezeteknek segítséget nyújtunk Ingyenes személyes és online szakértői támogatás és tanácsadás: (jogi, pénzügyi és projekt-ciklus menedzsment témákban) - havonta változó helyszíneken. 2010. áprilisban : Egerben 2010. májusban: Hatvanban a gyakran ismételt kérdések (GYIK) alatt a honlapon tanácsadók összegzése és a feltett kérdésre adott válaszai megtalálhatók Használják az ingyenes on-line és személyes szolgáltatást!

3 Honlap : http://szervezetfejlesztes.eck.hu Háló a szervezeteknek Adatbázis: Honlapra felkerült a szervezetek rövid bemutatása, alapadataik kibővültek. Az e-mailben kiküldött adatlapok nem mindenkitől érkeztek vissza. Cél: Az 1% felajánlások elősegítése Elektronikus tudásanyag : fejlesztése folyamatban van, a tesztek kidolgozása és a megvalósítási terv végrehajtása után várhatóan 2010. májusától lesz elérhető az oktatas.eck.hu oldalon.

4 Fejlesztési terv megvalósítása: 2010. 01. 15.- 2010. 06. 30. Ügyfél elégedettségi kérdőívek készítése a szervezetek tevékenyégére vonatkozóan – a jelenlegi állapot diagnosztizálására. Kérdés: Mi a szervezetek véleménye ennek hasznosságáról? Fejlesztési tervekben meghatározott képzéseken kívüli célok, dokumentumok megvalósítása a szervezetfejlesztők segítségével Szakértők feladata: NEM a megvalósítás, hanem annak folyamatos segítése, szakmai támogatás. A mai műhelymunka anyagában segédlet a forrásteremtési terv és a pénzforgalmi terv összeállításához, a stratégiai terv elkészítéséhez. Kérdés: Ki hogyan áll a megvalósítással?

5 Fejlesztési terv megvalósítása: 2010. 01. 15.- 2010. 06. 30. AKKREDITÁLT KÉPZÉSEK : A tananyag akkreditációs kérelmet 2010. április 27-én elfogadták. Beadásra kerül a képzések indítására vonatkozó kérelme az intézménynek, maga a képzés az engedély megszerzése után indulhat 2 x 15 fős csoportokban várhatóan 1 hónap múlva. Helyszínek: TIT Bugát Pál Egyesülete nagyterem (3300 Eger, Klapka Gy. u. 9.) Civil Ház (3300 Eger, Bajcsy-Zsilinszky u. 9.) A jelentkezési lapot, az engedélyezési eljárás megszerzését követően juttatunk el a szervezetekhez várhatóan május végén. Kérdés: Minden szervezet döntött már a képzésen résztvevő személyekről?

6 HÁLÓZATI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK NÖVELÉSE ÉRDEKÉBEN: 1.Fórumok, 3 szektorú találkozók szervezése a civil - önkormányzati és vállalkozói szféra képviselői között - ebben az évben 3-at tervezünk 1.2010. április 09. Eger (közel 70 résztvevővel sikeresen lezajlott!) 2.2010. május 08. Mátrafüred 3.Szervezés alatt Cél: - Projekt bemutatása - Részvevő szervezetek megismerésének, részükre 1%-os felajánlás lehetőségének ismertetése (honlap népszerűsítése) - Tapasztalatok, jó gyakorlatok megosztása - Hálózatosodás elősegítése Szakmai eredmények, jövőbeni tevékenységek

7 HÁLÓZATI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK NÖVELÉSE ÉRDEKÉBEN: 2.Civil szakmai műhelymunkák szervezése: civil-civil együttműködések fejlesztése a cél, valamint a fejlesztési tervek megvalósításának elősegítése, a közös munka, hasznos anyagok, szakemberek segítségének biztosítása. A témaválasztás mindig a fejlesztési tervek alapján történt. Az utolsó műhelymunka témája 2010. májusban: a hálózatépítés fontossága a 29 civil szervezettel egy közös beszélgetés, tapasztalatcsere. az utolsó műhelymunkán csak a projektben részvevő szervezetek vesznek részt a kezdés időpontja: 16.30

8 Szakmai eredmények, jövőbeni tevékenységek HÁLÓZATI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK NÖVELÉSE ÉRDEKÉBEN: 3.Társadalmi Felelősségvállalás Nap szervezése: 2010. Szeptemberében kerül megvalósításra Célja: a 3 (civil-vállalkozói-önkormányzati) szektor megmozgatása, együttműködésének erősítése egy nagy rendezvény keretében, a 29 fejlesztésben résztvevő szervezet kistérségeiben. Téma: szegénység és kirekesztettség Ötleteket várunk arra, mi legyen az a közös cél, ügy, program, amelynek megvalósítása megmozdíthat mindenkit!

9 A diagnóziskészítési és a fejlesztési terv kidolgozásának szakasza lezárult, a műhelymunkákon elégedettségi kérdőív segítségével kérdeztük a részvevő szervezeteket eddigi tapasztalataikról. A kiértékelések alapjául szolgáló időszak: 2009. május 28 – 2010. április 09. A kiértékelés időpontja: 2010. 01. 26. – 2010. 04.26. Feldolgozott értékelő lapok száma összesen: 139 db Kiértékelést végezte: Tresó Dávid program asszisztens (Kárpátok Alapítvány-Magyarország) Vizsgálati módszer: nyílt végű kérdések és 1-5-ig terjedő skála Minőségbiztosítás

10 Elégedettségi kérdőív kiértékelés eredményei: (Nyílt végű kérdésekre adott válaszok alapján) Diagnóziskészítés szakasza: Összességében elmondható, hogy a diagnóziskészítés elérte célját: egy tükröt tartott a szervezetek elé, amely valós képet ad a projekt indulásakor a helyzetükről, kijelöli a jövőbeli fejlődési irányokat; segíti a pályázatírást. A résztvevő szervezetek egybehangzó véleménye – egy kivételtől eltekintve –, hogy amennyiben a projektnek lenne folytatása, ajánlanák más civil szervezeteknek is a projektben való részvételt.

11 Minőségbiztosítás Elégedettségi kérdőív kiértékelés eredményei: (Nyílt végű kérdésekre adott válaszok alapján) Fejlesztési terv kidolgozásának szakasza: A korábbi, diagnóziskészítési szakasz egyenes folytatásaként a projektben résztvevők elégedettsége továbbra is magas. Az egyes kérdéseknél szórványosan előfordulnak semleges vagy negatív válaszok. A 10 szervezetfejlesztési szakértő munkája és megítélése különböző. A fejlesztési szakasz hatékonyságáról, eredményességéről a válaszok többsége alapján csak később tudunk érdemben véleményt alkotni, ráadásul ez is több tényező függvénye: a szervezet vállalásai, a szervezet tagjainak aktivitása, a szakértő segítségnyújtása, de a több helyen említett, már érzékelhető eredmények joggal adnak okot bizakodásra. A projekt lebonyolítás fejlesztése érdekében tett javaslatok (munkaidőn túli programszervezés, útiköltség térítés átcsoportosítása, jó gyakorlatok publikálása, akadálymentesség, pontos tájékoztatás) előremutatóak, törekszünk a megvalósításra.

12 Minőségbiztosítás Elégedettségi kérdőív kiértékelés eredményei: (1-5-ig terjedő skálán adott válaszok alapján) Műhelymunkák, Fórum: A műhelymunkák szervezettsége: Az értékelők nagymértékben elégedettek voltak a szervezettséggel. (4,69) A helyszín technikai felszereltsége: Az értékelők nagymértékben elégedettek voltak a helyszín technikai felszereltségével. (4,71) Az előadások hasznossága: A válaszadók az előadásokat hasznosnak találták. (4,53) A rendezvények egészének összhatása: A megkérdezettek a rendezvényeket összhatásában jónak értékelték. (4,43) Az előadók felkészültsége: A résztvevők teljes mértékben elégedettek voltak az előadók felkészültségével. (4,75) A műhelymunkák tartalma, a témák egymásra épülése: A válaszadók elégedettek voltak a műhelymunka témáinak egymásra épülésével. (4,65) Az előadások „új információ” tartalma, aktualitása: A válaszadók számára a műhelymunka új információval szolgált. (4,31) A kérdésekre adott válaszok színvonala: A megkérdezettek a kérdésekre adott válaszok színvonalával nagymértékben elégedettek voltak. (4,59)

13 Minőségbiztosítás Elégedettségi kérdőív kiértékelés eredményei: (1-5-ig terjedő skálán adott válaszok alapján) Műhelymunkák, Fórum: Egyéb javaslatok: I-II. MM.: Több műhelymunka résztvevő jegyezte meg, hogy hangosítás használata ajánlatos lenne, illetve egy javaslat az írásra alkalmasabb ülőhelyek beállításáról szól. III. MM.: egy résztvevő fejezte ki sajnálatát azzal kapcsolatban, hogy nem volt jelen mind a 29 szervezet,valamint kérik, hogy továbbra is akadálymentes helyszínen legyenek a rendezvények. IV. MM.: kettő válaszadó említi meg az útiköltség témáját, miszerint szükség lenne további térítésre. További két válaszadó sajnálatát fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy még mindig nem ismeri a projektben résztvevő 29 szervezetet, illetve hogy a műhelymunkákon korlátozott a részvétel. További javaslat a műhelymunkákon elhangzott anyag eljuttatása minden résztvevőnek Fórum : Többen kiemelték az 1%-os témában tartott előadás színvonalasságát és hasznosságát. Egy résztvevőnek van ellentétes véleménye: „teljesen haszontalan”. A 15 egyéb javaslat között minden harmadik az időkorlátozásra vonatkozik, ill. hosszúnak találták a rendezvényt. Ők javasolnák a felszólalások idejének limitálását a vélemény kifejezés esélyegyenlőségének biztosítása érdekében. Ketten javasolják további fórum szervezését, ezzel szemben egy résztvevő szerint „nem kell több fórum”. Említik még, hogy kevesebb előadás és több beszélgetés hasznosabb lenne; az 1%-os téma terjesztése kívánatos lenne; egyszerűbb és magyarosabb nyelvezet jobb lenne; Egy résztvevő „könyörög”, hogy a mosdó befogadóképessége és a rendezvényen résztvevők létszáma nem volt összhangban egymással.

14 A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 44.062.159 Ft Köszönöm a figyelmüket! SZERVEZETFEJLESZTÉS Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése Tóth Andrea Projekt menedzser Cím: 3300 Eger, Mekcsey u. 1. Tel: +36 36 516 750 E-mail: andrea.toth@cfoundation.org WEB: http://szervezetfejlesztes.eck.hu


Letölteni ppt "A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott."

Hasonló előadás


Google Hirdetések