Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

RIÓTÓL RIÓIG RZK: 1992-2012 Mészáros Milán Reális Zöldek Klubja Alfa Csoport Laboratóriumok Társulat 20 éves a Reális Zöldek Klub, 2012. december 11. 1.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "RIÓTÓL RIÓIG RZK: 1992-2012 Mészáros Milán Reális Zöldek Klubja Alfa Csoport Laboratóriumok Társulat 20 éves a Reális Zöldek Klub, 2012. december 11. 1."— Előadás másolata:

1 RIÓTÓL RIÓIG RZK: 1992-2012 Mészáros Milán Reális Zöldek Klubja Alfa Csoport Laboratóriumok Társulat 20 éves a Reális Zöldek Klub, 2012. december 11. 1

2 A RIÓI KONFERENCIÁK KÉPEKBEN 1992: RIO 2012: RIO+20 2

3 AZ ÁTTEKINTÉS NÉZŐPONTJA ÉS SZÜKSÉGESSÉGE A MEGKÖZELÍTÉS ASPEKTUSA A dialektikus logika egyik legáltalánosabb alaptörvénye, az elidegene- dés törvénye. MIÉRT VAN SZÜKSÉG EZEN ÁTTEKINTÉSRE? A 20 éves fennállás alatt elvégzett munkával való számvetés miatt. (De nem csak azért.) Át kell tekinteni, hogy a világ 20 évvel ezelőtt kitűzött és az 1992-es Riói Konferencián megfogalmazott környezetvédelmi céljaiból mik va- lósultak meg, illetve, hogy az eredeti célok hogyan módosultak. (Azaz, mennyire bizonyultak időtállónak az eredeti célok. → Rio+20.) 3

4 AZ ELIDEGENEDÉS TÖRVÉNYE 4 Megfelel önmagának Nem felel meg önmagának 0 t1t1 tt2t2 A legáltalánosabb dialektikus logikai alaptörvény (“Megfelel önmagának”: megfelel önmaga lényegének)

5 RIÓTÓL RIÓIG I. 1992 környezeti szempont 1/1.Az 1992-es riói konferencia a környezeti szempontot a növe- kedés (fejlődés) korlátjaként vezette be. fenn- tartható fejlődés” 2/1.Az így szembeállított kör- nyezeti és fejlődési szempont összeeszkábálásából jött létre a fogalmi nonszensz, a “fenn- tartható fejlődés”. 2012 környezeti szempont 1/2.2012-ben az RZK a környezeti szempontot a már a növeke- dés (fejlődés) motorjaként ér- telmezi. Dina- mikus és Organikus Fejlődés Elméletét (DOFE) 2/2.Az RZK megalkotta a Dina- mikus és Organikus Fejlődés Elméletét (DOFE), amely egy preventív gazdaságfejlődési stratégia is egyben. 5

6 1992 környezet 3/1.A környezet meghatározása- kor a rendszerelméleti szem- pont nem érvényesült: A kör- nyezet fogalmának pusztán a természeti oldalát emelték ki. Környezetterhelés: 4/1.Környezetterhelés: (szennye- zés): meghatározott anyagnak vagy fizikai értelemben vett energiának a környezetbe bo- csátása. 2012 környezet 3/2.Az RZK kezdettől úgy határoz- ta meg a környezetet, hogy abban –a természeti oldal mel- lett– a gazdasági és társadal- mi szempont is megjelent. Környezetterhelés: 4/2.Környezetterhelés: Környezet- terhelés az, ha valami (bármi) valamikor nem megfelelő he- lyen, vagy valahol nem megfe- lelő időben, vagy nem felhasz- nálásra várva tartózkodik. 6 RIÓTÓL RIÓIG II.

7 1992 Üvegház-gázok: 5/1.Üvegház-gázok: Ezek közül a CO 2 a legfontosabb. Az üveg- házhatás a CO 2 -infravörös- tükör-elv alapján érvényesül. → Globális felmelegedés. A Föld megmentése csak fenn- tartható fejlődéssel és tech- nológia váltással lehetséges. Klímaváltozás: 6/1.Klímaváltozás: (Éghajlatválto- zás): Egyenlő a földfelszín glo- bális felmelegedésével. 2012 Üvegház-gázok: → DOFE 5/2.Üvegház-gázok: Mára kiderült, hogy a CO 2 nem üvegházgáz. A földtörténetben nincs korre- láció a CO 2 légköri értéke és a földfelszín átlaghőmérséklete között. A valódi üvegházgázok csökkentésére pedig elképze- lés sem létezik. → DOFE Klímaváltozás: 6/2.Klímaváltozás: (Éghajlatválto- zás): Pusztán termodinamikai fázisátalakulásokat jelent. 7 RIÓTÓL RIÓIG III.

8 1992 Megújuló energia: 7/1.Megújuló energia: Ingyen van, korlátlanul rendelkezésre áll. “Semmit sem kell befekteni”, ez a jövő útja, az emberiség “megváltója”. Következmé- nyek nélkül kitermelhető. Atomenergia: 8/1.Atomenergia: Bűnös –radioak- tív hulladékkal– fertőző ener- gia. → Bezárni az összes erő- művet. 2012 Megújuló energia: 7/2.Megújuló energia: A rendszer- ből számottevő következmény nélkül ismétlődően kivehető. Ilyenekkel nem rendelkezünk. Kicsatolásuk beláthatatlan fá- zisátalakulás-láncokhoz vezet. Atomenergia: 8/2.Atomenergia: Az atomerőmű- vek építése az egész világon másodvirágzását éli. Paksot is bővítik. 8 RIÓTÓL RIÓIG IV.

9 1992 Vízerőmű és vízlépcső építés: 9/1.Vízerőmű és vízlépcső építés: “Dunaszaurusz”, “papírtigris” sztálinista megalománia –mint közhangulat. → Utcai politizá- lás, és tüntetések. Meteorológiai hadviselés: “Big input – Small effect” 10/1.Meteorológiai hadviselés: Még nem fegyvernem. Valódi fizikai elv nélkül. (“Nem tudják, de te- szik.”) A “Big input – Small effect” hallgatólagos elve alapján. 2012 Vízerőmű és vízlépcső építés: 9/2.Vízerőmű és vízlépcső építés: A legenyhébb kifejezéssel élve is nagyon ellentmondásos. Ez a káosz azonban már a rend kifejlődésének előjele. Természeti hadviselés: “Small input – Big eff-ect” 21. századi fizi- kai elv. 10/2.Természeti hadviselés: Ez már létező fegyvernem. Valódi fizi- kai elv létezik: “Small input – Big eff-ect”. → Még nem kellő- en kihasznált 21. századi fizi- kai elv. 9 RIÓTÓL RIÓIG V.

10 RZK A FIZIKÁBAN (1994-) kkkkkkkkkk 10


Letölteni ppt "RIÓTÓL RIÓIG RZK: 1992-2012 Mészáros Milán Reális Zöldek Klubja Alfa Csoport Laboratóriumok Társulat 20 éves a Reális Zöldek Klub, 2012. december 11. 1."

Hasonló előadás


Google Hirdetések