Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A gépírás segédeszközei Gépírásoktatás az iskolánkban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A gépírás segédeszközei Gépírásoktatás az iskolánkban"— Előadás másolata:

1 A gépírás segédeszközei Gépírásoktatás az iskolánkban
A gépírás története A gépírás segédeszközei Gépírásoktatás az iskolánkban

2 A kézírástól a modern gépírásig
Az írás kialakulása - íróeszközök fejlődése Az írógépgyártás története Ismeretek az írás megkezdése előtt Követelményrendszer az iskolákban Gépírás tanítása számítógépen További lehetőségeink Iskolánk fejlődése a gépírástanítás tükrében A szakma büszkeségei

3 Az írás kialakulása képírás (piktogram) ékírás (terrakotta)
Kr. e ben

4 Az írás kialakulása szépírás (kalligráfia) szó- és szótagírás
betűírás (abc)

5 Az írás eszközei agyag fa viasztábla papirusz pergamen

6 Az írás eszközei nád stílus íróvessző

7 Az írás eszközei lúdtoll acéltoll töltőtoll

8 Az írás fejlődése A papír feltalálója Caj Lun (Kína Kr. u. 105-ben) 1270 körül jutott el Európába A könyvnyomtatás feltalálása kb 1450 Johannes Gutenberg - az első nyomdai betűtípus tervezője Az írás fejlődésében nagy változást hozott a papír feltalálása. A kínaiak titka csak 1270 körül jutott el Európába. Fontos lépés volt a fejlődésben a könyvnyomtatás feltalálása, mely Gutenberg nevéhez fűződik. A kínaiak a kezdetleges nyomtatást kb már 1000 éve feltalálták.

9 A gépírás kialakulása A szép kézírás - munkaigényes - fárasztó - lassú
Ez adta a motivációt az írógép elkészí-tésére .A szép kézírás igen munkaigényes, fárasztó és lassú munka. Az írásmunkák könnyű, gyors és olvasható elvégzésének szükséglete motiválta a feltalálókat az írást könnyítő eszköz, az írógép elké-szítésére.

10 A gépírás története XVIII. sz. elején a vakok részére
l között “írószerkezetek” között írógépek A 18. sz. elejétől az első kísérletekkel a tervezők a vakok részére igyekeztek olyan eszközt készíteni, amellyel gondolataikat rögzithették, a látó emberek számára.

11 Az írógépek gyártástörténete
Henry Mill 1714 vakok részére. Kempelen Farkas 1779-ben fából zon- gorához hasonló szerkezetet készített Luis Braille a Braille- írás megalkotója.

12 Az írógépek gyártástörténete
Xaver Progin készített először “betűkosaras” írógépet 1833-ban Giuseppe Ravizza (1867 írózongora) - írógépszalag - váltószerkezet az ő találmánya. /18 év alatt 17 modell/

13 Az írógépek gyártástörténete
Utolsó modellje már annyira tökéletes, hogy a mai értelem- ben vett írógép fel- találása az ő nevé- hez fűződik. Peter Miterhofer tiroli ácsmester 1864 28 billentyűs faírógép

14 Az írógépek gyártástörténete
Gépén az írásjelek a karokra szerelt apró tűhegyekből álltak, melyek a papírt átlyu- kasztották, perforálták. 1869-ben készült gé- pén már volt váltóbil- lentyű. 82 billentyűs 5. modell

15 Az írógépek gyártástörténete
Malling Hansen 1867-ben szerkesz- tette “írógömbjét”. Ez volt az első ipari úton előállított író- gép, melyen 52 bil- lentyű volt. Csak nagybetűket írt. Hansen írógömbje (1870)

16 Az írógépek gyártástörténete
Az írás félig látható volt. A gép automa- tikus papírtovábbító val, sortovábbítóval és szóközbillentyűvel, va- lamint sorvéget jelző csengőszerkezettel volt ellátva.

17 Az írógépek gyártástörténete
A vállalkozók és feltalálók érdeklődése az írógépgyártás felé fordult. Megoldatlan probléma volt: a gépelt szöveg azonnali láthatóvá tétele a szerkezet gyors és biztonságos működésének elve a sorozatgyártás lehetősége

18 Az írógépek gyártástörténete
Sholes &Soulé Charles Gliden gépe 1866

19 Az írógépek gyártástörténete
Az amerikai Sholes és Soulé Charles Glidennel 1867-ben nagybetűvel író gé- pet hoztak létre, amely folyamatos írásra volt alkalmas.

20 Az írógépek gyártástörténete
A gép tökéletesítése után l873-ban a Re- mington and Sons fegyvergyárnak elad- ták sorozatgyártásra. Ez volt az első gyári- lag előállított írógép. Kis- és nagybetűket írt.

21 Az írógépek gyártástörténete
Yost Xaver Wagner- rel fejlesztette ki “Yost” írógépét, mely mind Ameriká- ban, mind Európá- ban igen közked- veltté vált. “Yost” l889.

22 Az írógép gyártástörténete
Crandall 1879-ben saját neve alatt ad- ta ki gépét, mely- nek betűhordozója “betűhenger” volt. - első hordozható (súlya: 8 kg) - látható írású gép

23 Az írógépek gyártástörténete
Hammond különleges billentyűzetű gépe 1884-ből

24 Az írógépek gyártástörténete
Hordozható, betű- kerekes írógép A legkisebb billentyűs létező gép Benett

25 Az írógépek gyártástörténete
Bing Mellsőütésű táskaírógép

26 Az írógépek gyártástörténete
Gundka Gömbfejes írógép

27 Az írógépek gyártástörténete
“Smith-Premier” 1896 Golyós csapágya- zású betűkar Cserélhető henger Kiemelhető kocsi

28 A XX. század írógépei Franz Xaver Wagner 1890-ben szabadal-
maztatta gépét, so- rozatgyártását az Underwood festék- szalaggyár kezdte meg 1896-ban. ig gyár- tották. Underwood No 5.

29 A XX. század írógépei 1912 Olivetti típus - Underwood másolat
- a betűkarok közös csapágytömbjét a “szegmentet” alkal- mazta.

30 A XX. század írógépei Oliver 1915-ből, Amerikában bocsá- tották ki.
Minden betűkaron 3 betű, ill. jel volt. Oliver 9.

31 Érdekességek Billentyűzet nélküli írógép

32 Érdekességek Billentyűzet nélküli írógép

33 Érdekességek Victor 1890

34 Érdekességek John Mason Crary szabadalma Crary 1892-ből

35 Érdekességek Williams 1892

36 Érdekességek Fitch 1895 Emeltyűzáras gép

37 Érdekességek Blickensderfer No.7. 1897 Mechanikai csoda
Leggyakoribb modell

38 Érdekességek Blickensderfer electric 1902 Teljesen elektromos
Legritkább modell

39 Érdekességek Hammónia 1882
Furcsa indexgép, papírvágóhoz ha- sonlít , mert a kocsi késpengéhez ha-sonló fémen csú-szik.

40 Érdekességek Franklin No.7. 1900

41 Érdekességek Empire 1892 Betűrudas írógép

42 Érdekességek Thuerey 1909-ből A legbizarrabb és leg-
koraibb európai írógé- pek egyike.

43 A Remingtonok fejlődése
Remington 3 b 1920-tól

44 A Remingtonok fejlődése
Remington Noiselles 8 - “zajtalan” írógép ig gyártották

45 A Remingtonok fejlődése
Remington No.2. 1878

46 A tíz legkeresettebb írógép toplistája
10. Sphinx (1913) Masszív testű gép Az I. világháború miatt szakadt meg a gyártása

47 A tíz legkeresettebb írógép toplistája
9. Edison-Mimeograph (1895)

48 A tíz legkeresettebb írógép toplistája
8. Saturn (1897) Századfordulós svájci furcsaság

49 A tíz legkeresettebb írógép toplistája
7. Fitch (1891) Különleges billentyűzet

50 A tíz legkeresettebb írógép toplistája
6. Maskelyne (1893) Szöcskemozgásu írógép

51 A tíz legkeresettebb írógép toplistája
5. Sholes & Glidden (1874) Minden amerikai kézzel gyártott író- gépnek a “nagy- mamája”. Kézzel festett, na- gyon dekoratív.

52 A tíz legkeresettebb írógép toplistája
4. Peirce Accounting (1912) Felépítése hasonlít a computer terminá- léra. Számlakönyvek írására tervezték.

53 A tíz legkeresettebb írógép toplistája
3. Hammond (1881) A hosszú életű Hammond-gyártmá- nyok úttörője. Fából készült

54 A tíz legkeresettebb írógép toplistája
2. Blickensderfer Electric (1902)

55 A tíz legkeresettebb írógép toplistája
1. Crandall (1881) Egyik legszebb író- gép, amit valaha szerkesztettek.

56 Korunk gépírástörténete
ig 168 gyártmányú gép ke- rült a világpiacra. 256 konstrukcióból l977-ig 27 gyárt- mány folyamatos gyártása tartott. Országunk l975-től kapcsolódott az írógépgyártásba. A svájci Hermes gyár részére szerelt táskaírógépeket.

57 Az írógépek csoportosítása I.
mechanikus elektromos elektronikus irodai úti irodai táska táska irodai táska

58 Az írógépek csoportosítása II.
gömbfejes betűkosaras margarétafejes

59 Miért gyorsabb a gépírás?
tízujjas vakírással történik /1920-tól/ lényege: - a gépíró a másolandó szöveget nézi - változatlan ujjrenddel dolgozik, a hely- zetérzékelésre alapozva - alaptartásból kiindulva kötött kéztar- tásból lebegő kéztartás elérése

60 A tízujjas vakírás előnyei
energiamegtakarítás gyorsaságra való törekvés eredménye- sebb a tévesztés lehetősége csökken (sor- ugrás) kíméli a szemet és a gépírót automatizálás

61 A tízujjas vakírás feltételei
egységes billentyűzet ujjrend kialakítása és állandósítása a billentyűzet felosztása a két kéz kö- zött a közbillentyű váltakozó ujjal való hasz- nálata ütemes íráskészség

62 Tudnivalók az írás megkezdése előtt
helyes test- és kéztartás megfelelő irodabútorok az írógép (számítógép) fő szerkezeti egységei

63 A helyes test-és kéztartás
egyenes gerinc láb a földön vagy lábtartón könyék a test mellett csuklók kissé emel- ve

64 Modern irodabútorok háttámlás, állítható magasságú szék
megfelelő magassá- gú asztal

65 Modern irodabútorok Íróasztal

66 Követelményrendszer az iskolákban
Alapfok (1700 leütés 10 perc alatt) Középfok (2300 leütés 10 perc alatt) Felsőfok (2300 leütés felett) Értékelés: leütés/hibaszám

67 Az írógép fő szerkezeti elemei

68 Leütéstáblázat osztályozáshoz

69 A gépírás számítógépen való tanulásának előnyei
a hibázás azonnal és utólag is észre- vétlenül javítható munkánk munkavégzés közben és utó- lag is szerkeszthető, gyorsabb, szebb tárolható adathordozókon, így többször is felhasználható utólagos módosítá- sokkal is

70 A gépírás tanításához használt programok
ÉKSZER (régebben használatos) WORD 2.0 WORD 6.0 WORD FOR WINDOWS 95 EXCEL (Táblázatkészítéshez)

71 A számítógépes hálózat előnyei gépírásórán
Az ellenőrzés sokkal gyorsabb a köz-ponti gépről vagy kivetítő segítségével. - gépbediktálás - sztenogramból áttett levél javítása

72 A számítógép adta további lehetőségek
Tájékozódás a nagyvilágban INTERNET -tel. információgyűjtés keresőprogramok- kal - csevegés - levelezés

73 A gépírástanítás eszközeinek fejlődése iskolánkban
Mechanikus írógé- pek: Consul Optima Robotron

74 A gépírástanítás eszközeinek fejlődése iskolánkban
Elektronikus író- gépek: - Erika - AEG Olympia - Olivetti

75 A gépírástanítás eszközeinek fejlődése iskolánkban
Számítógép IBM PC (386) IBM 486 IBM 5x86

76 Szaktantermeink Írógép- terem

77 Szaktantermeink Számítógépterem

78 Szaktantermeink Taniroda

79 Versenylehetőségek OSZTV - felvételi alóli mentesség
- érettségi alóli mentesség Bajnoki versenyek Nemzetközi versenyek Az írógépek korszerűsödésé- vel, sok gyakorlással mindig nagyobb teljesítmény érhető el. Érettségi szint: 2300 leütés. Diákjaink számítógépen közel 4000-es leütést érnek el bruttó leütésben. A gépíróbajnokok nettó teljesítménye: 4600 leütés feletti.

80 A szakma büszkeségei iskolánkban
Perák Mária Osztály: IV. C Év: 1985 Telj.: 280o Géptípus: Optima (mech.)

81 A szakma büszkeségei iskolánkban
Daszkalovics Brigitta Osztály: IV. C Év: 1993 Telj.: 380o Géptípus: AEG Olympia

82 A szakma büszkeségei iskolánkban
Belovics Szilvia Osztály: IV.C Év: 1996 Telj.: 330o Géptípus: IBM PC (386) Program: Word 2.0

83 A szakma büszkeségei iskolánkban
Bárány Emőke Osztály: IV.C Év: 1995 Telj.: 310o Géptípus: IBM PC (386) Program: Ékszer

84 A szakma büszkeségei iskolánkban
Kalmár Bernadett Osztály: IV.C Év: l998. Telj.: 296o Géptípus: IBM PC (386) Program: Word 6.0

85 A szakma büszkeségei iskolánkban
Vendl Anita Osztály: IV.C Év: l998. Telj.: 264o Géptípus: IBM PC (386) Program: Word 2.0


Letölteni ppt "A gépírás segédeszközei Gépírásoktatás az iskolánkban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések