Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Nikodémus Antal Főosztályvezető-helyettes NFGM Tudásgazdaság Főosztály „Közös ipari park kialakítása a magyar-ukrán határon” c. Konferencia Nyíregyháza,

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Nikodémus Antal Főosztályvezető-helyettes NFGM Tudásgazdaság Főosztály „Közös ipari park kialakítása a magyar-ukrán határon” c. Konferencia Nyíregyháza,"— Előadás másolata:

1 Nikodémus Antal Főosztályvezető-helyettes NFGM Tudásgazdaság Főosztály „Közös ipari park kialakítása a magyar-ukrán határon” c. Konferencia Nyíregyháza, Korona Hotel 2009. november 11-12. Kiemelt ágazatok kormányzati fejlesztése

2 I. Miért van szükségünk iparpolitikára?

3 Gazdaságfejlesztés Horizontális megközelítés KKV stratégia Befektetés-ösztönzés TTI stratégia Vertikális (ágazati) megközelítés A horizontális megközelítés mellett néhány kiemelkedően fontos ágazatra is koncentrálni kell 3

4 Iparpolitikai szerepvállalás nemzetközi ösztönzői Globális jelenségek: – transznacionális tőkemozgások, – ipari átrendeződések, – technológia-intenzív ágazatok megújulása, EU tendenciák: – fenntarthatóság szempontjai: klímavédelem, energia hatékonyság, takarékos nyersanyag felhasználás, öko- innováció – Lead markets – klaszterek (hálózatosodás) Pénzügyi és gazdasági válság ágazati hatásai 4

5 Ágazati stratégiák céljai NFGM mandátum az ágazati stratégiák kidolgozására (2008. szeptember) Alapvető cél a gazdaság versenyképességének javítása Olyan ágazatokra kell koncentrálni, amelyek: tudás-intenzívek jó növekedési képességűek a hazai K+F+I élénkülését eredményezik Jelentős hazai hozzáadott érték potenciál 5

6 Ágazatok kiválasztása Súlyozott rangsorolás alapján választottuk ki az iparágakat, amelyek Rugalmasan igazodnak a globális kereslethez Jó növekedési képességűek Komparatív előnyeinkre építenek Kiválasztott ágazatok Járműipar Logisztika Gyógyszeripar + Biotechnológia Infokommunikáció 6

7 II. Húzóágazatok kormányzati fejlesztési programja

8 Akciótervek … elkészítése 8 felépítése Elfogadás Szakmai egyeztetés Megalapozó tanulmány Akciók Célok Jövőkép Helyzetértékelés

9 A jelenlegi helyzet Az akcióterveket a Kormány elfogadta, végrehajtásuk megkezdődik Az akciók végrehajtása az NFGM felügyelete alatt, az érintett társtárcákkal és szervezetekkel együttműködve történik Az akciókhoz felelősök és mérési indikátorok vannak rendelve, az akciótervek egyik intézkedése a monitoring Az NFGM 3-6 havi rendszerességgel státuszjelentést készít 9

10 II.1. Járműipar

11 Jelentős az autóipari szektor Magyarországon 11

12 Járműipari akcióterv: Jövőkép és Célok Jövőkép A szektor továbbra is a hazai gazdaság meghatározó iparága marad Intenzív külföldi működőtőke befektetés Erősödő hazai beszállítói tevékenység Célok Közvetlen (közép-európai) vetélytársakénál gyorsabb fejlődés elérése Elmozdulás a magasabb hozzáadott értékeket jelentő tevékenységek irányába 12

13 Járműipari akcióterv: Intézkedések Munkaerő 13 BeszállítókKutatás-fejlesztés A járműipari szektor fejlesztése a hazai gazdaság versenyképességének javítása érdekében 1.A járműipar szakképzési igényeinek és kínálatának felmérése (skill gap) 2.Eredmények beillesztése a szakképzésbe 3.Esetleges pályaelhagyók számára munkahely- teremtés Beruházás-ösztönzés 1.Beszállítók innovációs fejlesztéseit támogató pályázat lebonyolítása 2.Beszállítókat támogató eszközrendszer továbbfejlesztése 3.Beszállítói pályázati eszközök továbbfejlesztése, új elemek kialakítása és bevezetése 1.Járműipari ÚMFT és KTIA K+F+I pályázatok feltételrendszerének szektorspecifikus átalakítása 2.Struktúraváltást segítő (Clean Car) és környezettechnológiai beruházások támogatása 3.Járműipari húzóágazati program elindítása 1.Engedélyezési eljárások gyorsítása érdekében adatbázisok összeállítása: – Építési telkek – Ipari parkok 2.Közérdeket szem előtt tartó gyors és hatékony kisajátítási és engedélyezési eljárás 3.Beruházásbarát Településekért Program

14 II.2. Logisztika

15 Logisztikai akcióterv: Jövőkép és Célok Jövőkép 2013-ra Magyarország a térség meghatározó logisztikai szolgáltató központja legyen Növekvő kereslet a magyar logisztikai szolgáltatások iránt Hatékonyabb logisztikai struktúra alakul ki Csökken a környezet- és a zajterhelés Célok Magyarország tranzit, illetve hátország potenciáljának kiaknázása Magas hozzáadott értékű logisztikai szolgáltatások elterjesztése Korszerű technológiák használatának elterjesztése Korszerűbb arányok kialakítása a vízi-, légi-, vasúti és közúti szállítás terén 15

16 Logisztikai akcióterv: Intézkedések Szállítási arányok 16 Tranzit potenciál A logisztikai szektor fejlesztése a hazai gazdaság versenyképességének javítása érdekében 1.Úthasználati díjstruktúra korszerűsítését megalapozó középtávú díjstratégia megalkotása 2.A vámhatóság szolgáltatásainak fejlesztése Hozzáadott érték 1.Logisztika szempontjából fontos régióközpontok elérhetőségének javítását célzó projektek 2.Logisztikai központok és szolgáltatások fejlesztését segítő támogatási programcsomag 3.Célorientált szakképzés és felsőfokú képzés fejlesztése 4.KKV-k logisztikai gyakorlatának felmérése 1.Logisztikai ország- marketing 2.Logisztika kereskedelemfejlesztési program 1.A vasúti normál és széles nyomtáv közötti váltást, és a schengeni külső határ potenciáljának kiaknázását célzó záhonyi komplex program Belső potenciál

17 Fényeslitke-Komoró térségében intermodális, közforgalmú ipari-logisztikai terület kialakítása Térségi közlekedési infrastruktúrafejlesztés Gerinc- és vontatóvágány-hálózat felújítása Közútfejlesztések A térségben működő KKV-k támogatása A gazdasági és logisztikai tevékenységet segítő közép- és felsőfokú képzés, átképzés fejlesztése Marketing akcióprogram Településrendezési tervek Záhonyi térség komplex programja Összesen 37,9 milliárd Ft

18 II.3. Gyógyszeripar

19 Erős biotechnológiai klaszterek 19 Forrás: Convincive Consulting

20 Gyógyszeripari akcióterv: Jövőkép és Célok Jövőkép A jelenlegi káros folyamatok megállítása és visszafordítása Szinergia a gyógyszeripar és a biotechnológia között Nemzetközi kutató-fejlesztő bázisok létrehozása Magyarországon Célok Magyarországon fennmaradjon a gyógyszeripar Szektor versenyképes működéséhez kedvező környezet kialakítása Gyógyszeripari K+F magas szinten tartásának biztosítása 20

21 Gyógyszeripari akcióterv: Intézkedések Kutatás-fejlesztés 21 GyógyszergyártásGyógyszerfelhasználás A gyógyszeripari szektor fejlesztése a hazai gazdaság versenyképességének javítása érdekében 1.Gyógyszeripari K+F-et támogató programok működtetése 2.K+F ráfordítások ösztönzése az adószabályok módosításával 3.KKV-k forrásokhoz való hozzáférésének elősegítése 4.Young Innovative Company státusz hazai bevezetése 5.Kutatóhelyek támogatása 6.Természettudományi képzés színvonalának emelése 1.Vállalkozásfejlesztési pályázatok keretében s gyógyszergyártás kiemelt kezelése 2.Aktív ország-marketing és beruházás-ösztönzés a gyógyszeripari beruházások vonzására 3.Gyógyszergyártáshoz szükséges képzés fejlesztése 4.Külföldön dolgozó szakemberek Magyarországra vonzása 1.Az ágazatspecifikus szabályozási környezet újragondolása, a gyógyszeripart sújtó terhek összhangba hozatala a környező országok gyakorlatával 2.Gyors törzskönyvezéshez szükséges szervezetfejlesztési lépések megvalósítása 3.A népegészségügyi programok felülvizsgálata a hazai gyógyszerfogyasztás szerkezetének megváltoztatása érdekében

22 II.4. Infokommunikációs technológiák (IKT)

23 IKT akcióterv: Jövőkép és Célok Jövőkép A szektor gazdasági súlya nő Egyre nagyobb hatékonyság A szektor új munkahelyeket hoz létre Jelentős fejlesztőközpontok jönnek létre Célok IKT szektor bővülési ütemének fokozása 2013-ig 32000 új munkahely a szektorban IKT technológiák alkalmazásának szélesítése 23

24 IKT akcióterv: Intézkedések Emberi erőforrás 24 K+F, InnovációBefektetés-ösztönzés Az IKT szektor fejlesztése a hazai gazdaság versenyképességének javítása érdekében 1.Szakmák és munkakörök keresleti és kínálati oldalainak felmérése (Skill Gap) és beépítése a szakképzésbe 2.IT szakemberek továbbképzése 3.Pályamódosítók IT szakemberré történő átképzése 4.IT szakemberképzés mennyiségi és minőségi javítása a felsőoktatásban 5.IT szakember utánpótlás feltételeinek javítása az alap- és középfokú képzésben 1.Vállalati innovációs képesség és kultúra felmérése 2.Vállalkozásfejlesztési és inkubációs program IKT vállalkozásoknak 3.IKT kutatóműhelyek létrehozása 4.Meglévő nyílt forráskódú kompetencia központok támogatása és újak létrehozásának elősegítése 5.Hazai IKT szektor nemzetközi K+F tevékenységének erősítése 6.Hazai K+F pályázatok hozzáiga- zítása IKT szektor igényeihez 1.Magvető tőke bevonásának elősegítése az IKT szektorba 2.Magas hozzáadott értéket termelő munkahelyek létrehozásának támogatása 3.Beruházási adókedvezmény új generációs (NGN) hálózatépítésre 4.Digitális hozadék mobil célú alkalmazása 5.IKT szoftver és szolgáltatásexport ösztönzése

25 Köszönöm figyelmüket!


Letölteni ppt "Nikodémus Antal Főosztályvezető-helyettes NFGM Tudásgazdaság Főosztály „Közös ipari park kialakítása a magyar-ukrán határon” c. Konferencia Nyíregyháza,"

Hasonló előadás


Google Hirdetések