Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským."— Előadás másolata:

1 Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským

2 Adatok- Údaje Kuzmányho 6, Košice www.maraigimi.sk 375 alsó- és felső tagozatos tanuló és gimnazista diák Kuzmányho 6, Košice www.maraigimi.sk študuje tu 375 žiakov základnej a strednej školy

3 60. évforduló - 60.výročie

4 Oktatás Oktatási programjaink és módszereink próbálnak igazodni a kor elvárásaihoz. Második évfolyamtól: angol nyelvet és számítástechnika Második idegen nyelv : az alapiskolában a német, a gimnáziumban a német, spanyol és orosz nyelv Naše vzdelávacie programy a metódy sa snažíme zosúladiť s očakávaniami doby. Anglický jazyk a informatiku vyučujeme od 2. ročníka ZŠ. Druhý cudzí jazyk: na základnej škole nemčina, na gymnáziu nemecký, španielsky a ruský jazyk. Vzdelávanie

5 Jól felszerelt szaktantermek és laboratóriumok- Dobre vybavené odborné učebne a laboratóriá

6 2006-tól művészeti képzés alkotóműhely, képzőművészet, művészettörténet, zeneelmélet és néptánc Umelecké zameranie od roku 2006 hodiny tvorivej dielne, výtvarnej výchovy, dejín umenia, hudobnej výchovy a ľudového tanca

7 A végzett diákok elhelyezkedése 2011-2012 Egyetem neve A tanul ó k sz á ma Technick á Univerzita v Ko š iciach 9 Univerzita P. J. Š af á rika v Ko š iciach 6 Selye J á nos Egyetem 2 P á zm á ny P é ter Katolikus Egyetem 1 Univerzita veterin á rskeho lek á rstva v Ko š iciach 2 Katolicka Univerzita v Ružomberku 1 Semmelweis Egyetem 1 K á roli G á sp á r Reform á tus Egyetem 1 E ö tv ö s Lor á nd Tudom á nyegyetem Budapest 3 Univerzita Karlova v Praze 2 Vysok á š kola ekonomick á v Praze 1 Konstantin Filoz ó fus Egyetem 1 Miskolci Egyetem 1 Debreceni Egyetem 1 Eszterh á zy K á roly Főiskola 1 Pre š ovsk á univerzita v Pre š ove 1 S á rospataki Reform á tus Teol ó giai Akad é mia 1 Moholy-Nagy Műv é szeti Egyetem 1 Munkaviszonzban van 2 Nem tanul tov á bb 1

8 Gazdag szakköri tevékenység : művészeti szakkörök (rajzkör, kerámia szakkör, énekkar, színjátszó csoport, néptánc) A gimnáziumi tanulók számára: grafika, kerámia, festészet, fotó, énekkar, diákszínpad, lírai színpad Rôznorodé krúžkové aktivity : umelecké krúžky (krúžok kreslenia alebo keramiky, spevácky zbor, divadelný krúžok, ľudový tanec) grafika, keramika, maľovanie, turistika, fotenie, dievčenský zbor, divadelný a lyrický súbor. Iskolán kívüli tevékenység – Mimoškolská činnosť

9 sport szakkörök (gimnasztika, vívás, futball, röplabda, turisztika stb.) športové krúžky (gymnastika, šerm, futbal, volejbal, turistika...)

10 Élénk diákélet: Elsősök avatása, Diákbál, Diáknapi műsor, Gyermeknap bohatý študentský život, napr. imatrikulácia prvákov, študentský ples, program na Deň študentov, Deň detí atd´.

11 programok és intenzív tanfolyamok : sítanfolyam, erdei iskola, nyári népművészeti és képzőművészeti táborok, külföldi nyelvtanfolyam, tárlatlátogatások, színházi előadások zabezpečujeme ďalšie programy a intenzívne školenia, napr. lyžiarsky kurz, školu v prírode, letné tábory ľudového a výtvarného umenia, jazykový kurz v zahraničí, návštevy výstav a divadelných predstavení

12 Sikereink – Naše úspechy tanulmányi versenyek: kerületi és országos szavaló- és prózamondó versenyek, Szép Magyar Beszéd, olimpiák (angol nyelv, matematika, földrajz…) rôzne súťaže, olympiády (anglický jazyk, matematika, geografia...), recitačné súťaže, Pekná maďarská reč

13 természettudományi versenyek: Zrínyi Ilona Nemzetközi Matematika Verseny, Nemzetközi Magyar Matematika Verseny, biológia tantárgyi olimpia stb. Naši žiaci obstoja aj na rôznych prírodovedných súťažiach, napr. na medzinárodných matematických súťažiach „Zrínyi Ilona Nemzetközi Matematika Verseny“ a „Nemzetközi Magyar Matematika Verseny“, na olympiáde z biológie...

14 A képzőművészet területén is számos sikert értek el: országos- és nemzetközi versenyek díjazottjai, a nemzetközi Gyermekszem Filmfesztivál győztesei stb. Vo výtvarnej oblasti tiež získali popredné miesta na rôznych slovenských a zahraničných súťažiach, na medzinárodnom filmovom festivale „Gyermekszem Filmfesztivál“ atď.

15 Művészeti csoportjaink - Umelecké súbory Árvácska néptánccsoport Bóbita színjátszó csoport Súbor ľudového tanca Árvácska Divadelný súbor Bóbita

16 KGSzT diákszínpad és lírai kisszínpad Lyrický súbor a divadelný súbor KGSzT

17 Csengettyű Kórus, Leánykar: Spevácky zbor Zvonček, Dievčenský zbor:

18 Köszönjük a figyelmet Ďakujeme za pozornosť


Letölteni ppt "Márai Sándor Magyar Tanítási Nyelvű Gimnázium és Alapiskola Gymnázium a základná škola Sándora Máraiho s vyučovacím jazykom maďarským."

Hasonló előadás


Google Hirdetések