Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A HunTéka alkalmazása múzeumi környezetben Tóth Kornél (MTA SZTAKI) Bánki Zsolt István (PIM) Szabó Mihály (iKron Kft.) NWS 2008.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A HunTéka alkalmazása múzeumi környezetben Tóth Kornél (MTA SZTAKI) Bánki Zsolt István (PIM) Szabó Mihály (iKron Kft.) NWS 2008."— Előadás másolata:

1 A HunTéka alkalmazása múzeumi környezetben Tóth Kornél (MTA SZTAKI) Bánki Zsolt István (PIM) Szabó Mihály (iKron Kft.) NWS 2008

2 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 20082 Miről lesz szó?  A PIM informatikai projektje keretében kialakított, speciális múzeumi űrlapok bemutatása, a háttérben álló megfontolások  A digitális objektumok – elsősorban képek – hatékony, automatizált kezelése

3 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 20083 Sajátos múzeumi igények  Két szinten jelentkezhet:  Hagyományos, könyvtári feladatok (múzeumi könyvtár, vagy a múzeum könyvtári gyűjteménye)  Múzeumi feladatok (a könyvtár mellett múzeumi rendszer is, vagy ezek integrációja egy, közös rendszerbe, pl. PIM projekt)

4 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 20084 Előkészítő munka  A PIM informatikai projektjének keretében muzeológus, könyvtáros és informatikus szakemberek együttes munkájával készültek el az űrlap tervek  26 különböző, Access alapú adatbázisból kerültek át a rekordok egyetlen HunTéka rendszerbe

5 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 20085 Elméleti alapok  20/2002. (X.4.) NKÖM rendelet követelményei – ez a könyvtári szabványokkal ekvivalens a múzeumi körben  Adatkörök:  Érzékeny adat  Nyilvános adat

6 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 20086 Érzékeny adatok  Minden olyan mező adata, amely mezőtartalmak további feltétel nélküli nyilvánosságra kerülését jogszabály tiltja, illetve amely adatokra a múzeum felelős vezetője ilyen értelmű korlátozást ír elő a kulturális javak védelme érdekében.

7 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 20087 Nyilvános adatok  Minden, fenti értelemben érzékenynek nem minősülő adat.

8 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 20088 Előírások a mezőkre  A rendelet meghatározza a nyilvántartási rendszer mezőit, és az ezekre vonatkozó előírásokat.  A múzeumi tárgyleíró űrlap ezek figyelembe vételével készült el.

9 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 20089 Nyilvántartási formák  A hagyományos nyilvántartási formák, illetve eszközök az alapleltárak, a leírókartonok, a mutatórendszerek, valamint a külön nyilvántartások.  Az alapleltárak a gyarapodási napló, a szak- és egyéb leltárkönyvek, a szekrénykataszter és a duplumnapló.

10 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 200810 Szakleltárkönyvek  A muzeális intézmény a saját gyűjteményeiben őrzött, tudományosan már meghatározott kulturális javakat a gyűjteményeknek megfelelő szakleltárkönyvekben tartja nyilván.

11 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 200811 PIM szakleltárkönyvek  5. sz.: a képzőművészeti anyag  7. sz.: a történeti, a néprajzi, a numizmatikai, az irodalom- és a színháztörténeti tárgyi és dokumentumanyag, valamint a műszaki és technikatörténeti dokumentumanyag

12 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 200812 PIM szakleltárkönyvek (2)  9. sz.: az irodalomtörténeti kéziratok  10. sz.: a tudományos forrásértékű, eredeti (történeti, néprajzi, irodalomtörténeti stb.), ill. a művészi alkotásnak számító fényképanyag

13 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 200813 Adattárak – űrlapok  Háttérkutatási adatbázisok:  Életrajzi leírások  Budapest topográfia  Díjak, díjazottak  Repertóriumok (Kabdebó, Szivárvány, Bibliográfia, Recepciós)

14 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 200814 Adattárak – űrlapok (2)  Múzeumi gyűjtemények:  Múzeumi tárgyak űrlapja (muzeális, tárgyi dokumentumok)  Múzeumi adattár

15 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 200815 Adattárak – űrlapok (3)  Könyvtári gyűjtemények:  Könyvtár (hagyományos könyvek, időszaki kiadványok)  Sajtó  Kisnyomtatványok (gépirat, kotta, katalógus, tézis, gyászjelentés, névjegy, egyéb kisnyomtatvány)  Hangtár  Levelestár (kézirattár)  Analekta (kézirattár)

16 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 200816 Két űrlap bemutatása  Két speciális követelményeknek eleget tevő űrlapot emelünk ki:  Életrajzi leírások  Múzeumi tárgyak

17 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 200817 Életrajzi leírások forrása  Forrásként szolgáló adatbázisok:  Magyar Életrajzi Index  Magyar Emigráns Írók és Műveik  Magyar Írók Sírjai  A Becsületrend magyar kitüntetettjei  Kortárs írók bibliográfiája  Diplomások adattára  Magyar főnemesség genealógiája (Gudenus)  Magyar családtörténeti adattár

18 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 200818 Életrajzi leírások űrlapja  A fentiek összefésüléséből keletkezett a HunTéka életrajzi névtér adatbázisa.  Ennek során a HUNMARC személynév besorolási rekordjából indultunk ki, ezt bővítettük ki egy sor speciális mezővel.

19 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 200819 Életrajzi leírások űrlapja (2)  A következő kép az életrajzi leírások böngésző indexét mutatja a PIM HunTéka rendszerében. Az utolsó oszlopban lévő "Forráskód" jelöli a rekord eredetét (a PIM adatbázis kódját).

20 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 200820

21 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 200821 Életrajzi leírások űrlapja (3)  Az életrajzi leírások névtér adatbázisa áttöltés után több mint 630 ezer rekordot tartalmaz. Ez a nevek egységesítése előtti állapot. A különböző forrásokból átkerülő, időnként csak egy-egy kisebb elem tekintetében, máskor lényegesen különböző - de valójában azonos - névalakok egységesítése rendkívüli feladat. (Erről külön előadás szól holnap ugyanebben a szekcióban.)

22 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 200822 Életrajzi leírások űrlapja (4)  Több mint 30 mezővel bővítettük a standard személynév leírót, ami ily módon ötven különféle adat rögzítésére vált alkalmassá. Ezzel ma Magyarországon, feltételezésünk szerint a PIM HunTéka rendszere alkotja a legteljesebb névtér adatbázist, és megalapozója lehet egy országos személynév kataszter felállításának.

23 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 200823 Életrajzi leírások űrlapja (5)  A következő kép az életrajzi leírások űrlapjának egyik oldalát mutatja:

24 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 200824

25 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 200825 Múzeumi tárgyak űrlapja  A PIM művészeti táraiban fellelhető tárgyak leírására szolgáló űrlap létrehozása során két fő szempontot vettünk figyelembe:  Maradéktalan megfelelés a helyi igényeknek  a NKÖM rendelet vonatkozó részeinek teljesítése egy későbbi akkreditációhoz

26 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 200826 Múzeumi tárgyak űrlapja (2)  A végeredményként előállt űrlap mindkét követelménynek eleget tesz, így más múzeumokban is használható lesz a későbbiek során.  A következő képen az űrlap egyik oldala látható:

27 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 200827

28 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 200828 Digitális objektumok  Célkitűzések:  minél gyorsabb, automatizált működésmód  tárolás központi szerveren  adatvédelmi szempontoknak való megfelelés

29 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 200829 Munkafolyamat  a kép kijelölése fájlkiválasztó ablakból  a kép hozzárendelődik a leíró rekordhoz  a rekord mentésekor a rekord belső egyedi azonosítójával (001 mező) megegyező nevű könyvtár jön létre a szerveren (ha ez még nem létezik), ahová a kép másolása megtörténik  az azonosító a rekordban, MARC nézetben bármikor ellenőrizhető, ezért továbbra is szemmel megtekinthető marad a rekord – kép kapcsolat

30 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 200830 Változások figyelése  Feltöltés és mentés után egy szerveralkalmazás adott időközönként a módosult rekordból elindulva megvizsgálja a képeket. Ha az eredeti kép változott, akkor rekordzárolás történik, majd a feltöltött képből a konfigurációs beállítások alapján adott formátumú és méretű kép, valamint nézőkép készül.

31 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 200831 Adatvédelem  Az eredeti (ORP) és az OPAC megjelenítésre képzett kép (OPP) tárolása nem azonos könyvtárakban történik, így biztosítva az ORP külső letöltés elleni védelmét. Az OPP előnézeti kép a rekord részletes megjelenítésénél az OPAC-ban megjelenik.

32 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 200832 Adatvédelem (2)  Keresés találati listájában, ha van kép a rekordhoz, egy ikon látható, amire kattintva szintén a teljes méretű OPP jelenik meg. A HunTéka szerkesztő kliens programjában mind az ORP, mind a OPP kép megtekinthető.

33 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 200833 További tervek  Tervezzük szöveggé alakítható digitális anyagok konvertálását is. Ezeknél a feltöltés és a szerveren való tárolás folyamata megegyezik a képeknél alkalmazott eljárással, de a folyamat kiegészül további elemekkel. A szöveg kinyerése után egy recenzió-szerű leírás is készül, ami egy index-képzés után kereshetővé válik a webes keresőben.

34 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 200834 Összefoglalás  A PIM informatikai projektje során olyan fejlesztések valósultak meg, és olyan tapasztalat halmozódott fel, amelyek megalapozzák egy szélesebb körben is jól használható, akkreditálható, integrált múzeumi- könyvtári rendszer hazai bevezetését.

35 2008. március 17. HunTéka múzeumi környezetben - NWS 200835 Zárszó Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "A HunTéka alkalmazása múzeumi környezetben Tóth Kornél (MTA SZTAKI) Bánki Zsolt István (PIM) Szabó Mihály (iKron Kft.) NWS 2008."

Hasonló előadás


Google Hirdetések