Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Szociális jellegű aktuális pályázati felhívások Dr. Felföldi Botond A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Igazgatója Nyíregyháza, 2009.12.02.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Szociális jellegű aktuális pályázati felhívások Dr. Felföldi Botond A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Igazgatója Nyíregyháza, 2009.12.02."— Előadás másolata:

1 Szociális jellegű aktuális pályázati felhívások Dr. Felföldi Botond A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Igazgatója Nyíregyháza,

2 ÉAOP /A,B,C,D Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése valamint közösségi terek/intézmények fejlesztése  A támogatás célja: A szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások elérhetővé tétele Részcélok: „A” komponens: A szociális alapszolgáltatás és gyermekjóléti alapellátáshoz való hozzáférés javítása és a szolgáltatások minőségének fejlesztése (kivéve bölcsőde) „B” komponens: Bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítése „C” komponens: A leghátrányosabb helyzetű kistérségek pályázati kiírása „D” komponens: Közösségi intézmények fejlesztése  Rendelkezésre álló forrás: Ft (A,B,D komponens) Ft (C komponens)  Támogatható pályázatok várható száma:39 db (A,B,D komponens) 16 db (C komponens)

3 ÉAOP /A,B,C,D Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése valamint közösségi terek/intézmények fejlesztése  Pályázók köre: „A” komponens:szociális alapszolgáltatásokat és gyermekjóléti alapellátásokat nyújtó intézmények fenntartói „B” komponens:bölcsődei ellátást nyújtó intézmények „C” komponens:kizárólag a leghátrányosabb helyzetű kistérségek „D” komponens: közösségi tereknek és információs pontoknak helyet adó ingatlanok tulajdonjogával rendelkezők. Az összes komponensre vonatkozóan: - helyi önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, illetve ezek társulásai - jogi személyiségű non-profit szervezetek Konzorciumban nem nyújtható be pályázat!

4 ÉAOP /A,B,C,D Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése valamint közösségi terek/intézmények fejlesztése  Támogatható tevékenységek köre: „A” komponens: a szociális alapszolgáltatáshoz és gyermekjóléti alapellátáshoz kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése (épületbővítés, rekonstrukció, állapotjavítás, akadálymentesítés, indokolt esetben új építés) „B” komponens: új bölcsődék létrehozása és már működő bölcsődék épületének bővítése, felújítása, korszerűsítése, akadálymentesítése, az ellátáshoz szükséges eszközök, berendezések beszerzése „C” komponens: a fent említett tevékenységek támogatása a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben „D” komponens: belső közösségi terek fejlesztéséhez kapcsolódó infrastruktúrafejlesztés, eszközbeszerzés valamint szolgáltatásfejlesztés.  Önállóan nem támogatható, kötelezően megvalósítandó tevékenységek: - akadálymentesítés - könyvvizsgálat - tájékoztatás és nyilvánosság - komplex szakmai program benyújtása (D komponens)

5 ÉAOP /A,B,C,D Szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése valamint közösségi terek/intézmények fejlesztése  Elszámolható költségek köre: - előkészítés költsége - immateriális javak beszerzése - projekt menedzsment - általános költségek - szolgáltatások igénybevétele - ÁFA, más adók és közterhek - építési költségek - eszközbeszerzés  Támogatás összege: „A” komponens:min.5 millió Ft max.100 millió Ft „B” komponens:min.20 millió Ft max.150 millió Ft „C” komponens: min.5 millió Ft max.150 millió Ft „D” komponens: min. 5 millió Ft max.100 millió Ft  Támogatás mértéke: 90-95% Benyújtás: március 1-ig (C komponens) Részletes információ:

6 TÁMOP /6-7 Képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek  A támogatás célja:A konstrukció célja a társadalmi kohézió erősítése és a közösségek fejlesztése, a jövedelmi szegénység és más hátrányok okozta társadalmi kirekesztettség megakadályozása, a társadalomból való kiszorulás és a hátrányok továbbörökítésének elkerülése. Ezen célok megvalósulása érdekében a konstrukció lehetőséget teremt a leghátrányosabb helyzetű térségek komplex felzárkóztatására, segíti a társadalom hátrányos helyzetű tagjainak társadalmi és munkaerő-piaci integrációját.  Rendelkezésre álló forrás: Ft.(511-09/6) Ft.(511-09/7)

7 TÁMOP /6-7 Képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek  Pályázók köre: /6:Helyi önkormányzat és intézményei;Helyi kisebbségi önkormányzat és intézményei;Önkormányzati fejlesztési társulás és intézményei;Többcélú kistérségi társulás és intézményei;Kistérségi fejlesztési tanács /7: Non-profit szervezetek (Egyesületek, Alapítványok,Egyházak,Egyéb jogi személyiségű non- profit szervezetek)

8 TÁMOP /6-7 Képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek  Támogatható tevékenységek köre (511-09/6-7): - Képzések és kapcsolódó tevékenységek -Szolgáltatások, szakmai együttműködést segítő tevékenységek -Fejlesztési célú, innovatív helyi és kistérségi kezdeményezések (önállóan nem támogatható tevékenységek) -Az elsődleges célcsoport képzésével, foglalkoztatásával kapcsolatos támogatások -Képzéshez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés, építés (felújítás, átalakítás, bővítés) -Együttműködés, partnerség, szemléletformálás

9 TÁMOP /6-7 Képzés-foglalkoztatás hátrányos helyzetűeknek  Támogatás mértéke: 100%  Támogatás összege: A jelen tervezési felhívás keretében elnyerhető támogatás maximális összege az LHH zsűri által az egyes projektekre meghatározott támogatás lehet Benyújtás:2010.január 22. (második beadási határidő) Bővebb információ:  A mátészalkai kistérségben benyújtásra került projektek: -”Együttműködések erősítése a foglalkoztatás bővítéséért a mátészalkai kistérségben”(511-09/6) -”Az analfabétizmustól a szakképzésig, avagy a hátrányos helyzetű lakosok felzárkóztatása képzéssel” (511-09/7)

10 TÁMOP /2/A,B,C Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése (Lezárult)  A támogatás célja: A konstrukció általános célja a szakemberek szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ismereteinek, készségeinek, kompetenciáinak fejlesztése, valamint a szakmai támogató szolgáltatások és a gyakorlati munka igényeinek összehangolása. „A” komponens:a szolgáltatásfejlesztési tervekhez kapcsolódó együttműködések és tudástranszfer erősítése, a szolgáltatásfejlesztési tervek megvalósításához kapcsolódó képzési igények kielégítése, valamint a terepgyakorlati rendszer és a tereptanárképzés fejlesztése támogatható.„B” komponens:támogatható a regionális szakmai támogató szolgáltatási rendszerek kialakítása. „C” komponens: a szociális felsőoktatás es szakképzés interdiszciplináris, interprofesszionális képzéseinek fejlesztése, a szociális képzések kompetenciaelvű tartalom-fejlesztése, a képzési minőség és tartalom, valamint a képzések mérési-értékelési eszközrendszerének fejlesztése, tananyagfejlesztés, valamint a szociális képzések módszertanának kidolgozása es fejlesztése támogatható.  Rendelkezésre álló forrás: Ft

11 TÁMOP /2/A,B,C Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése (Lezárult)  Pályázók köre: „A” komponens: Főpályázóként: - helyi önkormányzati végrehajtó költségvetési szerv - többcélú kistérségi társulás Jelen pályázati kiírás kizárólag konzorciumi együttműködésben valósítható meg! Konzorciumi partnerek: - Egyéb egyesület,- Egyház, egyházi intézmény, - Egyéb alapítvány,- Közalapítvány,- Közhasznú társaság, július 1-jét követően átalakulással létrejött nonprofit gazdasági társaságok és intézményei, jogi személyiséggel rendelkező nonprofit gazdasági társaságok és jogi személyiséggel nem rendelkező nonprofit gazdasági társaságok, - Központilag felügyelt költségvetési szerv,- Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv, - Önkormányzati fejlesztési társulás intézményei,- Többcélú kistérségi társulás intézményei

12 TÁMOP /2/A,B,C Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése (Lezárult)  Pályázók köre: „B” komponens: Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv,Helyi önkormányzat, önkormányzati fejlesztési társulás és intézményei,Többcélú kistérségi társulás és intézményei, Egyéb egyesület,Egyház, egyházi intézmény, Egyéb alapítvány, Közalapítvány,Közhasznú társaság,2007. július 1-jét követően átalakulással létrejött nonprofit gazdasági társaságok es intézményei, Jog személyiséggel rendelkező nonprofit gazdasági társaságok és jogi személyiséggel nem rendelkező nonprofit gazdasági társaságok,Központilag felügyelt költségvetési szerv (KSH 312)

13 TÁMOP /2/A,B,C Szociális képzések fejlesztése, szakemberek képzése, továbbképzése és készségfejlesztése valamint a helyi fejlesztési kapacitások megerősítése (Lezárult)  Pályázók köre: „C” komponens: Egyéb egyesület, Egyház,egyházi intézmény, Egyéb alapítvány, Közhasznú társaság, Nonprofit gazdasági társaságok, Központilag felügyelt költségvetési szerv, Helyi önkormányzat által felügyelt költségvetési szerv, Önkormányzati fejlesztési társulás intézményei, Többcélú kistérségi társulás intézményei  Támogatás mértéke: 100% (mindhárom komponens esetében)  Támogatás összege: „A” komponens:min.20 millió Ft max.30 millió Ft „B” komponens:min.80 millió Ft max. 110 millió Ft „C” komponens:min.10 millió Ft max.50 millió Ft

14 TÁMOP-6.1.2/LHH/09/2 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben (Lezárult)  Támogatás célja: A pályázat célja az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták és közösségi értékek elterjedésének ösztönzése, az egészségfejlesztés színterein megvalósuló közösségi programok elterjesztése, az életminőség javítása a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben  Rendelkezésre álló forrás: Ft

15 TÁMOP-6.1.2/LHH/09/2 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben (Lezárult)  Pályázók köre: -Non-profit szervezetek -Közoktatási feladatok ellátásában közreműködő intézmények Konzorciumvezető és konzorciumi tag: - Non-profit szervezetek - Költségvetési szerv és intézménye

16 TÁMOP-6.1.2/LHH/09/2 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben (Lezárult)  Támogatható tevékenységek köre: - egészséges táplálkozás megtartására programok - rendszeres testmozgásra programok - dohányzás,alkohol és drogfogyasztás megelőzésére programok - egészségfejlesztési programok - életvezetési kompetenciák - családi életre való felkészítés - biztonságos szexuális életre való nevelés - elsősegély nyújtási programok

17 TÁMOP-6.1.2/LHH/09/2 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok a leghátrányosabb helyzetű kistérségekben (Lezárult)  Támogatás mértéke: 100%  Támogatás összege: min.5 millió Ft max.57,5 millió Ft A mátészalkai kistérségben benyújtásra került projektek: - „Mit tegyünk, hogy jól legyünk”, avagy a mátészalkai kistérség komplex egészségügyi prevenciós programja

18 TÁMOP-6.1.2/A/09/1 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok  Támogatás célja: A pályázat célja az egészséget szolgáló egyéni magatartásminták és közösségi értékek elterjedésének ösztönzése, az egészségfejlesztés színterein megvalósuló közösségi programok elterjesztése, az életminőség javítása.  Rendelkezésre álló forrás: Ft

19 TÁMOP-6.1.2/A/09/1 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok  Pályázók köre: - Költségvetési szerv és intézménye - Non-profit szervezetek - Gazdasági társaságok  Támogatható tevékenységek köre: - egészséges táplálkozás megtartására programok - rendszeres testmozgásra programok - dohányzás,alkohol és drogfogyasztás megelőzésére programok - egészségfejlesztési programok - életvezetési kompetenciák - családi életre való felkészítés - biztonságos szexuális életre való nevelés - elsősegély nyújtási programok

20 TÁMOP-6.1.2/A/09/1 Egészségre nevelő és szemléletformáló életmódprogramok  Támogatás mértéke: 100%  Támogatás összege: min.1 millió Ft max. 10 millió Ft Benyújtás: január 8-ig Bővebb információ:

21 TÁMOP /2 Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért  A támogatás célja: Jelen támogatási konstrukció alapvető célja az egymásba fonódó területi és társadalmi hátrányok következményeinek, a szegénység mélyülésének, újratermelődésének és területi terjedésének mérséklése, továbbá a mélyszegénységben élők integrációjának előmozdítása azzal az eszközrendszerrel, amelyet a szociális és közösségi munka, a lakosság aktív részvételén alapuló tervezés együtt nyújthat.  Rendelkezésre álló forrás: Ft  Támogatható pályázatok várható száma: db

22 TÁMOP /2 Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért  Pályázók köre: Pályázatot benyújtani kizárólag konzorciumi formában lehet, a konzorciumi tagok száma minimum 2 és maximum 5. A pályázó konzorcium tagjainak együtt a szociális és/vagy gyermekjóléti szolgáltatások, ellátások területén minimum 2 éves szakmai jártassággal kell rendelkezniük, továbbá a pályázati felhívásban felsorolt két szakterület közül legalább egyben, ugyancsak 2 éves szakmai jártassággal kell bírniuk

23 TÁMOP /2 Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért  Támogatható tevékenységek köre: 1., Projekt előkészítés 2., A projekt menedzsmentje 3., A projekt szakmai megvalósításával kapcsolatos tevékenységek 3.A.) A legszegényebb családok és kisközösségek helyzetének javítását célzó szociális és gyermekjóléti szolgáltatásokhoz /ellátásokhoz tartozó tevékenységek 3.B.) A humán szolgáltatások, illetve a hozzájuk kapcsolódó fejlesztések közösségi megalapozása, kapcsolatépítés és érdekképviselet 3.C.) Képességfejlesztés 3.D.) Partnerség működtetése

24 TÁMOP /2 Közösségi felzárkóztatás a mélyszegénységben élők integrációjáért  Területi korlátozás: A projekt célterülete a 33 leghátrányosabb helyzetű kistérség és a velük szomszédos kistérségek azon településeit öleli fel, amelyekben a mélyszegénységben élők nagyarányú jelenléte valószínűsíthető.  Támogatás összege: min. 60 millió Ft max. 180 millió Ft  Támogatás mértéke : 100% Benyújtás: június 15-ig Részletes információ:

25  Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "Szociális jellegű aktuális pályázati felhívások Dr. Felföldi Botond A Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Igazgatója Nyíregyháza, 2009.12.02."

Hasonló előadás


Google Hirdetések