Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MI A TUDOMÁNY?. 1.A világegyetem és saját magunk megismerésének egyik legfontosabb útját, a tudományos kutatást mint folyamatot, cselekvést, és társadalmi.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MI A TUDOMÁNY?. 1.A világegyetem és saját magunk megismerésének egyik legfontosabb útját, a tudományos kutatást mint folyamatot, cselekvést, és társadalmi."— Előadás másolata:

1 MI A TUDOMÁNY?

2 1.A világegyetem és saját magunk megismerésének egyik legfontosabb útját, a tudományos kutatást mint folyamatot, cselekvést, és társadalmi tevékenységet; 2.Másrészt: az e tevékenységet végző emberek csoportját, a nemzetközi tudományos közösséget; 3.Harmadrészt: a tudományos közösség által végzett tudományos kutatási tevékenység kollektív produktumát a tudományos ismeretek szigorú elvek szerint ellenőrzött, meghatározott szabályok szerint publikált, a tudományos közösség által ellenőrzött és kanonizált együttese. Fogalma

3 A TUDOMÁNY RENDSZEREZÉSE

4 I. AZ ALKALMAZÁS SZEMPONTJÁBÓL 1.Alaptudomány/kutatás: a tudományos kutatói tevékenység középpontjában a Világegyetem adott tudomány által vizsgált szegmensének megismerése áll. Pl.matematika, fizika, kémia, biológia, földrajz, történettudomány. 2. Alkalmazott tudomány/kutatás: olyan tudományágakról van szó, amely a Világegyetem egy olyan szegmensét vizsgálja, amely valamilyen gyakorlati tevékenység szempontjából kiemelkedően fontos. Pl. orvostudomány, mezőgazdaság-tudomány, műszaki tudományok. 3. A fejlesztés tudományos eredmények birtokában végzett magas szakmai színvonalú, de nem tudományos tevékenység. Célja nem a megismerés, hanem valamilyen gyakorlati tevékenység eljárásainak, módszereinek, anyagainak vagy eszközeinek javítása, a technológia vagy technika átalakítása. Pl. gyógyszerfejlesztés, növénynemesítés, információs rendszerek fejlesztése. 4. Az innováció nem tudományos és nem fejlesztési tevékenység, bár mindkettővel szoros kapcsolatban állhat. Innováció alatt a fejlesztési eredmények gyakorlatba való bevezetését értjük. Pl. új termék bevezetése, új technológia alkalmazása. 5. A tudományos ismeretterjesztés: tudományos ismeretek közvetítése, de nem valamely megbízó számára, hanem a társadalom egészének érdekében. A tudományos ismeretterjesztés oktatási rendszeren kívüli ismeret-átadási tevékenység.

5 II. A VIZSGÁLT SZEGMENS TARTALMA SZERINT (Tudományágak) 1. Absztrakt tudományok = matematika 2. Tapasztalati tudományok A.) Természeti tudományok Élő tudományok Élettelen tudományok B.) Társadalomtudományok C.) Bölcsészeti tudományok Humán tudományok (Humaniórák) Reál tudományok (Reáliák)

6 A.)Természeti tudományok Reáliák (tudományterületek) Fizika Kémia Biológia Csillagászat (Asztrofizika, Űrkutatás, Kozmológia) Földtudomány (Földrajz, Geonómia, Geológia, Geofizika, Meteorológia és Klimatológia, Oceanográfia) Környezettudomány

7 B.) Társadalomtudományok Szociológia Közgazdaságtudomány Politikatudomány (Politológia) Államtudomány Történettudomány (Művészettörténet, Tudománytörténet, Természettörténet, Politikatörténet, Vallástörténet, Gazdaságtörténet, Régészet) Pszichológia Nyelvtudományok

8 C.) Bölcsészeti tudományok Esztétika Filozófia Etika

9 Alkalmazott tudományok : Élettudományok (egészség, orvos, gyógyszer, testnevelés) Mezőgazdaság-tudomány (kertészet, erdészet, vadászat, növénytermesztés, állattenyésztés, állatorvos) Biotechnológia Élelmiszertudomány Természetvédelmi biológia Tájépítészet és tájokológia

10 Alkalmazott tudományok: Műszaki és élettelen természettudomány Számítástechnika és műszaki informatika Építészet és építőmérnöki tudományok Gépészeti tudományok Elektronika(Villamosmérnöki tudományok) Közlekedéstudomány Logisztika Térképészet és geodézia Vegyészmérnöki tudomány Környezetvédelmi tudomány

11 Alkalmazott társadalomtudományok Oktatástudomány (pedagógia, didaktika) Alkalmazott pszichológia (pszichiátria, munkapszichológia, reklámpszichológia, marketing, neveléslélektan, kriminalisztika) Vezetéstudomány, Alkalmazott gazdaságtudomány Jogtudomány Kommunikáció tudomány Könyvtár- és információtudomány

12 Interdiszciplináris tudományok Asztrobiológia, Biomatematika Biofizika, Biokémia,. Bioinformatika, Élelmiszerkémia Fizikai kémia

13 Multidiszciplinák Informatika Antropológia Vallástudomány

14 Segédtudományok Geneológia Diplomatika Heraldika Kronológia, Palográfia Szfragisztika Történeti földrajz,, Muzeológia Metrológia


Letölteni ppt "MI A TUDOMÁNY?. 1.A világegyetem és saját magunk megismerésének egyik legfontosabb útját, a tudományos kutatást mint folyamatot, cselekvést, és társadalmi."

Hasonló előadás


Google Hirdetések