Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

LEADER KÖZÖSSÉGI CÉLÚ FEJLESZTÉSEK

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "LEADER KÖZÖSSÉGI CÉLÚ FEJLESZTÉSEK"— Előadás másolata:

1 LEADER KÖZÖSSÉGI CÉLÚ FEJLESZTÉSEK
támogatása Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa

2 A LEADER közösségi célú fejlesztés (LEADER rendelet 10
A LEADER közösségi célú fejlesztés (LEADER rendelet 10. §) olyan fejlesztés, amely közhasznú tevékenység szerinti cél megvalósítását, valamint a szociális gazdasághoz kapcsolódó fejlesztés megvalósulását segíti elő. Forrás: Pályázati felhívás 4.1 pont

3 LEADER KÖZÖSSÉGI CÉLÚ FEJLESZTÉS
A pályázat elkészítéséhez szükséges jogszabályi háttér (teljesség igénye nélkül) - hatályos: január 1.|2007. évi XVII. törvény (MVH törvény) - hatályos: július 1. |23/2007. FVM rendelet (Vhr.) július |76/2011. VM rendelet (LEADER rendelet) augusztus |99/2011 IH Közlemény (Pályázati felhívás és HBB eljárásrend augusztus |106/2011 IH Közlemény (módosított Pályázati felhívás) szeptember |149/ MVH Közlemény (Részletes feltételek) október |90/2011. VM rendelet (módosított LEADER rendelet)

4 LEADER KÖZÖSSÉGI CÉLÚ FEJLESZTÉS
PÁLYÁZAT kitöltendő részei az ügyfélkapus felületen Főlap Építési A betétlap, Építési B betétlap, Építési C betétlap Gép betétlap Árajánlatos tétel bejelentő lap Pénzügyi terv (minden esetben!) Üzleti terv (természetes személy, mikro-, kis- és középvállalkozás) > 5 millió Ft < Működtetési és fenntarthatósági terv (önkormányzat, társulás, nonprofit szervezet) > 5 millió Ft < Nyilatkozat közbeszerzési kötelezettségről Pénzügyi terv I-SFH betétlap NEM RELEVÁNS! Nyilatkozat összeférhetetlenség fennállásáról

5 LEADER KÖZÖSSÉGI CÉLÚ FEJLESZTÉS
CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK 1. szkennelve (például pdf, jpg, doc formátumban) önkormányzat, társulás ügyfél esetén: az érintett önkormányzat képviselőtestületének vagy társulási tanácsának a támogatási pályázatban szereplő cél megvalósításáról szóló határozatának kivonata| LEADER rendelet 20. § (8) a) székhellyel vagy telephellyel rendelkező nonprofit szervezet ügyfél esetén: 30 napnál nem régebbi bírósági kivonat| LEADER rendelet 20. § (8) b) amennyiben a fejlesztés a közhasznú tevékenység ellátását segíti elő és a célterület katalógus is tartalmazza az adott támogatható tevékenységet

6 LEADER vállalkozási alapú fejlesztés
CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK 2. szkennelve (például pdf, jpg, doc formátumban) PÉNZÜGYI TERV |Támogatási rendelet 20. § (8) d) ha a kérelmezett támogatás összege az forintot meghaladja/nem haladja meg (minden esetben!) települési önkormányzat, önálló jogi személyiséggel rendelkező önkormányzati társulás vagy nonprofit szervezet esetén: MŰKÖDTETÉSI ÉS FENNTARTHATÓSÁGI TERV | Támogatási rendelet 20. § (8) e)

7 LEADER KÖZÖSSÉGI CÉLÚ FEJLESZTÉS
CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK 3. szkennelve (például pdf, jpg, doc formátumban) beruházással érintett ingatlanra vonatkozó 30 napnál nem régebbi hiteles tulajdoni lap másolatot | Vhr. 27. § a) ha a beruházás nem saját tulajdonú, vagy más személy olyan jogával terhelt ingatlanon valósul meg, mely a beruházás megvalósítását, illetve az üzemeltetési kötelezettség lejártáig annak használatát korlátozza vagy kizárja, az ügyfélnek a pályázathoz mellékelnie kell teljes bizonyító erejű magánokiratot, amely igazolja, hogy az ügyfél jogosult a beruházást az okiratban feltüntetett ingatlanon megvalósítani és az ingatlant az üzemeltetési kötelezettsége lejártáig használni | Vhr. 27. § b építési beruházások esetén tervdokumentációt, ami a tervezett építmény jellegétől függően minimálisan tartalmazza az alaprajzo(ka)t, homlokzato(ka)t, metszete(ke)t és részletrajzo(ka)t, illetve azok méretarányos adatait, a tervdokumentációt a tervezői névjegyzékben szereplő építész-tervező ellenjegyzésével kell ellátni | Vhr. 27. § c)

8 LEADER KÖZÖSSÉGI CÉLÚ FEJLESZTÉS
CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK 4. szkennelve (például pdf, jpg, doc formátumban) egyéb beruházás esetén – az önálló, építéssel nem járó gépek, berendezések beszerzésére irányuló beruházások kivételével – műszaki leírást és dokumentációt | Vhr. 27. § d) tervezett fejlesztés megvalósulási helyének feltüntetésével kiegészített, a beruházás, fejlesztés településen belüli elhelyezkedését bemutató TÉRKÉPRÉSZLET a) a Vhr. 30. §-ában foglaltaknak megfelelő, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munkák: új építmény, épület építése, meglévő építmény, épület felújítása, bővítése, korszerűsítése, valamint épületgépészet kialakítása, korszerűsítése, tereprendezés, parkosítás; b) ingatlanhoz kapcsolódó, telekhatáron belüli kisléptékű infrastruktúra-fejlesztések esetén | Vhr. 30. §

9 LEADER KÖZÖSSÉGI CÉLÚ FEJLESZTÉS
CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK 5. szkennelve (például pdf, jpg, doc formátumban) 28. § Építéssel járó tevékenységek esetén: a) az első, építéssel kapcsolatos kifizetési kérelemhez mellékelni kell a jogerős építési engedély hiteles másolatát vagy az illetékes építésügyi hatóság igazolását arról, hogy a tevékenység nem építési engedélyköteles; b) engedélyköteles építési tevékenység esetén az utolsó kifizetési kérelemhez mellékelni kell a hatáskörrel rendelkező építési hatóság jogerős engedélyének hiteles másolatát a létesítmény használatbavételéhez

10 LEADER KÖZÖSSÉGI CÉLÚ FEJLESZTÉS
CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK 6. szkennelve (például pdf, jpg, doc formátumban) LEADER HACS HBB-je által kiállított, a pályázat HVS-hez való illeszkedését tanúsító TÁMOGATÓ NYILATKOZAT LEADER rendelet 20. § (8) i) KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM MVH Közlemény 5. sz. melléklete, Kitöltési útmutató oldal 1998/2006/EK bizottsági rendelet hatálya alá tartozó szervezetek esetében DE MINIMIS NYILATKOZAT LEADER rendelet 20. § (8) f), Kitöltési útmutató 3. oldal

11 LEADER KÖZÖSSÉGI CÉLÚ FEJLESZTÉS
CSATOLANDÓ DOKUMENTUMOK 7. szkennelve (például pdf, jpg, doc formátumban) legalább két ÁRAJÁNLAT LEADER rendelet 8. § (4) és 13. § (5), Vhr. 27. § (1) g)

12 LEADER vállalkozási alapú fejlesztés
ÁRAJÁNLATOK formai és tartalmi követelményei 1. LEADER rendelet 4. § (7), MVH Közlemény IV. Az árajánlatnak hiánytalanul tartalmaznia kell: ajánlatkérő és ajánlattevő neve, címe, adószáma/adóazonosító jele kiadási tétel részletes műszaki adatai kiadási tételben szereplő elemek mennyisége és mértékegysége, nettó összegek kiadási tétel nettó összege, felszámított áfa és bruttó összeg kiadási tétel pénzneme ajánlat kiállításának dátuma ajánlattevő vagy képviselő aláírása (elektronikus ajánlat esetén nem kell) de! elektronikus árajánlat esetén: elektronikus levél csatolmányainak is meg kell felelnie a fenti követelményeknek, és tartalmaznia kell a webáruház honlap címét, árajánlattevő elektronikus levél címét, és! az árajánlattevő nem lehet természetes személy!

13 LEADER KÖZÖSSÉGI CÉLÚ FEJLESZTÉS
ÁRAJÁNLATOK formai és tartalmi követelményei 2. LEADER rendelet 4. § (7), Vhr. 27. § (1) g) azonos műszaki tartalom az összehasonlíthatóság végett árajánlat nem származhat az ügyfél saját tulajdonában lévő vagy kapcsolt vállalkozásától, illetve olyan vállalkozástól, amelyben az ügyfél többségi tulajdoni hányaddal rendelkezik ajánlattevő a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz bejelentett tevékenysége tekintetében adhat árajánlatot árajánlat csak augusztus 1-e utáni keltezésű lehet

14 LEADER KÖZÖSSÉGI CÉLÚ FEJLESZTÉS
LEADER HACS által a vonatkozó célterületben előírt csatolandó mellékletek (szkennelve!) K É R D É S E K ???

15 Elektronikus feltöltés –KITÖLTÉS MEGKEZDÉSE
Ellenőrizze a „Képviselt cég vagy személy” megnevezést Válassza ki a EMVA/IV tengely alatt „e-Leader pályázat benyújtása” menüpontot.

16 Elektronikus feltöltés – KITÖLTÉS MEGKEZDÉSE
Válasszon a három lehetőség közül: a.) Új kérelem b.) Megkezdet folytatása c.) Beadott módosítása

17 Elektronikus feltöltés – ALAPVETŐ MŰVELETEK
Gombok és jelölések Ellenőrzés: ellenőrzést futtat a beírt adatokra. Javasolt gyakori használata! Mentés: menti az addig beírt adatokat. Javasolt gyakori használata! ÜK. Beadás: hibátlan kérelem esetén válik aktívvá, a kérelem benyújtásra kerül az MVH-hoz. Ellenőrzés és mentés után kerüljön használatra! Előzetes nyomtatás: kérelem így nem benyújtható be, csak tájékoztató jellegű nyomtatás készíthető. Új beszúrás: újabb sor szúrható be Kijelöltek törlése: mező tartalma törölhető Piros hiba: a kérelem nem adható be! Hiba javítás szükséges. Sárga hiba: a kérelem beadható!

18 Elektronikus feltöltés – PÁLYÁZAT FELTÖLTÉSE
FIGYELEM! A felület csak Mozilla Firefox böngészővel működik! Töltse ki az alábbi mezőket.

19 Elektronikus feltöltés – PÁLYÁZAT FELTÖLTÉSE
Megvalósítási hely – Létesítmények megadása A mezők pontos kitöltése alapvető fontosságú, mivel a projektben elszámolni kívánt kiadási tételek felhasználási helye ez alapján határozható meg.

20 Elektronikus feltöltés – PÁLYÁZAT FELTÖLTÉSE
Építés az azonosítók megadására kérjük figyelmet fordítani!

21 Elektronikus feltöltés – PÁLYÁZAT FELTÖLTÉSE
Az Építési Norma Gyűjteményben (ÉNGY) szereplő tételek gyorsabb feltöltését segíti az ÉNGY_import.xls fájl. A tételek összeírása során folytatólagos sorszámozással töltse ki a táblázatot. Ha a táblázat elkészült kattintson az „Elektronikus felületre importálható fájl létrehozása” gombra.

22 Elektronikus feltöltés – PÁLYÁZAT FELTÖLTÉSE
Az építési tételek feltöltése az alábbiak szerint végezhető el: 1.) Mentse el az ÉNGY_import.xls fájl számítógépére (könnyen megtalálható mappába) 2.) Engedélyezze a makrókat az alábbiak szerint: Office 2003 esetén: Eszközök menü – Biztonság fülön – Makróvédelem – Biztonsági szint: Közepes – Makrók engedélyezése Office 2007 esetén: Office gomb – Excel beállításai gomb – Adatvédelmi központ – Az adatvédelmi központ beállításai – Makróbeállítások – Összes makró engedélyezése Kattintson a „Tallózás” gombra. Válassza ki az elmentett ÉNGY_import.cvs fájlt. Kattintson az „Adatok importálása” gombra. Az importálás a korábban felvitt tételeket törli, ezért javasolt elsőként az importálás, majd ezt követően lehet egyenként építési tételeket felvezetni.

23 Elektronikus feltöltés – PÁLYÁZAT FELÖLTÉSE
Csatolt dokumentumok A pályázathoz csatolandó mellékleteket elsőként szkennelni kell, ezt követően pedig a felületre feltölteni az alábbiak szerint: Kattintson a „Tallózás” gombra, majd válassza ki a szkennelt és elmentett fált. A kiválasztást követően kattintson a „Csatolmány feltöltése” gombra. A kérelem automatikus mentésre kerül (erre üzenet figyelmeztet) kattintson az OK gombra. Adja meg a dokumentum rövid megnevezését és kattintson a OK gombra.

24 Elektronikus feltöltés – PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA
1.) Kattintson az „Ellenőrzés” gombra. Kattintson a „Mentés” gombra 2.) Kattintson az „ÜK. Beadás” gombra a kérelem beadásra kerül. 3.) Beadást követően hibaüzenet jelenik meg, ennek ellenére a kérelem adatai átkerülnek az Ügyfélkapura. Erről postafiókra értesítést kap (ügyfélkapun megadott címére). 4.) Lépjen be a oldalon lévő tárhelyre és nyomtassa ki a kérelmet. 5.) Lépjen be az Ügyfélkapus felhasználói nevével és jelszavával.

25 Elektronikus feltöltés – PÁLYÁZAT MENTÉSE
6. Válassza ki az „Értesítés tárhely” menüpontot. 7. Jelölje be a „Fájl mentése” opciót és kattintson az „Ok” gombra.

26 Elektronikus feltöltés – PÁLYÁZAT NYOMTATÁSA
8. Mentse el a dokumentumot számítógépére (könnyen elérhető mappába). 9. Térjen vissza a feltöltő felületre és kattintson a „KR dokumentum nyomtatása” linkre. 10. Válassza ki az elmentett fájlt, kattintson a „Tallózás” gombra.

27 Elektronikus feltöltés – PÁLYÁZAT NYOMTATÁSA
11. Válassza ki az .xml kiterjesztésű fájlt (az eddig használt mappából). 12. Nyomtassa ki a dokumentumot. 13. Mentse el. A pdf fájlt (könnyen elérhető mappába).

28 Elektronikus feltöltés – PÁLYÁZAT KITÖLTÉSE
Főlap

29 Elektronikus feltöltés – PÁLYÁZAT KITÖLTÉSE
Főlap

30 Elektronikus feltöltés – PÁLYÁZAT KITÖLTÉSE
Főlap

31 Elektronikus feltöltés – PÁLYÁZAT KITÖLTÉSE
Főlap

32 Elektronikus feltöltés – PÁLYÁZAT KITÖLTÉSE
Főlap Gép betétlap

33 Elektronikus feltöltés – PÁLYÁZAT KITÖLTÉSE
Építési A betétlap Építési B betétlap Építési C betétlap

34 Elektronikus feltöltés – PÁLYÁZAT KITÖLTÉSE
Árajánlatos tétel bejelentő lap

35 Elektronikus feltöltés – PÁLYÁZAT KITÖLTÉSE
Pénzügyi terv- Elszámolás ütemezése Beszámoló tábla (természetes személy, Mikro-, kis-, közép váll.)

36 Elektronikus feltöltés – PÁLYÁZAT KITÖLTÉSE
Beszámoló tábla (önkormányzatok, Nonprofit szerv. Egyházak)

37 Elektronikus feltöltés – PÁLYÁZAT KITÖLTÉSE
Nyilatkozat közbeszerzési Kötelezettségről Összeférhetetlen ség fennállásáról Közzétételi Kérelem Csatolt dokumentumok

38 Sikeres pályázást kíván a LEADER HACS munkaszervezete!
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki területekbe beruházó Európa


Letölteni ppt "LEADER KÖZÖSSÉGI CÉLÚ FEJLESZTÉSEK"

Hasonló előadás


Google Hirdetések