Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

EGRI KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI KÖZPONT

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "EGRI KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI KÖZPONT"— Előadás másolata:

1 EGRI KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI KÖZPONT
Felnőttképzést folytató intézmény nyilvántartási szám:

2 Intézményünk bemutatása
Egerben január 1-én jött létre az Egri Kulturális és Művészeti Központ. Jelenleg négy telephellyel - Forrás Gyermek és Ifjúsági Központ, Ifjúsági Ház, Bartakovics Béla Közösségi Ház, Templom Galéria - és közel 40 emberrel dolgozunk a város, a kistérség, és a régió kulturális és művészeti életének fejlesztéséért. Munkatársaink a látogatók igényeinek magas szintű kielégítését tekintik alapvető feladatuknak. Célunk, a művészek és a közönség színvonalas kiszolgálása, továbbá az alkotók és a befogadók találkozásának elősegítése, az érték és minőség elvű kultúraközvetítés.

3 Új tevékenységünk Felnőttképzés munkaterület (LLL – TÁMOP)
(Az OKM közművelődési stratégiája alapján) Céljaink: a tanuláshoz való hozzáférés bővítése a hátrányos helyzetű célcsoportok elérése, esélyegyenlőség biztosítása, felzárkóztatása a felkészült szakemberek körének bővítése a közművelődés innovatív és folyamatos megújulása szakterületenként, a munkaerő piaci megfeleléshez szükséges kompetenciák megszerzése, a továbbképzések iránti igény fejlesztése, az értelmiségi utánpótlás kiegyensúlyozott biztosítása

4 Az Egri Kulturális és Művészeti Központ és konzorciumi partnere, a füzesabonyi Városi Intézményi Központ a TÁMOP 3.2.3/08/1 "Építő közösségek" – közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért programra benyújtott pályázata közel 90 millió forintos támogatást nyert. A program megvalósítási időszaka: 2009. szeptember 1. – június 30.

5 Kétpólusú program Célcsoport: Képzési irány:
munkanélküli, alulképzett, elsősorban roma származású felnőttek munkanélküli, elsősorban pályakezdő, legalább érettségivel rendelkező felnőttek Képzési irány: felzárkóztatás és integráció önállósodás és gazdaság-élénkítés

6 A program céljai Közvetlen cél:
az intézmény képzési háttérének megerősítése, szolgáltatások bővítése egy korszerűbb intézményi környezet és hatékony képzési struktúra kialakítása a két pályázó szervezet felnőttképzési intézményi akkreditációja további piacképes képzési programok akkreditációja közművelődési képzési profil minőségbiztosítás városunkban és a kistérségben a humánerőforrás-bázis megerősödése AGÓRA

7 A program céljai Közvetett cél: a szakmai tapasztalatok erősítése
az együttműködés erősítése a települések, a kistérség intézményei és a lakosság között a település népességmegtartó erejének javítása a pályázat eredményeihez szinergikusan kapcsolódó más fejlesztési programok hatásainak erősítése a rehabilitációs tevékenységen keresztül munkahelyek teremtése

8 Helyszín Egri Kulturális és Művészeti Központ
Forrás Gyermek és Ifjúsági Háza Eger, Bartók Béla tér 6.

9 Megvalósuló képzések Egerben:
Irodai alkalmazások, útban a távmunka felé (140 óra) Gyakorlati önmenedzsment és pályázati informatika (200 óra) osztályos felzárkóztató képzés (2 x 300 óra)

10 Irodai alkalmazások, útban a távmunka felé
A képzés célja: esélyegyenlőség javítása, informatikai tudás fejlesztése, a munkaerő piacra való bekapcsolódás lehetőségének elősegítése. A képzés főbb tartalmi elemei: távmunkával kapcsolatos alapismeretek, hivatalos levelezés, iktatás, ügyviteltechnika, személyiségfejlesztés, archiválási ismeretek, tanulástechnika, gépírás. A gépírást tanári magyarázat mellett oktatószoftverrel gyakorolhatják a képzés résztvevői.

11 Gyakorlati önmenedzsment és pályázati informatika
A képzés célja: IKT eszközök készség szintű alkalmazására, projektek menedzselésére, ezzel segítve a munkaerő piacra való bekapcsolódás lehetőségét. A képzés főbb tartalmi elemei: a számítógép karbantartása, hasznos segédprogramok használata, e-kommunikáció, pályázati konstrukciók ismerete, protokoll, lobbi és eljárásrendek, projektmenedzsment e-learning tananyag feldolgozás módszerével. Viselkedéskultúra fejlesztése, életvezetési és egyéb személyre szabott tanácsadások

12 osztályos képzés A képzés célja: A képzésben résztvevők kulcskompetenciáinak fejlesztése, amely megkönnyíti a mindennapi életben való boldogulást, illetve a résztvevőknek lehetősége nyílik az általános iskola 5. és 6. osztályának elvégzését igazoló bizonyítvány megszerzésére, amely a továbblépés lehetőségét teremti meg a munka világa felé. A képzés főbb tartalmi elemei: kiscsoportos képességfejlesztés, egyéni fejlesztési foglalkozások. Az általános műveltséget megalapozó tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem, művészet, földrajz, biológia, informatika.

13 Megvalósuló képzések Füzesabonyban: Vállalkozói készségek fejlesztése
(90 óra) Álláskeresést segítő informatikai és életvezetési ismeretek (160 óra)

14 Vállalkozói készségek fejlesztése
A képzés célja: A képzésben részt vevők megfelelő vállalkozói szaktudással rendelkezzenek,amely segíti a hatékonyabb elhelyezkedést a munkaerőpiacon mint egyéni vállalkozó vagy vállalkozásban foglalkoztatott. A képzés főbb tartalmi elemei: kommunikáció és alapvető képességek fejlesztése, alapvető informatikai ismeretek, egészségtudatos-, környezettudatos életmód, viselkedéskultúra fejlesztése, életvezetési és egyéb személyre szabott tanácsadások.

15 Gyakorlati önmenedzsment és pályázati informatika
A képzés célja: A képzésben részt vevők képessé váljanak IKT eszközök készségszintű alkalmazására, projektek menedzselésére, ezzel segítve a munkaerőpiacra való bekapcsolódás lehetőségét. A képzés főbb tartalmi elemei: A számítógép karbantartása, hasznos segédprogramok használata, e-kommunikáció, pályázati konstrukciók ismerete, protokoll, lobbi és eljárásrendek, projektmenedzsment e-learning tananyagfeldolgozás módszerével.

16 Képzők képzései Felkészítés képzési tevékenység végzésére
24 órás képzés a projekt team részére Program- és intézményakkreditációs ismeretek 60 órás akkreditált képzési program A felnőttképzés módszertana 60 órás képzők képzése Moodle (távoktatás keretrendszere) rendszergazda képzés 8 órás képzés Moodle tanári/tutori képzés 24 órás képzés

17 Szolgáltatások Minden képzéshez felnőttképzési szolgáltatásokat biztosítunk Álláskeresést segítő szolgáltatások Előzetes tudásszintmérés Egyéni fejlesztési tervek Egyéni tanulási utak kialakítása Help desk szolgáltatások Kommunikáció fejlesztés Mentorálás Tutorálás

18 Humán erőforrás 12 fős projektteam Projektmenedzser
Felnőttképzési szakértő Képzési koordinátorok Gazdasági munkatársak Marketinges A projekt team tagjai között napi kapcsolat van, havonta projektértekezletet tartunk.

19 Tárgyi fejlesztés Az elnyert Ft-ból a konzorciumi partnerek megteremtették a képzés tárgyi feltételeit. Mindkét intézményben felnőttképzésre alkalmas informatikai termet alakítottak ki szervergéppel, komplett konfigurációkkal, az oktatásoknak megfelelő szoftverekkel, projektorral.

20 Tárgyi fejlesztés Az EKMK önálló projektirodát rendezett be, amely alkalmas az adminisztráció végzésére, sajtótájékoztatók, megbeszélések és egyes szolgáltatások színhelyének is.

21 Pr-marketing Honlap Folyamatos kapcsolattartás a médiával
Rádió és tévémegjelenések Közvetlen megkeresések Nyilvános toborzások Sajtótájékoztatók Szórólap Újsághirdetés

22 Tapasztalatok Idegenkedés a felnőttképzési tevékenységtől, annak bevezetésétől (idegen terület, pontos, dokumentált, EU-s elvárásoknak megfelelő, mérhető tevékenység) Idő a felkészülésre, szakmai öntudat és énkép, valós képességek, kompetenciák közötti ellentmondás (alkalmanként külsős szakértők bevonásának a szükségessége, pályázat írása, és projekt lebonyolítása) A felügyeleti szerv, fenntartó értetlensége (felnőttképzés a közművelődésben?) Ellenséges magatartás a „felnőttképzési szakma” részéről a politikai mezőben A sajtó támadása (közhelyes áligazságok) - Lehetőség a vérfrissítésre (PCM haszna) Kommunikációs zavarok (Irányító Hatósággal, a fluktuáció sok esetben nem tett jót az ügymenetnek) Lehetőség a tevékenység és a tér további optimalizálására Olyan szakmai képzési profil megtalálása, amely a miénk…modern, piacképes és elsősorban a kulturális területen belül jelentkezik Összességében a projekt óriási lehetőség a szakma modernizálására, újragondolására, a minőségi szolgáltatások bővítésére

23 Köszönöm a figyelmet! Ponyi László 20/ 779-0369 ponyi.laszlo@ekmk.eu


Letölteni ppt "EGRI KULTURÁLIS ÉS MŰVÉSZETI KÖZPONT"

Hasonló előadás


Google Hirdetések