Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Módszertani feladatellátás az Észak-alföldi Régióban 2011. évi fejlesztő programok.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Módszertani feladatellátás az Észak-alföldi Régióban 2011. évi fejlesztő programok."— Előadás másolata:

1 Módszertani feladatellátás az Észak-alföldi Régióban 2011. évi fejlesztő programok

2 Módszertani feladatellátás struktúrája Gesztor szervezet Konzorciumi partnerek Együttműködő partneri hálózat Szakmai fejlesztő munkacsoportok

3 Módszertani kijelölés… Jogszabályi háttér: 3/2008. (IV. 15.) SZMM rendelet a szociális módszertani intézmények kijelöléséről és feladatairól, valamint a szociális szolgáltatók, intézmények engedélyezési eljárásának szakértői díjáról Módszertani alapdokumentumok: Szakmai terv Szervezeti és Működési Szabályzat Konzorciumi szerződés Támogatási szerződés Szakmai és pénzügyi beszámolók Éves munkatervek Konzorciumi ülések emlékeztetői Teljesítési igazolási rendszer Éves munka értékelése Ágazati szakminisztérium által kiírt pályázat alapján elnyert feladat A kijelölés időtartama: 2008. július 01. – 2013. június 30.

4 Finanszírozás….. Támogatási szerződés: Ágazati szakminisztérium támogatási szerződés keretében biztosítja a regionális szintű módszertani feladatellátás financiális hátterét (40 millió ft./év) Feladatarányosan finanszírozott szakmai tevékenységek: Fokozott ápolási szükséglet megállapításában való szakértői közreműködés Szakmai programok szakértői véleményezése Szociális szolgáltatások szakértői ellenőrzése

5 Módszertani feladatok….1. A regionális módszertani intézmény információt gyűjt a működési terület szociális ellátórendszerének sajátosságairól, az alkalmazott módszerekről, az információkat összesíti, kiértékeli, a beérkezett adatokat és az azokból készült elemzéseket a honlapján folyamatosan közzéteszi, továbbá a Minisztérium vagy az Intézet megkeresésére a szociális szolgáltatásokról, illetve a szociális foglalkoztatásról adatot gyűjt és szolgáltat, új szakmai módszerek bevezetése érdekében - az Intézettel együttműködve - modellkísérletet szervez, az új szakmai módszereket és az új szolgáltatási formákat folyamatosan megismerteti a szociális szolgáltatókkal, intézményekkel, a fenntartók számára javaslatot tesz a szociális ellátórendszer fejlesztésére, és felkérésre részt vesz az ellátórendszer fejlesztéséhez szükséges források tervezésében,

6 Módszertani feladatok….2. figyelemmel kíséri a jogszabályok, szakmai szabályok hatályosulását, és a tapasztalatokról tájékoztatja a Minisztériumot, a szociális szolgáltatóknak, intézményeknek és a fenntartóknak szakmai segítséget nyújt szociális szolgáltatások megszervezéséhez, szakmai módszerek bevezetéséhez és alkalmazásához, valamint más szakmai kérdésekben, segítséget nyújt a szolgáltatástervezési koncepciók kidolgozásához, ellátja a jogszabályokban meghatározott egyéb feladatokat.

7 Módszertan tevékenység célcsoportja…1. A regionális módszertani intézmény a feladatait- működési területén található helyi önkormányzatok, társulások, többcélú kistérségi társulások, illetve az ott székhellyel rendelkező működést engedélyező szervek által engedélyezett szociális szolgáltatók, intézmények, telephelyek tekintetében, valamennyi szociális szolgáltatással kapcsolatban ellátja, kivéve, ha a szociális szolgáltatóval, intézménnyel kapcsolatos módszertani feladatokat egyházi módszertani intézmény látja el.

8 Észak-alföldi Régió… Régióhoz tartozó megyék: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye Hajdú-Bihar Megye Jász-Nagykun-Szolnok Megye Régió területe: 17.749 km2 az ország területének 19,1 %-a. A régió lakossága: 1.547.003 fő ez ország népességének 15 %-a. A régió népsűrűsége: 85 fő/km2 A régió főbb városai: Debrecen lakosságszáma: 207.270 fő Nyíregyháza lakosságszáma: 117.832 fő Szolnok lakosságszáma: 74.656 fő

9 Szociális szolgáltatások az Észak-alföldi Régióban 1. Szociális étkeztetésben és házi segítségnyújtásban részesülők száma (fő) az Észak-alföldi Régióban 2004. év2005. év2006. év2007. év2008. év Szociális étkeztetés18 19919 31219 79718 29920 583 Házi segítségnyújtás 8 0268 5718 9707 9568 746

10 Szociális szolgáltatások az Észak-alföldi Régióban 2. A családsegítő szolgáltatást igénybevevők száma korcsoportonként és nemenként az Észak-alföldi Régió területén: FérfiNőEgyütt 0-6 év1 5451 4773 022 7-13 év3 5933 9807 573 14-17 év2 4742 5595 033 18-61 év50 29369 436119 729 61 év -x6 04311 25417 297 Össz.63 94888 706 152 652

11 Szociális szolgáltatások az Észak-alföldi Régióban 3. A családsegítő szolgáltatást igénybe vevők száma családi összetétel szerint 1,Házastársi vagy élettársi kapcsolatban élő gyermekkel rendelkezik 63 899 fő 2, Házastársi vagy élettársi kapcsolatban élők, gyermek nélkül 22 637 fő 3, Egy szülő gyermekkel 16 916 fő 4, Egyedül élő 34 605 fő 5, Egyéb 14 597 fő 6.Összesen 152 654 fő

12 Szociális szolgáltatások az Észak-alföldi Régióban 4. Nappali intézmények létszáma és férőhelyszáma – 2009. év Észak- alföldi Régió Idősek klubja Fogyatékos személyek nappali intézménye Pszichiátriai betegek nappali intézménye Szenvedély- betegek nappali intézménye Demens személyek nappali intézménye Összesen: Intézmények száma (db.) 273437142 Férőhelyek Száma (fő) 8 5451 3082825154810 698

13 Gesztor szervezet rövid bemutatása történetiség fenntartó alaptevékenység a felhasználók köre (intézményi/módszertani feladatok) tárgyi és személyi feltételeink finanszírozási helyzetünk honlapunk www.viktoriamodszertan.hu filozófiánk folyamatban lévő fejlesztéseink Jövőképük céljaink

14 Szakterület: Idősek szociális ellátása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Önkormányzat „Viktória” Ápoló- Gondozó Otthon és Módszertani Közponz 4334 Hodász Tarnai Tag 1. Honlapcím: www.viktoriamodszertan.huwww.viktoriamodszertan.hu Telefonszám: 06/44-550-500 Telefaxszám: 06/44-550-505 e-mail cím: viktoriahodasz@keletnet.hu szocialismodszertan@keletnet.huviktoriahodasz@keletnet.hu szocialismodszertan@keletnet.hu

15 Szakterület: Pszichiátriai betegek szociális ellátása Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Önkormányzat „Viktória” Ápoló- Gondozó Otthon és Módszertani Közponz 4334 Hodász Tarnai Tag 1. Honlapcím: www.viktoriamodszertan.huwww.viktoriamodszertan.hu Telefonszám: 06/44-550-500 Telefaxszám: 06/44-550-505 e-mail cím: szocialismodszertan@keletnet.hu szocialismodszertan@keletnet.hu

16 Szakterület: Fogyatékos személyek szociális ellátása „Kézenfogva” Összefogás a Fogyatékosokért Alapítvány 1093 Budapest Lónyai u. 19 Honlapcím: www.kezenfogva.huwww.kezenfogva.hu Telefonszám: 06/1-215-5213; 06/1-217-8100 Telefaxszám: 06/1-217-8115 e-mail cím: kezenfogva@kezenfogva.hukezenfogva@kezenfogva.hu

17 Szakterület: Szenvedélybetegek szociális ellátása Bihari Szociális Szolgáltató Nonprofit Kft. Pszichiátriai Betegek és Értelmi Fogyatékosok Otthona 4161 Báránd Hangás dűlő Honlapcím: www.bszsz.eoldal.huwww.bszsz.eoldal.hu Telefonszám: 06/54-466-250 Telefaxszám: 06/54-566-020 e-mail cím: pszichbarand@axelero.hupszichbarand@axelero.hu

18 Szakterület: Szociális alapszolgáltatások fejlesztése 1. Jász-Nagykun-Szolnok Megye Esély Szociális Közalapítvány Regionális Szellemi Forrásközpont 5000 Szolnok Kossuth Lajos u. 2. Honlapcím: www.eselyfk.huwww.eselyfk.hu Telefonszám: 06/56-514-946; 06/56-515-250 Telefaxszám: 06/56-513-456; 06/56-514-947 e-mail cím: eselyfk@eselyfk.hueselyfk@eselyfk.hu

19 Szakterület: Szociális alapszolgáltatások fejlesztése 2. Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ 5200 Törökszentmiklós, Kossuth Lajos u. 126. Telefonszám: 06/56-395-949 Telefaxszám: 06/56-395-949 e-mail cím: kszszk@fibermail.hukszszk@fibermail.hu

20 Módszertani szolgáltatásaink: honlapunk: www.viktoriamodszertan.huwww.viktoriamodszertan.hu Vízszintes menüsor:  fenntartói nyilatkozat és elköteleződés  gesztor szervezet bemutatófilm a háttérintézmény bemutatkozása módszertani alapdokumentumok  konzorciumi partnerek  együttműködő partnerek

21 Módszertani szolgáltatásaink: honlapunk: www.viktoriamodszertan.huwww.viktoriamodszertan.hu Függőleges „bal oldali” menüsor: Szakértői ellenőrzések Jogszabályi háttér Együtt a jobb életminőségért (SZEP-ÉA) Ellenőrzési szakértők munkacsoportja Ellenőrzési ütemterv 2010. év (foly. a 2011. évi összesítése) SZEP 2006-2008. szakmai kiadvány anyaga Ellenőrzési tapasztalatok összefoglalaó értékelése 2009. év (foly. van a 2011. évi összesítő elemzése) Fokozott ápolási szükséglet megállapításában való szakértői közreműködés Eljárásrend Szakértők munkacsoportja beszámoló negyedévi rendszerességgel a vizsgálatok számára, eredményeiről

22 Módszertani szolgáltatásaink: honlapunk: www.viktoriamodszertan.huwww.viktoriamodszertan.hu Függőleges „bal oldali” menüsor: Szakmai programok szakértői véleményezése Eljárásrend Szakértők köre Beszámoló a 2008. évi tevékenységről Beszámoló a 2009. évi tevékenységről Szakmai programok szakértői véleményezésének tapasztalatai Szakértői bizottságok tevékenysége 2008. júl. 01. – 20089. jún. 30. Pályázati lehetőségek - havi rendszerességgel frissítve (Széchenyi terv pályázatok) Jogvédelem – ellátotti érdekképviseleti szervezetek, dolgozói, szakmai érdekvédelmi szervezetek közvetlen elérhetősége

23 Módszertani szolgáltatásaink: honlapunk: www.viktoriamodszertan.huwww.viktoriamodszertan.hu Függőleges „bal oldali” menüsor: Engedély nélkül működő illegális szociális intézmények – PLAKÁTPROGRAM 2. Így néz ki egy tanúsítvány Plakátokkal a lakosság tájékoztatásért –módszertani program Lakossági tájékoztató

24 Módszertani szolgáltatásaink: honlapunk: www.viktoriamodszertan.huwww.viktoriamodszertan.hu EA-SZODA Észak-alföldi Regionális Szociális Adatbázis: Az EA SZODA az Észak-alföldi régió szociális szolgáltatásainak ingyenesen hozzáférhető, online adatbázisa. Az adatbázis az észak-alföldi régióban működő intézmények, és az általuk nyújtott szociális szolgáltatások adatait tartalmazza oly módon, hogy azok többféle módon kereshetőek legyenek. A rendszer célja a fentiek által egy olyan felület biztosítása a látogatók számára, amelyen tájékozódhatnak arról, hogy egy adott helyen (településen, kistérségben, megyében) mely intézmény milyen szociális szolgáltatásokat biztosít, az pontosan hol vehető igénybe, és kitől lehet további információt kérni a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban. A felület kialakítása során döntő szempont volt az egyszerű kezelhetőség, az átláthatóság, és a lehető legnagyobb kompatibilitás az egyes böngészőprogramokkal. Keresés Intézménykereső szolgáltatás alapján,Szolgáltatáskereső címadat alapjánIntézménykereső szolgáltatás alapjánSzolgáltatáskereső címadat alapján Listázás Fenntartók listázása, Intézmények listázása, Telephelyek listázása,Fenntartók listázásaIntézmények listázásaTelephelyek listázása TájékoztatóTájékoztató a SZODA rendszerről, Felhasználói kézikönyv letöltéseTájékoztató a SZODA rendszerrőlFelhasználói kézikönyv letöltése

25 Módszertani szolgáltatásaink: honlapunk: www.viktoriamodszertan.huwww.viktoriamodszertan.hu Képzések, továbbképzések Rendezvényeink, konferenciáink Médiák rólunk Jogszabályfigyelő Képgaléria Hasznos linkek Aktualitások Archívum SZÁMLÁLÓ 13 584 látogató negyedév alatt Fejlesztő célú pályázati programjaink Árvácska Program 2010-2011. Szociális és gyermekjóléti szakemberek kompetenciafejlesztése a Mátészalkai Kistérségben 2010-2011. TAMOP 5.4.4. – 09/2/A Viktória Program TAMOP 5.1.1.

26 Átfogó módszertani tevékenységek – 2011. év Kockázati tényezők vizsgálata a szakdolgozók kimerülésének vizsgálata - teljes minta, kérdőíves kutatás Országos munkacsoportokban való szakértői részvétel és együttműködés Javaslatok megfogalmazása a HGCS, NSZK, jogszabály módosítások és egyéb átfogó fejlesztések területén Szociális szolgáltatások elemzése a meglévő adatbázisok alapján (KSH Szociális Statisztikai Évkönyv – 2009., NSZFI adatbázisa stb.) Kérdőíves kutatás a szociális alapszolgáltatások és szakosított ellátást biztosító állami, önkormányzati és civil fenntartású intézmények körében – szakterületenként –Ellátotti jellemzők (kor, nem, diagnózis, szükségletek) –Tárgyi és személyi feltételek –Finanszírozási rendszer –Problémák, nehézségek, kielégítetlen szükségletek, várólisták –Helyi jó gyakorlatok

27 Alkalmazott módszertani eszközök Információnyújtás: honlap, hírlevél, facebook, direkt üzenetekben való megkeresés, postai úton való információközlés Konferenciák, szakmai műhelymunkák, tanulmányi utak, tanfolyamok Plakátprogram Szakfilmek Pályázati programok eredményeinek kanalizálása a módszertani tevékenységbe Kiadványok Hirdetések, médiaprogram Gesztor szervezet szakmai fejlesztései: FAT intézményi akkreditáció, program akkreditációk Nyitás a szociális alapszolgáltatások felé, együttműködés a kistérségi szevezettel, civil szövetség kistérségi szinten – közösségi pszichiátriai ellátás

28 Pszichiátriai fejlesztés 1. Kiadvány (1.): Regionális helyzetelemzés a pszichiátriai betegek szociális ellátása vonatkozásban Gondnokság intézményének jogi háttere Szakmai elvárások és jó gyakorlatok a lakó, az intézmény és a gondnok kapcsolatában Korlátozás formái és gyakorlata Pajzsvédelmi program a pszichiátriai ellátásban A felépülési modell filozófiája, újszerű szemlélet a pszichiátriai betegek tartós bentlakásos intézményeiben

29 Pszichiátriai fejlesztés 2. Kiadvány 2.: 100 gyakorlati lépés a felépülés támogatására A kiadvány olyan gyakorlati szakemberek számára készült, akik mentális betegségben szenvedő kliensek ellátásában dolgoznak. Célja, hogy kialakítsa a felépülés-orientált szolgáltatást, és ötleteket adjon ahhoz, hogyan lehet a klienssel felépülés-szemléletben dolgozni. Konferencia: 2011. június – 2011. november A kiadványok nyilvánosságának biztosítása, előadások, konzultációk Szociológiai kutatás a szakdolgozók kiégési kockázata vizsgálata céljából - különös tekintettel a pszichiátriai ellátás területén dolgozókra 2011. április Standardizált, nemzetközileg kipróbált és elismert kérdőív szakterületi szakértői team részvételével

30 Pszichiátriai fejlesztés 3. „Árvácska Program” – szakmai összefogás az abúzus felismerése, kezelése és megelőzése érdekében” A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Önkormányzat a pályázat keretében arra vállalkozik, hogy gyermekvédelmi és szociális intézményhálózatának partnerségén keresztül kimondja, hogy léteznek az intézményes ellátáson belül az abúzusok különböző formái és fokai, és ennek hatékony kezelési módszereként a szakemberek képzését és kompetenciafejlesztését, valamint a szakmai tapasztalatcserét jelöli meg. A program célja, hogy a szakemberek, a tereptanárok és az önkéntes segítők részére a kompetenciafejlesztő képzési programok során a családon belüli és az intézményekben történő abúzusok felismeréséhez, kezeléséhez és megelőzéséhez megfelelő módszertani eszköztárat biztosítson.

31 Pszichiátriai fejlesztés 4. „Viktória” Program TAMOP 5.1.1. Pszichiátriai betegek oktatásán, készségfelmérésén és képességfejlesztésén alapuló újszerű közösségi gondozás és foglalkoztatás – felépülési modell szemlélete Pszichés kórképpel körképben szenvedőkkel végzett szociális munka TAMOP 5.4.4. – 09/2 /A Felépülési modell helyi projektek Kompetenci alapú fejlesztés Tereptanárképzés Speciális modulok a tereptanárképzésben

32 Szenvedélybetegek szociális ellátásnak módszertani támogatása Országos addiktológiai munkacsoportban való részvétel Szenvedélybetegek ellátása műhelymunkasorozat tanácsadás, információnyújtás Konferencia szervezése Hírlevél Drogprevenciós előadások fiataloknak Közösségi gondozások prevenciós tevékenységének erősítése

33 Fogyatékos személyek szociális ellátásnak módszertani támogatása Akkreditált továbbképzési programok Jogvédelem a fogyatékos személyek ellátása területén Aktív műhely program Szükségletfeltáró műhelymunkák Gondnokság és korlátozás szakmai fejlesztő tevékenység

34 Hajléktalanok ellátásnak módszertani támogatása Hajléktalan ellátás fejlesztésnek stratégiai terve Magyar Máltai Szeretetszolgálat Konferencia és műhelymunka sorozat ReFoMix Nonprofit Kft./Periféria Egyesület helyi tevékenységeire alapozott fejlesztő munka

35 Idősek ellátásának módszertani fejlesztése Abúzus program Emlékmunkán alapuló idősgondozás Időskor méltóságáért mozgalom

36 Ajánljuk magunkat! Célunk informálni, fejlesztést generálnii, támogatni Célunk informálni, fejlesztést generálnii, támogatni

37 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Módszertani feladatellátás az Észak-alföldi Régióban 2011. évi fejlesztő programok."

Hasonló előadás


Google Hirdetések