Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Irodalom és nyelvtudományi tájékoztatás Tóth Máté

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Irodalom és nyelvtudományi tájékoztatás Tóth Máté"— Előadás másolata:

1 Irodalom és nyelvtudományi tájékoztatás Tóth Máté toth.mate@feek.pte.hu

2 Bevezetés “Az irodalom nemzeti nyelven írott művek összessége” (Toldy Ferenc)

3 Bevezetés Felvilágosodás kora: Szaktudományok kialakulása Szak- és szépirodalom szétválása Magyarországon a 19. sz. elejétől kezdve Az „irodalom” szó a nyelvújítás eredménye (Szemere Pál) 1844 a magyar a hivatalos nyelv Önálló irodalomtudomány kialakulása  A tájékoztatás szempontjából: Források, szövegkiadások szakirodalom

4 Szakkönyvtárak  PIM (Petőfi Irodalmi Múzeum Könyvtára) az irodalom, az irodalomtudomány és az irodalmi muzeológia országos feladatkörű tudományos szakkönyvtára. 400 ezer könyvtári egység (könyv, folyóirat és kisnyomtatvány).  OSZK Hungarika anyagok irodalomtudomány, nyelvtudomány, történettudomány kutatásához fontosnak ítélt külföldi irodalom, kézikönyvek és adattárak. írás-, könyv- és könyvtártörténet válogatott külföldi irodalmát, az egyetemes emberi művelődés történetének időtálló irodalmi és tudományos alkotásai.

5 Szakkönyvtárak  OIK - Országos Idegennyelvű Könyvtár Kortárs és klasszikus szépirodalom eredeti nyelven és magyar fordításban Nyelv- és irodalomtudomány, Zeneművészet (klasszikus zene, népzene, jazz, világzene), zenetudomány A kisebbségi kérdés szakirodalma  Megyei, városi és felsőoktatási intézmények különösen a bölcsészettudományi karok könyvtárai

6 Szövegkiadások  Célja: A tudományos kutatás számára hiteles forrásokkal szolgáljon  Néhány műfaj: Kritikai kiadás Fakszimile Népszerű szövegkiadási formák Szerző összes művei, válogatott művei Antológia (korszak, nemzet, műfaj irodalma) Breviárium (Egy szerző rá jellemző művei)

7 Kritikai kiadás  A kritikai kiadás egy-egy szépirodalmi vagy tudományos műnek az eredeti szerzői kézirat, ennek hiányában a legkorábbi ismert szövegváltozat alapján előkészített és megszerkesztett kiadása. „Ultima manus”  A kezdetek 18-19. század: A szövegkritika módszereinek kidolgozása Vörösmarty Mihály műveinek Gyulai Pál általi kiadása az első magyar kritikai kiadás Ezt követően a régi magyar irodalom kiadása

8 Kritikai kiadás  Célja a szerző eredeti elképzeléseihez leghívebb és legközelebb álló változat kialakítása.  A mű értelmezéséhez szükséges kontextus feltárása. kor-, művelődés- és eszmetörténeti magyarázatok, keletkezéstörténet, további szövegváltozatokra utaló jegyzetek.

9 Kritikai kiadás  Részei: Hiteles szöveg Tanulmány Jegyzetek.  Egy-egy szerző esetében: Műnemenként a művei, Levelezése Pl. Babits http://babits.elte.hu/ http://babits.elte.hu/

10 Szövegkiadások  RMKT  RMDE  RMPE

11 Corvina OSZK-s kiadás  BCD (Bibliotheca Corviniana Digitalis)  A cél: digitális eszközökkel virtuálisan visszaállítani a Bibliotheca Corvinianát a könyvtár tudományos feldolgozása az eredmények internetes publikálása a könyvtár népszerűsítése.  http://www.corvina.oszk.hu/ http://www.corvina.oszk.hu/

12 Bibliotheca Eruditionis  Régi Magyarországi Nyomtatványok és Olvasmányok adatbank (1500-1700)  OSZK - SZTE  A Zrinyiana 3D-s rekonstrukciója  http://www.eruditio.hu/ http://www.eruditio.hu/

13 Digitális Klasszika  Szegedi Tudományegyetem Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék és az egyetemi könyvtár  18-19. sz.-i magyar irodalmi szövegek  http://www.kiad.hu http://www.kiad.hu

14 EMIR  Elektronikus Magyar Irodalom Kortárs szövegtár  Kortárs szerzők életművéről átfogó ismertetés, online szövegek www.emir.hu

15 www.irodalmiakademia.huwww.irodalmiakademia.hu vagy www.pim.hu (önálló honlapjaink)www.pim.hu Célja: “A Digitális Irodalmi Akadémia (DIA) program célja, hogy hozzájáruljon a magyar szépírók legjobbjainak alkotói szabadságát biztosító méltó feltételek megteremtéséhez, műveiket elérhetővé tegye az interneten.” Digitális Irodalmi Akadémia

16 Folyóiratok  Nyugat (1908-1941) Kb. 300-500 példányban jelent meg eredetileg http://epa.oszk.hu/00000/00022/nyugat. htm http://epa.oszk.hu/00000/00022/nyugat. htm

17 Irodalmi folyóiratok  Jelentős vidéki irodalmi folyóiratok: Alföld (Debrecen)  www.alfoldfolyirat.hu www.alfoldfolyirat.hu Jelenkor (Pécs)  www.jelenkor.net www.jelenkor.net Új forrás (Tatabánya)  http://www.forrasfolyoirat.hu/ http://www.forrasfolyoirat.hu/

18 Irodalmi folyóiratok  Néhány jelentős kortárs folyóirat: Nagyvilág  http://www.nagyvilag-folyoirat.hu/ http://www.nagyvilag-folyoirat.hu/ Kortárs  www.kortarsonline.hu www.kortarsonline.hu Vigilia  http://www.vigilia.hu/ http://www.vigilia.hu/ Holmi  www.holmi.org www.holmi.org

19 Irodalmi folyóiratok  Néhány jelentős kortárs folyóirat: Az irodalom visszavág  http://www.iv.hu/ http://www.iv.hu/ Spanyolnátha  http://www.spanyolnatha.hu/ http://www.spanyolnatha.hu/ iNapló projekt  www.inaplo.hu www.inaplo.hu

20 Az irodalomtörténet-írás kezdetei  18. század: előzmények: biobibliográfiák A szerzők életrajza A művek leírása Bibliográfia  Nem rendszerező irodalmi alkotások

21 Az irodalomtörténet-írás kezdetei  Czvittinger Dávid: Specimen Hungariae 1711. Frankfurt és Lipcse 280 magyarországi (horvát, dalmát, magyar) író Életrajz + művekről szóló ismertetés Szubjektív:  Pl. hiányzik: Gyöngyösi István, Tinódi Lantos Sebestyén, Zrínyi Miklós A magyar helyesírás és kiejtés szabályai

22 Irodalomtörténeti összefoglalások  Szerb Antal Magyar Irodalomtörténet  Az Erdélyi Helikon pályázatára (1932)  Kolozsvár, 1934.  Az életrajz fontossága visszaszorult  A művek élményszerű bemutatása

23 Irodalomtörténeti összefoglalások  Pintér Jenő A magyar irodalom története. Tudományos rendszerezés 1-8. köt.  „Nagy Pintér”  Bp. 1930-1941.  Életrajz és a művek történéseinek bemutatása A magyar irodalom történetének kézikönyve 1-2. (Bp. 1921)

24 Irodalomtörténeti összefoglalások  A magyar irodalom története „spenót” 1-6. köt. (1964-66) Társadalmi, történeti viszonyok Irodalmi élet, irodalomközvetítők (sajtó, irodalmi társaságok, kiadók) Irodalomtörténeti anyag Párhuzamos művészeti ágak (képzőművészet, zenei élet) Klasszikus korszakhatárok 1600, 1772, 1849, 1905, 1919, 1945

25 Irodalomtörténeti összefoglalások  A magyar irodalom története 1945-75 Béládi Miklós (szerk.) 1-4. köt. Bp. 1981-1990  I. irodalmi élet, irodalomkritika  II. Líra  III. próza és dráma  IV. Határon túli és nyugati magyar irodalom

26 Irodalomtörténeti összefoglalások  A magyar irodalom történetei Szegedi-Maszák Mihály (főszerk.) 1-3. köt. Bp. 2007. Témakörök: Időrendben egy-egy irodalmi jelenség kialakulása, alkotás létrejötte Elmosódó korszakhatárok (1800, 1919) Az irodalmi jelenségek folyamatosságának hangsúlyozása

27 Irodalomelméleti összefoglalások  Bókay Antal: Irodalomtudomány a modern és a posztmodern korban. Bp. 1997.  Bókay Antal: Bevezetés az irodalomtudományba, Bp. 2006.

28 Korszakmonográfiák  Horváth János A magyar irodalom kezdetei Szent Istvántól Mohácsig (1931) Az irodalmi műveltség megoszlása, magyar humanizmus (1935) A reformáció jegyében. A Mohács utáni félszázad magyar irodalomtörténete (1953)  A latin nyelvű irodalmat először vette be a magyar irodalom tárgyalásába.  További részeket tervezett.

29 Szerzői monográfiák  Tudományos igényű: Kardos Pál: Babits Mihály Kovács Sándor Iván: Az író Zrínyi Miklós  Népszerűsítő: Czine Mihály: Móricz Zsigmond Sipos Lajos: Babits Mihály Buda Attila: Szabó Lőrinc

30 Irodalmi bibliográfiák  Nemzeti bibliográfia a kezdetekre vonatkozóan:  RMNY, RMK  Petrik: Magyar Könyvészet  A magyar irodalomtörténet bibliográfiája A felosztás tükrözi a spenótét: 1772-ig, 1772- 1849, 1849-1905 stb. Írók, irányzatok, az irodalom jelenségei  A magyar irodalom és irodalomtudomány bibliográfiája

31 Szerzői bibliográfiák:  Nagy László bibliográfia 1995;  Németh László 1992.  Babits Mihály 1998.  Márai Sándor 2003.  Pilinszky János bibliográfia, 2001.

32 Adatbázisok  OIK  Műfordítások analitikus feltárása. A webopacon keresztül érhető el, alul be kell ikszelni.  BDSL Bibliographie der deutschen Sprach- und literaturwissenschaft Az adatbázis az 1985 és 1995 között megjelent és az egyetem (Frankfurt am Main) gyűjteményében megtalálható, német nyelven írt művekről nyújt információt.

33 Adatbázisok  Az irodalmi kritikák, tanulmányok bibliográfiája 1961 óta a szépirodalmi alkotókról és egyes műveikről szóló írások (monográfiák, tanulmányok, kritikák, verselemzések) bibliográfiáját. Tartalmazza a jelentős (főként klasszikus szerzők) színházi előadások és filmbemutatók kritikáját. http://www.fszek.hu

34 Irodalmi lexikonok  Kétféle irány: Biobibliográfiák  Alkotóra, életműre való keresésre Klasszikus irodalmi lexikonok:  Szerzők, irodalmi fogalmak, intézmények, lapok

35 Irodalmi lexikonok  Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái 14 kötet (1891-1914) Reprint 1980-81-ben 30 ezer író életrajzi és bibliográfiai adatai CD-ROM Folytatása Gulyás Pál. Új sorozat 1-6. kötet 1944-ig. Viczián János 1990-2002. 19. kötetig. http://gulyaspal.mtak.hu/

36 Irodalmi lexikonok  Álnévlexikonok: Gulyás Pál: Magyar írói álnévlexikon (1956) Sz. Debreczeni Kornélia: A magyarországi írók álnevei és egyéb jegyei. Gulyás Pál lexikonának kiegészítése (1992)  Életrajzi lexikonok

37 Irodalmi lexikonok  Új magyar irodalmi lexikon 1-3. (1994) Írók, kritikusok, irodalomtörténészek, irányzatok, társaságok, folyóiratok Határterületek képviselői Nincsenek benne irodalomelméleti fogalmak Péter László (főszerk.) 2. bővített, javított kiadás CD-ROM, EISZ

38 Adatbázisok  PIM: Magyar Életrajzi Index Kortárs Írók Bibliográfiája; Budapest topográfia; Díjak és díjazottak Magyar Írók Bibliográfiája; Magyar Írók sírjai.

39 Világirodalmi lexikonok Négy nagy kísérlet  Benedek Marcell (1927)  Dézsi Lajos Világirodalmi lexikonja (1930- 1933) – 3 kötetben  Révay József és Kőhalmi Béla: Hungária Irodalmi Lexikon (1947)  Világirodalmi lexikon Tágan értelmezett irodalom felfogás Határterületek is 18+1 kötet

40 Folyóiratok  Irodalomtörténeti közlemények Az MTA I. osztályának folyóirata http://itk.iti.mta.hu/  Irodalomtörténet (1911) Magyar Irodalomtörténeti Társaság és az ELTE Irodalomtörténeti Intézetének folyóirata (negyedéves periodicitás) www.irodalomtortenet.hu  Irodalomismeret Magyar Irodalomtörténeti Társaság folyóirata http://www.c3.hu/~iris/

41 Műhelyek  Irodalomtudományi tanszékek, intézetek  MTA I. osztálya  Magyar Irodalomtörténeti Társaság  Egyes írók kultuszát ápoló társaságok, egyesületek  Magyar Irodalomtörténeti Társaság és regionális tagszervezetei http://www.mit.eoldal.hu/

42 Nyelvtudomány  A nyelvtudomány a 18-19. században született Nyelv eredete, történeti alakulása  A szinkrón és diakrón nyelvészet (Saussure)  A tájékoztatás szempontjából: források szakirodalom

43 Nyelvtudomány  Elméleti és alkalmazott: azon elvek, amelyek a nyelvek leírását, kialakulását, a nyelvek univerzális tulajdonságait vizsgálja, az adott nyelvek alkalmazása, működése.  Kontextuális és független: a nyelvet a világba illesztve (kapcsolata a társadalommal, elsajátítása, használata és alakulása); a nyelvet saját magában, önállóan vizsgálja.

44 Szakkönyvtárak  MTA Nyelvtudományi Intézet könyvtára http://www.nytud.hu  OSZK Hungarika anyagok  OIK - Országos Idegennyelvű Könyvtár Kortárs és klasszikus szépirodalom eredeti nyelven és magyar fordításban Nyelv- és irodalomtudomány, Zeneművészet (klasszikus zene, népzene, jazz, világzene), zenetudomány A kisebbségi kérdés szakirodalma

45 Források  A diakronikus nyelvészet forrásai: Nyelvemlékek  Szórványok,  Szövegemlékek,  Glosszák, szójegyzékek, szótárak  Felsorolások  Régi nyelvtanok Nyelvemlékeket közlő gyűjteményes kötetek és sorozatok  A szinkronikus nyelvtudomány forrásai: szövegkorpuszok

46 Nyelvemlékeket közlő gyűjteményes kötetek  Zolnai Gyula: Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig (Bp. 1894)  Mészöly Gedeon: Ómagyar szövegek nyelvtörténeti magyarázatokkal (Bp. 1956)  Szabó Dénes: Magyar nyelvemlékek (Bp. 1959)  Molnár József – Simon Györgyi: Magyar nyelvemlékek (Bp. 1980) 1600 előtti kéziratok, 16. századig nyomtatott források A kisebb terjedelmű források teljes egészében, a hosszabbakból jellemző részletek Hasonmás (fotó), rövid történet, betűhív átírás, témával foglalkozó szakirodalom

47 Szövegkorpuszok  MTA Nyelvtudományi Intézet  http://www.nytud.hu/adatb/ http://www.nytud.hu/adatb/ A Magyar Irodalmi és Köznyelv Nagyszótárának korpusza  Történeti szövegkorpusz Magyar Nemzeti Szövegtár  A mai magyar köznyelv jellemző megnyilvánulásai több stílusrétegből merítve!  Automatikus nyelvfeldolgozás alapján.

48 Folyóiratok  Nyelvtudományi Közlemények (1862-) Rövidítése: NyK http://www.nytud.hu/nyk/index.html MTA Nyelv- és Irodalomtudományi Osztálya Profilja: általános és finnugor nyelvészet.  Magyar Nyelv (1905-) Rövidítése: MNy http://www.c3.hu/~magyarnyelv/ MTA Nyelvművelő Bizottsága Profilja: nyelvművelés, stilisztika, gyakorlati nyelvtanítás

49 Folyóiratok  Magyar Nyelvőr (1862-) Rövidítése: Nyr http://www.c3.hu/~nyelvor/nyr.htm Magyar Nyelvtudományi Társaság Profilja: eleinte nyelvtörténet, később leíró nyelvtan, stilisztika, nyelvjárások, általános nyelvészet is.

50 Szótárak  Szótár egy nyelv szavainak vagy állandósult szókapcsolatainak betűrendben való felsorolása és szócikkekben történő bemutatása.  Típusai: egy és többnyelvű szótárak; tudományos és gyakorlati céllal íródott szótárak  A magyar szótárirodalom nemzetközi mércével is gazdag.

51 Szótárak  Az egynyelvű szótárak funkció szerinti felosztása: értelmező; tájszótár;  általános;  regionális, nyelvjárási szótárak kiegészítései: a nyelvatlaszok; történeti szótárak etimológiai szótárak; írói szótárak; sajátos rendeltetésű szótárak.

52 Értelmező szótárak  Czuczor Gergely – Fogarasi János: A magyar nyelv szótára, I-VI. Pest, 1862-1874. (CzF)  Ballagi Mór: A magyar nyelv teljes szótára, I- II. Pest, 1867-1873. (Ball)  Balassa József: A magyar nyelv szótára I-II. Bp., 1940. (Balassa)  A magyar nyelv értelmező szótára I-VII. Bp., 1959-1962 (ÉrtSz)  Magyar Értelmező Kéziszótár I-II. Bp., 1972 (ÉKSz)  A Magyar Nyelv Nagyszótára, Bp. 2006- (Nszt)

53 Történeti szótárak  Magyar Nyelvtörténeti Szótár. A legrégibb nyelvemlékektől a nyelvújításig I-III. Bp., 1890-1893 (NySz)  Magyar Oklevélszótár. Régi oklevelekben és egyéb iratokban előforduló magyar szók gyűjteménye. Bp., 1902- 1906. (OklSz)  A Magyar Nyelvújítás Szótára. A legkedveltebb képzők és képzésmódok jegyzékével. Bp., 1902-1908 (NyÚSz)  Erdélyi Magyar Szótörténeti Tár, Bukarest, Bp., Kolozsvár, 1975-től http://www.iif.hu/db/emsz/

54 Etimológiai szótárak  Magyar Etymológiai Szótár (1-18. füzet) Bp., 1914-1944. (EtSz)  Bárczi Géza: Magyar Szófejtő szótár. Bp. 1941. (SzófSz)  A Magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, I- IV., Bp. 1967-1984. (TESz)

55 Tájszótárak  Rendeltetése: A nyelvjárások szavainak bemutatása.  Az első nyelvjárási leírások a 18-19. sz. fordulóján.  Általános (országos) és regionális tájszótárak.

56 Tájszótárak  Magyar tájszótár. Buda, 1838. (TSz) A Tudós Társaság által összegyűjtött szóanyag alapján.  Magyar Tájszótár I-II. Bp., 1893, 1897-1901. (MTSz) A folyóiratokban összegyűjtött népnyelvi adatok alapján  Új Magyar Tájszótár. Bp. 1979- (ÚMTSz) 1890-1960 között gyűjtött tájszóanyag alapján. 5 kötetesre tervezik, jelenleg 4 jelent meg. (4. kötet, N-Sz, 2002.) A mai Magyarország és a környező országok magyarlakta vidékeiről is.

57 Tájszótárak  Regionális tájszótárak: Egy-egy vidék szókincse. A szellemi és tárgyi néprajz kutatóinak is forrás. Nyelvjárási tájszótár, nyelvjárási teljes szótár  Nyelvjárási tájszótárak egy-egy nyelvjárás tájszavai  Például: Kriza János: Erdélyi Tájszótár. Bp., 1940 Imre Samu: Felsőőri tájszótár. Bp., 1973.

58 Tájszótárak  Nyelvjárási teljes szótárak a vizsgált nyelvjárás szókincsének egésze  Például: Csűry Bálint. Szamosháti szótár, 1-2. Bp. 1935-1936. (SzamSz); Kiss Géza, Keresztes Kálmán: Ormánysági szótár. Bp. 1952. (OrmSz); Penavin Olga: Szlavóniai (Kórógyi) szótár (1968);

59 Szinonimaszótárak  Rendeltetése: Egy nyelv szinonimáit és rokon értelmű szavait vegye mutassa be.  Póra Ferenc: Magyar rokon értelmű szók és szólások könyve. Bp. 1907.  O. Nagy Gábor, Ruzsiczky Éva: Magyar szinonimaszótár. Bp. 1978. (SzinSz) 30 ezer rokon értelmű lexikai egység Sok új kiadást élt meg.

60 Sajátos rendeltetésű szótárak:  Helyesírási szótárak: Magyar helyesírás szabályai  Mindig tartalmaz szótár részt is! Helyesírási tanácsadó szótár. Bp., 1961. (HTSz) Magyar helyesírási szótár. Bp., 1999 (MHSz)  Idegen szavak szótára: Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések kéziszótára. Bp., 1957. Tolcsvai Nagy Gábor: Idegen szavak szótára. Bp., 2007.

61 Sajátos rendeltetésű szótárak:  Csoportnyelvi szótárak: Kardos Tamás, Szűts László: Diákszótár. Bp., 1995. Kövecses Zoltán: Magyar szlengszótár. Bp., 1998.  Szakszótárak: Szótár és szaklexikon közötti átmenet: Szakszókat a köznyelv szavaival értelmeznek. Orvosi szótár. Bp., 1963. Angol-magyar PC Inernet számítástechnikai szótár. Bp., 2000.

62 Néhány speciális adatbázis  Magyar Utónévtár http://www.origo.hu/utonevtar  Behind the name The etymology and history of first names http://www.behindthename.com/  Ethnologue Languages of the World http://www.ethnologue.com/  Cascadilla Linguistics Proceedings http://www.cascadilla.com/wiki/

63 Frazeológiai gyűjtemények:  Margalits Ede: Magyar közmondások és közmondásszerű szólások. Bp., 1896.  Kertész Manó: szólásmondások. Bp. 1922. Az első komoly szólás- és közmondás-gyűjtemények.  O. Nagy Gábor: Mi fán terem? Bp. 1957. 270 szólás, közmondás magyarázattal.  O. Nagy Gábor: Magyar szólások és közmondások. Bp., 1966. 20 ezer szólás és közmondás  Békés István: Napjaink szállóigéi. Bp. 1966.

64 Nyelvatlaszok  Általános: Magyar Nyelvjárások Atlasza I-VI. Bp., 1970- 1977. (MNyA)  1162 térkép!  Regionális: A moldvai csángó nyelvjárás atlasza 1-2. Bp. 1991. (CsángA) A kárpátaljai magyar nyelvjárások atlasza. 1-2. Bp., Ungvár, 2004. (KárpA)

65 Nyelvtanok  A 16. század kezdetétől volt magyar nyelvtani irodalom Sylvester János, Dévai Bíró Mátyás  A mai magyar nyelv rendszere. Leíró nyelvtan 1-2. Bp., 1961-1962. (MMNyR)  Magyar Grammatika. Bp., 2000. Egyetemi tankönyv

66 Nyelvtanok  É. Kiss Katalin, Kiefer Ferenc, Siptár Péter: Új Magyar Nyelvtan. Bp. 1998. Számos átdolgozott kiadás megjelent azóta.  Strukturális Magyar Nyelvtan. 1-3. szerk. Kiefer Ferenc. Bp. 2000. A magyar nyelv egészére kidolgozott átfogó nyelvtani kézikönyv.

67 Nyelvtörténeti összefoglalások  Átfogó magyar nyelvtörténet: Bárczi Géza, Benkő Loránd, Berrár Jolán: A magyar nyelv története. Bp. 1967. Benkő Loránd: A történeti nyelvtudomány alapjai. Bp. 1998. Magyar nyelvtörténet. Szerk. Kiss Jenő, Pusztai Ferenc. Bp., 2003.

68 Nyelvtudományi kézikönyvek  A magyar nyelvtudomány egyes részterületeinek legfontosabb kézikönyvei. Dialektológia Fonetika Névtudomány Retorika Frazeológia Szemantika Szövegtan Szemiotika Szociolingvisztika Pszicholingvisztika

69 Nyelvészeti adatbázis- és linkgyűjtemények  http://www.nytud.hu http://www.nytud.hu  http://nyelveszet.lap.hu http://nyelveszet.lap.hu  http://www.e-nyelv.hu http://www.e-nyelv.hu


Letölteni ppt "Irodalom és nyelvtudományi tájékoztatás Tóth Máté"

Hasonló előadás


Google Hirdetések