Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

2. A LOGIKA TÖRTÉNETE Gregor Reisch  1503  – Typus logice – Premissae – Conclusio – Syllogismus – Veritas – Falsitas – Problema – Insolubilia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "2. A LOGIKA TÖRTÉNETE Gregor Reisch  1503  – Typus logice – Premissae – Conclusio – Syllogismus – Veritas – Falsitas – Problema – Insolubilia."— Előadás másolata:

1 2. A LOGIKA TÖRTÉNETE Gregor Reisch  1503  – Typus logice – Premissae – Conclusio – Syllogismus – Veritas – Falsitas – Problema – Insolubilia

2 A klasszikus logika fejlődése Tradicionális logika – Antik logika Peripatetikusok Eleiaiak, megaraiak, sztoikusok – Középkori logika Skolasztika Humanisták, racionalisták Modern logika – Szimbolikus logika – Matematikai logika

3 2.1. A tradicionális logika Részei: az arisztotelészi és a középkori logika Fogalom – ítélet – következtetés elmélete A szillogizmus elmélete A logika nem segít hozzá új információkhoz, csupán a meglevő információkat teszi egyértelművé Formális logika Célja: következtetések helyességének biztosítása és ellenőrzése, az igazság elérése

4 Az antik logika útjai Bizonyító premissza: igaz, vagy igaznak elfogadott állítás ↓ bizonyítás (demonstráció, deduktív levezetés) ↓ logika, matematika, geometria Dialektikus premissza: a bizonyosságot nélkülöző állítás ↓ dialektika ~ vitatkozás ↓ érvelés (argumentáció) ↓ retorika, filozófia

5 2.1.1. Arisztotelész Organon (= eszköz, szerszám) 1.Katégoriák (az állítható dolgok; fogalmak) 2.Herméneutika (kategorikus & modális állítások) 3.Első analitika (következtetések; a szillogizmus) 4.Második analitika (a bizonyítás a tudományban; alkalmazott logika) 5.Topika (bizonyító – dialektikus (valószínű) – erisztikus (  nek látszó) szillogizmusok; érvelés) 6.Szofisztikus cáfolások (ál-érvelés, ál-bizonyítás)

6 2.1.2. Nem-arisztotelészi logika Szókratész tanítványai  Platón  Arisztotelész  megarai Eukleidész  Eubulidész dialektikus, erisztikus iskola; paradoxonok  eleai Parmenidész  Zénón dialektika: létező – látszat – aporiák  Antisztenész  Khrüszipposz  sztoikusok az elemi kijelentéslogika megalapozása

7 2.1.3. Skolasztikus logika Előzmény: görög Arisztotelész-kommentárok (az utolsó jelentős szerző: Boethius) Előzmény: arab arisztotelianizmus (Avicenna) logica antiqua: az Organon újrafelfedezése Logica modernorum: az új „terminista” logika (az első jelentős szerző: Petrus Hispanus) A katalizátor: az egyetemek – a skolasztika A háttér: a realizmus – nominalizmus vita

8 Ami változott a középkorban… A terminusok elmélete  logikai szemantika – Írott nyelv – logikai állítások (logikai ítéletek)beszélt nyelv – „mentális” nyelv : „fogalom” (ideális; univerzális) A konszekvenciák elmélete – feltételes állítások (  igaz) – következmény-viszonyok (  érvényes) Az insolubilia (paradoxon, szofizma) problémája – hamis állítások – a hamisságról szóló állítások

9 … és ami nem A kijelentés-logika alapjai – kategorikus állítások: egzisztenciális, univerzális, szinguláris – hHipotetikus állítások A szillogizmusok elmélete – de: logikai négyzet – de: tipizálás, elnevezés

10 Az újkor logikája Humanisták – Port Royal: Pszichologizmus Tradicionalisták – Petrus Ramus: hagyomány Racionalisták – Descartes: ismeretelmélet Filozófusok – Kant, Hegel: antiformalizmus Matematikusok – Leibniz: matematizálás –  az út a modern logika felé Monászok Lehetséges világok Logikai kalkulus mint szintaktikai levezetés

11 2.2. A modern logika A teljesítmény: a logika mint formális, mesterséges nyelv kimunkálása. A lépései: Algebrai logika – George Boole (1815 – 1864) : osztálykalkulus Szimbolikus logika – Gottlob Frege (1848 – 1925) : kijelentéskalkulus Matematikai logika – Bertrand Russell (1872 – 1970) : szimbiózis

12 2.2.1. A szimbolikus logika Nemcsak a nyelvi kifejezések tartalmától való elvonatkoztatás (= formális logika) Nyelvi jelek szimbólumokkal helyettesítése Szimbolikus kalkulusok kidolgozása Egy mesterséges, formális nyelv – megszabadulás a természetes nyelv homályosságától és többértelműségétől

13 2.2.2. A matematikai logika „Logicizmus” : a matematika bekebelezése Matematikai módszerek bevezetése – szimbolikus algebra kidolgozása Halmaz, reláció, függvény fogalmai Matematika, szemiotika, logika szimbiózisa Alkalmazott matematikai logika – az informatika megalapozása Nem-klasszikus logikai rendszerek születése


Letölteni ppt "2. A LOGIKA TÖRTÉNETE Gregor Reisch  1503  – Typus logice – Premissae – Conclusio – Syllogismus – Veritas – Falsitas – Problema – Insolubilia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések