Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 „Biztonságunk érdekében” Oktatási- és Tanácsadó Tudományos Egyesület A BIZTONSÁG ÉS A BIZTONSÁGRA HATÓ TÉNYEZŐK, VALAMINT HAZÁNK KATASZTRÓFA-VESZÉLYEZTETETTSÉGE.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 „Biztonságunk érdekében” Oktatási- és Tanácsadó Tudományos Egyesület A BIZTONSÁG ÉS A BIZTONSÁGRA HATÓ TÉNYEZŐK, VALAMINT HAZÁNK KATASZTRÓFA-VESZÉLYEZTETETTSÉGE."— Előadás másolata:

1 1 „Biztonságunk érdekében” Oktatási- és Tanácsadó Tudományos Egyesület A BIZTONSÁG ÉS A BIZTONSÁGRA HATÓ TÉNYEZŐK, VALAMINT HAZÁNK KATASZTRÓFA-VESZÉLYEZTETETTSÉGE HALLGATÓ I TUDÁSTÁR 1.kötet T1.

2 2 Dr. Hornyacsek Júlia A biztonság és a biztonságra ható tényezők, valamint hazánk katasztrófa- veszélyeztetettsége „Biztonságunk Érdekében” Oktatási és Tanácsadó Tudományos Egyesület Budapest, 2012. Szerkesztő: Késmárkiné Mach Mária HALLGAT Ó TUDÁSTÁ R 1. ISSN: ISBN: Dr. Hornyacsek Júlia T. 1.

3 3 1. ELŐADÁS Törzsanyag Dr. Hornyacsek Júlia

4 4 A védelmi tanulmányokat folytatók - legyen az a védelmi szféra bármely területe – gyakran azzal szembesülnek, hogy a terület folyamatos változása, az új szakmai kihívások megjelenése miatt nem könnyű aktuális és átfogó tananyagot találni a vizsgákra való felkészüléshez, szakmai elmélyüléshez. Ez a sorozat segítséget kíván nyújtani a tanuláshoz. A tárgyköröket törzsanyagra, kiegészítő anyagra, valamint háttéranyagokra csoportosítottuk. A bemutatók a lényeges kérdésekre koncentrálnak, de nem elegendőek a felkészüléshez. További olvasásra, forrásanyagok feldolgozására van szükség. T2. K2. H2. Törzsanyag Háttéranyag Olvass utána! Foglald össze! BEVEZETŐ

5 5 Az előadás anyagai a hazai és nemzetközi nyomtatott és elektronikus irodalom, valamint a hatályos jogszabályok alapján készültek oktatási célból. A források és a kiegészítő információk a diákon, a diák alatti jegyzet rovatban találhatóak, amely a nézet/jegyzetoldal menüpontra kattintva érhető el. (A nyomtatott változatban az irodalomjegyzékben helyeztük el.) Az ismétlő kérdések megválaszolásával tudja eldönteni, hogy mennyire értette meg az anyagot, továbbhaladhat-e, vagy ismételnie kell. Az előadások külön is értelmezhetőek, de szerencsésebb egymást követően feldolgozni őket. Minden jog fenntartva. Használati útmutató

6 6 I. Téma A biztonság és a biztonságra ható tényezők 1. Motivációs kérdés: Soroljon fel öt fogalmat, ami önnek a biztonságot jelképezi! 6.

7 7 1.1 A biztonság fogalma, célja, alapvető területei, értelmezése napjainkban 1.2. A biztonságra ható tényezők, Magyarország biztonságát befolyásoló tényezők Fő kérdések 1. 3. Biztonságpolitika A biztonságpolitikánkat meghatározó dokumentumok 1. 4. Nemzeti Biztonsági Stratégia

8 8 1.1. altéma A biztonság fogalma, célja, alapvető területei, értelmezése napjainkban

9 99 „Egységes, az egész országra kiterjedő emberi érdek a biztonságra való törekvés, amely a szakemberek felelőssége, a vezetők kötelessége.” Deák Péter (2006. Sopron, előadás)

10 10 A biztonság fogalma A Magyar Értelmező Kéziszótár szerint: „valamely dolog veszélyektől vagy valamely bántódástól mentes, zavartalan állapota” [1] Az UNESCO társadalomtudományi szótára szerint: „fizikai veszély hiánya vagy a veszéllyel szembeni védelem” Meister Dávid biztonságpolitikus szerint: „a biztonság nem más, mint egy ország biztonsága fenntartásának érdekében tett erőfeszítések összessége. (diplomáciai, katonai, belbiztonsági, gazdasági, katasztrófavédelmi stb.)” [17]

11 11 Az Európai Közösségek Bizottsága „a biztonság fogalmát nem korlátozza az államterület biztonságára vagy meghatározott rendszerek biztonságára, hanem beleérti magának az államnak és lakosainak külső és belső biztonságát. A fogalom az emberi biztonságra irányul (mentesség a nélkülözéstől és félelemtől, az önálló cselekvés szabadsága), azaz az állampolgár – és ezáltal az állam– biztonságát állítja középpontba.”{2} (Koncepció a biztonsági ágazat reformjának európai közösségi támogatására Brüsszel, 24.5.2006 COM (2006) 253 végleges {SEC(2006) 658} 5.old )

12 12 A BIZTONSÁG CÉLJA Olyan környezet biztosítása, amely hozzájárul az ember harmonikus, békés fejlődéséhez, az egyén kiegyensúlyozott életének, egészségének megóvásához, jó közérzetének kialakításához, az életfeltételek, a megteremtett javak fennmaradásához. (szerző)

13 13 Értelmezése napjainkban átfogó jellegű, átfogó jellegű, oszthatatlan, oszthatatlan, több komponensű, több komponensű, messze túlmutat a katonai erőn, messze túlmutat a katonai erőn, objektív és szubjektív elemek objektív és szubjektív elemek együttese együttese Komplex!!! (94/1998. (XII.29.) számú OGY határozatának 1-es pontja) [3]

14 14 A biztonság alapvető területei Környezeti közbiztonság gazdasági katonai társadalmi politikai Területei:  a környezet- és természetvédelem,  az egészségvédelem,  az ipari biztonság,  közlekedésbiztonság,  katasztrófavédelem

15 15 pénzügyi BIZTONSÁG politikai nemzetközi jogi katonai környezeti gazdasági emberi jogi kisebbségi techno- lógiai integ- rációs 15 A BIZTONSÁG TÉNYEZŐI egy másfajta csoportosításban Hogyan értelmezi a NBS ezeket a fogalmakat? [4]

16 16 Gazdasági biztonság Az ország stabil környezete, amelyen keresztül zavartalanul képes lebonyolítani a kereskedelmi kapcsolatait. A lakosság szociális biztonságának és életszínvonal-növekedésének alappillére. [17]

17 17 Közbiztonság az adott társadalom védettsége a nemzetközi bűnözés, a migráció, a kábítószer-kereskedelem és fogyasztás, a szervezett bűnözés és a terrorizmus hatásaival szemben. A társadalom belső védettségének, a lakosság élet- és vagyonbiztonsága megteremtésének alappillére. [17]

18 18 Társadalmi biztonság Az ország biztonsága a kisebbségi, az etnikai, a vallási és a nyelvi konfliktusok hatásaival szemben Az országban élő kisebbségek biztonságának teljes körű szavatolása [17]

19 19 Politikai biztonság Az állam politikai rendszerének biztonsága a nemzetközi rendszerben, tudatos vagy akaratlan beavatkozással szemben. Olyan belső stabilitás, parlamenti demokrácia, jogi viszonyok megléte, melyek lehetővé teszik a válságok kezelését, a konfliktusok békés megoldását. [17]

20 20 Környezeti biztonság Természeti erőforrásaink, a természeti területek és természeti értékek, valamint a környezeti egyensúly megóvása. A természeti és civilizációs katasztrófák és az egészségügyi veszélyforrások elleni védelem. [17]

21 21 Katonai biztonság Az ország területének, szuverenitásának védettsége a katonai jellegű válságokkal szemben. [17]

22 22 A biztonságra ható tényez ő k 1.2. altéma Hol élünk? Milyen veszélyek hatnak az országra?? Milyen nemzetközi szervezeteknek vagyunk tagjai?? Milyen a védelmi rendszerünk??

23 23 Mitől függ Magyarország biztonsága???

24 24 Carl von Clausewitz: „Nem vállalok közösséget azzal a könnyelmű reménnyel, hogy valami véletlen majd megment bennünket”. Jonathan Redh: „Biztosabb, ha semmit sem bízunk a véletlenre, hanem egymással összefogva gondoskodunk a biztonságunkról.”

25 252014. 09. 14.25 Magyarország biztonsága és védelme az ország geopolitikai helyzetének, az ország veszélyeztető tényezőinek, az ország védelmi képességének, a szövetségi rendszer erejének FÜGGVÉNYE

26 26 Közép-Európa, „HÍD - szerep” a) Geopolitikai adottságok Kelet, Mediterrán térség ENSZ EU NATO Nemzetközi Humanitárius szervezetek EBESZ A biztonságot erősítő és gyengítő faktorok

27 27 FENYEGETÉSEK KOCKÁZATOK, KIHÍVÁSOK VÁLSÁGOK KATASZTRÓFÁK Globális Regionális Belső Katonai jellegű Nem katonai jellegű Természeti eredetűCivilizációs eredetű Egyéb veszélyek VÁLSÁGOK Környezeti és civilizációs kihívások Kontinentális B, Magyarország biztonságát veszélyeztető tényezők

28 28 A biztonságra fenyegetések, kockázatok, kihívások hatnak. globális regionális kontinentális belső EZEK lehetnek

29 29 A veszélyeztető fenyegetések, kockázatok, kihívások Hasznos infók: JOBBÁGY Szabolcs:JOBBÁGY Szabolcs A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG BIZTONSÁGPOLITIKÁJÁVAL FOGLALKOZÓ ALAPDOKUMENTUMOK Hadtudományi Szemle 2010. 3. évfolyam 4. szám (2073/2004. (III. 31.) Korm. Határozat : MK. Nemzeti Biztonsági Stratégiája

30 30 Mo. Biztonságát veszélyeztető kihívások Globális kihívások  Instabil zónák (területek) kialakulása  Tömegpusztító fegyverek és hordozó eszközeik elterjedése  A nemzetközi terrorizmus veszélye  Pénzügyi, gazdaági instabilitás  Informatikai-információs kihívások  Globális környezeti kihívások stb. [4] [5] [6]

31 31 Mo. Biztonságát veszélyeztető kihívások Regionális kihívások Az országok közötti fejlettségbeli különbségek növekedése Az országokon belüli instabilitás Oroszország nagyhatalmi törekvései A mediterrántérség kihívásai. Illegális tömeges migráció Határon túli magyarok helyzete. Energia, nyersanyag- és piacbiztonság Környezetkárosító hatások növekedése stb. [4] [7] [8]

32 32 Mo. Biztonságát veszélyeztető kihívások Belső kihívások Szervezett bűnözés Kábítószerek terjedése A feketegazdaság és korrupció Demográfiai kihívások A rendszerváltást kísérő szociális feszültségek stb. [4] [9] 10] [11]

33 33 BIZTONSÁGPOLITIKA FOGALMA „A biztonságpolitika szigorúan centralizált, koordinált és monopolizált, minden hatalmi ágat magába foglaló állami funkció ellátása, melynek végső célja olyan alapvető értékek védelme, amelyeket az adott ország meghatározó csoportjai (illetve adott ország-csoportok) elfogadnak és fontosnak tartanak.” (Dr. Koós Anna: Biztonságpolitika a XX-XXI. században, Biztonságpolitika jegyzetek fk.szeportal.hu/index.php?option=com_remository&Itemid=28&func=select&id=11-27k – 2008. 08. 24. 11. oldal ) [12] 1.3. altéma

34 34 Biztonságpolitika „A kormánypolitika azon része, melynek célja olyan külső és belső feltételek létrehozása, melyek kedvezőek a létfontosságú nemzeti értékek védelmére…” [14] Célok Stratégia Eszközök BIZTONSÁG

35 35 BIZTONSÁGPOLITIKA FELADATA A biztonsághoz szükséges intézményi rendszer létrehozása és működtetése Értékek, érdekek, veszélyek és kihívások konkrét meghatározása

36 36 Hazánk a különböző kihívásokra, adekvát választ adó védelmi szervezeteket működtet katonai rendvédelmi katasztrófák gazdasági kihívások válaszok Magyar Honvédség Rendvédelmi szervek Katasztrófavédelmi rendszer Pénzügyi és gazdasági szervezetek rendszere

37 37 Mely dokumentumok határozzák meg a biztonságpolitikánkat? Az Országgyűlés 94/1998-as (XII.29.) határozata a Magyar Köztársaság biztonság és védelempolitikájának alapelveiről A Kormány 1035/2012. (II. 21.) Korm. határozata Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról Kormány a 2073/2004 (III.31.) a Magyar Köztársaság Nemzeti Katonai Stratégiájáról Kormányhatározat 1009/2009. (I. 30.) Korm. Határozat MK Nemzeti Katonai Stratégia Magyarország Alaptörvénye 2011. IV. 15. Védelemmel kapcsolatos egyéb törvények Hv. Tv. Stb. Ágazati stratégiák, védelmi szféra ágazati rendeletei stb.

38 38 Magyar Köztársaság Nemzeti Biztonsági Stratégiája 1. 1.3. altéma

39 39 Kormány 2004. március 31-i ülésén elfogadta a Magyar Köztársaság Nemzeti Biztonsági Stratégiáját (2073/2004. (III. 31.) Korm. Határozat), amely a Határozatok Tárában történt április 15-i közzétételt követően, felváltotta a Magyar Köztársaság nemzeti biztonsági stratégiájáról korábban érvényben lévő 2144/2002 (V.6) Korm. Határozatot. [14]

40 40 A dokumentum részei Értékek és érdekek Biztonsági környezet - Fenyegetések, kockázatok Célok, feladatok A stratégia megvalósításának eszközei Ágazati stratégiák

41 41 A Stratégiai feladatok felosztása I. Nemzetközi szervezetekhez kapcsolódóak (1. NATO, 2. EU, 3. Transzatlanti együttműködés 4. ENSZ, 5. EBESZ, 6. gazdasági diplomácia) II. Térségünk államaival való kapcsolatépítés (1. kétoldalú és regionális kapcsolatok, 2. határon túli magyarok, 3. FÁK ) III. A globális fenyegetések elleni fellépés (1. terrorizmus, 2. töpfe, 3.regionális konfliktus kezelése, 4. schengeni együttműködés, 5. fejlesztési együttműködés. 6. A nyitott társadalmakat érintő kihívások 7. az info-rendszerek védelme, 8. a környezet védelme)

42 42 Magyar Köztársaság Nemzeti Biztonsági Stratégiája 2. 1.4. altéma

43 43 A Kormány 1035/2012. (II. 21.) Korm. határozata Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról (NBS) I. Magyarország biztonságpolitikai környezete II. Magyarország helye és biztonságpolitikai érdekei a világban III. A Magyarországot érintő biztonsági fenyegetések, kihívások és azok kezelése IV. A Nemzeti Biztonsági Stratégia végrehajtásának eszközrendszere [15]

44 44 A Magyarországot érintő biztonsági fenyegetések, kihívások 1. Regionális konfliktusok Az instabil régiók, az államok közötti és államokon belüli konfliktusok, a gyenge vagy működésképtelen államok, valamint a világban zajló erőteljes fegyverkezés, az érintett térségekben tapasztalható instabilitás, a szegénység és a demokrácia-deficit, valamint a konfliktusok jellemzően etnikai és vallási háttere táptalajt jelentenek az országokon belüli erőszakhoz, fegyveres konfliktusokhoz, vagy az olyan, határokon átívelő fenyegetésekhez is, mint a szélsőségesség, a terrorizmus, vagy a fegyver-, kábítószer- és emberkereskedelem. NBS: III/27

45 45 A Magyarországot érintő biztonsági fenyegetések, kihívások 2. Tömegpusztító fegyverek és hordozóeszközeik elterjedése A terrorizmus Pénzügyi biztonság ellen ható tényezők Kiberbiztonság ellen ható tényezők Az energiabiztonság ellen ható tényezők A globális éghajlat- és környezetváltozás a szélsőséges időjárás hatásai A nyersanyag- és természeti erőforrások kimerülése, Az egészséges ivóvízhez jutás problémái Természeti és ipari katasztrófák Szervezett bűnözés, kábítószer-kereskedelem Illegális migráció Szélsőséges csoportok kialakulása NBS/28-38.

46 46 A biztonsági fenyegetések, kihívások kezelése hazánkban Az Észak-atlanti Szerződésben A NATO Stratégiai Koncepciójában, A Lisszaboni Szerződésben Az Európai Biztonsági Stratégiában foglaltak A nemzeti feladatok meghatározásánál kiinduló pont [16]

47 47 A biztonság többféle értelmezését ismerjük Átfogó, oszthatatlan és túlmutat a katonai erőn, objektív és szubjektív elemei vannak A biztonságra globális, kontinentális, regionális és belső kihívások hatnak A biztonság alapvető területei: gazdasági, köz, társadalmi, környezeti, gazdasági, politikai biztonság ÖSSZEGZÉS 1.

48 48 Az ország biztonsága a geopolitikai helyzetétől, a fenyegető veszélyektől, kihívásoktól, a védelmi rendszertől és a szövetségi rendszer erejétől függ A biztonságpolitika állami funkció Feladata: az alapvető értékek és a veszélyek meghatározása, valamint az alapvető értékek védelméhez szükséges feltételek biztosítása ÖSSZEGZÉS 2.

49 49 1.Ismertesse a biztonság fogalmát! 2. Foglalja össze, hogyan értelmezzük napjainkban a biztonságot! 3. Milyen alapvető területei vannak a biztonságnak? 4. Foglalja össze, hogy mi a biztonságpolitika, mi a rendeltetése! 5. Milyen dokumentumok tartalmazzák Mo. biztonságpolitikai célkitűzéseit? Ismertesse az abban meghatározott célkitűzéseket! 6. Ismertesse a biztonságpolitika célját, feladatát! ISMÉTLŐ KÉRDÉSEK

50 50 ISMÉTLŐ KÉRDÉSEK 1. Sorolja fel, hogy milyen jellegű kihívásokkal kell a Magyarországnak számolnia! 2. Ismertesse a globális, a regionális és a belső veszélyeztető tényezőket, kihívásokat! 3. Indokolja meg, hogy az egyes kihívások miért jelentenek veszélyt az országra! 4. Ismertesse, hogy milyen következményei lehetnek a kihívásoknak! 5. Fogalmazza meg, hogy mi a válság és milyen fajtái vannak! 6. Mutassa be a lehetséges nem katonai jellegű és a katonai jellegű válságokat! 7. Milyen összefüggés/kölcsönhatás van a kihívások és a katasztrófák között? 8. Mutassa be a biztonságpolitikánkat meghatározó alapvető dokumentumokat! xxx

51 51 Köszönöm a figyelmet! Jó tanulást!

52 52 [ 1.] Szerző. Nincs megjelölve, Magyar Értelmező Kéziszótár, Akadémia Kiadó, 1992. 139. oldal. [2.] Koncepció a biztonsági ágazat reformjának európai közösségi támogatására Brüsszel, 24.5.2006 COM(2006) 253 végleges {SEC(2006) 658} 5.old [3.] 94/1998. (XII.29.) számú OGY határozatának 1-es pont [4.] 2073/2004. (III. 31.) Korm. Határozat (NBS) [5.] Biológiai és toxinfegyverek, http://www.origo.hu/tudomany/elet/20011119biologiai.html [6.] terrorveszély, http://cimkezes.origo.hu/cimkek/terrorveszely/index.html?tag=terrorvesz%E9lya http://cimkezes.origo.hu/cimkek/terrorveszely/index.html?tag=terrorvesz%E9lya [7.] Határokon innen és túl, http://www.police.hu/eu/rendeszet/hatarrend [7]http://www.police.hu/eu/rendeszet/hatarrend [7 [8.] Bőröndben csempészték a fiút, http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/borondben-csempesztek-a-fiut-2009162http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/borondben-csempesztek-a-fiut-2009162 letöltés: 2012. jan. 29. [8] [9.]Pénz, http://www.fntudosito.hu/riport/3328 2012. jan 29. [9]http://www.fntudosito.hu/riport/3328 [10.] Janukovics: veszélyes méreteket öltött a kábítószer-kereskedelem http://karpatinfo.net/belfold/2011/04/07/janukovics-veszelyes-mereteket-oltott- kabitoszer-kereskedelemhttp://karpatinfo.net/belfold/2011/04/07/janukovics-veszelyes-mereteket-oltott- kabitoszer-kereskedelem [10] Irodalomjegyzék 1

53 53 [11.] Tömeges a szegénység Magyarországon, http://hir3.hu/index.php?hir=magazin&hirid=11850&kat=9http://hir3.hu/index.php?hir=magazin&hirid=11850&kat=9 letöltés: 2012.01.29. [11] [12.] Dr. Koós Anna: Biztonságpolitika a XX-XXI. században, Biztonságpolitika jegyzetek fk.szeportal.hu/index.php?option=com_remository&Itemid=28&func=sele ct&id=11-27k – 2008. 08. 24. 11. oldal) [12] [13.] F.N Trager, F.L. Simonie: Bevezetés a nemzetbiztonság tanulmányozásába 1990. 52. o. Másodlagos Forrás: Buczkó Gergely Kelet-Közép_Európa biztonságpolitikája a NATO 1990-es bővítését követően BGF: 2004. 8. oldal [14]Az Országgyűlés 94/1998-as (XII.29.) határozata a Magyar Köztársaság biztonság és védelempolitikájának alapelveiről [15.] A Kormány 1035/2012. (II. 21.) Korm. Határozata Magyarország Nemzeti Biztonsági Stratégiájáról 28-38. [16.] uott: III. fejezet [17] Tóth Rudolf: A Magyar Polgári Védelem fejlesztésének szükségessége …, doktori értekezés, 2000. ZMNE, 66-67. old Ábrák, figurák: ClipArt 2009-2012., valamint a szerző korábbi műveiből. xxx Irodalomjegyzék 2


Letölteni ppt "1 „Biztonságunk érdekében” Oktatási- és Tanácsadó Tudományos Egyesület A BIZTONSÁG ÉS A BIZTONSÁGRA HATÓ TÉNYEZŐK, VALAMINT HAZÁNK KATASZTRÓFA-VESZÉLYEZTETETTSÉGE."

Hasonló előadás


Google Hirdetések