Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A romániai nyomdaipar fejlődése nemzetközi kontextusban

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A romániai nyomdaipar fejlődése nemzetközi kontextusban"— Előadás másolata:

1 A romániai nyomdaipar fejlődése nemzetközi kontextusban
Coltea Teodor, Piricsi Alpár TIPOHOLDING, KOLOZSVÁR

2 Tartalom 1. A nyomdaipar fejlődése 2. Nyugat-európa nyomdaipara
3. Kelet-európa nyomdaiparának jellemzői 4. A román nyomdaipar bemutatása

3 1. A nyomdaipar jövője A nyomdaipar aktuális problémája:
* az új “web” korszak: az informatika és az Internet elkerülhetetlen hatása Előrejelzések a következő 20 évre: - a nyomdaipari termékek együtt fognak létezni és fejlődni az elektronikus dokumentumokkal; - a nyomtatott információ mennyiségileg növekedni fog; - a nyomtatás részesedésében csökkenni fog az elektronikus információhordozókkal szemben;

4 Elektronikus információ
1. ábra : A nyomtatott és elktronikus információk megjelenési aránya 1995 és 2020 között 70% 30 48% 52% 35% 65% Elektronikus információ Nyomtatott információ

5 Ez az általános trend a következőképpen mutatkozik:
Lehanyatló üzletágak: - napilapok nyomtatása - formanyomtatványok - könyv-nyomtatás Stagnálnak, illetve enyhe csökkenést mutatnak: - ujságnyomás - biztonsági nyomtatás Enyhe csökkenést mutató ágazatok: - direkt marketing és direkt mailing jellegű munkák Dinamikus fejlődő ágazatok: - csomagolóanyag-ipar - katalógusok és prospektusok nyomtatása (reklám és marketing jellegű termékek)

6 2. A Nyugat-európai nyomdaipar jellemzői
Kis- és közepes cégek dominánciája; Stagnálás, és enyhe csökkenés; Plusz kapacitás; Erős konkurencia; Alacsony árak, alacsony rentabilitás; Magas bérköltségek; Előrehaladott tehnológia fejlődése

7 3. A Kelet-európai nyomdaipar jellemzői
Kicsi, de viszonylag dinamikusan fejlődő piac; Kisvállalatok dominálnak (20-50 alkalmazott); Kisebb konkurencia; Alacsony bérköltségek; Alacsony termelékenység; Nagyon nagy a fizikailag elhasznált gépek száma; A prepress és postpress befektetések alacsonyak; A munkaerő képzettsége sokkal kisebb, mint Európa más részein; Egy másfajta management koncepció

8 A nyugat- és kelet-európai nyomdaipar összehasonlítása
Jellemzők Nyugat-Európa Kelet-Európa Gépkapacitás (óra/hét) 120 168 Bérköltségek (ezer euro) 45-60 10-15 Versenynyomás Magas Közepes Árszínvonal Alacsony Szakképzés szintje Csekély, de növekvő Termelékenység Gépek átlagos életkora (év) 3-5 4-7 Minőségi színvonal

9 3. Ábra: Románia makrogazdasági evolúciója 1999 és 2007 között
4. A román nyomdaipar jellemzői A nyomdaipar fejlődése szoros összefüggésben van Románia makrogazdasági evolúciójával Sorszám Makrogazdasági mutatók 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 1. GDP/fő (USD) 3900 5900 6800 7400 7000 7700 8800 2. Infláció (az előző évhez képest %-ban) 54,8 40,7 30,3 18,0 13,0 9,0 7,3 6 6,57 3. Lej/Euro árfolyam 1,6296 1,9956 2,6027 3,1255 3,7556 4,0532 3,6234 3,5245 3,3373 4. Bruttó átlagkereset (EUR) 53,64 78,81 117,33 149,37 184,69 226,34 264,88 315,07 346,58 3. Ábra: Románia makrogazdasági evolúciója 1999 és 2007 között

10 Mi jellemző a román nyomdaiparra?
Műszaki színvonal ben az iparág nagyon elavult műszaki szintről startol; - az ipar privatizációja: totális csőd; - a piacot az idegen tőke uralja; - a nagyobb nyomdák külső, vagy vegyes tulajdonrésszel működnek; - nagyon használt, elamortizálódott gépek jellemzőek; ben dinamikus tehnológiai modernizáció; EU-s források; külföldi tőke

11 Szakmai képzés és szaktudás
- szakképzett nyomdászok hiánya; - az utóbbi években alapozták csak meg a szakiskolát; - kész csoda, hogy van működő nyomdaiparunk

12 Egységnyi késztermék előállítási költsége
Hatékonyság Egységnyi késztermék előállítási költsége Termelé kenység Műszaki fejlesztés Profitabilitás

13 A hatékonyság és versenyképesség problemájának fő oka:
Munka termelékenység Milyen tényezők befolyásolják a nyomdaipar hatékonyságát? A gépek és berendezések műszaki színvonala és karbantartása; Az alkalmazottak szakképzési szintje, szaktudása, a szakmai képzés és továbbképzés színvonala; Az iparág menedzsmentjének szakmai színvonala; Munkaszervezés, minőségbiztosítás; Az iparág rendelkezésére álló infrastruktúra és logisztika; Szakosodás és együttműködés az iparágon belül; A munkaerkölcs és üzleti etika; A felhasznált anyagok és nyersanyagok minősége

14 Hogyan lehet megmagyarázni a következő paradoxont:
alacsony bérek/nagy költségek/gyenge termelékenység? Hogyan lehetne növelni a hatékonyságot és a termelékenységet a nyomdaiparban? növelné a hatékonyságot, ha az iparágon belül egészséges koncentráciό és szakosodás következne be; a cégeknek nagyobb tőkeerőre van szükségük, ami csak külső forrásokbόl képzelhető el;

15 egy újfajta menedzsmentkoncepciόra van szükség; a nagy és közepes nyomdák esetében a tulajdonosi és menedzseri funkciόkat fokozatosan el kellene választani egymástόl; a műszaki fejlesztések egyaránt kellene érintsék a prepress, nyomtatás és postpress tehnolόgiákat, elkerülve a túlzott kapacitásfölöslegek kialakulását; elkerülhetetlen a bérek felzárkόztatása az átlagos eurόpai szintekhez, ezért mind több élőmunkát kell kiváltani tehnolόgiával; integrálni kell az informatikát és a komplex szolgáltatásokat a nyomdai tevékenységgel; mind több energiát és pénzt kell felhasználni képzésre és továbbképzésre, magas hozzáadott érték előállítása céljábόl.

16 Foglakoztatottak száma
Euro Mutatószamok Nyomdák Forgalom Bruttó profit Foglakoztatottak száma Infopress 364 Inform Lykos 347 Eurografika 239 Tipoholding 91 Absolut 164 Novis 76 Rottaprint 124 Marinex Print 178 4. ábra: Erdély fontosabb nyomdáinak mutatószámai 2006-ban

17 5. Ábra: Nyomdaipari alkalmazottak száma Erdélyben
ezer fő Év 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Alkalmazottak száma összesen 22 26 28 29 30 amiből munkások 11 13 14 18 5. Ábra: Nyomdaipari alkalmazottak száma Erdélyben

18 NYOMDAIPAR Év Árutermelési értek Közbeeső fogyasztás Hozzáadott értek
millió Euro NYOMDAIPAR Év Árutermelési értek Közbeeső fogyasztás Hozzáadott értek 2001 359,45 205,23 154,22 2002 483,50 277,67 205,83 2003 613,50 365,80 247.70 2004 771,75 462.16 309,59 2005 909,64 541,69 367,95 millió Euro PAPÍRIPAR Év Árutermelési értek Közbeeső fogyasztás Hozzáadott értek 2001 285,42 163,67 121,75 2002 436,05 241,97 194,08 2003 505,53 301,12 204,41 2004 552,65 332,46 220,19 2005 545,64 328,30 217,34 6. ábra: Az árutermelési érték, a közbeeső fogyasztás illetve a hozzáadott érték alakulása a román nyomda- és papíriparban

19 7. Ábra: Papír import 2005-ben es 2006-ban
Ezer EURO Év 2005 2006 Papír import amiből Magyarországról 41.705 50.341 7. Ábra: Papír import 2005-ben es 2006-ban

20 Divizionáris szerkezetté való átalakítás;
A TIPOHOLDING cégcsoport strukturális fejlődése Divizionáris szerkezetté való átalakítás; Holding típusú szervezet létrezhozása; Működő tőke bevonása; Szakmai és pénzügyi befektető partnerek bevonása a különböző cégekbe; EU-s források felhasználása fejlesztési projektek során

21 100%-os hazai tőkével alakult cég; Pénzügyi befektető bevonása;
Az egyik erdélyi, piacvezető nyomda fejlődése 100%-os hazai tőkével alakult cég; Pénzügyi befektető bevonása; Kivásárlás; Szakmai befektető; Multinacionális cégcsoport részévé válik

22 Köszönöm a figyelmüket!


Letölteni ppt "A romániai nyomdaipar fejlődése nemzetközi kontextusban"

Hasonló előadás


Google Hirdetések