Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Termikus deszorpció Kovács Réka Q8CQIQ. Definícíó Szilárd felületre abszorbeálódó, vízben nem oldható, közepesen mozgékony talajszennyezõ anyagokra alkalmazható.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Termikus deszorpció Kovács Réka Q8CQIQ. Definícíó Szilárd felületre abszorbeálódó, vízben nem oldható, közepesen mozgékony talajszennyezõ anyagokra alkalmazható."— Előadás másolata:

1 Termikus deszorpció Kovács Réka Q8CQIQ

2 Definícíó Szilárd felületre abszorbeálódó, vízben nem oldható, közepesen mozgékony talajszennyezõ anyagokra alkalmazható módszer, fõként ex situ megoldásait alkalmazzuk. Alacsony (100–300 ºC) és magas h ő mérséklet ű (300–540 ºC) deszorpció különböztethetõ meg. A deszorbeált szervesanyag összegyûjtésére és kezelésére különbözõ technológiákat tudunk alkalmazni: pl. ciklonos leválasztó, katalitikus égetõ, adszorber. Szilárd felületre abszorbeálódó, vízben nem oldható, közepesen mozgékony talajszennyezõ anyagokra alkalmazható módszer, fõként ex situ megoldásait alkalmazzuk. Alacsony (100–300 ºC) és magas h ő mérséklet ű (300–540 ºC) deszorpció különböztethetõ meg. A deszorbeált szervesanyag összegyûjtésére és kezelésére különbözõ technológiákat tudunk alkalmazni: pl. ciklonos leválasztó, katalitikus égetõ, adszorber. Tulajdonképpen a szennyez ő anyag ledesztillálását jelenti a szilárd felületr ő l. Ha nedves a talaj, akkor vízg ő z-desztilláció folyik. Tulajdonképpen a szennyez ő anyag ledesztillálását jelenti a szilárd felületr ő l. Ha nedves a talaj, akkor vízg ő z-desztilláció folyik.

3 A termikus deszorberben nem történhet égés (túl alacsony a h ő fok, emiatt veszélyes égéstermékek keletkezhetnek és robbanásveszély is fennáll), ezért inert gázáramra és indirekt f ű tésre van szükség. Az elszívott g ő zöket a deszorberb ő l a g ő zkezel ő rendszerbe a viv ő gáz vagy a vákuum-rendszer továbbítja. A g ő zök kezel ő rendszerében a szerves szennyez ő anyagok leválasztására ciklonokat, aktív szenes vagy más töltet ű adszorbereket, sz ű r ő ket, nedves elnyelet ő ket alkalmaznak, elégethetik vagy biológiailag bonthatják a deszorbeálódott szerves szennyez ő anyagokat. Nagyobb mennyiség lepárlása esetén a szennyez ő anyag újrahasznosítása is lehetséges. Alacsony h ő fokú deszorpció

4 Két gyakorlati lehetőség Forgódobos kemence Forgódobos kemence Termikus szalagspirál Termikus szalagspirál

5 Forgódobos deszorber A forgódobos deszorber egy vízszintes vagy ferde helyzet ű henger, melyet kívánatos közvetve f ű teni. A cs ő kemencét forgatják. A kezel ő tér izolációja a küls ő tért ő l igényes megoldást követel. A forgódobos deszorber egy vízszintes vagy ferde helyzet ű henger, melyet kívánatos közvetve f ű teni. A cs ő kemencét forgatják. A kezel ő tér izolációja a küls ő tért ő l igényes megoldást követel.

6 1. adagológarat szilárd anyag számára; 2. hidraulikus adagolóm ű ; 3. csigás adagoló iszapok számára; 4. a kemence fejrésze; 5. kifalazott forgódobos kemence; 6. utóéget ő tér; 7. folyékony hulladék égetése; 8. nedves rendszer ű salakkihordó; 9. hajtóm ű 1. adagológarat szilárd anyag számára; 2. hidraulikus adagolóm ű ; 3. csigás adagoló iszapok számára; 4. a kemence fejrésze; 5. kifalazott forgódobos kemence; 6. utóéget ő tér; 7. folyékony hulladék égetése; 8. nedves rendszer ű salakkihordó; 9. hajtóm ű

7 Termikus szalagspirál A termikus szalagspirál egy zárt hengerben forog, miközben továbbítja a szállítandó anyagot. Hasonló izolációra és f ű t ő rendszerre van szükség, mint a forgódobosnál. A szalagspirál üreges szárában keringtetett forró olaj vagy g ő z közvetve f ű ti a szállított anyagot, a szennyezett talajt A termikus szalagspirál egy zárt hengerben forog, miközben továbbítja a szállítandó anyagot. Hasonló izolációra és f ű t ő rendszerre van szükség, mint a forgódobosnál. A szalagspirál üreges szárában keringtetett forró olaj vagy g ő z közvetve f ű ti a szállított anyagot, a szennyezett talajt

8 Az eltávozó g ő zök további kezelése a technológia lényeges pontja és ez minden esetben szükséges. Az eltávozó g ő zök további kezelése a technológia lényeges pontja és ez minden esetben szükséges.

9 Tisztított talaj felhasználása Az alacsony h ő fokú deszorberb ő l kikerült talaj az alkalmazott h ő mérséklett ő l függ ő en kisebb- nagyobb mértékben károsodik. Tudnunk kell, hogy a talaj h ő mérséklete mindig alacsonyabb, mint a kemence légterének h ő mérséklete. Emiatt még a 350 ºC-on kezelt talaj is tartalmaz él ő sejteket, és a talaj élettelen része nem bomlik, nem károsodik, könnyen revitalizálható, pl. kevés (kb. 10%) jó min ő ség ű talaj hozzákeverésével. Az alacsony h ő fokú deszorberb ő l kikerült talaj az alkalmazott h ő mérséklett ő l függ ő en kisebb- nagyobb mértékben károsodik. Tudnunk kell, hogy a talaj h ő mérséklete mindig alacsonyabb, mint a kemence légterének h ő mérséklete. Emiatt még a 350 ºC-on kezelt talaj is tartalmaz él ő sejteket, és a talaj élettelen része nem bomlik, nem károsodik, könnyen revitalizálható, pl. kevés (kb. 10%) jó min ő ség ű talaj hozzákeverésével.

10 Tisztított talaj felhasználása A termikus deszorberb ő l kikerül ő, szennyez ő anyagot már nem tartalmazó talaj steril talajként is hasznosítható, steril talajt igényl ő mez ő gazdasági technológiákban vagy biotechnológiákban (steril növények tenyésztése, kontrollált talajoltóanyaggal oltott talaj rizoszféra kialakításához, stb.) A termikus deszorberb ő l kikerül ő, szennyez ő anyagot már nem tartalmazó talaj steril talajként is hasznosítható, steril talajt igényl ő mez ő gazdasági technológiákban vagy biotechnológiákban (steril növények tenyésztése, kontrollált talajoltóanyaggal oltott talaj rizoszféra kialakításához, stb.)

11 Magas h ő fokú deszorpció Magas h ő fokú deszorpció 300-600ºC-on történik, indirekt f ű téssel. Itt is inert gázáramot vagy vákuumot alkalmaznak, hogy a szennyez ő anyag ne gyulladjon be. Magas h ő fokú deszorpció 300-600ºC-on történik, indirekt f ű téssel. Itt is inert gázáramot vagy vákuumot alkalmaznak, hogy a szennyez ő anyag ne gyulladjon be. A többi jellemz ő je megegyezik az alacsony h ő fokú deszorpciónál tárgyaltakkal. A többi jellemz ő je megegyezik az alacsony h ő fokú deszorpciónál tárgyaltakkal.

12 Tisztított talaj felhasználása A kezelt talaj károsodása nagyobb mérték ű, így általában a talaj a kezelés után revitalizációra szorul, ha talajként kívánjuk használni. A kezelt talaj károsodása nagyobb mérték ű, így általában a talaj a kezelés után revitalizációra szorul, ha talajként kívánjuk használni. Revitalizáció: felelevenítés, új életre keltés Revitalizáció: felelevenítés, új életre keltés

13 Besorolás Technológiai csoport: Ex situ termikus Technológiai csoport: Ex situ termikus Ex situ: Szennyezett talaj kitermeléssel, eredeti helyér ő l való eltávolítással történik a kármentesítés (mobilizáció) Ex situ: Szennyezett talaj kitermeléssel, eredeti helyér ő l való eltávolítással történik a kármentesítés (mobilizáció)

14 Leírás A TDT berendezés küls ő f ű tés ű forgókemence száraz lepárlásos alapon m ű köd ő ártalmatlanító berendezés, melynek feladata, hogy az adagolt (< 25 mm szemcseméret ű ) talajt leveg ő kizárásával nem oxidatív közegben vákuum alatt (elszívás 20- 30 Pa.), alacsony h ő mérsékleten ledesztillálással gáz-g ő z fázisra és szilárd fázisra választja szét.

15 A TDT reaktor folyamatos m ű ködés ű kemence, melynek egyik végén a szennyezett anyag lép be, a másik végén a kigázosított maradék anyag, illetve a tisztított talaj lép ki, a benyúló párlatcsövön pedig a gáz-g ő z fázisú lepárlási termék távozik el. A kis térfogatú gáz- g ő z fázis szerves anyag tartalma az utóéget ő kamrában 1250 °C-on min. 2 másodperces tartózkodási id ő vel kiégetésre, majd gyors h ű tés/h ő cserélés után a füstgáz mosóban nagy hatékonyságú tisztításra kerül.

16 Néhány ºC h ő mérsékletemeléssel nagymértékben fokozható a deszorpció és a párolgás mértéke, ezért a gázelszívást a talaj h ő mérsékletének emelésével is szokták kombinálni. Az enyhe (a biológiai rendszer és a szennyez ő anyag együttes szempontjából optimális) h ő mérsékletemelés meleg leveg ő vagy g ő z talajba injektálásával érhet ő el, ez mind in situ, mind ex situ kezelt talaj esetében megoldható. Nagyobb mérték ű h ő mérsékletemelés (350 ºC-ig) a termikus deszorpció fogalomkörbe tartozik, mely igen hatékony technológia, tárgyalására a talajökoszisztémát károsító technológiák között kerül sor. Néhány ºC h ő mérsékletemeléssel nagymértékben fokozható a deszorpció és a párolgás mértéke, ezért a gázelszívást a talaj h ő mérsékletének emelésével is szokták kombinálni. Az enyhe (a biológiai rendszer és a szennyez ő anyag együttes szempontjából optimális) h ő mérsékletemelés meleg leveg ő vagy g ő z talajba injektálásával érhet ő el, ez mind in situ, mind ex situ kezelt talaj esetében megoldható. Nagyobb mérték ű h ő mérsékletemelés (350 ºC-ig) a termikus deszorpció fogalomkörbe tartozik, mely igen hatékony technológia, tárgyalására a talajökoszisztémát károsító technológiák között kerül sor.

17 Technológiai ábrák Az alacsony h ő mérséklet ű termikus deszorpciós rendszer H ő m: 100-300ºC

18 A magas h ő mérséklet ű termikus deszorpciós eljárás folyamata H ő m: 400-700ºC

19

20 Termikus deszorber

21

22 Az eljárás hatásfokát és alkalmazhatóságát behatároló tényez ő k Jól alkalmazható a biológiailag nem bontható szénhidrogén (kátrány, nehéz olaj, pakura és CH maradékanyagok, stb.), vegyi szennyez ő dések (klór-benzol, stb.) és peszticiddel szennyezett talaj kezelésére, Jól alkalmazható a biológiailag nem bontható szénhidrogén (kátrány, nehéz olaj, pakura és CH maradékanyagok, stb.), vegyi szennyez ő dések (klór-benzol, stb.) és peszticiddel szennyezett talaj kezelésére, Alkalmazása minden koncentráció tartományban (kicsit ő l a nagy koncentrációig) hatékonyan lehetséges; Alkalmazása minden koncentráció tartományban (kicsit ő l a nagy koncentrációig) hatékonyan lehetséges; Flexibilis eljárás, nem érzékeny a szennyez ő dés összetételének és koncentrációjának gyors változásaira; Flexibilis eljárás, nem érzékeny a szennyez ő dés összetételének és koncentrációjának gyors változásaira; A reduktív közegb ő l adódóan nem képez dioxin és furán gázokat, illetve kizárja a dioxin és furán gázok újraképz ő désének lehet ő ségét is; A reduktív közegb ő l adódóan nem képez dioxin és furán gázokat, illetve kizárja a dioxin és furán gázok újraképz ő désének lehet ő ségét is; A leveg ő kizárásából adódóan kis térfogatú és folyamatában jó kezelhet ő füstgázárammal m ű ködik; A leveg ő kizárásából adódóan kis térfogatú és folyamatában jó kezelhet ő füstgázárammal m ű ködik;

23 SWOT analízis S (er ő sség) S (er ő sség) - Alkalmazása minden koncentráció tartományban jól lehetséges - A reduktív közegb ő l adódóan nem képez dioxin és furán gázokat

24 SWOT analízis W (gyengeség) W (gyengeség) - A szemcseméretnek nagyobbnak kell lennie, mint 25 mm - - a talajban lév ő maradék nehézfémek (amennyiben vannak ilyenek) stabilizációja fitoremediációval szükséges lehet.

25 SWOT analízis O (lehet ő ségek) O (lehet ő ségek) - Melléktermék: mosóiszap (de az csak halogén és Hg tartalmú szennyez ő anyagok kezelése esetében keletkezik) (de az csak halogén és Hg tartalmú szennyez ő anyagok kezelése esetében keletkezik)

26 SWOT analízis T (veszélyek) T (veszélyek) - A termikus deszorberben nem történhet égés (túl alacsony a h ő fok, emiatt veszélyes égéstermékek keletkezhetnek és robbanásveszély is fennáll), ezért inert gázáramra és indirekt f ű tésre van szükség.

27 Források http://www.uvt.bme.hu/targyak/k_korny/05osz/karm_t echn.pdf http://www.uvt.bme.hu/targyak/k_korny/05osz/karm_t echn.pdf http://www.uvt.bme.hu/targyak/k_korny/05osz/karm_t echn.pdf http://www.uvt.bme.hu/targyak/k_korny/05osz/karm_t echn.pdf www.mokkka.hu www.mokkka.hu www.mokkka.hu http://www.kvvm.hu/szakmai/karmentes/kiadvanyok/k armkezikk4/4-07.htm http://www.kvvm.hu/szakmai/karmentes/kiadvanyok/k armkezikk4/4-07.htm http://www.kvvm.hu/szakmai/karmentes/kiadvanyok/k armkezikk4/4-07.htm http://www.kvvm.hu/szakmai/karmentes/kiadvanyok/k armkezikk4/4-07.htm http://www.mokkka.hu/mokka/publications/kislexikon. pdf http://www.mokkka.hu/mokka/publications/kislexikon. pdf http://www.mokkka.hu/mokka/publications/kislexikon. pdf http://www.mokkka.hu/mokka/publications/kislexikon. pdf http://www.tankonyvtar.hu/konyvek/kornyezettechnik a/kornyezettechnika-5-10-1-081029-10 http://www.tankonyvtar.hu/konyvek/kornyezettechnik a/kornyezettechnika-5-10-1-081029-10 http://www.tankonyvtar.hu/konyvek/kornyezettechnik a/kornyezettechnika-5-10-1-081029-10 http://www.tankonyvtar.hu/konyvek/kornyezettechnik a/kornyezettechnika-5-10-1-081029-10 http://www.kvvm.hu/szakmai/karmentes/kiadvanyok/k armkezikk4/4-07.htm http://www.kvvm.hu/szakmai/karmentes/kiadvanyok/k armkezikk4/4-07.htm http://www.kvvm.hu/szakmai/karmentes/kiadvanyok/k armkezikk4/4-07.htm http://www.kvvm.hu/szakmai/karmentes/kiadvanyok/k armkezikk4/4-07.htm


Letölteni ppt "Termikus deszorpció Kovács Réka Q8CQIQ. Definícíó Szilárd felületre abszorbeálódó, vízben nem oldható, közepesen mozgékony talajszennyezõ anyagokra alkalmazható."

Hasonló előadás


Google Hirdetések