Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése – TÁMOP 5.5.3-08/02/0031 K á rp.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése – TÁMOP 5.5.3-08/02/0031 K á rp."— Előadás másolata:

1 Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése – TÁMOP 5.5.3-08/02/0031 K á rp á tok Alap í tv á ny – Magyarorsz á g É letfa K ö rnyezetv é dő Sz ö vets é g INNTEK Nonprofit Kft. A program az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

2 Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése Középtávú céljai: Versenyképes gazdaság, Megújuló társadalom, Élhető környezet Fejlesztési tengelyei: Dinamizáló üzleti környezet kiépítése Emberi erőforrások fejlesztése Környezetfejlesztés Területfejlesztés A kormányzás hatékonyságának növelése Az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT)

3 Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) •Munkaerő-piaci aktivizálás, megelőzés és képzés (fiatalok, idősek, romák és megváltozott munkaképességűek számára) •A képzéshez való hozzáférés segítése •A szervezetek alkalmazkodóképességének fejlesztése: a különböző szervezeteknek (köztük a civil szervezeteknek) és intézményrendszereknek a változásokhoz való igazodását, a gazdasági-társadalmi kihívásoknak való megfelelését szolgálják. •Egészségfejlesztés és egészségtudatos magatartásra ösztönzés •Helyi közösségek és a civil társadalom fejlesztése •A társadalmi kohézió és az aktivitás erősítése a kulturális szolgáltatások fejlesztésével

4 Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése •A projekt időtartama: 2009. április 01. – 2010. szeptember 30. •Megvalósító konzorciumi partnerek: Kárpátok Alapítvány – Magyarország (főpályázó) Életfa Környezetvédő Szövetség, INNTEK Nonprofit Kft. •Elnyert támogatás: 44 millió Forint Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése

5 A pályázati projekt háttere •Civil szervezetek felkészültsége, fejlettsége Heves megyében átlagos, forráslehívási képességük alacsony, átlag alatti, pályázati aktivitásuk lemaradó (NCA pályázati statisztikák; NFT és ÚMFT statisztikák) •Területi eloszlás egyenlőtlen (41% községekben működik) •Előzetes kérdőíves felmérés eredményei: –Szervezetfejlesztés és projektmenedzsment igény –Pénzügyi és számviteli ismeretek hiánya –Célzott, civilekhez igazodó, hosszabb időtartamú képzések igénye –Kommunikáció és PR ismeretek fejlesztése –Több lehetőség együttműködésre

6 Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése A projekt hosszú távú célja •Heves megyei civil szervezetek részére olyan ágazati specifikációtól független szervezet-fejlesztési szolgáltatás kialakítása és nyújtása, amely hozzájárul a szervezetek tevékenységi hatékonyságához, érdekérvényesítéséhez és abszorpciós képességének javításához •A szolgáltatást végző szervezetek fejlődését/hitelességét meghatározó, szakmai kompetenciák területén meglévő hiányosságok csökkentése •A hálózati együttműködés iránt megnyilvánuló és értékelhető érdeklődés és igény megvalósulásának elősegítése •A nyilvánosság elérését és megnyerését biztosító szolgáltatási tevékenység feltételrendszerének kialakítása, elindítása •A szolgáltató szervezetek kistérségi szintű együttműködését elősegítő információs és szolgáltató központok humánerőforrás feltételeinek fejlesztése

7 Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése A projekt konkrét céljai és tevékenységei •Komplex szervezetfejlesztés a megye mind a hét kistérségében –30 szervezet (pályázati úton kiválasztva) –Ingyenes, szakértők által vezetett szervezetfejlesztési folyamat 250 órában •Szervezetfejlesztési szolgáltatások fejlesztése és nyújtása (minimum 300 szervezet számára) KÉPZÉSEK (akkreditált programok lebonyolítása és e-learning): –projekt-ciklus menedzsment, –forrásteremtés, –Kommunikáció és PR •Ingyenes személyes és online szakértői támogatás és tanácsadás (jogi, pénzügyi és pályázatírási és lebonyolítási témákban)

8 Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése A projekt konkrét céljai és tevékenységei •Infrastrukturális háttér ki- és továbbfejlesztése: –honlap, adatbázis, kiadványok stb. •Hálózati együttműködések növelése: –Fórumok civilek és lakosság viszonylatában –Civil szakmai műhelymunkák, civil-civil együttműködések fejlesztése –3 szektorú találkozók: civil-önkormányzati-üzleti –Társadalmi Felelősségvállalás Nap •Kistérségi civil szolgáltató központok fejlesztése és támogatása •Nyilvánosság és társadalmi tudatosság növelése folyamatos média megjelenések által

9 Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése Elvárt eredmények •A résztvevő szervezetek a projekt végére képesek lesznek Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) pályázatokon való hatékony részvételre (közvetve v. közvetlenül) •Min. 300 szervezet részesül szervezetfejlesztési tanácsadásban, veszi igénybe a képzéseket és a honlap szolgáltatásait (e-learning, adatbázisok, partnerkereső stb.) •Társadalmi ismertségük, forráslehívó kapacitásuk, kapcsolatrendszerük és kommunikációs készségeik fejlődnek. •Civil szervezetek fejlesztésére rendelkezésre álló szolgáltatások, és infrastruktúra (soft)

10 Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése 30 szervezet komplex szervezetfejlesztése •Keressük azt a 30 Heves megyei klasszikus civil szervezetet, amelyek igénybe veszik a projekt keretein belül felkínált ingyenes, komplex szakértői-szervezetfejlesztési szolgáltatást A szervezetek pályázati úton kerülnek kiválasztásra. A pályázat beküldésének határideje: 2009. május 15.

11 Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése Konkrétan mit kínálunk? Az alábbi komplexen igénybe vehető szervezetfejlesztési szolgáltatásokat nyújtjuk a projektben részt vevő szervezetek számára: •250 órás ingyenes, komplex, egyedi szervezetfejlesztési szolgáltatás (4 lépcsős modell módszertanára alapozva) •3 akkreditált képzésen való ingyenes részvétel projekt-ciklus menedzsment, forrásteremtés és kommunikáció témákban •Ingyenes, személyes szakértői támogatás és tanácsadás: pénzügyi, jogi, pályázatírási és projektmenedzsment témákban

12 Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése Ki jelentkezhet? – Minimális kritériumok •Minimum egy évvel ezelőtt a Heves Megyei Bíróság nyilvántartásába vette (2008. április 01. előtt) •Minimum 2 fő aktív és elkötelezett taggal, vagy alkalmazottal, munkatárssal rendelkezik •Nincs köztartozása

13 Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése A pályázat menete I. •A pályázati felhívás, adatlap, mellékletek letöltése a következő honlapokról: –www.karpatokalapitvany.hu –www.eletfa.org.hu –www.hkik.hu –www.eck.hu –www.civilkapu.hu –www.proHalo.hu •A kitöltött pályázati adatlap elküldése emailben - beata.csomos@cfoundation.org - Csomós Beáta, projekt menedzser részére

14 Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése A pályázat menete II. •Pályázat beküldési határideje: 2009. május 15. •A kiválasztás eredményéről a szervezeteket írásban értesítjük, 2009. május 20-ig •A kiválasztott szervezetek listáját közzétesszük a következő honlapokon: www.karpatokalapitvany.hu http://szervezetfejlesztes.eck.hu •A komplex szervezetfejlesztési program indulása: 2009. május utolsó hete

15 Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése Pályázati adatlap I. •Szervezeti adatok A szervezet neve, címe, telefonszáma, faxszáma (ha van), e-mail címe (kötelező), honlapcíme, regisztrációs száma (bírósági nyilvántartási szám), hivatalos képviselő(i) •A szervezet rövid bemutatása A szervezet története, főbb tevékenységei, kapcsolatrendszere, szolgáltatásai, ügyfélkörének, célcsoportjának jellemzése, átlagos éves bevétele, tagok, alkalmazottak száma stb. (max. 3000 karakter)

16 Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése Pályázati adatlap II. •A szervezet céljainak bemutatása Külső és belső fejlesztési célok, együttműködési szándékai (fenntarthatóságuk biztosítását miben látják) és annak kifejtése, hogy milyen eredményeket várnak a projektben való részvételtől (max. 3500 karakter) •A szervezet által megvalósított főbb projektek, programok rövid bemutatása vagy megvalósítandó projekt ötletek bemutatása (max. 5 projekt, max. 3500 karakter •Mely ÚMFT (és egyéb fejlesztési programok által meghatározott) prioritásokhoz illeszkedik szervezetük küldetése, tevékenysége és célja? (max. 1500 karakter, segítség mellékletben)

17 Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése – Projekt előkészítési költségek:1.416.000 Ft – Projekt menedzsment költségek:5.287.374 Ft – Célcsoportra fordított költségek: 33.357.050 Ft – Eszközbeszerzések: 570.000 Ft – Általános költségek:3.379.000 Ft – Tartalék: 52.735 Ft Projekt költségvetése

18 Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése További információ Csomós Beáta Tel: 36/516-750 Kárpátok Alapítvány – Magyarország e-mail: beata.csomos@cfoundation.orgbeata.csomos@cfoundation.org www.karpatokalapitvany.hu Ónodi Zsuzsa Tel: 36/415-822 Életfa Környezetvédő Szövetség e-mail: civilhaz@eck.hucivilhaz@eck.hu www.eck.hu

19 Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése ÚJ MAGYARORSZÁG FEJLESZTÉSI TERV - KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! http://szervezetfejlesztes.eck.hu www.nfu.hu


Letölteni ppt "Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése Heves megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése – TÁMOP 5.5.3-08/02/0031 K á rp."

Hasonló előadás


Google Hirdetések