Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MV- Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. 2012. évi marketing kommunikációja 2012. június 15.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MV- Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. 2012. évi marketing kommunikációja 2012. június 15."— Előadás másolata:

1 MV- Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. 2012. évi marketing kommunikációja 2012. június 15.

2 I. Helyzetelemzés Az MV Zrt. által meghirdetett és működtetett, a marketing kommunikáció fókuszába helyezendő programok összefoglalása, jellemzőinek meghatározása Hitelprogramok Új Széchenyi Hitel Program Új Széchenyi Kombinált Mikrohitel Program Garanciaprogramok Új Széchenyi Hitelgarancia Program (Portfóliógarancia Program) Új Széchenyi Viszontgarancia Program Kockázati Tőkeprogram JEREMIE I. ill. nemrég meghirdetett JEREMIE II. Jövőbeni új programok II. Marketing kommunikációs célok meghatározása III. Marketing kommunikáció célcsoportjainak meghatározása és jellemzése, sajátosságaik elemzése IV. Marketing kommunikáció kulcs üzeneteinek definiálása, küldetésmeghatározás V.Marketing kommunikáció üzeneteinek hozzárendelése az egyes célcsoportokhoz iletve az egyes termékekhez (programok)rendelt kommunikációs eszközök meghatározása VI. Részletes tervek kidolgozása a folyamat monitoringozása, eredményesség mérése 2012. évi marketing kommunikációs stratégialakotás módszertana

3 Marketing kommunikációs célok Az MV. Zrt. marketing kommunikációs tevékenységével az alábbi, stratégia célok elérését kívánja elősegíteni. A magyarországi KKV szektor finanszírozási lehetőségeinek és versenyképességének javítása. Az MV Zrt. által működtetett programokra allokált források (jelenleg: 230 milliárd Ft.) teljes mértékű kihasználása és a végső felhasználókhoz (a magyarországi KKV-k) való eljuttatása. „Best Practice” minta felmutatása az Európai uniós források KKV-khoz való eljuttatásának módszerében. Az MV Zrt. pénzügyi közvetítő hálózatának bővítése, a közvetítő partnerekkel való hatékony együttműködés elősegítése. Az Új Széchenyi Terv, MV Zrt. által működtetett és kezelt, vállalkozásélénkítő programjainak megismertetése, népszerűsítése.

4 A marketing kommunikáció üzenetei Az MV Zrt. marketing kommunikációs tevékenységével az alábbi fő üzeneteket kívánja közvetíteni a célcsoportok felé. Az MV Zrt. stabil, megbízható és rugalmas partner a vele szerződésben álló közvetítőkkel szemben. BIZALOM Az MV Zrt. által működtetett programok rendkívül előnyösek a vállalkozásoknak. VÁLLALKOZÓBARÁT Az MV Zrt. által működtetett programok és azok kínálta hitel típusú termékek kedvezőbb feltételekkel igényelhetők, mint egy normál banki hitel. KEDVEZŐ Az MV Zrt. és programjai mögött kidolgozott és hosszútávú kormányzati stratégia áll. KOMOLY Az MV Zrt. folyamatosan megújítja és finomítja programjait a piaci igényeknek megfelelően. RUGALMAS Az MV Zrt. által kidolgozott és működtetett programok korszerű/újszerű megközelítésekkel segítik elő a vállalkozások finanszírozási helyzetének javítását. MODERN Az MV Zrt. által működtetett programokon keresztül a magyar kisvállalkozások részesülhetnek Európai uniós forrásokból. EURÓPAI Az MV Zrt. programjaival egyszerre jól jár mind az azt közvetítő pénzügyi szektor, mind pedig az igénybevevő végfelhasználó KKV szektor. KÖLCSÖNÖSEN ELŐNYÖS A magyar gazdasági fejlődés nagy mértékben a kisvállalkozások élteképességén (innovatív szemléletén és kockázatvállalási hajlandóságán) múlik. ÉRTÉKTEREMTŐ

5 Az MV Zrt. programjaival és működésével kiforrott, megbízható partnerként, naprakészen kínál kölcsönösen előnyös és vállalkozóbarát, modern, európai pénzügyi megoldásokat a tevékenységével lefedett piaci szegmensekben. A küldetés megfogalmazása Az MV Zrt. marketing kommunikációs céljai és üzenetei alapján az alábbi küldetést fogalmazza meg.

6 A marketing kommunikáció célcsoportjainak meghatározása Az MV Zrt. marketing kommunikációja az alábbi, fő célcsoportokra irányul. 1.Pénzügyi közvetítők a. Vállalkozásfejlesztési alapítványok b. Takarékszövetkezetek c. Pénzügyi vállalkozások d. Kereskedelmi bankok 2. Kockázati tőke társaságok 3. Garanciavállaló intézménye k 4. Lízing – és faktoringcégek 5. Magyarországi mikro- kis- és középvállalkozások 6. Pályázatíró cégek

7 Magyarországi mikro-, kis- és középvállalkozások A hazai vállalkozások szinte kizárólag a mikrovállalati kategóriába esnek. 2009-ben közel 652.000 mikrovállalkozás működött az országban, számuk az időben viszonylag állandó. (Forrás: KSH) Mikrovállalkozásról beszélünk, ha a vállalkozás összesen 10 főnél kevesebb munkavállalót foglalkoztat, profitorientált gazdálkodó szervezet, éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg. Az állam vagy az önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése, külön- külön vagy együttesen nem haladja meg a 25%-ot. Jellemzőik:  Közel 40%-a a Közép-Magyarországi régióban helyezkedik el;  Hitelfelvételi döntéseiknél óvatosság jellemzi őket; pesszimista gazdasági szemléletmód jellmző rájuk;  Leginkább támogatott hiteleket keresnek (Kombinált mikrohitel, kamattámogatott hitel);  Hitelfelvételi döntéseiknél leginkább a kamat mértékét és az egyéb költségeket mérlegelik;  Hitelezésükben a bankok és a szövetkezeti hitelintézetek játsszák a főszerepet; a magyar tulajdonú bankokat és a takarékszövetkezeteket jelölik meg, mint „legszimpatikusabb” pénzügyi partner hitelfelvétel esetén;  Elsődleges információforrásuk az internet!  Másodlagosan a hitel termékekről pályázatíróktól, könyvelőktől szerzik információikat valamint személyes információforrásokból  Az MV Zrt. termékei közül az Új Széchenyi Hitel ismertsége a legnagyobb körükben, (ám ez is igen alacsony százalékú, ezt követi az Kombinált Mikrohitel ismertsége a többi termékről egyáltalán nem vagy hiányosan rendelkeznek ismeretekkel. ) A marketing kommunikáció célcsoportjainak jellemzése x A magyarországi mikro-, kis és középvállalkozások jellemzői az MV Zrt- nek a Kutatópont Kft. által, 2011. novemberben elvégzett piackutatás eredményeire támaszkodva kerülnek összefoglalásra.

8 1.ATL eszözök Ide tartoznak a televízióban, rádióban, nyomtatott sajtóban, interneten, közterületen, kültéren és beltéren, járművökön elhelyezett reklámok, hirdetések. Az MV Zrt. az előzőekben ismertetett célokat az alábbi marketing kommunikációs eszközök segítségével éri el. A marketing kommunikáció eszközei I.

9 2.BTL eszközök, ezen belül  Online marketing – pl. az MV Zrt. honlapjának (www.mvzrt.hu) kommunikációs célokra való felhasználása (reklám bannerek, információk elhelyezése); online hírlevelek kiküldése a közvetítő hálózatnak ; az MV Zrt. marketing stratégiájában nem használja a web2 marketing megoldásokat, mint a különböző közösségi oldalakat(FB, Twitter, IWIW stb. és a blogokat);www.mvzrt.hu  Direkt marketing – A termékmenedzserek rendszeres információközlése a szerződött pénzügyi partnerekkel; rendszeres körtelefonos kapcsolattartás a szerződött közvetítő partneri hálózat tagjaival  Szórólapok, szóróanyagok (POS reklámanyagok) nyomtatása és elhelyezése a közvetítői hálózat ügyfélterében;  Eseménymarketing – szakmai találkozók, szakmai napok, konferenciák, roadshow-k szervezése a közvetítői hálózat tagjainak (aktivitásuk és infomáltságuk növelése céljából);  Szponzoráció – MV Zrt. szponzorál a programjaival kapcsolatos szakmai eseményeket, rendezvényeket;  PR – sajtóközlemények, sajtókapcsolatok, az MV Zrt. vezetőinek jelenléte a szakmai sajtóban (tudatos és előre tervezett kommunikáció a sajtóban, nyilatkozatok, interjúk, előre tervezett tematikájú közlemények, publikus elemzések eljuttatása a sajtónak; az MV Zrt. hírnevének menedzselése; az MV. Zrt által működtetett progamok említése a különböző online médiákban; az MV Zrt. menedzsmentjének részvétele külső szakmai konferenciákon, és a társintézmények (MFB, NFÜ) által szervezett rendezvényeken A marketing kommunikáció eszközei II. Az MV Zrt. az előzőekben ismertetett célokat az alábbi marketing kommunikációs eszközök segítségével éri el.

10 Az MV Zrt. programjainak kommunikálásához javasolt termékspecifikus marketing kommunikációs eszközök, a különböző célcsoportokhoz hozzárendelten Új Széchenyi HitelÚj Széchenyi Kombinált Mikrohitel Új Széchenyi Hitelgarancia Kockázati Tőke Takarékszövet- kezetek POS szórólapok, havi hírlevelek, direkt marketing eszközök, honlap átalakítása, felhasználóbaráttá tétele; közterületi ATL eszközök, szakmai napok, roadshow-k, PR eszközök egyedileg kiválasztott eszközök - Magyarországi KKV-k A TL – kommunikációs hirdetési kampányok, billboardok, city-light poszterek; sajtóhirdetések, rádió/TV; Internet – MV Zrt. honlapja, mint tájékoztató felület BTL – részvétel az MFB által szervezett szakmai roadsow-n PR – sajtóközlemények, riportok, elemző cikkek, elsősorban az online médiában A TL – kommunikációs hirdetési kampányok, billboardok, city-light poszterek;sajtóhirdetések, rádió/TV; Internet – MV Zrt. honlapja, mint tájékoztató felület BTL – részvétel az MFB által szervezett szakmai roadsow-n PR – sajtóközlemények, riportok, elemző cikkek, elsősorban az online médiában Figyelem felkeltés céljából: közvetítők ügyfélterében elhelyezett POS szóróanyagok, PR (pl. elemző cikkekben, interjúkban portfóliógarancia említése) BTL és PR eszközök, szakmai konferenciákon való részvétel, csatlakozás a kockázati tőketársaságok által kifejtett kommunikációs tevékenységekhez

11 Reprezentatív kvantitatív kutatás 2011. decemberében és visszmérés 2012. áprilisában Minta: 1000 fő  A válaszadók 33 %-a találkozott a „Büszkeség Forrása” kampány nyomtatott reklámanyagaival, ami igen jó eredménynek számít, és jelzi, hogy a kampány sikeresen elérte a célul meghatározott mikró-, kis- és középvállalkozásokat.  A kampánnyal való legtipikusabb találkozási felület az utcai óriásplakát (71%).  A hirdetéssel újságban találkozók 15 százaléka kötötte meghatározott sajtóorgánumhoz a hirdetést  A Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.-t hallomásból ismerő vállalkozások közül minden tizedik felkereste már annak www.mvzrt.hu című honlapját, ami a pénzügyi lehetőségekről való internetes tájékoztatás fontossága miatt kiemelkedően jó aránynak tekinthető, és a kampány két hullámának sikerét tükrözi.  A rádiós kampányt az MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt.-t ismerő vállalkozások 5%-a tudta felidézni a kampány befejezése után 1 hónappal, ami összességében elfogadható eredmények számít.  A vállalkozások körében nőtt a hitelfelvétel iránti igény: mind államilag támogatott, mind piaci alapú hitelt többen terveznek felvenni, mint félévvel ezelőtt.  A pénzintézetek iránti szimpátiában a magyar bankok számítanak a legszimpatikusabbnak, és nemzetközi tulajdonú bankok mellé felzárkoznak a Takarékszövetkezetek is ebben a népszerűségi rangsorban „Ha pénzügyi segítségért kellene folyamodnia, a felsoroltak közül milyen típusú pénzügyi szolgáltatókat részesítene előnyben? Kérem, nevezze meg a felsoroltak közül mindegyiket, amelyik szimpatikus az Ön számára! „ kérdésre a válaszadók 53% -a nevezi meg a takarékszövetkezeteket! (magyar tulajdonú bankok után a 2. legtöbbször megnevezett csoport) A 2011 /2012. I. né. kampány hatékonyságmérésének eredményei

12 Köszönöm figyelmüket! MV-Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. www.mvzrt.hu


Letölteni ppt "MV- Magyar Vállalkozásfinanszírozási Zrt. 2012. évi marketing kommunikációja 2012. június 15."

Hasonló előadás


Google Hirdetések