Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szociális jellegű aktuális pályázati felhívások

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szociális jellegű aktuális pályázati felhívások"— Előadás másolata:

1 Szociális jellegű aktuális pályázati felhívások
Dr. Felföldi Botond A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Igazgatója Nyíregyháza,

2 ÉAOP /A,B,C,D Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése valamint közösségi terek/intézmények fejlesztése A támogatás célja: A szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások elérhetővé tétele Részcélok: „A” komponens: A szociális alapszolgáltatás és gyermekjóléti alapellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése (kivéve bölcsőde) „B” komponens: Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése „C” komponens: A leghátrányosabb helyzetű kistérségek pályázati kiírása „D” komponens: Közösségi intézmények fejlesztése Rendelkezésre álló forrás: Ft (A,B,D komponens) Ft (C komponens) Támogatható pályázatok várható száma:39 db (A,B,D komponens) 16 db (C komponens)

3 Konzorciumban nem nyújtható be pályázat!
ÉAOP /A,B,C,D Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése valamint közösségi terek/intézmények fejlesztése Pályázók köre: „A” komponens:szociális alapszolgáltatásokat és gyermekjóléti alapellátásokat nyújtó intézmények fenntartói „B” komponens:bölcsődei ellátást nyújtó intézmények „C” komponens:kizárólag a leghátrányosabb helyzetű kistérségek „D” komponens:közösségi tereknek és információs pontoknak helyet adó ingatlanok tulajdonjogával rendelkezők. Az összes komponensre vonatkozóan: - helyi önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, illetve ezek társulásai - jogi személyiségű non-profit szervezetek Konzorciumban nem nyújtható be pályázat!

4 ÉAOP /A,B,C,D Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése valamint közösségi terek/intézmények fejlesztése Támogatható tevékenységek köre: „A” komponens: a szociális alapszolgáltatáshoz és gyermekjóléti alapellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése (épületbővítés, rekonstrukció, állapotjavítás, akadálymentesítés, indokolt esetben új építés) „B” komponens: új bölcsődék létrehozása és már működő bölcsődék épületének bővítése, felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése, az ellátáshoz szükséges eszközök, berendezések beszerzése „C” komponens: a fent említett tevékenységek támogatása a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben „D” komponens: belső közösségi terek fejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés, eszközbeszerzés valamint szolgáltatásfejlesztés. Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: - akadálymentesítés - könyvvizsgálat - tájékoztatás és nyilvánosság - komplex szakmai program benyújtása (D komponens)

5 ÉAOP /A,B,C,D Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése valamint közösségi terek/intézmények fejlesztése Elszámolható költségek köre: - előkészítés költsége immateriális javak beszerzése - projekt menedzsment általános költségek - szolgáltatások igénybevétele - ÁFA, más adók és közterhek - építési költségek eszközbeszerzés Támogatás összege: „A” komponens:min.5 millió Ft max.100 millió Ft „B” komponens:min.20 millió Ft max.150 millió Ft „C” komponens: min.5 millió Ft „D” komponens: min. 5 millió Ft Támogatás mértéke: 90-95% Benyújtás: március 1-ig (C komponens) Részletes információ:

6 TÁMOP 5.1.1.-09/6-7 Képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek
A támogatás célja:A konstrukció célja a társadalmi kohézió erősítése és a közösségek fejlesztése, a jövedelmi szegénység és más hátrányok okozta társadalmi kirekesztettség megakadályozása, a társadalomból való kiszorulás és a hátrányok továbbörökítésének elkerülése. Ezen célok megvalósulása érdekében a konstrukció lehetőséget teremt a leghátrányosabb helyzetű térségek komplex felzárkóztatására, segíti a társadalom hátrányos helyzetű tagjainak társadalmi és munkaerő-piaci integrációját. Rendelkezésre álló forrás: Ft.(511-09/6) Ft.(511-09/7)

7 TÁMOP 5.1.1.-09/6-7 Képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek
Pályázók köre: /6:Helyi önkormányzat és intézményei;Helyi kisebbségi önkormányzat és intézményei;Önkormányzati fejlesztési társulás és intézményei;Többcélú kistérségi társulás és intézményei;Kistérségi fejlesztési tanács /7: Non-profit szervezetek (Egyesületek, Alapítványok,Egyházak,Egyéb jogi személyiségű non-profit szervezetek)

8 TÁMOP 5.1.1.-09/6-7 Képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek
Támogatható tevékenységek köre (511-09/6-7): -Képzések és kapcsolódó tevékenységek -Szolgáltatások, szakmai együttműködést segítő tevékenységek -Fejlesztési célú, innovatív helyi és kistérségi kezdeményezések (önállóan nem támogatható tevékenységek) -Az elsődleges célcsoport képzésével, foglalkoztatásával kapcsolatos támogatások -Képzéshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés, építés (felújítás, átalakítás, bővítés) -Együttműködés, partnerség, szemléletformálás

9 TÁMOP 5.1.1.-09/6-7 Képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek
Támogatás mértéke: 100% Támogatás összege: A jelen tervezési felhívás keretében elnyerhető támogatás maximális összege az LHH zsűri által az egyes projektekre meghatározott támogatás lehet Benyújtás:2010.január 22. (második beadási határidő) Bővebb információ: A mátészalkai kistérségben benyújtásra került projektek: -”Együttműködések erősítése a foglalkoztatás bővítéséért a mátészalkai kistérségben”(511-09/6) -”Az analfabétizmustól a szakképzésig, avagy a hátrányos helyzetű lakosok felzárkóztatása képzéssel” (511-09/7)

10 TÁMOP /2/A,B,C Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése (Lezárult) A támogatás célja: A konstrukció általános célja a szakemberek szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ismereteinek, készségeinek, kompetenciáinak fejlesztése, valamint a szakmai támogató szolgáltatások és a gyakorlati munka igényeinek összehangolása. „A” komponens:a szolgáltatásfejlesztési tervekhez kapcsolódó együttműködések és tudástranszfer erősítése, a szolgáltatásfejlesztési tervek megvalósításához kapcsolódó képzési igények kielégítése, valamint a terepgyakorlati rendszer és a tereptanárképzés fejlesztése támogatható.„B” komponens:támogatható a regionális szakmai támogató szolgáltatási rendszerek kialakítása. „C” komponens: a szociális felsőoktatás es szakképzés interdiszciplináris, interprofesszionális képzéseinek fejlesztése, a szociális képzések kompetenciaelvű tartalom-fejlesztése, a képzési minőség és tartalom, valamint a képzések mérési-értékelési eszközrendszerének fejlesztése, tananyagfejlesztés, valamint a szociális képzések módszertanának kidolgozása es fejlesztése támogatható. Rendelkezésre álló forrás: Ft

11 TÁMOP /2/A,B,C Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése (Lezárult) Pályázók köre: „A” komponens: Főpályázóként: - helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv - többcélú kistérségi társulás Jelen pályázati kiírás kizárólag konzorciumi együttműködésben valósítható meg! Konzorciumi partnerek: - Egyéb egyesület,- Egyház, egyházi intézmény, - Egyéb alapítvány,- Közalapítvány,- Közhasznú társaság, július 1-jét követően átalakulással létrejött nonprofit gazdasági társaságok és intézményei, jogi személyiséggel rendelkező nonprofit gazdasági társaságok és jogi személyiséggel nem rendelkező nonprofit gazdasági társaságok, - Központilag felügyelt költségvetési szerv,- Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv, - Önkormányzati fejlesztési társulás intézményei,- Többcélú kistérségi társulás intézményei

12 TÁMOP /2/A,B,C Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése (Lezárult) Pályázók köre: „B” komponens: Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv,Helyi önkormányzat, önkormányzati fejlesztési társulás és intézményei,Többcélú kistérségi társulás és intézményei, Egyéb egyesület,Egyház, egyházi intézmény, Egyéb alapítvány, Közalapítvány,Közhasznú társaság,2007. július 1-jét követően átalakulással létrejött nonprofit gazdasági társaságok es intézményei, Jog személyiséggel rendelkező nonprofit gazdasági társaságok és jogi személyiséggel nem rendelkező nonprofit gazdasági társaságok,Központilag felügyelt költségvetési szerv (KSH 312)

13 TÁMOP /2/A,B,C Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése (Lezárult) Pályázók köre: „C” komponens: Egyéb egyesület, Egyház,egyházi intézmény, Egyéb alapítvány, Közhasznú társaság, Nonprofit gazdasági társaságok, Központilag felügyelt költségvetési szerv, Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv, Önkormányzati fejlesztési társulás intézményei, Többcélú kistérségi társulás intézményei Támogatás mértéke: 100% (mindhárom komponens esetében) Támogatás összege: „A” komponens:min.20 millió Ft max.30 millió Ft „B” komponens:min.80 millió Ft max. 110 millió Ft „C” komponens:min.10 millió Ft max.50 millió Ft

14 TÁMOP-6.1.2/LHH/09/2 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben (Lezárult) Támogatás célja: A pályázat célja az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták és közösségi értékek elterjedésének ösztönzése, az egészségfejlesztés színterein megvalósuló közösségi programok elterjesztése, az életminőség javítása a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben Rendelkezésre álló forrás: Ft

15 TÁMOP-6.1.2/LHH/09/2 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben (Lezárult) Pályázók köre: -Non-profit szervezetek -Közoktatási feladatok ellátásában közreműködő intézmények Konzorciumvezető és konzorciumi tag: - Non-profit szervezetek - Költségvetési szerv és intézménye

16 TÁMOP-6.1.2/LHH/09/2 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben (Lezárult) Támogatható tevékenységek köre: - egészséges táplálkozás megtartására programok - rendszeres testmozgásra programok - dohányzás,alkohol és drogfogyasztás megelőzésére programok - egészségfejlesztési programok - életvezetési kompetenciák - családi életre való felkészítés - biztonságos szexuális életre való nevelés - elsősegély nyújtási programok

17 TÁMOP-6.1.2/LHH/09/2 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben (Lezárult) Támogatás mértéke: 100% Támogatás összege: min.5 millió Ft max.57,5 millió Ft A mátészalkai kistérségben benyújtásra került projektek: - „Mit tegyünk, hogy jól legyünk”, avagy a mátészalkai kistérség komplex egészségügyi prevenciós programja

18 TÁMOP-6.1.2/A/09/1 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok
Támogatás célja: A pályázat célja az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták és közösségi értékek elterjedésének ösztönzése, az egészségfejlesztés színterein megvalósuló közösségi programok elterjesztése, az életminőség javítása. Rendelkezésre álló forrás: Ft

19 TÁMOP-6.1.2/A/09/1 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok
Pályázók köre: - Költségvetési szerv és intézménye - Non-profit szervezetek - Gazdasági társaságok Támogatható tevékenységek köre: - egészséges táplálkozás megtartására programok - rendszeres testmozgásra programok - dohányzás,alkohol és drogfogyasztás megelőzésére programok - egészségfejlesztési programok - életvezetési kompetenciák - családi életre való felkészítés - biztonságos szexuális életre való nevelés - elsősegély nyújtási programok

20 Bővebb információ: www.nfu.hu
TÁMOP-6.1.2/A/09/1 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok Támogatás mértéke: 100% Támogatás összege: min.1 millió Ft max. 10 millió Ft Benyújtás: január 8-ig Bővebb információ:

21 TÁMOP 5.1.3.-09/2 Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért
A támogatás célja: Jelen támogatási konstrukció alapvető célja az egymásba fonódó területi és társadalmi hátrányok következményeinek, a szegénység mélyülésének, újratermelődésének és területi terjedésének mérséklése, továbbá a mélyszegénységben élők integrációjának előmozdítása azzal az eszközrendszerrel, amelyet a szociális és közösségi munka, a lakosság aktív részvételén alapuló tervezés együtt nyújthat. Rendelkezésre álló forrás: Ft Támogatható pályázatok várható száma: db

22 TÁMOP 5.1.3.-09/2 Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért
Pályázók köre: Pályázatot benyújtani kizárólag konzorciumi formában lehet, a konzorciumi tagok száma minimum 2 és maximum 5. A pályázó konzorcium tagjainak együtt a szociális és/vagy gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások területén minimum 2 éves szakmai jártassággal kell rendelkezniük, továbbá a pályázati felhívásban felsorolt két szakterület közül legalább egyben, ugyancsak 2 éves szakmai jártassággal kell bírniuk

23 TÁMOP 5.1.3.-09/2 Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért
Támogatható tevékenységek köre: 1., Projekt előkészítés 2., A projekt menedzsmentje 3., A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek 3.A.) A legszegényebb családok és kisközösségek helyzetének javítását célzó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokhoz /ellátásokhoz tartozó tevékenységek 3.B.) A humán szolgáltatások, illetve a hozzájuk kapcsolódó fejlesztések közösségi megalapozása, kapcsolatépítés és érdekképviselet 3.C.) Képességfejlesztés 3.D.) Partnerség működtetése

24 Részletes információ: www.nfu.hu
TÁMOP /2 Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért Területi korlátozás: A projekt célterülete a 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség és a velük szomszédos kistérségek azon településeit öleli fel, amelyekben a mélyszegénységben élők nagyarányú jelenléte valószínűsíthető. Támogatás összege: min. 60 millió Ft max. 180 millió Ft Támogatás mértéke : 100% Benyújtás: június 15-ig Részletes információ:

25 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Szociális jellegű aktuális pályázati felhívások"

Hasonló előadás


Google Hirdetések