Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Katalogizálás a Corvina rendszerben 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Katalogizálás a Corvina rendszerben 1."— Előadás másolata:

1 Katalogizálás a Corvina rendszerben 1.
Koltay Klára 2006.

2 folyóirat állományadatok
TERMDB MATRIKSZ VOCAL/ODR Z39.50 MOKKA Corvina MARC besorolási rekordok tárgyszórekordok MARC bibliográfiai rekordok Minden dok. típus folyóirat állományadatok munkafájl Példány információk Kölcsönzési információk Gyarapítási adatok Folyóiratok érkeztetése állományba vétele,

3 Katalogizálási modul főbb funkciói
Saját bibliográfiai rekord készítése Bibliográfiai rekord átemelése más adatbázisokból Bibliográfiai adatok mentése más, közös adatbázioskba (pl. MOKKA, ODR) Bibliográfiai rekord besorolási adatainak egységesítése besorolási adatrekordokkal (besorolási adatrekord készítése, javítása) Példányrekordok készítése

4 A katalogizáló modul által kezelt szabványok
A bibliográfiai és besorolási adat rekordok tartalmát a magyar katalogizálási szabványok határozzák meg A bibliográfiai és besorolási adat rekordok formátuma MARC21 szabvány

5 I. A MARC formátum és elemei

6 Bibliográfiai tétel főbb részei
Balázs Tibor(1958-). Ábel tornya : székely zarándokversek, / Balázs Tibor ; [... ill. Katona Dóra művei]. - Budapest : Accordia, , [6] p. : ill. ; 20 cm ISBN (fűzött) : 1990 Ft Magyar költészet- Románia. - Hungarian poetry - Romania 894.11(498)-14"197/202"Balázs T. Katona Dóra (ill.) főtétel leírás tartalom melléktétel

7 Bibliográfiai tétel MARC-ban
Kódolt adatok: nyelv, dok. típus, ill. típusa stb. + rendszer által generált kódok $a (fűzött) :$c1990 Ft $a (498)-14"197/202"Balázs T. $aBalázs Tibor$d(1958-) $aÁbel tornya :$bszékely zarándokversek, /$cBalázs Tibor ; [... ill. Katona Dóra művei] $aBudapest :$bAccordia,$c2003 $a153, [6] p. :$bill. ;$c20 cm $aMagyar költészet$zRománia $aHungarian poetry$zRomania. $aKatona Dóra$4ill.

8 Mezők, almezők indikátorok
Ábel tornya : székely zarándokversek, / Balázs Tibor ; [...ill. Katona Dóra művei]. - Budapest : Accordia, , [6] p. : ill. ; 20 cm $aÁbel tornya :$bszékely zarándokversek, /$cBalázs Tibor ; [... ill. Katona Dóra művei] $aBudapest :$bAccordia,$c2003 $a153, [6] p. :$bill. ;$c20 cm Adatcsoportok ~ mezők; adatelemek egy adatcsoporton belül ~ almezők; szabványos központozási jelek megtartása

9 MARC mezőtartományok Rekordfej és kontrol mezők 000, 001-006, 007, 008
Azonosítók (ISBN, ISSN, zenei szám stb.) Kódolt adatok (nyelvi kód, ország kód, földrajzi terület, stb.) 04X Osztályozási jelzetek 05X-08X Főtétel 1XX Cím mezők 20X-24X) Kiadási, megjelenési adatok Fizikai jellemzők 3XX Sorozati adatok 4XX Megjegyzések 5XX Tárgyszavak 6XX Melléktételek 70X-75X Sorozati melléktételek 80X-83X Rekordkapcsolatok 76X-78X

10 Címmezők 210 – Rövidített cím 222 – Kulcscím 240 – Egységesített cím
242 – Katalogizáló intézmény által fordított cím 243 – Megállapodásos cím 245 – Cím, szerzőségi közlés 246 – Egyéb címek 247 – Előző cím

11 246. mező: Egyéb címek Első indikátor Második indikátor
0 A cím nem melléktétel 0 A cím azon része, amelyik melléktétel lesz 1 A cím melléktétel 1 Párhuzamos cím 2 Megkülönböztető cím 3 Egyéb cím 4 Borítócím 5 Előzéklapcím 6 Fejcím 7 Élőfejes cím 8 Gerinccím Almezőkódok a Tényleges cím/rövid cím (nem ismételhető) b A cím többi része (nem ismételhető) f A mű kötete, száma és/vagy a mű keletkezési ideje (nem ismételhető) g Egyéb információ (nem ismételhető) h Hordozó (nem ismételhető) i Megjelenítendő magyarázó szőveg (nem ismételhető) n A mű részének száma (ismételhető) p A mű részének címe (ismételhető)

12 Bibliográfiai leírás - kódmezők
Rendszer generálja

13 Bibliográfiai leírás - kódmezők
Rec stat (rekord státusza) (Rekordfej 05) c korrigált vagy revideált d törölt n új p a leírási szint emelkedése a prepublikációs szintrõl

14 Bibliográfiai leírás - kódmezők
Type (a rekord típusa) (Rekordfej 06) a nyelvi anyag b archív, kézirat c kotta d kéziratos kotta e nyomtatott térkép f kéziratos térkép g kivetíthetõ képek k két dimenziós nem vetített képek i nem zenei hangfelvétel j zenei hangfelvétel m komputer fájl o oktató csomag r három dimenziós mûalkotás,természeti tárgy Bibl. lvl. (bibliográfiai szint) (Rekordfej 07) a monografikus rész- dokumentum b periodikus részdokumentum c gyûjtemény d alegység m monográfia s periodikus kiadvány

15 Bibliográfiai leírás - kódmezők
Enc lvl (leírási szint) (Rekordfej 17) üres teljes szint 1 teljes színt, de a leírt anyag nem volt kézben 2 nem teljes szint, a leírt anyag nem volt kézben 5 részleges (elõzetes szint), meg nem tekintendõ végleges leírásnak 7 minimális szint 8 prepublikációs szint u ismeretlen z a kód nem alkalmazható Desc. (használt katalogizálási szabvány) (Rekordfej 18) üres nem ISBD a AACR 2 i ISBD

16 Bibliográfiai leírás - kódmezők
Ország és nyelvi kódok külön kódtábla szerint Ha több kódot kell megadni a 041 ill. 044 mezők

17 Bibliográfiai leírás - kódmezők
Dat tp (dátum típus) (008/06) s egy ismert/valószínű kiad. dátum m több részes kiadvány kiad. dátuma r reprint dátumai (új és eredeti) c copyright és kiadási dátum….

18 Bibliográfiai leírás – kódmezők
Cont. (tartalom) üres nincs megadva a összefoglaló, absztrakt b bibliográfiák c katalógusok d szótárak e enciklopédiák f kézikönyvek g törvénycikk i index k diszkográfia l törvény n egy tárgykör irodalmi áttekintése o könyvismertetés p programozott szövegek q filmográfia r címtár s statisztikák t technikai jelentés v jogi esetek ismertetése w jogi elemzés

19 Besorolási adatok

20 folyóirat állományadatok
TERMDB MATRIKSZ VOCAL/ODR Z39.50 MOKKA Corvina MARC besorolási rekordok tárgyszórekordok MARC bibliográfiai rekordok Minden dok. típus folyóirat állományadatok munkafájl Példány információk Kölcsönzési információk Gyarapítási adatok Folyóiratok érkeztetése állományba vétele,

21 Besorolási adatok MARC rekordjai
$ahun$hger $a726.54(4)$a (4) $aJöckle, Clemens $aPilgerstätten$l(magyar) $aZarándokhelyek :$bEurópa száz legszebb búcsújáró helye /$c[Clemens Jöckle ; [ford. Szedő Annamária] ; [közreműk. Dercsényi Balázs] $aBudapest :$bSaxum,$c1998 $a191 p. :$bill. ;$c33 cm $xTK, AZs $aKeresztény kegyhelyek$zEurópa$xillusztrált művek $aKeresztény kegyhelyek $aChristian shrines$zEurope$xPictorial works. $aChristian shrines $aSzedő Annamária $aDercsényi Balázs$d( ) nz n 4504 autKLT nn acnnnaabn un aaa d $aJöckle, Clemens $aMZS ….. $a247 $aKeresztény kegyhelyek $aBúcsújáróhelyek, keresztény $aSzentélyek, keresztény $aZarándokhelyek, keresztény $wg$aKegyhelyek $aKeresztény zarádokok és zarándoklatok $aChristian shrines ……. $aJöckle, Clemens $aLexikon der Heiligen$l(magyar) $aSzentek lexikona /$cJöckle, Clemens ; [ford. Bangha Katalin] ; [a mag yar változatot szerk. Zala Mária] ; [a magyar szentekről szóló cikkek k iegészítését írta Török József] $aBudapest :$bDunakönyv,$c1994

22 Besorolási rekordok elemei
Megfeleltetés osztályozási jelzetekkel 050, 060, 080, 082. Besorolási adat 1xx mezők Lásd utalók 4xx mezők Lásd még utalók (alá és fölérendelt kifejezések) 5xx mezők Megfeleltetés más rendszerek besorolási adataival 7xx mezők

23 ZARÁNDOKOK ÉS ZARÁNDOKLATOK [DEENK]
nz n 4504 001 autKLT nn acnnnbabn un aaa d 040 $aHuDeKLEK 080 $a ETO megfeleltet. $aZarándokok és zarándoklatok Deszkriptor $aZarándokutak Lásd utaló $aKegyhelyek $wg$aUtazók Lásd még utalók $wh$aKeresztény zarándokok és zarándoklatok $aPilgrims and pilgrimages.

24 folyóirat állományadatok
TERMDB MATRIKSZ VOCAL/ODR Z39.50 MOKKA Corvina MARC besorolási rekordok tárgyszórekordok MARC bibliográfiai rekordok Minden dok. típus folyóirat állományadatok munkafájl Példány információk Kölcsönzési információk Gyarapítási adatok Folyóiratok érkeztetése állományba vétele,

25 Példányinformációk

26 Katalogizálási munkafolyamat - alapelvek
Minden dokumentumnak (~egy mű egy adott kiadása) egyetlen bibliográfiai rekordja lehet; a mű példányait példányrekordok írják le  minden leírás elkészítése előtt meg kell nézni, nincs-e már ugyanilyen leírás a saját adatbázisban (ISBN, kiadási, megjelenési adatok gondos összehasonlítása Ha lehet vegyük át a rekordot más adatbázisból (MOKKA, ODR)

27 Katalogizálási munkafolyamatok
Belépés a saját és az átemeléshez használt adatbázisba A leírandó dokumentum hasonlítása: egy mű egy kiadása egy rekord (~azonos ISBN és évszám) A leírás elkészítése: Ha a rekord megvan a saját adatbázis Bibl. adatok ellenőrzése esetleges javítása Ha a rekord a saját adatbázisban nincs Átemelés más adatbázisból Az átemelt rekord javítása, kiegészítése: Könyvtárkód, katalogizáló, helyi authority alakok, esetleges javítások, helyi ETO, tárgyszó Ha sehol nincs felhasználható rekord Új rekrod létrehozása Helyi authority alakok beszúrása Rekord munkafájlba mentése vagy a rekord OPAC-ba mentése, authority kontroll alkalmazásával Példányadatok hozzáírása

28 Authority kontroll munkafolyamatai
A bibliográfiai rekord mentése A feloldatlan besorolási adatokhoz jelölt alak keresése a meglevő besorolási rekordok között Ha van ilyen alak és az jó Az alak jelöltként való beemelése és feloldás Ha van ilyen alak és nem tökéletes A besorolási adat szerkesztő ablakba emelése Szerkesztés ( = globális változtatás !!!) A besorolási adat mentése Feloldás az újonnan szerkesztett besorolási adat rekorddal Ha nincs besorolási adat rekord Új besorolási adat létrehozása Az új rekord mentése Feloldás az új besorolási adat rekorddal A bibliográfai rekord végleges mentése

29 Egyéb „authority” műveletek
Helyi authority alakok helyettesítő törlése Háttér authority alakok törlése

30 Könyv mintalap 1. IDno: bibDEK Rec stat: n Entrd: Used: Type: a Bib lvl: m Enc lvl: Desc: i Link rec: . Lang: hun Ctry: hu. Source: d Control: Mod rec: . Dat tp: s Dates: 2000, .... Conf pub: . Govt pub: . Illus: Int lvl: Repr: . Cont: ...a Festschr: . Indx: Fiction: Biogr: . $alétrehozó intézmény$dmódosító intézmény $atovábbi nyelvi kódok $a "190/194"Ady E.1 $aSzemélynév$d(életrajzi kronológia)$c(foglalkozás) $aFőcím =$bpárhuzamos cím : alcím = párhuzamos alcím /$cszerzőségi közlés ; szerzőségi közlés $aCímvariánsok $aKiadásjelzés /$bkiadás szerzőségi közlése $aMegjelenés helye :$bkiadó,$ckiadás éve$e(A gyártás helye :$fa gyártó neve) $aFizikai hordozók száma és megnevezése :$billusztráltság ;$cméret +$emelléklet $a(Sorozati cím / A sorozat szerzőségi közlése. Alsorozati megjelölés, Alsorozati cím,$xISSN ;$vsorozati szám)

31 Könyv mintalap 2. $aÁltalános megjegyzés $gKötetszám,$tKötetcím /$rKötet szerzőségi közlés. -$bKötet kiadási adatai. -$cKötet kiadási helye : Kiadó, Kiadási idő. -$eKötet terjedelme : kötet illusztráltsága ; kötet mérete. -$f(Kötet sorozata ; sorozati száma). -$yKötet ISBN $aBibliográfia megjegyzés $gTartalomra vonatkozó egyéb adat,$tTartalmi egység címe /$rtartalmi egység szerzője --$gTartalomra vonatkozó egyéb adat,$tTartalmi egység címe /$rtartalmi egység szerzője $aMegjegyzés a használat korlátozottságáról$ba korlátozást életbe léptető intézmény$ca fizikai hozzáférés feltételei$da jogosult használók köre $aTartalmi összefoglaló $aEgyéb fizikai megjelenési forma $pBevezető kifejezés:$aEredeti kiadás főtételének első besorolási adata:$tEredeti címe. -$bkiadási adatok. -$cmegjelenési adatok. -$efizikai jellemzők. -$f(sorozati adatok). -$mdokumentumspecifikus részletek. -$zISBN $aNyelvi megjegyzés $aPossessori megjegyzés$5intézmény és példány, amire a megjegyzés vonatkozik $xa könyvtáros kézjegye

32 Könyv mintalap 3. $aSzemélynév$d(életrajzi kronológia)$xált. alosztás $aTestületi név (testület székhelye).$baltestület (altestület székhelye)$xáltalános alosztás$zföldrajzi alosztás$ykronológiai alosztás $aRendezvénynév.$n(rend. sorszáma)$d(rend. éve)$c(rend. helye) $aEgységesített tárgyszó$xáltalános alosztás$zföldrajzi alosztás$ykronológiai alosztás $aLC tárgyszó $aSzemélynév, melléktétel$d(életrajzi kronológia)$c(foglalkozás) $aTestületi név (testület székhelye).$bAltestület (altestület székhelye)$xáltalános alosztás$zföldrajzi alosztás$ykronológiai alosztás $aRendezvénynév.$n(rend. sorszáma)$d(rend. éve)$c(rend. helye) $aEgységesített sorozati cím (Generikus egys. sorozati címhez tartozó szerzőségi közlés).$nAlsorozati megjelölés,$pAlsorozati cím


Letölteni ppt "Katalogizálás a Corvina rendszerben 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések