Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Befektetés a jövőbe a kamara szerepe a duális szakképzésben.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Befektetés a jövőbe a kamara szerepe a duális szakképzésben."— Előadás másolata:

1 Befektetés a jövőbe a kamara szerepe a duális szakképzésben

2 Új időszámítás a magyar szakképzésben 2013. szeptember  A magyar duális szakképzési rendszer 2013. szeptembertől válik teljessé: 8. osztályra épülő 3 éves szakmunkásképzés 9. évfolyamon már vállalati tanműhelyben Tankötelezettség: általános és szakmai Új OKJ, kerettantervi rendszer Híd programok rendszere a szakmatanuláshoz 39 ágazati szakközépiskola, technikusképzés Gyakorlatorientált FSZ képzés bevezetése  A kamarák megnövekedett felelőssége, szerepvállalása

3 A változtatások iránya  Tartalomszabályozás: 1/3 közismeret, 2/3 szakmai ismeret  Duális képzés: Lehetőség egy életszerűbb rendszer működtetésére: Üzemi képzőhely és az iskola szoros együttműködése, de az üzemi képzés meghatározó szerepe érvényesül A munkavállalói státusz erősítése  Munkatevékenységbe ágyazott szakképzés pedagógiai modellje Tevékenységből születő kézzelfogható termék legyen  Fő stratégiai cél: a szakképzés vonzerejének növelése és a munka világába történő átmenet erősítése

4 A változtatások iránya, az új OKJ  Minél több alkalmazásképes, használható gyakorlati tudás: A szakiskola a szakmatanulásról szóljon  Egyidejűleg alulról és felülről történő expanzió: fizikai és igényes szakmák egyensúlya. Széles alapozású, konvertálható ismeretekre épülő szakmák keretrendszere.  Vizsgáztatás rendbetétele: komplex záróvizsga: Modulokon átnyúló legfontosabb munkaműveleteket helyezi a középpontba. Atomizált, virtuális ismeretek helyett használható gyakorlati tudás. A végső értékelésben a gyakorlat súlya 55-60%  Tantárgyi szemlélet és modulrendszer összhangja:élhetőbb világ az iskolák számára. Áttekinthető, letisztult szakmarendszer

5 Az MKIK részvétele a szakmai fejlesztőmunkában I. Pilot szakasz: kormány kamara megállapodás: 2010. november duális képzés 48 szakmában: 2011. szeptember 1.-től a gyakorlati idő 50%-kal nőtt, megszűntek a maratoni vizsgák II. Új szakmaszerkezet: Új OKJ és szvk-k kifejlesztése 2011 szeptember – 2012 április között III. Kerettantervi rendszer bevezetése: 77 szakmában kísérleti jelleggel kerettantervek 2012. szeptember 1-től IV. Kerettantervi rendszer teljes körű bevezetése, duális képzés általánossá válása: 2013. szeptember 1. Öntanuló, önfejlesztő rendszer: gyermekbetegségek korrekciója, pedagógusok töltik meg tartalommal Életszerűbb, a tanulók számára több sikert biztosító rendszer

6  Stratégiai cél az egyharmados lemorzsolódás megállítása és minél több fiatal kezébe szakképesítés adása  A szakiskola presztízsének, vonzerejének helyreállítása. Azok a fiatalok, akik nem akarnak a hét minden napján iskolapadban ülni a munkával egybekötött szakmatanulást választják  Az eddigi átláthatatlan, kezelhetetlen OKJ rendszer helyett egy szélesebb alapozású szakmai keretrendszert sikerült kialakítani, amelynek köszönhetően a kimenetek számát sikerült a felére csökkenteni.  Az elméletorientált, bölcsész jellegű szakmatanulás helyett a munkával egybekötött szakmatanulás került a középpontba. A szakma tanulás súlypontja a vállalati-üzemi gyakorlati képzésre helyeződött, amely a teljes képzési időkereten belül meghatározóvá vált. A tartalom fejlesztések eredményei

7 TÁMOP 2.2.1.-12/1-2012-0001 keretében történt A kerettanterv koncepcióját az NGM határozta meg, a formai előírásait Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatósága készítette el A szakértőket a szakképesítésért felelős államtitkárságok delegálták (6 szakképesítésekért felelős minisztérium 10 államtitkársága 450 szakértő) MKIK a szakmai megvalósítást koordinálta A szabályozás előnyei: képzési tartalmakba ágyazott kompetencia fejlesztés, curriculum jellegű szabályozás, iskolák és gazdálkodók tehermentesítése a helyi tantervkészítésben A kerettantervek kidolgozása

8 A tanulószerződések számának csökkenése 1.Objektív körülmények: Demográfiai változások miatt az elmúlt 10 évben 26%-kal csökkent a 14 évesek száma A középfokú képzésben a szakiskolákba járók arányának folyamatos csökkenése: az elmúlt 20 évben 44%-ról 22%-ra A gazdasági válság hatására különösen a válságágazatokban a duális képzésben a szakmunkás utánpótlás számaránya csökkent

9

10

11 A tanulószerződések számának csökkenése 2. Jogszabályi változásból adódó deficitek:  Az új OKJ változása: bolti eladó szakma feltételrendszerének megváltozása: 8 ezer tanulószerződés van veszélyben: kerettanterv módosítása szükséges! Eladni kell megtanulni: nem külön-külön élelmiszer, vegyi áru, gyógynövény, műszaki cikk és ruházat 3. A változások az iskolákat még nehezebb helyzetbe hozta:  Szakképzők kapacitáskihasználtsága 50% körül mozog  60 milliárdos TISZK fejlesztés kihasználatlan kapacitások  A szakiskolák a kapacitások kihasználása miatt bent tartják a tanulókat az iskolai tanműhelyekben  103 ezer szakiskolai tanulóból 40 ezer főnek van tanulószerződése  93 ezer érettségire épülő szakmát tanulóból 6 ezer főnek van tanulószerződése

12 Megoldási módok  A tanulók gyakorlati képzésre történő kihelyezése az első szakképzési évfolyam után Kamarai garanciavállalással történjen.  A közintézmények, alapítványok, egyházak körében népszerűsíteni kell a tanulószerződéses gyakorlati képzést.  Az együttműködési megállapodások kötésének kiszélesítése. Jobb együttműködés a szakképző iskolákkal, a gyakorlati oktatásvezető státusz visszaállítása az iskolákban. A nyári szakmai gyakorlatok szervezése szabálytalan az iskolaszövetkezetek és munkaközvetítők közbeiktatásával.  Vállalati tanműhelyi kapacitások növelése, üzemek feletti képző központok kialakítása  Középiskolai képzési szerkezet befolyásolása: a szakiskolai tanulók arányát legalább 30%-ra célszerű felemelni.

13 „Dolgozva tanulj” Tájékoztató a „Gyakorlati oktatók továbbképzése a szakképzésben” című TÁMOP 2.3.4.B projekttervről „A” alprojekt: Gyakorlati képzést végző szakemberek módszertani felkészítése 750 fő képzése „B” alprojekt: Külső képzőhelyen gyakorlati oktatást végzők mestercím megszerzésének támogatása 3 000 fő képzése: 2015 szeptembertől kötelező a gyakorlati oktatók mestervégzettsége „C” alprojekt: Gyakornoki programba belépést ösztönző szolgáltatások nyújtása, a programban résztvevő mentorok és a gyakornokok támogatása tanácsadói rendszeren keresztül

14 Felnőttképzéshez kapcsolódó kamarai feladatok 2013. évi LXXVII. tv. szerint Szakmai programkövetelmények nyilvántartása (kamarai szakmajegyzék) Akkreditált szakmai célú képzési programok felülvizsgálata Döntési jogkör a programkövetelmény elfogadásában: MKIK által működtetett Bizottság Programszakértői névjegyzék nyilvántartása Közreműködés a gyakorlati képzések ellenőrzésében

15 Szakképzési akadálymentesítő csomag  Eredmények konszolidálása, visszarendeződés megakadályozása  A tanulószerződés intézményrendszerének megerősítése kamarai szerepvállalással  A szakképzés integrált állami irányítása: a teljes szabályozási kör, és az intézményirányítás az NGM hatáskörébe tartozzon  A szakmafejlesztés finomhangolása: eladó-, gyakorló-fodrász és kozmetikus, gyakorló ápoló  A nappali képzésben a 21 éves korhatár felülvizsgálata  A gyakorlati oktatásvezető munkakör visszaállítása  A középfokú képzés szerkezetének befolyásolása: általános iskola után kimeneti mérés bevezetése  Gazdálkodók képzési hajlandóságának növelése  Kamarai felelősségvállalás növelése  2018-ban az EuroSkill megrendezése Magyarországon  Kamarai egységes minőségbiztosítási rendszer bevezetése

16 Érvek a duális képzés mellett Előnyök a gazdaság számára + előnyök a fiataloknak  Az európai szakképzési rendszerek központi pillérévé kell tenni a duális képzést  A munkanélküliség visszaszorításának eszköze  Szakadék csökkentése az oktatás és a munka világa között  Munkahelyi környezetben történő szakmatanulás: tanulási eredmény: szakmai és készségprofil Európai dimenzió

17 Előnyök a gazdaság számára szakemberigény biztosítása betanítási költségek csökkentése motiváció és munkahelyi hűség növelése megfelelő szakképzettség +

18 Előnyök a fiatalok számára jó esélyek a munkaerőpiacon elismert bizonyítvány gyakorlatközelség szakképzési javadalmazás +

19 A duális képzés előnyei A fiatal tanonc szempontjából nézve:  A szakmában történő magasabb arányú elhelyezkedés  Gyakorlatorientált minőségi képzés  Cégek részére hozzáértő, azonnal működőképes munkaerő  Tanulószerződés: Munkaszerződés és munkabér  Szociális státusz és anyagi függetlenség A cég szempontjából nézve:  A cég versenyképességének javítása  A foglalkoztatás színvonalának és minőségének javítása  A cég kompetencia igényeinek megfelelő képzés  A betaníttatás költségeinek megspórolása  A téves foglalkoztatás veszélyének minimalizálása

20 Közép és felsőfokú képzés szerkezete  Különböző szintű képzési formákban résztvevő fiatalok a gazdaság és a társadalom szempontjából optimális száma és aránya  Szükség van e a gazdaságnak és a társadalomnak ennyi felsőfokú végzettségű szakemberre: Magyarország termelési központ kíván lenni, gazdaság reindustralizációja  A korszerű termelőüzemek nem állhatnak csak menedzserekből. Exportorientált gazdaságnak szüksége van jól képzett szakmunkásokra, technikusokra és mesterekre  Az országnak jó diplomásokra és jó szakmunkásokra egyaránt szüksége van.

21 Duális képzés: elmélet-gyakorlat  Egyre nehezebb éles határvonalat húzni a szakmai elmélet és gyakorlat között  A szakmai elmélet jelentős változáson ment át: gyakorlatorientáltabb lett  Az elmélet arra koncentrál, hogy megtanítsa a gyakorlati végrehajtáshoz szükséges lépéseket  A szakmai elmélet úgy alakult, hogy azt rögtön ki kell próbálni a gyakorlatban  A duális képzés élő környezetben szocializálja a tanulót, a tanuló megtanulja hogyan működik a valós gazdaság, gondolkodásában erősödik a cselekvőképesség. Megtanulja, hogy cselekedeteiért felelősséget kell vállalni.

22 Forrás: KSH

23 Szakmai Versenyek (OSZTV, SZKTV) Szakmai Versenyek (OSZTV, SZKTV) Egy jó szakma felér egy diplomával szakmavilág.hu

24 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Befektetés a jövőbe a kamara szerepe a duális szakképzésben."

Hasonló előadás


Google Hirdetések