Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A HunTéka alkalmazása múzeumi környezetben

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A HunTéka alkalmazása múzeumi környezetben"— Előadás másolata:

1 A HunTéka alkalmazása múzeumi környezetben
Tóth Kornél (MTA SZTAKI) Bánki Zsolt István (PIM) Szabó Mihály (iKron Kft.) NWS 2008

2 HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008
Miről lesz szó? A PIM informatikai projektje keretében kialakított, speciális múzeumi űrlapok bemutatása, a háttérben álló megfontolások A digitális objektumok – elsősorban képek – hatékony, automatizált kezelése 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008

3 Sajátos múzeumi igények
Két szinten jelentkezhet: Hagyományos, könyvtári feladatok (múzeumi könyvtár, vagy a múzeum könyvtári gyűjteménye) Múzeumi feladatok (a könyvtár mellett múzeumi rendszer is, vagy ezek integrációja egy, közös rendszerbe, pl. PIM projekt) 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008

4 HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008
Előkészítő munka A PIM informatikai projektjének keretében muzeológus, könyvtáros és informatikus szakemberek együttes munkájával készültek el az űrlap tervek 26 különböző, Access alapú adatbázisból kerültek át a rekordok egyetlen HunTéka rendszerbe 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008

5 HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008
Elméleti alapok 20/2002. (X.4.) NKÖM rendelet követelményei – ez a könyvtári szabványokkal ekvivalens a múzeumi körben Adatkörök: Érzékeny adat Nyilvános adat 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008

6 HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008
Érzékeny adatok Minden olyan mező adata, amely mezőtartalmak további feltétel nélküli nyilvánosságra kerülését jogszabály tiltja, illetve amely adatokra a múzeum felelős vezetője ilyen értelmű korlátozást ír elő a kulturális javak védelme érdekében. 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008

7 HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008
Nyilvános adatok Minden, fenti értelemben érzékenynek nem minősülő adat. 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008

8 HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008
Előírások a mezőkre A rendelet meghatározza a nyilvántartási rendszer mezőit, és az ezekre vonatkozó előírásokat. A múzeumi tárgyleíró űrlap ezek figyelembe vételével készült el. 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008

9 Nyilvántartási formák
A hagyományos nyilvántartási formák, illetve eszközök az alapleltárak, a leírókartonok, a mutatórendszerek, valamint a külön nyilvántartások. Az alapleltárak a gyarapodási napló, a szak- és egyéb leltárkönyvek, a szekrénykataszter és a duplumnapló. 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008

10 HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008
Szakleltárkönyvek A muzeális intézmény a saját gyűjteményeiben őrzött, tudományosan már meghatározott kulturális javakat a gyűjteményeknek megfelelő szakleltárkönyvekben tartja nyilván. 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008

11 PIM szakleltárkönyvek
5. sz.: a képzőművészeti anyag 7. sz.: a történeti, a néprajzi, a numizmatikai, az irodalom- és a színháztörténeti tárgyi és dokumentumanyag, valamint a műszaki és technikatörténeti dokumentumanyag 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008

12 PIM szakleltárkönyvek (2)
9. sz.: az irodalomtörténeti kéziratok 10. sz.: a tudományos forrásértékű, eredeti (történeti, néprajzi, irodalomtörténeti stb.), ill. a művészi alkotásnak számító fényképanyag 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008

13 HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008
Adattárak – űrlapok Háttérkutatási adatbázisok: Életrajzi leírások Budapest topográfia Díjak, díjazottak Repertóriumok (Kabdebó, Szivárvány, Bibliográfia, Recepciós) 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008

14 HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008
Adattárak – űrlapok (2) Múzeumi gyűjtemények: Múzeumi tárgyak űrlapja (muzeális, tárgyi dokumentumok) Múzeumi adattár 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008

15 HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008
Adattárak – űrlapok (3) Könyvtári gyűjtemények: Könyvtár (hagyományos könyvek, időszaki kiadványok) Sajtó Kisnyomtatványok (gépirat, kotta, katalógus, tézis, gyászjelentés, névjegy, egyéb kisnyomtatvány) Hangtár Levelestár (kézirattár) Analekta (kézirattár) 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008

16 HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008
Két űrlap bemutatása Két speciális követelményeknek eleget tevő űrlapot emelünk ki: Életrajzi leírások Múzeumi tárgyak 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008

17 Életrajzi leírások forrása
Forrásként szolgáló adatbázisok: Magyar Életrajzi Index Magyar Emigráns Írók és Műveik Magyar Írók Sírjai A Becsületrend magyar kitüntetettjei Kortárs írók bibliográfiája Diplomások adattára Magyar főnemesség genealógiája (Gudenus) Magyar családtörténeti adattár 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008

18 Életrajzi leírások űrlapja
A fentiek összefésüléséből keletkezett a HunTéka életrajzi névtér adatbázisa. Ennek során a HUNMARC személynév besorolási rekordjából indultunk ki, ezt bővítettük ki egy sor speciális mezővel. 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008

19 Életrajzi leírások űrlapja (2)
A következő kép az életrajzi leírások böngésző indexét mutatja a PIM HunTéka rendszerében. Az utolsó oszlopban lévő "Forráskód" jelöli a rekord eredetét (a PIM adatbázis kódját). 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008

20 HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008
2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008

21 Életrajzi leírások űrlapja (3)
Az életrajzi leírások névtér adatbázisa áttöltés után több mint 630 ezer rekordot tartalmaz. Ez a nevek egységesítése előtti állapot. A különböző forrásokból átkerülő, időnként csak egy-egy kisebb elem tekintetében, máskor lényegesen különböző - de valójában azonos - névalakok egységesítése rendkívüli feladat. (Erről külön előadás szól holnap ugyanebben a szekcióban.) 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008

22 Életrajzi leírások űrlapja (4)
Több mint 30 mezővel bővítettük a standard személynév leírót, ami ily módon ötven különféle adat rögzítésére vált alkalmassá. Ezzel ma Magyarországon, feltételezésünk szerint a PIM HunTéka rendszere alkotja a legteljesebb névtér adatbázist, és megalapozója lehet egy országos személynév kataszter felállításának. 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008

23 Életrajzi leírások űrlapja (5)
A következő kép az életrajzi leírások űrlapjának egyik oldalát mutatja: 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008

24 HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008
2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008

25 Múzeumi tárgyak űrlapja
A PIM művészeti táraiban fellelhető tárgyak leírására szolgáló űrlap létrehozása során két fő szempontot vettünk figyelembe: Maradéktalan megfelelés a helyi igényeknek a NKÖM rendelet vonatkozó részeinek teljesítése egy későbbi akkreditációhoz 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008

26 Múzeumi tárgyak űrlapja (2)
A végeredményként előállt űrlap mindkét követelménynek eleget tesz, így más múzeumokban is használható lesz a későbbiek során. A következő képen az űrlap egyik oldala látható: 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008

27 HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008
2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008

28 HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008
Digitális objektumok Célkitűzések: minél gyorsabb, automatizált működésmód tárolás központi szerveren adatvédelmi szempontoknak való megfelelés 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008

29 HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008
Munkafolyamat a kép kijelölése fájlkiválasztó ablakból a kép hozzárendelődik a leíró rekordhoz a rekord mentésekor a rekord belső egyedi azonosítójával (001 mező) megegyező nevű könyvtár jön létre a szerveren (ha ez még nem létezik), ahová a kép másolása megtörténik az azonosító a rekordban, MARC nézetben bármikor ellenőrizhető, ezért továbbra is szemmel megtekinthető marad a rekord – kép kapcsolat 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008

30 HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008
Változások figyelése Feltöltés és mentés után egy szerveralkalmazás adott időközönként a módosult rekordból elindulva megvizsgálja a képeket. Ha az eredeti kép változott, akkor rekordzárolás történik, majd a feltöltött képből a konfigurációs beállítások alapján adott formátumú és méretű kép, valamint nézőkép készül. 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008

31 HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008
Adatvédelem Az eredeti (ORP) és az OPAC megjelenítésre képzett kép (OPP) tárolása nem azonos könyvtárakban történik, így biztosítva az ORP külső letöltés elleni védelmét. Az OPP előnézeti kép a rekord részletes megjelenítésénél az OPAC-ban megjelenik. 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008

32 HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008
Adatvédelem (2) Keresés találati listájában, ha van kép a rekordhoz, egy ikon látható, amire kattintva szintén a teljes méretű OPP jelenik meg. A HunTéka szerkesztő kliens programjában mind az ORP, mind a OPP kép megtekinthető. 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008

33 HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008
További tervek Tervezzük szöveggé alakítható digitális anyagok konvertálását is. Ezeknél a feltöltés és a szerveren való tárolás folyamata megegyezik a képeknél alkalmazott eljárással, de a folyamat kiegészül további elemekkel. A szöveg kinyerése után egy recenzió-szerű leírás is készül, ami egy index-képzés után kereshetővé válik a webes keresőben. 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008

34 HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008
Összefoglalás A PIM informatikai projektje során olyan fejlesztések valósultak meg, és olyan tapasztalat halmozódott fel, amelyek megalapozzák egy szélesebb körben is jól használható, akkreditálható, integrált múzeumi-könyvtári rendszer hazai bevezetését. 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008

35 Zárszó Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 2008


Letölteni ppt "A HunTéka alkalmazása múzeumi környezetben"

Hasonló előadás


Google Hirdetések