Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Magyarország-Szlovákia-Ukrajna Szomszédsági Program

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Magyarország-Szlovákia-Ukrajna Szomszédsági Program"— Előadás másolata:

1 Magyarország-Szlovákia-Ukrajna Szomszédsági Program 2004-2006
Török Zsolt, programmenedzser VÁTI Kht., Interreg Igazgatóság

2 Partner kereső forumok
Információs napok MAGYARORSZÁG (2006) január 12. – Nyíregyháza január 13. – Miskolc január 16. – Eger január 16. – Salgótarján január 17. – Budapest január 17. – Tatabánya január 18.– Győr SZLOVÁKIA (2005) december 12. – Pozsony december 13. – Besztercebánya december 14. – Érsekújvár december 15. – Eperjes december 16. – Kassa Partner kereső forumok 2006 január 18. – Győr 2006 január Kassa

3 Határon átnyúló együttműködések
Az Európai Unió támogatja a határon átnyúló együttműködéseket a Közösségen belül és annak határai mentén is. Célja, hogy a tagállamok, a tagjelölt országok és a szomszédos országok között olyan együttműködés alakuljon ki, mely megalapozza a határtérségben a kiegyensúlyozott gazdasági és társadalmi fejlődés alapjait. Magyarország és Szlovákia (EU tagországok): INTERREG Közösségi Kezdeményezésű Program forrás: Európai Regionális Fejlesztési Alap (ERFA) + nemzeti társfinanszírozás Ukrajna (EU-val szomszédos ország): Szomszédsági Program forrás: TACIS program

4 Pénzügyi keret - A program pénzügyi kerete 2004-2006 időszakra
EUR (+TACIS: 4,5 MEUR) ´1. Projekten belüli támogatás megoszlás (HU, SK): - ERFA forrás: 75% - kormányzati társfinanszírozás: 20% - saját hozzájárulás összege: 5% 2. Projekten belüli támogatás megoszlás (UA): EUR min 5 % – EUR min. 10 % EUR min. 25 %

5 Programterület

6 Intézményrendszer MAGYARORSZÁG SZLOVÁKIA UKRAJNA EURÓPAI BIZOTTSÁG
VÁTI Kht. Interreg Ig. VÁTI Regionális Képv. I.S.A. VUC / RDA EURÓPAI BIZOTTSÁG Info-Point SK Info-Point UA Programkoor-dinációs egység. Nemzeti Hatóság Al-Kifizető Hatóság Kifizető Hatóság Közös Monitoring Bizottság Közös Irányító Bizottság TACIS végrehajtó struktúra Irányító Hatóság Közös Szakmai Titkárság Intézményrendszer P r o j e k t e k

7 Alapdokumentumok Programdokumentumok Pályázati csomag Háttéranyagok
Magyarország-Szlovákia-Ukrajna Szomszédsági Program Programdokumentuma és Program-kiegészítő Dokumentuma Pályázati csomag Pályázati Formanyomtatvány és mellékletei Pályázati Útmutató és Kitöltési Útmutató Értékelési Táblázatok Támogatási szerződés tervezet Háttéranyagok Vonatkozó nemzeti és EU jogszabályok Magyarországon és Szlovákiában a Közbeszerzési törvények Ukrajna esetében a PRAG Pénzügyi végrehajtási szabályok Programdokumentumok elérhetőek: a honlapot folyamatosan figyelni kell! Sikeres pályázathoz nélkülözhetetlenek a háttéranyagok Első pályázati kiírás: október-november, 2 hónapra rá: beadás, 2 hónap értékelés, 1 hónap jóváhagyás, 1 hónap szerződéskötés, 2 hónap végrehajtás + kifizetés Workshopok és információs napok: október-december

8 Prioritások és intézkedések
1. Prioritás: Határon átnyúló társadalmi és gazdasági együttműködés 2. Prioritás: Határon átnyúló környezetvédelem és közlekedés 1.1. Intézkedés: A határon átnyúló üzleti együttműködés támogatása 2.1. Intézkedés: A környezetvédelmi politikák és kapcsolódó kis léptékű beruházások határon átnyúló koordinációja 1.2. Intézkedés: Intézményi együttműködés 2.2. Intézkedés: Határon átnyúló természetvédelmi együttműködés 1.3. Intézkedés: Mikro projektek – helyi közösségek közötti kapcsolatépítés 2.3. Intézkedés: Kis léptékű közlekedési és távközlési infrastruktúra 36% 57%

9 Logikai felépítés Prioritás Intézkedés Komponens(ek) Tevékenységek
Nem változtatható Intézkedés Komponens(ek) Tevékenységek Indikatív felsorolás (bővíthető az adott intézkedés céljaival összhangban)

10 A projekt „típusa” (1) 3 (ill. 4) projekt típus: Közös projekt
Tükör/kiegészítő projekt Különálló projekt A projektben résztvevő partnerek a projektet közösen dolgozzák ki és közösen fogják megvalósítani azokat. A közös pályázatot a vezető partner adja be a projekt partnerek nevében. A partnerek egy pályázati formanyomtatványt töltenek ki, felsorolva az összes projekt tevékenységet a fő részben, és a mellékletekből fog kiderülni, hogy az egyes országokban a projektnek mely elemei kerülnek megvalósításra. A kedvezményezettekkel külön támogatási szerződéseket fognak kötni – minden résztvevő országból egy pályázó intézménnyel. A pályázat elbírálása során jelentős hangsúlyt kap a projektpartnerek közötti együttműködések minősége és intenzitása. Példa: EU Régió közös stratégiai tanulmánya Közös munka, egy eredmény, egy pályázat, de! 3 szerződés Hasonló szintű emberek vannak bevonva minden oldalról

11 A projekt „típusa” (2) Tükör/kiegészítő projekt
Kettő vagy három különböző pályázat kerül beadásra a Közös Szakmai Titkárságra. A határok túloldalán megvalósuló projekteknek egymást kell kiegészíteniük. A pályázatban világosan hivatkozni kell a „szomszéd“ tükör / kiegészítő projektre, mely lehet új, vagy már korábban a programból megvalósult (INTERREG, TACIS) projekt. A pályázatokat külön-külön rögzítik a monitoring rendszerben. Külön támogatási szerződéseket kötnek a kedvezményezettekkel. A projektek megvalósítása nem feltétlenül párhuzamos. Különálló projekt A projektjavaslatot a határ túloldalán lévő partnerrel együtt kell kidolgozni, de csak egyetlen pályázat kerül benyújtásra, melyet egy pénzügyi eszköz támogathat. Minden esetben egyértelműen be kell mutatni a határon átnyúló hatást. A projekt megvalósítása csak az egyik oldalon történik meg. Tükör projekt példa: útépítés Mo-on határátkelőig vezető utat építenek – Szlovákiában az innen tovább vezető utat javítani kell, h gyorsabban lehessen közlekedni rajta Külön fejlesztés, de 1 cél érdekében, 2 külön pályázat, aminek a megvalósítása időben eltolva is jelentkezhet Ha az egyik oldalon meghiúsul a projekt (pl. Szlovákiában nincsenek rendben az engedélyek), attól még a magyar oldalon megvalósulhat a projekt, és az elsőre elbukott szlovák projekt beadható a következő kiírás alkalmával – ilyenkor különálló projektnek minősül a magyar oldali projekt, viszont a 2. körben a szlovák pályázat már hivatkozhat a korábbi magyar tükör projektre, és nagyobb esélye lesz a támogatásra Tükör projekt partnerek Jelezni kell a pályázati űrlapon, h a határ túloldalán lévő partner milyen páláyzatot fog benyújtani (amely projekt esetében a határ innenső oldalán Ön mint 1. sz. külföldi partner vesz részt). Amennyiben a programban résztvevő 3. országban is megvalósul tükörprojekt, úgy annak adatait is közölni kell. Tükör projekt finanszírozás: Az egymást kiegészítő projektek ugyanazon tevékenységeit csak egy forrásból lehet finanszírozni (sem európai vagy nemzeti, sem saját erő nem fedheti egymást). Különálló projekt példa: Magyarországon a határtól 300m-re szennyvíztisztítót építenek, aminek eredményeként a patak és az egész környezet minősége javulni fog, ami a határ másik oldalára is kihatással lesz

12 A pályázatok beadása – Postai úton, személyesen vagy futárpostával, 1 eredeti, 2 másolat + CD: Közös Szakmai Titkárság - Budapest VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Közhasznú Társaság H-1016 Budapest, Gellérthegy u Szlovákiai pályázó részvételével megvalósuló közös projekt, valamint olyan tükör, kiegészítő vagy különálló projekt esetén, amelyben a vezető pályázó szlovákiai szervezet a pályázat egy másolati példányát + CD be kell nyújtani továbbá: - a Szlovák Köztársaság Építésügyi és Regionális Fejlesztési Minisztériumába, valamint - az illetékes szlovákiai megye (VÚC) címére is

13 Összefűzve (spirálozott vagy a műanyag lefűző)
Formanyomtatvány Összefűzve (spirálozott vagy a műanyag lefűző) mellékletek egymástól tiszta lappal elválasztva oldalak megszámozva és törvényes képviselő által aláírva tartalom

14 Indikatív pénzügyi keret
A jelen pályázati felhívás keretében rendelkezésre álló indikatív pénzügyi keret összesen €. Indikatív keretösszeg országonként és összesen Magyarország (ERFA + nemzeti társfin.) Szlovákia (ERFA + nemzeti társfin.) Ukrajna Összesen

15 Intézkedés INTERREG MAGYARORSZÁG SZLOVÁKIA TACIS UKRAJNA Minimum (EUR) Maximum (EUR) 1. Prioritás: Határon átnyúló társadalmi és gazdasági együttműködés 1.1. Intézkedés: A határon átnyúló üzleti együttműködés támogatása 50 000 Komponent 1,2: 100,000 Komponent 3: 1 000 000 1.2. Intézkedés: Intézményi együttműködés 25 000 50,000 500,000 1.3. Intézkedés: Mikro projektek – helyi közösségek közötti kapcsolatépítés 5 000 5,000 2. Prioritás: Határon átnyúló környezetvédelem és közlekedés 2.1. Intézkedés: A környezetvédelmi politikák és kapcsolódó kis léptékű beruházások határon átnyúló koordinációja 1,000,000 2.2. Intézkedés: Határon átnyúló természetvédelmi együttműködés 2.3. Intézkedés: Kis léptékű közlekedési és távközlési infrastruktúra Komponent 1: Komponent 2: 100 000 Komponent 2: 300,000

16 Az 1.kiírással szembeni változások

17 Formanyomtatvány (1) Új formanyomtatvány Új melléklet: - HU/SK/UA 7. MELLÉKLET: Feladatmeghatározás és technikai specifikáció a szolgáltatási és beruházási elemekre; - HU/SK 8. MELLÉKLET: Angol nyelvű összefoglaló A HUSKUA 1–8 mellékleteket nem lehet hiánypótolni - KIZÁRÁS!!!

18 Formanyomtatvány (2) A formanyomtatvány „B. A projekt költségei“ részét EUR –ban adják meg – NEM ezer EUR-ban!!! A tükör projektek nem hivatkozhatnak jövőbeni beadású, végrehajtású projektekre!!! Vigyázat : Átváltási árfolyam adott: 38,00 SK/EUR, 252,5 HUF/EUR !!! Vigyázat: nem elegendő a banki kivonat hanem banki igazolás szükséges !!!

19 Kiírás 1.3. Intézkedés: Mikro projektek – helyi közösségek közötti kapcsolatépítés. KKV nem lehetnek pályázó szervezetek sem pénzügyi támogatásban részesülő partnerek sem. A pályázat fordításának költségei (jogosult nyelvek: magyar, szlovák, angol és ukrán). Megvalósítási időszak: a támogatási szerződésben meghatározott végső dátum, de legkésőbb április 15. Közös projektek esetében minden projektrésznek (a határ egyik oldalára vonatkozó támogatás) külön-külön kell teljesítenie a min.-max kritériumot!!!

20 Elérhetőség Közös Szakmai Titkárság VÁTI kht, INTERREG Igazgatóság
Gellérthegy u 1016 Budapest dr. András Baranyi : , Ing. Zsolt Török : , Teteyana Klymenko : , Szlovák Építésügyi és Régiófejlesztési Minisztérium Szőke Tamás : , Hakszer Richard: ,

21 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!


Letölteni ppt "Magyarország-Szlovákia-Ukrajna Szomszédsági Program"

Hasonló előadás


Google Hirdetések