Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Irodalom és nyelvtudományi tájékoztatás

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Irodalom és nyelvtudományi tájékoztatás"— Előadás másolata:

1 Irodalom és nyelvtudományi tájékoztatás
Tóth Máté

2 Bevezetés “Az irodalom nemzeti nyelven írott művek összessége”
(Toldy Ferenc)

3 Bevezetés Felvilágosodás kora:
Szaktudományok kialakulása Szak- és szépirodalom szétválása Magyarországon a 19. sz. elejétől kezdve Az „irodalom” szó a nyelvújítás eredménye (Szemere Pál) 1844 a magyar a hivatalos nyelv Önálló irodalomtudomány kialakulása A tájékoztatás szempontjából: Források, szövegkiadások szakirodalom

4 Szakkönyvtárak PIM (Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvtára)
az irodalom, az irodalomtudomány és az irodalmi muzeológia országos feladatkörű tudományos szakkönyvtára. 400 ezer könyvtári egység (könyv, folyóirat és kisnyomtatvány). OSZK Hungarika anyagok irodalomtudomány, nyelvtudomány, történettudomány kutatásához fontosnak ítélt külföldi irodalom, kézikönyvek és adattárak. írás-, könyv- és könyvtártörténet válogatott külföldi irodalmát, az egyetemes emberi művelődés történetének időtálló irodalmi és tudományos alkotásai.

5 Szakkönyvtárak Megyei, városi és felsőoktatási intézmények
OIK - Országos Idegennyelvű Könyvtár Kortárs és klasszikus szépirodalom eredeti nyelven és magyar fordításban Nyelv- és irodalomtudomány, Zeneművészet (klasszikus zene, népzene, jazz, világzene), zenetudomány A kisebbségi kérdés szakirodalma Megyei, városi és felsőoktatási intézmények különösen a bölcsészettudományi karok könyvtárai

6 Szövegkiadások Célja: Néhány műfaj:
A tudományos kutatás számára hiteles forrásokkal szolgáljon Néhány műfaj: Kritikai kiadás Fakszimile Népszerű szövegkiadási formák Szerző összes művei, válogatott művei Antológia (korszak, nemzet, műfaj irodalma) Breviárium (Egy szerző rá jellemző művei)

7 Kritikai kiadás A kritikai kiadás A kezdetek
egy-egy szépirodalmi vagy tudományos műnek az eredeti szerzői kézirat, ennek hiányában a legkorábbi ismert szövegváltozat alapján előkészített és megszerkesztett kiadása. „Ultima manus” A kezdetek század: A szövegkritika módszereinek kidolgozása Vörösmarty Mihály műveinek Gyulai Pál általi kiadása az első magyar kritikai kiadás Ezt követően a régi magyar irodalom kiadása

8 Kritikai kiadás Célja a szerző eredeti elképzeléseihez leghívebb és legközelebb álló változat kialakítása. A mű értelmezéséhez szükséges kontextus feltárása. kor-, művelődés- és eszmetörténeti magyarázatok, keletkezéstörténet, további szövegváltozatokra utaló jegyzetek.

9 Kritikai kiadás Részei: Egy-egy szerző esetében: Hiteles szöveg
Tanulmány Jegyzetek. Egy-egy szerző esetében: Műnemenként a művei, Levelezése Pl. Babits

10 Szövegkiadások RMKT RMDE RMPE

11 Corvina OSZK-s kiadás BCD (Bibliotheca Corviniana Digitalis) A cél:
digitális eszközökkel virtuálisan visszaállítani a Bibliotheca Corvinianát a könyvtár tudományos feldolgozása az eredmények internetes publikálása a könyvtár népszerűsítése.

12 Bibliotheca Eruditionis
Régi Magyarországi Nyomtatványok és Olvasmányok adatbank ( ) OSZK - SZTE A Zrinyiana 3D-s rekonstrukciója

13 Digitális Klasszika Szegedi Tudományegyetem Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék és az egyetemi könyvtár sz.-i magyar irodalmi szövegek

14 EMIR Elektronikus Magyar Irodalom
Kortárs szövegtár Kortárs szerzők életművéről átfogó ismertetés, online szövegek

15 Digitális Irodalmi Akadémia
vagy (önálló honlapjaink) Célja: “A Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) program célja, hogy hozzájáruljon a magyar szépírók legjobbjainak alkotói szabadságát biztosító méltó feltételek megteremtéséhez, műveiket elérhetővé tegye az interneten.”

16 Folyóiratok Nyugat (1908-1941)
Kb példányban jelent meg eredetileg

17 Irodalmi folyóiratok Jelentős vidéki irodalmi folyóiratok:
Alföld (Debrecen) Jelenkor (Pécs) Új forrás (Tatabánya)

18 Irodalmi folyóiratok Néhány jelentős kortárs folyóirat: Nagyvilág
Kortárs Vigilia Holmi

19 Irodalmi folyóiratok Néhány jelentős kortárs folyóirat:
Az irodalom visszavág Spanyolnátha iNapló projekt

20 Az irodalomtörténet-írás kezdetei
18. század: előzmények: biobibliográfiák A szerzők életrajza A művek leírása Bibliográfia Nem rendszerező irodalmi alkotások

21 Az irodalomtörténet-írás kezdetei
Czvittinger Dávid: Specimen Hungariae 1711. Frankfurt és Lipcse 280 magyarországi (horvát, dalmát, magyar) író Életrajz + művekről szóló ismertetés Szubjektív: Pl. hiányzik: Gyöngyösi István, Tinódi Lantos Sebestyén, Zrínyi Miklós A magyar helyesírás és kiejtés szabályai

22 Irodalomtörténeti összefoglalások
Szerb Antal Magyar Irodalomtörténet Az Erdélyi Helikon pályázatára (1932) Kolozsvár, 1934. Az életrajz fontossága visszaszorult A művek élményszerű bemutatása

23 Irodalomtörténeti összefoglalások
Pintér Jenő A magyar irodalom története. Tudományos rendszerezés 1-8. köt. „Nagy Pintér” Bp Életrajz és a művek történéseinek bemutatása A magyar irodalom történetének kézikönyve 1-2. (Bp. 1921)

24 Irodalomtörténeti összefoglalások
A magyar irodalom története „spenót” 1-6. köt. ( ) Társadalmi, történeti viszonyok Irodalmi élet, irodalomközvetítők (sajtó, irodalmi társaságok, kiadók) Irodalomtörténeti anyag Párhuzamos művészeti ágak (képzőművészet, zenei élet) Klasszikus korszakhatárok 1600, 1772, 1849, 1905, 1919, 1945

25 Irodalomtörténeti összefoglalások
A magyar irodalom története Béládi Miklós (szerk.) 1-4. köt. Bp I. irodalmi élet, irodalomkritika II. Líra III. próza és dráma IV. Határon túli és nyugati magyar irodalom

26 Irodalomtörténeti összefoglalások
A magyar irodalom történetei Szegedi-Maszák Mihály (főszerk.) 1-3. köt. Bp Témakörök: Időrendben egy-egy irodalmi jelenség kialakulása, alkotás létrejötte Elmosódó korszakhatárok (1800, 1919) Az irodalmi jelenségek folyamatosságának hangsúlyozása

27 Irodalomelméleti összefoglalások
Bókay Antal: Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban. Bp Bókay Antal: Bevezetés az irodalomtudományba, Bp

28 Korszakmonográfiák Horváth János
A magyar irodalom kezdetei Szent Istvántól Mohácsig (1931) Az irodalmi műveltség megoszlása, magyar humanizmus (1935) A reformáció jegyében. A Mohács utáni félszázad magyar irodalomtörténete (1953) A latin nyelvű irodalmat először vette be a magyar irodalom tárgyalásába. További részeket tervezett.

29 Szerzői monográfiák Tudományos igényű: Népszerűsítő:
Kardos Pál: Babits Mihály Kovács Sándor Iván: Az író Zrínyi Miklós Népszerűsítő: Czine Mihály: Móricz Zsigmond Sipos Lajos: Babits Mihály Buda Attila: Szabó Lőrinc

30 Irodalmi bibliográfiák
Nemzeti bibliográfia a kezdetekre vonatkozóan: RMNY, RMK Petrik: Magyar Könyvészet A magyar irodalomtörténet bibliográfiája A felosztás tükrözi a spenótét: 1772-ig, , stb. Írók, irányzatok, az irodalom jelenségei A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája

31 Szerzői bibliográfiák:
Nagy László bibliográfia 1995; Németh László 1992. Babits Mihály 1998. Márai Sándor 2003. Pilinszky János bibliográfia, 2001.

32 Adatbázisok OIK Műfordítások analitikus feltárása. BDSL
A webopacon keresztül érhető el, alul be kell ikszelni. BDSL Bibliographie der deutschen Sprach- und literaturwissenschaft Az adatbázis az 1985 és 1995 között megjelent és az egyetem (Frankfurt am Main) gyűjteményében megtalálható, német nyelven írt művekről nyújt információt.

33 Adatbázisok Az irodalmi kritikák, tanulmányok bibliográfiája
1961 óta a szépirodalmi alkotókról és egyes műveikről szóló írások (monográfiák, tanulmányok, kritikák, verselemzések) bibliográfiáját. Tartalmazza a jelentős (főként klasszikus szerzők) színházi előadások és filmbemutatók kritikáját.

34 Irodalmi lexikonok Kétféle irány: Biobibliográfiák
Alkotóra, életműre való keresésre Klasszikus irodalmi lexikonok: Szerzők, irodalmi fogalmak, intézmények, lapok

35 Irodalmi lexikonok Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái
14 kötet ( ) Reprint ben 30 ezer író életrajzi és bibliográfiai adatai CD-ROM Folytatása Gulyás Pál. Új sorozat 1-6. kötet 1944-ig. Viczián János kötetig.

36 Irodalmi lexikonok Álnévlexikonok: Életrajzi lexikonok
Gulyás Pál: Magyar írói álnévlexikon (1956) Sz. Debreczeni Kornélia: A magyarországi írók álnevei és egyéb jegyei. Gulyás Pál lexikonának kiegészítése (1992) Életrajzi lexikonok

37 Irodalmi lexikonok Új magyar irodalmi lexikon 1-3. (1994)
Írók, kritikusok, irodalomtörténészek, irányzatok, társaságok, folyóiratok Határterületek képviselői Nincsenek benne irodalomelméleti fogalmak Péter László (főszerk.) 2. bővített, javított kiadás CD-ROM, EISZ

38 Adatbázisok PIM: Magyar Életrajzi Index Kortárs Írók Bibliográfiája;
Budapest topográfia; Díjak és díjazottak Magyar Írók Bibliográfiája; Magyar Írók sírjai.

39 Világirodalmi lexikonok
Négy nagy kísérlet Benedek Marcell (1927) Dézsi Lajos Világirodalmi lexikonja ( ) – 3 kötetben Révay József és Kőhalmi Béla: Hungária Irodalmi Lexikon (1947) Világirodalmi lexikon Tágan értelmezett irodalom felfogás Határterületek is 18+1 kötet

40 Folyóiratok Irodalomtörténeti közlemények Irodalomtörténet (1911)
Az MTA I. osztályának folyóirata Irodalomtörténet (1911) Magyar Irodalomtörténeti Társaság és az ELTE Irodalomtörténeti Intézetének folyóirata (negyedéves periodicitás) Irodalomismeret Magyar Irodalomtörténeti Társaság folyóirata

41 Műhelyek Irodalomtudományi tanszékek, intézetek MTA I. osztálya
Magyar Irodalomtörténeti Társaság Egyes írók kultuszát ápoló társaságok, egyesületek Magyar Irodalomtörténeti Társaság és regionális tagszervezetei

42 Nyelvtudomány A nyelvtudomány a 18-19. században született
Nyelv eredete, történeti alakulása A szinkrón és diakrón nyelvészet (Saussure) A tájékoztatás szempontjából: források szakirodalom

43 Nyelvtudomány Elméleti és alkalmazott: Kontextuális és független:
azon elvek, amelyek a nyelvek leírását, kialakulását, a nyelvek univerzális tulajdonságait vizsgálja, az adott nyelvek alkalmazása, működése. Kontextuális és független: a nyelvet a világba illesztve (kapcsolata a társadalommal, elsajátítása, használata és alakulása); a nyelvet saját magában, önállóan vizsgálja.

44 Szakkönyvtárak MTA Nyelvtudományi Intézet könyvtára OSZK
OSZK Hungarika anyagok OIK - Országos Idegennyelvű Könyvtár Kortárs és klasszikus szépirodalom eredeti nyelven és magyar fordításban Nyelv- és irodalomtudomány, Zeneművészet (klasszikus zene, népzene, jazz, világzene), zenetudomány A kisebbségi kérdés szakirodalma

45 Források A diakronikus nyelvészet forrásai:
Nyelvemlékek Szórványok, Szövegemlékek, Glosszák, szójegyzékek, szótárak Felsorolások Régi nyelvtanok Nyelvemlékeket közlő gyűjteményes kötetek és sorozatok A szinkronikus nyelvtudomány forrásai: szövegkorpuszok

46 Nyelvemlékeket közlő gyűjteményes kötetek
Zolnai Gyula: Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig (Bp. 1894) Mészöly Gedeon: Ómagyar szövegek nyelvtörténeti magyarázatokkal (Bp. 1956) Szabó Dénes: Magyar nyelvemlékek (Bp. 1959) Molnár József – Simon Györgyi: Magyar nyelvemlékek (Bp. 1980) 1600 előtti kéziratok, 16. századig nyomtatott források A kisebb terjedelmű források teljes egészében, a hosszabbakból jellemző részletek Hasonmás (fotó), rövid történet, betűhív átírás, témával foglalkozó szakirodalom

47 Szövegkorpuszok MTA Nyelvtudományi Intézet http://www.nytud.hu/adatb/
A Magyar Irodalmi és Köznyelv Nagyszótárának korpusza Történeti szövegkorpusz Magyar Nemzeti Szövegtár A mai magyar köznyelv jellemző megnyilvánulásai több stílusrétegből merítve! Automatikus nyelvfeldolgozás alapján.

48 Folyóiratok Nyelvtudományi Közlemények (1862-) Magyar Nyelv (1905-)
Rövidítése: NyK MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztálya Profilja: általános és finnugor nyelvészet. Magyar Nyelv (1905-) Rövidítése: MNy MTA Nyelvművelő Bizottsága Profilja: nyelvművelés, stilisztika, gyakorlati nyelvtanítás

49 Folyóiratok Magyar Nyelvőr (1862-) Rövidítése: Nyr
Magyar Nyelvtudományi Társaság Profilja: eleinte nyelvtörténet, később leíró nyelvtan, stilisztika, nyelvjárások, általános nyelvészet is.

50 Szótárak Szótár Típusai:
egy nyelv szavainak vagy állandósult szókapcsolatainak betűrendben való felsorolása és szócikkekben történő bemutatása. Típusai: egy és többnyelvű szótárak; tudományos és gyakorlati céllal íródott szótárak A magyar szótárirodalom nemzetközi mércével is gazdag.

51 Szótárak Az egynyelvű szótárak funkció szerinti felosztása: értelmező;
tájszótár; általános; regionális, nyelvjárási szótárak kiegészítései: a nyelvatlaszok; történeti szótárak etimológiai szótárak; írói szótárak; sajátos rendeltetésű szótárak.

52 Értelmező szótárak Czuczor Gergely – Fogarasi János: A magyar nyelv szótára, I-VI. Pest, (CzF) Ballagi Mór: A magyar nyelv teljes szótára, I-II. Pest, (Ball) Balassa József: A magyar nyelv szótára I-II. Bp., (Balassa) A magyar nyelv értelmező szótára I-VII. Bp., (ÉrtSz) Magyar Értelmező Kéziszótár I-II. Bp., 1972 (ÉKSz) A Magyar Nyelv Nagyszótára, Bp (Nszt)

53 Történeti szótárak Magyar Nyelvtörténeti Szótár. A legrégibb nyelvemlékektől a nyelvújításig I-III. Bp., (NySz) Magyar Oklevélszótár. Régi oklevelekben és egyéb iratokban előforduló magyar szók gyűjteménye. Bp., (OklSz) A Magyar Nyelvújítás Szótára. A legkedveltebb képzők és képzésmódok jegyzékével. Bp., (NyÚSz) Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár, Bukarest, Bp., Kolozsvár, 1975-től

54 Etimológiai szótárak Magyar Etymológiai Szótár (1-18. füzet) Bp., (EtSz) Bárczi Géza: Magyar Szófejtő szótár. Bp (SzófSz) A Magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, I-IV., Bp (TESz)

55 Tájszótárak Rendeltetése:
A nyelvjárások szavainak bemutatása. Az első nyelvjárási leírások a sz. fordulóján. Általános (országos) és regionális tájszótárak.

56 Tájszótárak Magyar tájszótár. Buda, 1838. (TSz)
A Tudós Társaság által összegyűjtött szóanyag alapján. Magyar Tájszótár I-II. Bp., 1893, (MTSz) A folyóiratokban összegyűjtött népnyelvi adatok alapján Új Magyar Tájszótár. Bp (ÚMTSz) között gyűjtött tájszóanyag alapján. 5 kötetesre tervezik, jelenleg 4 jelent meg. (4. kötet, N-Sz, 2002.) A mai Magyarország és a környező országok magyarlakta vidékeiről is.

57 Tájszótárak Regionális tájszótárak: Nyelvjárási tájszótárak Például:
Egy-egy vidék szókincse. A szellemi és tárgyi néprajz kutatóinak is forrás. Nyelvjárási tájszótár, nyelvjárási teljes szótár Nyelvjárási tájszótárak egy-egy nyelvjárás tájszavai Például: Kriza János: Erdélyi Tájszótár. Bp., 1940 Imre Samu: Felsőőri tájszótár. Bp., 1973.

58 Tájszótárak Például: Nyelvjárási teljes szótárak
a vizsgált nyelvjárás szókincsének egésze Például: Csűry Bálint. Szamosháti szótár, 1-2. Bp (SzamSz); Kiss Géza, Keresztes Kálmán: Ormánysági szótár. Bp (OrmSz); Penavin Olga: Szlavóniai (Kórógyi) szótár (1968);

59 Szinonimaszótárak Rendeltetése:
Egy nyelv szinonimáit és rokon értelmű szavait vegye mutassa be. Póra Ferenc: Magyar rokon értelmű szók és szólások könyve. Bp O. Nagy Gábor, Ruzsiczky Éva: Magyar szinonimaszótár. Bp (SzinSz) 30 ezer rokon értelmű lexikai egység Sok új kiadást élt meg.

60 Sajátos rendeltetésű szótárak:
Helyesírási szótárak: Magyar helyesírás szabályai Mindig tartalmaz szótár részt is! Helyesírási tanácsadó szótár. Bp., (HTSz) Magyar helyesírási szótár. Bp., 1999 (MHSz) Idegen szavak szótára: Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések kéziszótára. Bp., 1957. Tolcsvai Nagy Gábor: Idegen szavak szótára. Bp., 2007.

61 Sajátos rendeltetésű szótárak:
Csoportnyelvi szótárak: Kardos Tamás, Szűts László: Diákszótár. Bp., 1995. Kövecses Zoltán: Magyar szlengszótár. Bp., 1998. Szakszótárak: Szótár és szaklexikon közötti átmenet: Szakszókat a köznyelv szavaival értelmeznek. Orvosi szótár. Bp., 1963. Angol-magyar PC Inernet számítástechnikai szótár. Bp., 2000.

62 Néhány speciális adatbázis
Magyar Utónévtár Behind the name The etymology and history of first names Ethnologue Languages of the World Cascadilla Linguistics Proceedings

63 Frazeológiai gyűjtemények:
Margalits Ede: Magyar közmondások és közmondásszerű szólások. Bp., 1896. Kertész Manó: szólásmondások. Bp Az első komoly szólás- és közmondás-gyűjtemények. O. Nagy Gábor: Mi fán terem? Bp 270 szólás, közmondás magyarázattal. O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások. Bp., 1966. 20 ezer szólás és közmondás Békés István: Napjaink szállóigéi. Bp

64 Nyelvatlaszok Általános: Regionális:
Magyar Nyelvjárások Atlasza I-VI. Bp., (MNyA) 1162 térkép! Regionális: A moldvai csángó nyelvjárás atlasza 1-2. Bp (CsángA) A kárpátaljai magyar nyelvjárások atlasza Bp., Ungvár, (KárpA)

65 Nyelvtanok A 16. század kezdetétől volt magyar nyelvtani irodalom
Sylvester János, Dévai Bíró Mátyás A mai magyar nyelv rendszere. Leíró nyelvtan 1-2. Bp., (MMNyR) Magyar Grammatika. Bp., 2000. Egyetemi tankönyv

66 Nyelvtanok É. Kiss Katalin, Kiefer Ferenc, Siptár Péter: Új Magyar Nyelvtan. Bp Számos átdolgozott kiadás megjelent azóta. Strukturális Magyar Nyelvtan szerk. Kiefer Ferenc. Bp A magyar nyelv egészére kidolgozott átfogó nyelvtani kézikönyv.

67 Nyelvtörténeti összefoglalások
Átfogó magyar nyelvtörténet: Bárczi Géza, Benkő Loránd, Berrár Jolán: A magyar nyelv története. Bp Benkő Loránd: A történeti nyelvtudomány alapjai. Bp Magyar nyelvtörténet. Szerk. Kiss Jenő, Pusztai Ferenc. Bp., 2003.

68 Nyelvtudományi kézikönyvek
A magyar nyelvtudomány egyes részterületeinek legfontosabb kézikönyvei. Dialektológia Fonetika Névtudomány Retorika Frazeológia Szemantika Szövegtan Szemiotika Szociolingvisztika Pszicholingvisztika

69 Nyelvészeti adatbázis- és linkgyűjtemények


Letölteni ppt "Irodalom és nyelvtudományi tájékoztatás"

Hasonló előadás


Google Hirdetések