Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A gépírás története  A gépírás segédeszközei  Gépírásoktatás az iskolánkban.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A gépírás története  A gépírás segédeszközei  Gépírásoktatás az iskolánkban."— Előadás másolata:

1 A gépírás története  A gépírás segédeszközei  Gépírásoktatás az iskolánkban

2 A kézírástól a modern gépírásig  Az írás kialakulása - íróeszközök fejlődése  Az írógépgyártás története  Ismeretek az írás megkezdése előtt  Követelményrendszer az iskolákban  Gépírás tanítása számítógépen  További lehetőségeink  Iskolánk fejlődése a gépírástanítás tükrében  A szakma büszkeségei

3 Az írás kialakulása  képírás (piktogram)  ékírás (terrakotta) Kr. e. 3000-ben

4 Az írás kialakulása  szépírás (kalligráfia)  szó- és szótagírás  betűírás (abc)

5 Az írás eszközei  agyag  fa  viasztábla  papirusz  pergamen

6 Az írás eszközei  nád  stílus  íróvessző

7 Az írás eszközei  lúdtoll  acéltoll  töltőtoll

8 Az írás fejlődése  A papír feltalálója Caj Lun (Kína Kr. u. 105-ben) 1270 körül jutott el Európába  A könyvnyomtatás feltalálása kb 1450 Johannes Gutenberg - az első nyomdai betűtípus tervezője

9 A gépírás kialakulása  A szép kézírás - munkaigényes - fárasztó - lassú  Ez adta a motivációt az írógép elkészí- tésére

10 A gépírás története  XVIII. sz. elején a vakok részére  l714-1837 között “írószerkezetek”  1837-1890 között írógépek

11 Az írógépek gyártástörténete  Henry Mill 1714 vakok részére.  Kempelen Farkas 1779-ben fából zon- gorához hasonló szerkezetet készített  Luis Braille a Braille- írás megalkotója.

12 Az írógépek gyártástörténete  Xaver Progin készített először “betűkosaras” írógépet 1833-ban  Giuseppe Ravizza (1867 írózongora) - írógépszalag - váltószerkezet az ő találmánya. /18 év alatt 17 modell/

13 Az írógépek gyártástörténete Utolsó modellje már annyira tökéletes, hogy a mai értelem- ben vett írógép fel- találása az ő nevé- hez fűződik.  Peter Miterhofer tiroli ácsmester 1864 28 billentyűs faírógép

14 Az írógépek gyártástörténete Gépén az írásjelek a karokra szerelt apró tűhegyekből álltak, melyek a papírt átlyu- kasztották, perforálták. 1869-ben készült gé- pén már volt váltóbil- lentyű. 82 billentyűs 5. modell

15 Az írógépek gyártástörténete  Malling Hansen 1867-ben szerkesz- tette “írógömbjét”. Ez volt az első ipari úton előállított író- gép, melyen 52 bil- lentyű volt. Csak nagybetűket írt. Hansen írógömbje (1870)

16 Az írógépek gyártástörténete Az írás félig látható volt. A gép automa- tikus papírtovábbító val, sortovábbítóval és szóközbillentyűvel, va- lamint sorvéget jelző csengőszerkezettel volt ellátva.

17 Az írógépek gyártástörténete A vállalkozók és feltalálók érdeklődése az írógépgyártás felé fordult. Megoldatlan probléma volt:  a gépelt szöveg azonnali láthatóvá tétele  a szerkezet gyors és biztonságos működésének elve  a sorozatgyártás lehetősége

18 Az írógépek gyártástörténete  Sholes &Soulé Charles Gliden gépe 1866

19 Az írógépek gyártástörténete  Az amerikai Sholes és Soulé Charles Glidennel 1867-ben nagybetűvel író gé- pet hoztak létre, amely folyamatos írásra volt alkalmas.

20 Az írógépek gyártástörténete A gép tökéletesítése után l873-ban a Re- mington and Sons fegyvergyárnak elad- ták sorozatgyártásra. Ez volt az első gyári- lag előállított írógép. Kis- és nagybetűket írt.

21 Az írógépek gyártástörténete  Yost Xaver Wagner- rel fejlesztette ki “Yost” írógépét, mely mind Ameriká- ban, mind Európá- ban igen közked- veltté vált. “Yost” l889.

22 Az írógép gyártástörténete  Crandall 1879-ben saját neve alatt ad- ta ki gépét, mely- nek betűhordozója “betűhenger” volt. - első hordozható (súlya: 8 kg) - látható írású gép

23 Az írógépek gyártástörténete  Hammond különleges billentyűzetű gépe 1884-ből

24 Az írógépek gyártástörténete Hordozható, betű- kerekes írógép A legkisebb billentyűs létező gép Benett

25 Az írógépek gyártástörténete  Bing Mellsőütésű táskaírógép

26 Az írógépek gyártástörténete  Gundka Gömbfejes írógép

27 Az írógépek gyártástörténete  “Smith-Premier” 1896 Golyós csapágya- zású betűkar Cserélhető henger Kiemelhető kocsi

28 A XX. század írógépei  Franz Xaver Wagner 1890-ben szabadal- maztatta gépét, so- rozatgyártását az Underwood festék- szalaggyár kezdte meg 1896-ban. 1900-1931-ig gyár- tották. Underwood No 5.

29 A XX. század írógépei 1912 Olivetti típus - Underwood másolat - a betűkarok közös csapágytömbjét a “szegmentet” alkal- mazta.

30 A XX. század írógépei  Oliver 1915-ből, Amerikában bocsá- tották ki. Minden betűkaron 3 betű, ill. jel volt. Oliver 9.

31 Érdekességek  Billentyűzet nélküli írógép

32 Érdekességek Billentyűzet nélküli írógép

33 Érdekességek  Victor 1890

34 Érdekességek  John Mason Crary szabadalma  Crary 1892-ből

35 Érdekességek  Williams 1892

36 Érdekességek Fitch 1895 Emeltyűzáras gép

37 Érdekességek  Blickensderfer No.7. 1897 Mechanikai csoda Leggyakoribb modell

38 Érdekességek  Blickensderfer electric 1902 Teljesen elektromos Legritkább modell

39 Érdekességek  Hammónia 1882 Furcsa indexgép, papírvágóhoz ha- sonlít, mert a kocsi késpengéhez ha- sonló fémen csú- szik.

40 Érdekességek  Franklin No.7. 1900

41 Érdekességek  Empire 1892 Betűrudas írógép

42 Érdekességek Thuerey 1909-ből A legbizarrabb és leg- koraibb európai írógé- pek egyike.

43 A Remingtonok fejlődése  Remington 3 b 1920-tól

44 A Remingtonok fejlődése  Remington Noiselles 8 - “zajtalan” írógép - 1932-1941-ig gyártották

45 A Remingtonok fejlődése  Remington No.2. 1878

46 A tíz legkeresettebb írógép toplistája 10. Sphinx (1913) Masszív testű gép Az I. világháború miatt szakadt meg a gyártása

47 A tíz legkeresettebb írógép toplistája 9. Edison-Mimeograph (1895)

48 A tíz legkeresettebb írógép toplistája 8. Saturn (1897) Századfordulós svájci furcsaság

49 A tíz legkeresettebb írógép toplistája 7. Fitch (1891) Különleges billentyűzet

50 A tíz legkeresettebb írógép toplistája 6. Maskelyne (1893) Szöcskemozgásu írógép

51 A tíz legkeresettebb írógép toplistája 5. Sholes & Glidden (1874) Minden amerikai kézzel gyártott író- gépnek a “nagy- mamája”. Kézzel festett, na- gyon dekoratív.

52 A tíz legkeresettebb írógép toplistája 4. Peirce Accounting (1912) Felépítése hasonlít a computer terminá- léra. Számlakönyvek írására tervezték.

53 A tíz legkeresettebb írógép toplistája 3. Hammond (1881) A hosszú életű Hammond-gyártmá- nyok úttörője. Fából készült

54 A tíz legkeresettebb írógép toplistája 2. Blickensderfer Electric (1902)

55 A tíz legkeresettebb írógép toplistája 1. Crandall (1881) Egyik legszebb író- gép, amit valaha szerkesztettek.

56 Korunk gépírástörténete  1900-1964-ig 168 gyártmányú gép ke- rült a világpiacra.  256 konstrukcióból l977-ig 27 gyárt- mány folyamatos gyártása tartott. Országunk l975-től kapcsolódott az írógépgyártásba. A svájci Hermes gyár részére szerelt táskaírógépeket.

57 Az írógépek csoportosítása I. mechanikuselektromoselektronikus irodai táska úti irodaitáska irodaitáska

58 Az írógépek csoportosítása II. betűkosarasmargarétafejesgömbfejes

59 Miért gyorsabb a gépírás?  tízujjas vakírással történik /1920-tól/  lényege: - a gépíró a másolandó szöveget nézi - változatlan ujjrenddel dolgozik, a hely- zetérzékelésre alapozva - alaptartásból kiindulva kötött kéztar- tásból lebegő kéztartás elérése

60 A tízujjas vakírás előnyei  energiamegtakarítás  gyorsaságra való törekvés eredménye- sebb  a tévesztés lehetősége csökken (sor- ugrás)  kíméli a szemet és a gépírót  automatizálás

61 A tízujjas vakírás feltételei  egységes billentyűzet  ujjrend kialakítása és állandósítása  a billentyűzet felosztása a két kéz kö- zött  a közbillentyű váltakozó ujjal való hasz- nálata  ütemes íráskészség

62 Tudnivalók az írás megkezdése előtt  helyes test- és kéztartás  megfelelő irodabútorok  az írógép (számítógép) fő szerkezeti egységei

63 A helyes test-és kéztartás  egyenes gerinc  láb a földön vagy lábtartón  könyék a test mellett  csuklók kissé emel- ve

64 Modern irodabútorok  háttámlás, állítható magasságú szék  megfelelő magassá- gú asztal

65 Modern irodabútorok  Íróasztal

66 Követelményrendszer az iskolákban  Alapfok (1700 leütés 10 perc alatt)  Középfok (2300 leütés 10 perc alatt)  Felsőfok (2300 leütés felett)  Értékelés: leütés/hibaszám

67 Az írógép fő szerkezeti elemei

68 Leütéstáblázat osztályozáshoz

69 A gépírás számítógépen való tanulásának előnyei  a hibázás azonnal és utólag is észre- vétlenül javítható  munkánk munkavégzés közben és utó- lag is szerkeszthető, gyorsabb, szebb  tárolható adathordozókon, így többször is felhasználható utólagos módosítá- sokkal is

70 A gépírás tanításához használt programok  ÉKSZER (régebben használatos)  WORD 2.0  WORD 6.0  WORD FOR WINDOWS 95  EXCEL (Táblázatkészítéshez)

71 A számítógépes hálózat előnyei gépírásórán  Az ellenőrzés sokkal gyorsabb a köz- ponti gépről vagy kivetítő segítségével. - gépbediktálás - sztenogramból áttett levél javítása

72 A számítógép adta további lehetőségek  Tájékozódás a nagyvilágban INTERNET -tel. információgyűjtés keresőprogramok- kal - csevegés - levelezés

73 A gépírástanítás eszközeinek fejlődése iskolánkban  Mechanikus írógé- pek: Consul Optima Robotron

74 A gépírástanítás eszközeinek fejlődése iskolánkban  Elektronikus író- gépek: - Erika - AEG Olympia - Olivetti

75 A gépírástanítás eszközeinek fejlődése iskolánkban  Számítógép IBM PC (386) IBM 486 IBM 5x86

76 Szaktantermeink  Írógép- terem

77 Szaktantermeink  Számítógépterem

78 Szaktantermeink  Taniroda

79 Versenylehetőségek  OSZTV - felvételi alóli mentesség - érettségi alóli mentesség  Bajnoki versenyek  Nemzetközi versenyek

80 A szakma büszkeségei iskolánkban Perák Mária Osztály: IV. C Év: 1985 Telj.: 280 o Géptípus: Optima (mech.)

81 A szakma büszkeségei iskolánkban Daszkalovics Brigitta Osztály: IV. C Év: 1993 Telj.: 380 o Géptípus: AEG Olympia

82 A szakma büszkeségei iskolánkban Belovics Szilvia Osztály: IV.C Év: 1996 Telj.: 330 o Géptípus: IBM PC (386) Program: Word 2.0

83 A szakma büszkeségei iskolánkban Bárány Emőke Osztály: IV.C Év: 1995 Telj.: 310 o Géptípus: IBM PC (386) Program: Ékszer

84 A szakma büszkeségei iskolánkban Kalmár Bernadett Osztály: IV.C Év: l998. Telj.: 296 o Géptípus: IBM PC (386) Program: Word 6.0

85 A szakma büszkeségei iskolánkban Vendl Anita Osztály: IV.C Év: l998. Telj.: 264 o Géptípus: IBM PC (386) Program: Word 2.0


Letölteni ppt "A gépírás története  A gépírás segédeszközei  Gépírásoktatás az iskolánkban."

Hasonló előadás


Google Hirdetések