Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Pál Attila (NET-DIVE Kft.)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Pál Attila (NET-DIVE Kft.)"— Előadás másolata:

1 Pál Attila (NET-DIVE Kft.)
Munkaerő-piaci mentorképzés civil szervezetek részére AZ EU PÁLYÁZATÍRÁS ALAPJAI Pál Attila (NET-DIVE Kft.)

2 Képzés felépítése I. MODUL: MUNKAERŐ-PIACI MENTOROK;
II. MODUL: MUNKAÜGYI ISMERETEK; III. MODUL: MUNKAÜGYI TÁMOGATÁSOK RENDSZERE; IV. MODUL: EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁSPOLITIKAI ISMERETEK; V. MODUL: PROJEKTMENEDZSMENT.

3 Tartalom EU támogatási rendszere
Nemzeti Fejlesztési Terv Operatív Programjai EU pályáztatás sajátosságai Pályázati dokumentáció (felhívás-útmutató) Pályázati adatlap-kitöltés Mellékletek

4 PÁLYÁZATÍRÁS Elsődleges forrásteremtési lehetőség
Nagy mértékű forrás hívható le EU ig további növekedés Professzionálizálódó elvárások

5 Az Európai Unió támogatási rendszere (kiket támogat)
Egyes kiemelt szektorok, csoportok támogatása (pl. mezőgazdaság) Egyes kiemelt területek támogatása (pl. környezetvédelem, kutatás-fejlesztés) Személyek, civil szervezetek, cégek, vállalatok, közigazgatási szervek

6 Az Európai Unió támogatási rendszere (miből támogat)
Az EU közös költségvetésében rendelkezésre álló és elkülönített pénzügyi alapok Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA EAAGF) garancia szekciója (közvetlen mezőgazdasági kifizetések) Kohéziós Alap (környezetvédelmi és közlekedési infrastruktúra fejlesztésre tagállamok részére) Strukturális Alapok

7 Strukturális Alapok Kohéziós Alap
A Strukturális Alapok olyan - közösségi szintű – pénzügyi alapok, melyekből az Európai Unió kevésbé fejlett régióinak nyújtható támogatás, elmaradottságuk csökkentése érdekében. Elemei: Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA, ERDF) Európai Szociális Alap (ESZA, ESF) Halászati Orientációs Pénzügyi Eszköz (HOPE, FIFG) Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garancia Alap (EMOGA, EAGGF) orientációs szekciója Kohéziós Alap Cél: a csatlakozó tagországok infrastrukturális felzárkóztatása: Szállítási és kommunikációs infrastruktúra, valamint környezetvédelmi fejlesztések stb.

8 Az egyes Strukturális Alapok által támogatott tevékenységek:
1. Európai Regionális Fejlesztési Alap – ERFA, vagy ERDF tartós munkahelyek létrehozása, munkahelymegtartást szolgáló termelő beruházások, termelő infrastrukturális beruházások megvalósítása, a kis- és közepes vállalkozások fejlődésének elősegítése, a K+F tevékenység feltételeinek javítása. Európai Szociális Alap – ESZA, vagy ESF speciális helyzetű csoportok (pályakezdő munkanélküliek, tartós munkanélküliek, fogyatékkal élők, kisebbségek, stb.) munkaerőpiacra (vissza)kerülését segítő intézkedések, a munkaerő átképzését szolgáló intézkedések, az oktatás és képzés rendszerének erősítését, korszerűsítését célzó intézkedések.

9 Az egyes Strukturális Alapok által támogatott tevékenységek:
2. Európai Mezőgazdasági Orientációs és Garanciaalap EMOGA, vagy EAGGF a mezőgazdasági jövedelmek növelése, fiatal gazdák segítése, termelői társulások létesítésének ösztönzése, a mezőgazdasági termékek minőségének javítása, alternatív jövedelemtermelő tevékenységek megteremtése vidéki térségekben (pl. turizmus). Halászati orientációs Pénzügyi Eszköz – HOPE, vagy FIFG

10 A STRUKTURÁLIS ALAPOK MEGHIRDETETT INTÉZMÉNYES TÁMOGATÁSAI
A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV OPERATÍV PROGRAMJAI KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSEK (A Strukturális Alapokon belül) ( ) Gazdasági versenyképesség OP (GOP) Környezetvédelem és infrastruktúra OP (KIOP, KEOP) Agrár és Vidékfejlesztési OP (AVOP) Humánerőforrás OP (HEFOP, TAMOP, TIOP) Regionális fejlesztés OP (ROP) INTERREG III Határon átnyúló országok és régiók közötti együttműködés EQUAL Munkaerőpiaci egyenlőtlenségek elleni harc LEADER + Vidéki térségek fejlesztése URBAN II Városok és hanyatló városi területek fenntartható fejlődése

11 A STRUKTURÁLIS ALAPOK MEGHIRDETETT INTÉZMÉNYES TÁMOGATÁSAI
A NEMZETI FEJLESZTÉSI TERV OPERATÍV PROGRAMJAI KÖZÖSSÉGI KEZDEMÉNYEZÉSEK (A Strukturális Alapokon belül) Gazdaságfejlesztés OP GOP Közlekedés OP KÖZOP Társadalmi megújulás OP TAMOP Társadalmi infrastruktúra OP  TIOP Környezet és energia OP KEOP Államreform OP ÁROP Elektronikus közigazgatás OP EKOP Nyugat-dunántúli OP NYDOP Dél-alföldi OP DAOP Észak-alföldi OP  EAOP Közép-magyarországi OP  KMOP Észak-magyarországi OP EMOP Közép-dunántúli OP KDOP Dél-dunántúli OP DDOP Végrehajtás OP VOP A os időszakban működő négy közösségi kezdeményezés (INTERREG, EQUAL, URBAN, LEADER+) a korábbi formájukban megszűntek és részben a három fő célkitűzés valamelyikébe, részben az európai területi együttműködési csoportosulásba olvadtak be. Az európai területi együttműködési csoportosulás a határokon átnyúló, a transznacionális és a régiók közötti együttműködést segíti elő. A feladatot 2007-ig ellátó rendszerrel ellentétben a csoportosulások jogi személyiséggel és jogképességgel bíró szervezetek. Ez annyit tesz, hogy vásárolhatnak vagy eladhatnak javakat, illetve alkalmazhatnak munkaerőt. (Forrás:

12 Közösségi Programok ARGO - határvédelem, vízumpolitika, menekültügy igazgatási együttműködése KULTÚRA Kulturális együttműködés az európai országok között LEONARDO DA VINCI - európai intézmények együttműködése a szakképzés területén SOCRATES - európai intézmények együttműködése a felsőoktatás területén E-LEARNING - Oktatási és képzési rendszerfejlesztés TEMPUS III - Felsőoktatási rendszerek fejlesztése Fiatalok Lendületben Program MEDIA PLUS - Audiovizuális fejlesztések és politikák VÁM Vámügyi együttműködés CIVIL PROTECTION - Polgári jogvédelem LIFE-környezetvédelmi programok MAP - Többéves vállalat- és vállalkozásfejlesztési program MARCO POLO - Intermodális teherszállítmányozás fejlesztése, átstrukturálása KÖZEGÉSZSÉGÜGYI KERETPROGRAM - Együttműködés az egészségügy területén DAPHNE- Erőszak és bűnözés elleni fellépés DAPHNE II - Program az erőszak ellen ( ) GENDER EQUALITY - Nemek közötti egyenlőség, egyenjogúság fejlesztése CIVIL PROTECTION - Polgárok védelme INCENTIVE MEASURES IN THE FIELD OF EMPLOYMENT (EIM) - Ösztönző eszközök a foglalkoztatás területén JOGI EGYÜTTMŰKÖDÉS - Keretprogram polgárjogi témákban PERICLES - A hivatalos fizetőeszköz, az Euró hamisításának leküzdése COMBATING DISCRIMINATION - Társadalmi kirekesztettség elleni küzdelem

13 Európai Unió támogatási alapelvei
Partnerség: Ágazati, gazdasági, társadalmi együttműködés 2. Programozás: EU-s támogatás (igénybevétele is) egy komplex tervezésen alapuló folyamat 3. Decentralizáció: Feladatok és felelősségek széles körben való megoszlása (tervezés-lebonyolítás) 4. Szubszidiaritás: A megvalósulás helyéhez minél közelebb szülessen döntés a támogatásról/Források helyi (f)elosztása

14 5. Koncentráció: 6. Addicionalitás: 7. Társfinanszírozás:
A támogatásokat csak meghatározott célra szabad felhasználni (a források szétforgácsolásának elkerülésére) 6. Addicionalitás: Az EU kiegészítő támogatást nyújt, helyben is hozzá kell járulni (nem lehet önerő, más forrás, hitel kiváltására használni) 7. Társfinanszírozás: EU-s hazai arány % 8. Kompatibilitás: A támogatott projektnek összhangban kell lenni ez EU normáival, programjaival 9. Monitoring: A támogatás hatékonyságának folyamatos mérési kötelezettsége

15 Strukturális Alapok hazai intézményrendszere
Monitoring Bizottság Kifizető Hatóság Irányító Hatóság Közreműködő szervezetek Végső kedvezményezettek

16 A Strukturális Alapok hazai intézményrendszere
Irányító Hatóság Általános felelősség az OP-ok megvalósításáért Programkiegészítő dokumentumok kidolgozása Az OP-ok előrehaladásának mérésére szolgáló monitoring információs rendszer kialakítása és működtetése Éves végrehajtási beszámoló készítése az EU Bizottságnak Pályázatok feltételrendszerének kidolgozása, döntés a támogatott pályázatokról és a támogatás összegéről

17 A Strukturális Alapok hazai intézményrendszere
Közreműködő Szervezetek Az OP-ok napi végrehajtásáért felelősek Feladatdelegálás útján feladatai lehetnek: A pályázatok begyűjtése, tartalmi és formai értékelése, A megvalósuló projektek monitoringja, A kedvezményezettől kapott jelentések ellenőrzése, Számlák továbbítása az IH számára. A végső kedvezményezett a Közreműködő Szervezetekkel kerül közvetlen kapcsolatba.

18 A Strukturális Alapok hazai intézményrendszere
Kifizető Hatóság Az EU támogatások lehívása, és továbbítása a végső kedvezményezett felé Fizetési kérelmek pénzügyi ellenőrzése A következő évre vonatkozó kifizetési kérelmek előrejelzése az EU Bizottság számára Részletes számítógépes nyilvántartás vezetése a kifizetésekről

19 A Strukturális Alapok hazai intézményrendszere 2006-ig
OP AVOP ROP KIOP HEFOP GVOP 1. Irányító Hatóság FVM MEH GKM FMM 2. Közreműködő Szervezetek Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Magyar Államkincstár Váti Kht. Regionális Fejl. Ügynökségek Magyar Állam-kincstár Energia Központ Kht. KvVm Fejlesztési Igazgatóság Magyar Állam- kincstár ESZA Kht. OM Alapkezelő Igazgatóság EUSzCsM Országos Foglalkoztatási Közalapítvány FoglalkoztatásiHivatal ITDH Kht. Regionális Fejlesztési Holding Magyar Vállalkozásfej- lesztési Kht. Információs Társadalom Kht. Magyar Államkincstár Magyar Fejlesztési Bank Rt. 3. Kedvezmé- nyezett pályázók

20 Az ÚMFT-hez kötődő intézményrendszer
Az alábbi főbb intézményrendszeri szereplőket azonosítja be az ÚMFT a végrehajtás, adminisztratív hatékonyság fejezetében: a Nemzeti Fejlesztési Tanács; a Fejlesztéspolitikai Irányító Testület; a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség: azon belül, a központi koordináció, valamennyi irányító hatóság; a közreműködő szervezetek; a monitoring bizottságok; a Pénzügyminisztérium, mint ellenőrzési hatóság, igazoló hatóság. (forrás: )

21 2006. júliusától valamennyi OP irányító hatósága a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség önálló szervezeti egységeként működik Felelős Irányító Hatóság [IH] felelősségi körébe tartozó operatív program(ok): NFÜ Gazdaságfejlesztési Programok Irányító Hatósága főosztály Gazdaságfejlesztés OP (GOP) NFÜ Közlekedési Programok Irányító Hatósága főosztály Közlekedés OP (KOZOP) NFÜ Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága főosztály Társadalmi megújulás OP (TÁMOP) Társadalmi infrastruktúra OP (TIOP) NFÜ Környezetvédelmi Programok Irányító Hatósága főosztály Környezet és energia OP (KÖOP) NFÜ Regionális fejlesztési Programok Irányító Hatósága főosztály Észak-alföldi operatív program (és az összes régiós operatív programok) (ROP) NFÜ Közigazgatási Reform Programok Irányító Hatósága főosztály Államreform operatív program (ÁROP) Elektronikus közigazgatás operatív program (EKOP) NFÜ Koordinációs Irányító Hatóság főosztály Végrehajtás operatív program (VOP) (forrás: )

22 Az Új Magyarország Fejlesztési Terv közreműködő szervezetei
GOP MAG - Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. TÁMOP - ESZA Kht., OKM Támogatáskezelő Igazgatósága TIOP - ESZA Kht., Strukturális Alapok Programiroda, OKM Támogatáskezelő Igazgatósága KEOP - KvVM - Fejlesztési Igazgatóság, Energiaközpont Kht. Közlekedés- fejlesztési Koordinációs Központ- Közlekedés fejlesztési Integrált Közreműködő Szervezete (KIKSZ) ÉAOP - ÉARFÜ Észak - Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht., VÁTI Kht. Debreceni Területi Iroda ÁROP - VÁTI Kht. EKOP - VÁTI Kht (forrás: és további info: )

23 Eu-s pályáztatás sajátosságai
Együttműködés szükségessége Meggyőzőnek és érthetőnek kell lenni A pályáztatót érdekli a projekten túli eredmény is Szervezeti háttérgaranciák vizsgálata Eredményorientáltság Be kell mutatni a megvalósítási módszereket is Fenntarthatóság (szervezeti, szakmai, pénzügyi) fontos Erős jogi szabályozottság (formai, elszámolási kötöttségek)

24 Pályázat sikerességének záloga
Illeszkedés a támogató elképzeléséhez Illeszkedés a pályázó céljaihoz, stratégiájához Valós válasz az igényekre Projekt céljai tisztán megfogalmazottak Eredmények és haszonélvezők körülhatároltsága A tevékenységek, költségvetés és ütemezés valószínűsíti a sikert (logikus, egymásra épül, reális) Fenntarthatóság Modellértékűség- Innováció

25 Gyakori hibák Kiírás felületes átolvasása
Formai hibák: mellékletek hiánya, nem megfelelő formátum Tartalmi hibák: - Nem projektre pályáznak - Nincs megfelelő kapacitás (pénzügyi, infrastrukturális, humán) - Hiányzik az igényfelmérés - Nincs/nem valós a partnerség - Gyenge megfogalmazások (szakmai, eu) - Helyi stratégiák, fejlesztési koncepciók ismeretének hiánya

26 A pályázati felhívás, útmutató alapján
A megfelelő pályázat kiválasztása A pályázati felhívás, útmutató alapján 1. Jogosultsági kritériumok vizsgálata 2. Támogatható tevékenységek számbavétele 3. Támogatás mértéke, százaléka 4. Elszámolható, nem elszámolható költségek 5. A kiíró szervezet szándékainak megismerése 6. Projektünk összhangja a meghirdetett célokkal és feltételekkel teljesíthetőség

27 A pályázati információk forrásai
Pályázatfigyelés A pályázati információk forrásai Folyamatos, tervezett tevékenység legyen!!!! Nemzeti Fejlesztési Ügynökség: Gazdasági és Közlekedési Minisztérium: Szociális és Munkaügyi Minisztérium: Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium: Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium: Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Más pályázati információk:

28 A pályázati dokumentumok
A pályázati felhívás - rövid összefoglaló („étlap”) Támogatás háttere Pályázati feltételek Támogatható tevékenységek Előnyben részesülő pályázatok Projektek megvalósítási időtartama A pályázattal elnyerhető támogatás mértéke Pályázók köre Pályázatok beadásának módja, határideje, helye A pályázatok elbírálása A pályázók értesítése Részletes információk

29 A pályázati útmutató Az útmutató részei: Támogatás háttere és célja
Pályázók köre Pályázati feltételek Pályázattal elnyerhető támogatás Gyakorlati útmutató Fogalomtár Jogszabálygyűjtemény A pályázat kötelező mellékletei

30 Pályáztató szervezetek elvárásai
Jövőkép: -Szervezet univerzális céljai - Projekt célja illeszkedik-e a szervezet céljaihoz? Célok és várt eredmények: - Mit akarunk csinálni /Mit nem/ Projekt konkrét céljai/tömör mondatokban/ - Ki a célcsoport (kor, nem, fontos jellegzetességek, számszerűsítve) - Hol?

31 Pályáztató szervezetek elvárásai
Célok és várt eredmények: - Mit akarunk csinálni /Mit nem/ Projekt konkrét céljai/tömör mondatokban/ - Ki a célcsoport (kor, nem, fontos jellegzetességek, számszerűsítve) - Hol? - Eredmények, milyen változások történnek a célcsoport életében? - Hogyan mérhetőek ezek a változások?

32 Pályáztató szervezetek elvárásai
Alapértékek: - Egyenlő esélyek elve - Környezeti fenntarthatóság - ezek szervezetben való megjelenése Infrastruktúra: - elérhetőség - milyen helyiségek, eszközök,vannak, mit tud a projekt rendelkezésére bocsátani?

33 Pályáztató szervezetek elvárásai
Forrásteremtés: - A még hiányzó forrásokat honnan fogja biztosítani? - Milyen bevételei vannak a szervezetnek? - Konkrétan mennyi anyagi forrásra van szükség a projekt során? - Van-e (hány %) a saját bevétel? - Vannak-e más adományozók? (kik?)

34 Pályáztató szervezetek elvárásai
Pénzügyi gazdálkodás - utolsó eredmény-kimutatás - vezető testület határozata a források felhasználásáról - Cash-Flow havi bontásban - Szervezet éves pénzügyi terve - Projektköltségvetés - A projekt és a szervezet költségvetésének hányadosa

35 Pályáztató szervezetek elvárásai
Adminisztráció: - projekt adminisztrációs helyzete - adminisztrációs alapelvek, szabályok Emberi Erőforrás: - projektvezetőség működése - megvalósítók részletes önéletrajza - Szervezet erőforrás fejlesztési terev - munkaköri leírások, feladatok-felelősségek megosztása - munkakörök ideje, bérek - Összefoglaló szakértői táblázat - projekt működési szabályai (alá-fölé rendeltség)

36 Pályáztató szervezetek elvárásai
PR -katalógus/brossúra - előző média megjelenések - kommunikációs terv (kik felé, hogyan?) - kommunikációs fázisok bemutatása Marketing - Üzleti terv (4P) - piackutatás (célcsoport, adományozók igényeinek kielégítése) - Projekt szakmaiságának részletezése (módszerek, szaktudások)

37 Pályáztató szervezetek elvárásai
Igényfelmérés: - Mire reagál a projekt? - Milyen kutatási adatok támasztják ezt alá? - Hogyan történt az igények felmérése (célcsoport bevonásának módja) - Beavatkozás indoklása (miért ezt?) - viszonyulás más hasonló szolgáltatásokhoz - Eddigi hasonló tevékenységeink - ha eddigi projekt folytatását célozzuk meg miért van rá szükség?

38 Pályáztató szervezetek elvárásai
Munkamódszerek: - Milyen módszerekkel akarjuk elérni a szervezeti célokat? - Milyen módszerekkel akarjuk elérni a projekt célokat? - Vannak-e új, innovatív, modellértékű módszerek? Projekttervezés: - A szervezet milyen szintjei vettek részt a tervezésben? - Projekt fázisai, ütemezés - projekt futamideje - Külső tényezők, stratégiák figyelembevétele - projekt eredményeinek terjesztése

39 Pályáztató szervezetek elvárásai
Eredmények: - Értékelési szempontok, sikerkritériumok - Igazoló információk, gyűjtésük módja - Milyen változások a célcsoportnál? - kik a legnagyobb haszonélvezők? - Hatások bemutatása - Projekt értékelésének módszerei Monitoring, ellenőrzés, értékelés: - Módszerek - szabályok Külső partnerek Környezet

40 Pályázatírás folyamata
I. Projekttervezés: 1. Szükségletfelmérés – helyzetelemzés 2. Probléma elemzés – célmeghatározás 3. Érintettek elemzése 4. Logikai keretmátrix-projektvázlat elkészítése II. Előzetes projektterv átdolgozása a felhívás-útmutató alapján

41 A projektciklus menedzsment
célok meghatározása tervezés a projekt kidolgozása

42 Projekttervezés Feladatok Erőforrások, költségek Ütemezés Ellenőrzés
Dokumentálás Nyomon követés Elemzés

43 Projekttervezés Probléma-fa Cél-fa SWOT Logikai keretmátrix

44 Beavatkozási logika Indikátorok Indikátorok forrása Feltételek
Átfogó / Straté- giai célok • Hosszabb távú hatások, több is szerepelhet egy logikai keretben. • Eléréséhez a projekt hozzájárul. Egy projekt önmagában nem valósít meg egy átfogó célt. Más projektek céljaikkal ugyancsak hozzájárulnak az általános cél eléréséhez. Hosszú távú következmények hatásait számszerűen mérő mutatók. E következmények túlmutatnak a direkt hatásokon és a közvetlen kedvezményezetteken kívül mások helyzetét is befolyásol(hat)ják. Ezek lehetnek különböző szervezetek, intézmények által szolgáltatott adatok, vagy projekthez kötődő elsődleges információgyűjtés (felmérések, kérdőívek készítése, stb.). Projekt- cél Leírja, miért készült a projekt és hogy mi lesz a közvetlen hatása. A projekt fő célkitűzéséből fakad. • Egy logikai keret egy projektcélt tartalmazzon! Ha több cél szerepel, valószínűleg nincs pontosan elkülönítve a cél és az eredmény. • Általában egy projekt célja egy célcsoport „magatartásbeli változásának” elérése. Ezt ösztönzik és könnyítik meg az outputok/várt eredmények. A tevékenységek által megvalósított termékek és szolgáltatások megléte által okozott közvetlen hatásokat számszerűen mérő mutatók. Azok a további feltételek, amelyeknek meg kell valósulniuk a projekt célján túl, hogy az általános célok megvalósulhassanak. amelyeknek meg kell valósulniuk a projekt célján túl, hogy az általános célok megvalósulhassanak. Ered- mények • Kézzel fogható eredmények, amelyeket a projekt keretében állítanak elő. • Előállított termékek vagy szolgáltatások, amelyek előállításáért a kivitelezők felelősek, és amelyek létrehozása érdekében az eszközöket, erőforrásokat rendelkezésre bocsátották. Az el$állított termékek vagy szolgáltatások megvalósulásának számszerűsített mutatói. Általában fizikai vagy pénzbeli (monetáris) egységekben fejezik ki. a projekt várt eredményein túl, hogy a projekt célja megvalósulhasson. Tevé- kenysé- gek Ezek azok a projekt keretében elvégezendő tevékenységek, amelyek megvalósítása szükséges a várt eredmények megvalósulásához. ERŐFORRÁSOK, ESZKÖZÖK Ezek azok a források, amelyeket a projekt felhasznál a megvalósítás folyamán. Tipikusan: emberi erőforrás, felszerelés, eszközök, anyagok, idő. Költségek Azok a külső tényezők, amelyek a tervezett tevékenységekkel együtt hozzájárulnak a várt eredmény Pl. társfinanszírozás, forráskombináció, kapcsolódó, egymással összefüggésben álló tevékenységek, stb. Előfeltételek: Ha ezek fennállnak, a projekt megvalósítása elkezdhető.

45 Pályázati dokumentáció összeállítása
Szakmai terv Költségvetési terv Mellékletek

46 A pályázati adatlap felépítése Példa1.
a.) hajléktalan személyek, b.) fogyatékos személyek, c.) időskorúak, d.) gyermekek számára szervezett programhoz 1.) A pályázati program megnevezése: ………………………………………………………………………………………………… 2.) A pályázó szervezet Neve:…………………………………………………………………………………………… Székhelye: ……… irsz. …..……………város………………………… utca …………sz. Postacíme: ……… irsz. …..……………város………………………… utca …………sz. Telephelye (a program megvalósításának helyszíne)………………………………..…… A telephely jogcíme: (saját tulajdon- bérlet- albérlet- egyéb)……………………………. Telefonszáma: (amelyen mindig elérhető)……………..…………………………….…… címe:…………………………………………………………………. Bírósági bejegyzés száma: ………………………………………………… Közhasznúsági jogállása:…………………………………………………… Adószáma……………………………………………………………………

47 3.) A pályázó képviselőjének (a program megvalósításáért, pénzügyi elszámolásáért felelős, aláírási joggal rendelkező személy) Neve:………………………………………………………………………………… Beosztása:………………………………………………………………………… Címe:………………………………………………………………….…………… Telefonszáma:……………………………………………………………………… címe:………………………………………………………………………… a kívánt rész aláhúzandó 4.) A program megvalósítását koordináló személy Neve:……………………………………………………………………… Beosztása:………………………………………………………………. Címe:………………………………………………………….…………… Telefonszáma:………………………………………………………… címe:……………………………………………………………… 5.) A pályázó szervezet bankszámláját vezető pénzintézet Neve:…………………………………………………………………………………………… Címe:……………………………………………………………………………...……………. Telefonszáma:………………………………………………………….………………………A pályázó bankszámlaszáma:……………………………………………………………..

48 6.) A pályázott program rövid ismertetése: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7.) A pályázat célja: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………… 8.) A pályázat megvalósításában közreműködő szervezet neve, címe, alaptevékenysége: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9.) A programmegvalósítás költségigénye: Igényelt támogatás összege: …………………………………. Ft Egyéb forrás: …………………………………. Ft Teljes költség: …………………………………. Ft D e b r e c e n, ………………………… hó ………….. Nap P.H. aláírás

49 Az EU pályázati adatlap felépítése 1-2. A projekt összegző adatai
1. Melyik intézkedésre pályázunk 2. A projekt összegző adatai 2.1. A projekt címe: A projekt címe legyen rövid, tömör, és legyen összhangban a projekt tartalmával. 2.2. A projekt megvalósulásának helyszíne: Jelölje meg azt a települést, ahol a projekt megvalósul. 2.4. A projekt megvalósításának időbeni ütemezése: Vegye figyelembe a pályázati felhívásban, a pályázati útmutatóban és a B/3 mellékletben szereplő elvárásokat! 2.5. A projekt rövid összefoglalása: Tömören foglalja össze legalább a projekt céljait, tevékenységeit és elvárt eredményeit.

50 3. A pályázó adatai Értelemszerűen, az ÖSSZES adatot pontosan !!!! meg kell adni (elérhetőségekre figyelni!!!).

51 4. A pályázó bemutatása 4.1. A pályázó fő tevékenységei
Ismertesse legfőbb tevékenységeit, mutassa be ezek rövid történetét. Térjen ki a fő tevékenységek mennyiségi és minőségi jellemzőire. 4.2. A legfőbb lehetőségek a tevékenység továbbfejlesztésére Vázolja, hogy melyek tevékenysége továbbfejlesztésének legfőbb lehetőségei, stratégiai irányai. 4.3. A pályázó hasonló projektjei az elmúlt 5 évben Mutassa be, hogy a pályázó az elmúlt öt évben milyen hasonló projektek megvalósításában vett részt! Ezek lehetnek pályázati rendszerben nyert források segítségével vagy saját forrásokból megvalósított projektek. 4.4. Korábbi támogatások felhasználása Sorolja fel a jelentősebb, korábban elnyert európai uniós vagy hazai központi költségvetési támogatásokat azok tárgya, összege, forrása és dátuma megadásával. Térjen ki arra, hogy milyen eredményeket ért el ezek felhasználásával. 4.5. A projekt megvalósításában a pályázó részéről közreműködő szakértők, munkatársak A projekt sikeres megvalósításában kiemelten fontos a megfelelő tapasztalattal rendelkező szakemberek aktív közreműködése a projektgazda (és szükség esetén partnerei) részéről.

52 5. A projekt részletes bemutatása
5.1. A projekt indokoltsága Teljes körűen mutassa be, miért tartja szükségesnek a projekt megvalósítását! Röviden mutassa be a projekt környezetének (település/térség/régió) gazdasági-társadalmi jellemzőit! Összegezze a projekt előzményeit, mutassa be azokat a tényezőket, fejleményeket, amelyek a jelenlegi helyzet kialakulásához vezettek! Ismertesse, hogy milyen problémá(ka)t, fejlesztési szükséglete(ke)t kíván a projekt segítségével megoldani! Amennyiben léteznek a projektet megalapozó kutatások, felmérések, statisztikák, kérjük, támaszkodjék, illetve hivatkozzék ezekre!

53 A projekt célja- célcsoportja
Minden projekt esetében meghatározható egy hosszabb távú, általános cél és egy rövid távú, konkrét cél. A hosszabb távú, általános cél az a távlati cél, amelyhez a projekt megvalósításával hozzá kíván járulni A Pályázat kiírójának célja A rövid távú, konkrét cél az a cél, amelyet Ön a projekt megvalósításával közvetlenül el fog érni, pl. új termékek, szolgáltatások, eljárások, módszerek bevezetése. A projekt célcsoportja Célcsoport: mutassa be azon szervezetek és/vagy személyek körét, melyek helyzetét a projekt javítani kívánja! Ismertesse, hogy ezen szervezetek, személyek számára miért szükséges a projekt megvalósítása! Utaljon azokra is, akik közvetlenül vagy közvetve vesznek részt a projektben. Számszerűsítse is a célcsoportot.

54 A projekt tevékenységei
5.3. A projekt tartalma, tevékenységei Mutassa be röviden a jelenlegi kiinduló helyzetet a projekttel kapcsolatosan (pl. milyen tevékenységeket végeztek már el az eddigiekben, a fejlesztéshez szükséges elemek közül mi áll már rendelkezésre)! 5.4. Mérföldkövek Amennyiben a projekt több ütemre bontható, mutassa be az egyes ütemeket, illetve ezek határideit. Ügyeljen, hogy a mérföldkövek elérésének dátumai a projekt megvalósítás kezdeti és befejezési időpontja közé essenek. A tevékenységek közül határozza meg a kulcstevékenységeket, ezekre koncentráljon. A két legalapvetőbb mérföld az előkészítés és a megvalósítás befejezésének dátuma.

55 Tevékenységek ütemezése
Tevékenység lap Vonalas ütemterv (Gantt-diagram) Cselekvési és ütemterv

56 Tevékenységek Tevékenységek meghatározása
Tevékenységek közötti kapcsolatok Ütemezés: - feladat kezdete - időpont kötöttség - feladat vége.

57 Példa Képzés Célcsoport toborzása
A tananyag és a kapcsolódó dokumentáció elkészítése Tananyag nyomdai munkálatai Trénerek kiválasztása Képzések megszervezése Képzés lebonyolítása

58 Gantt-diagram A Gantt diagram a projekttervezés során alkalmazott eszköz, mely a folyamatok egymáshoz való kapcsolódását és időbeli elrendezését mutatja: ütemezés határidők betartása nyomon követés.

59 Gantt-diagram Példa

60 Cselekvési és ütemterv
Ütemezés /mérföldkövek, hónapok/ 1.1. Előkészítő szakasz 1.2. Megvalósítási szakasz 1.3. Zárószakasz Feladat pl. projektindító konzorciumi megbeszélés; környezet tájékoztatása; célcsoport toborzása; képzések lebonyolítása stb. 3. Tevékenységek előkészítés, lebonyolítás, értékelés Helyszín Megvalósításért felelős szervezet neve

61 Cselekvési és ütemterv
ÜTEMEZÉS (Időbeni) Cselekvés

62 Költségvetés - Forrásösszetétel
5.5. A projekt költségvetése A projekt adatlap ezen pontja a projekt megvalósításának tervezett költségvetésére, azaz a projekt méretének bemutatására szolgál. Kérjük, a tervezéskor vegye figyelembe a vonatkozó pályázati felhívás leírásánál a projekt méretére, valamint a maximális támogatási arányra vonatkozó korlátozásokat. Az adatlapon és az A/3 melléklet (excell) tábláiban ismertetett költségvetésnek összhangban kell lenniük. Az adatlapban be kell mutatni: Költségtípusokat, arányukat Az ütemezést A partnerenkénti megoszlást A költséghatékonyságot

63 Költségvetés elkészítése
Reális legyen (se felül, se alul tervezett!!) Valamennyi költséghez kapcsolódjon tevékenység és valamennyi tevékenységhez költség. A korábban már elkészített tevékenység lapok alapján könnyen kidolgozható. Érdemes szakember segítségét kérni (járulékok, adók..). Nézzünk körül a piacon (árajánlat). A pályázatnál indokolni kell a szükségességet, a piaci viszonyoknak való megfelelést….

64 A költségvetés dokumentációjának elemei
Kiadások, elszámolható költségek Ütemezés A pályázatot benyújtó szervezet és partnerei pénzügyi hozzájárulása / források Költségvetési tábla szöveges indoklása + Havi bontású pénzforgalmi terv

65 Költségvetés összeállítása
1. Bérek, bér jellegű költségek 1.1. Projekt menedzsment bérköltség (3) Projekt menedzser bérköltsége Pénzügyi munkatárs bérköltsége 1.2. Projekt menedzsment bérköltségét terhelő járulékok (3) Projekt menedzser bérköltségét terhelő járulékok Pénzügyi munkatárs bérköltségét terhelő járulékok 1.3. Projekt megvalósítók bérköltsége(3) Szakmai vezető bérköltsége Tanácsadó-Ügyfélszolgálati vezető bérköltsége Ügyfélszolgálati munkatárs 1 bérköltsége Szakmai Szupervízor 1 bérköltsége Kari kapcsolattartók bérköltsége Kommunikációs felelős bérköltsége Vezető pszichológiai tanácsadó bérköltsége Szupervíziós tanácsadás bérköltsége Megvalósítók - képzésben résztvevök -bérköltsége Önismereti tréner 1 Projektmenedzsment tréner Megvalósítók - kutatásban résztvevők -bérköltsége Kutatásvezető bére 1.4 Célcsoport bérköltsége Célcsoport - szakmai gyakorlaton résztvevők - ösztöndíja Célcsoport - kutatásban résztvevők - ösztöndíja Kutatásban résztvevő gyakornokok Költségvetés összeállítása I. Személyi költségek 1. Bér és bér jellegű költségek Munkabér Megbízási díj 2. Járulékok

66 Költségvetés összeállítása
3.1 Megvalósítók képzési költsége Megvalósítók - képzésben résztvevők - képzési költsége (3) Megvalósítók - kutatásban résztvevők - képzési költsége 3.2 Célcsoport képzési költsége 3.2.1 Célcsoport egyéb, képzéssel kapcsolatos költségei 2. Útiköltség és ellátmány/napidíj és szállás költség 3. Képzési költség

67 Költségvetés összeállítása
4. Építés (4) 4.1. Épületek, építmények, infrastruktúra felújítása, átalakítása 5. Eszközbeszerzések (5) 5.1. Új gépek, berendezések, felszerelések beszerzése 5.1.1 Számítógép konfiguráció Hordozható számítógép Projektor Nyomtató Fénymásoló Irodai szék Irodai asztal Irodai szekrény 5.2. Projektmenedzsment részére számitógép konfiguráció, valamint kisértékű eszközök, fogyóeszközök beszerzése (3) 5.3. Anyag és fogyóeszközök beszerzése 5.3.1 Szolgáltatás papír írószer költsége Kutatás papír, írószer költsége II. Beszerzések Építés Eszközbeszerzések

68 Költségvetés összeállítása
6.2. Szakmai szolgáltatások Képzések szervezése, lebonyolítása Projektmenedzsment képzés Pszichológiai tanácsadás Vállalkozási tanácsadás Szupervíziós tanácsadás Tanácsadási koordinátor Önismereti tréning Tananyag fejlesztése, kivitelezése Képzés és más projekttevékenységek hatékonyságának vizsgálata Piackutatás Bérleti díjak Oktatási, képzési segédeszközök bérlése Gépjármű-bérlet megvalósítók és/vagy célcsoport szállításához Épületek, épületrészek bérleti díja képzés, foglalkoztatás megvalósításához Egyéb eszközök, felszerelések bérleti díja képzés, foglalkoztatás megvalósításához Kutatáshoz kapcsolódó bérleti díjak Egyéb szakmai szolgáltatások Felmérések, kimutatások, adatbázisok, kutatások, tanulmányok készítésének költsége 3. Szolgáltatások igénybevétele Projekt menedzsmenthez igénybevett szolgáltatások Szakmai szolgáltatások Nyilvánosság biztosítása Egyéb szolgáltatások

69 Költségvetés összeállítása
III. Adminisztratív költségek IV. Rendkívüli tartalék V. Értékcsökkenés VI. Rezsi, közvetett költségek III. Adminisztratív költségek (7+8+9) 7. Pénzügyi, biztosítási, banki költségek (6) 8. Jogi költségek 9. Jogi biztosítékok költsége IV. Rendkívüli tartalék V. Értékcsökkenés (7) VI. Projekt összes közvetlen költsége (I+II+III+IV+V) VII. Rezsi, közvetett költségek (8)

70 Eredmények-indikátorok
5.6. A projekt megvalósíthatóságának számszerűsíthető eredménye  Logikai keret mátrix - Indikátorok oszlopából!!!! 5.7. Tágabb eredmények és hatások az érintett régióban vagy ágazatban A projekt regionális illetve ágazati hatásának bemutatásakor a projekt tágabb környezetében várható hatásokat mutassa be.  5.8. Kapcsolódás más projektekhez Kérjük, adja meg az Ön projektjéhez kapcsolódó további benyújtott/benyújtani tervezett projektek címét és rövid leírását

71 Horizontális szempontok
Esélyegyenlőség: Külön útmutató segít az összeállításban. Nem csak számszerűen várják el, de a tevékenységek összességének tükröznie (támogató szolgáltatások) Esélyegyenlőségi szempontból érintett célcsoportok bemutatása A kiemelt esélyegyenlőségi szempontok figyelembe vétele projektünkben: Egyéni hátrányok, sajátosságok felmérése, feloldása: Személyre szabott cselekvési terv Szocio-kulturális sajátosságok figyelembevétele Hozzájutás segítése: mobilitás- akadálymentesítés Gazdasági ellehetetlenülés elkerülése: képzési támogatás-ösztöndíj Fenntartható fejlődés: Külön útmutató segít az összeállításban. A környezetvédelem szempontjainak figyelembe vétele, a projekt összes tevékenységében. Projekt vezetésének szakértelme (környezetvédelmi) Hulladékkezelés Energiagazdálkodás Humán fejlesztés területén – tréningekbe beépítve – tudatosabb életvitel ösztönzése Disszemináció: A projekt eredményeinek kommunikálása-átadása (EU - NFT logo)

72 5.11. A megvalósítás esetleges akadályai, kockázatai
Minden projekt megvalósítása bizonyos kockázatokkal jár, akadályok merülhetnek fel, amelyek jelentős része elkerülhető vagy megoldható, amennyiben ezekre előre számítottak a projektet megvalósítók. Logikai keretmátrix-feltételek oszlopából Mindig mutassuk be a kockázatok kezelését – hogyan semlegesítjük őket. Pl: Kockázat:A képzésbe bevontak családi kötelezettségeik, túlterheltségük miatt lemorzsolódnak a programból. Kezelése: A projekt során kiegészítő, támogató szolgáltatásokkal (gyermekfelügyelet, háztartási segítségnyújtás, családok segítése) segítjük a résztvevőket.

73 5.12. A projekt hosszú távú fenntarthatósága
Térjen ki arra, hogy szakmailag és szervezetileg mi biztosítja a fenntarthatóságot (kik, milyen feladatkörben tevékenykednek), illetve, hogy pénzügyileg mi biztosítja a fenntarthatóságot (a támogatás folyósítása után milyen forrásból működhet a projekt). Mutassa be azokat a tevékenységeket, melyeket a támogatás folyósítása után is folytatni kell!

74 6. Partnerség 6. 1. Partnerek A projekt sikeres megvalósításának előfeltétele, hogy a munkafolyamatokba a projektben érdekelt partner szervezetek tevékenyen bekapcsolódjanak. A partner szervezetek meghatározásakor vegye számba mindazon szervezeteket, akik segítő támogatása vagy aktív közreműködése szükséges a projekt megvalósításához. Röviden jelezze, melyek a konkrét feladatai az adott partnernek, miért van szükség a bevonására, mivel erősíti az együttműködést? 6.2. Együttműködés a partnerek között Kik a fő partnerek, milyennek tervezik a munkamegosztást, működött-e együtt valamelyikükkel már korábban, mit tesz a partnerek közötti esetleges konfliktus esetén, mi lesz a döntéshozatal folyamata, találkozók, egyeztetések, kompetenciák?

75 A pályázati dokumentáció egyéb részei mellékletek
Megvalósítási és ütemterv Logikai keretmátrix Költségvetés Felelősségi nyilatkozat Banki igazolás Önéletrajzok Konzorciumi megállapodás OTMR adatlap Egyéb partner támogató nyilatkozata egyéb

76 Tippek és trükkök Anyaggyűjtés A meglévő pályázati anyag strukturálása
A pályázat vázlatának elkészítése Az alfejezetek feltöltése a meglévő anyagokkal a pályázati vázlat alapján A hiányzó fejezetekhez pótlólagos anyaggyűjtés A pályázat belső arányainak kialakítása Ellenőrző lista – külső ellenőr bevonása

77 A pályázat értékelése Az értékelés lépései: 1. Beérkezés
2. Jogosultság vizsgálat 3. A pályázat teljességének vizsgálata (hiánypótlás) 4. Befogadás (pályázat teljességének való megfelelés) 5. Tartalmi elemzés, elbírálás 6. Döntés, értesítés a döntésről

78 Köszönöm a figyelmet! Pál Attila tréner (info@emfa.hu) (30/660-2716)


Letölteni ppt "Pál Attila (NET-DIVE Kft.)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések