Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 PÁLYÁZAT új távmunkahelyek létrehozására Tájékoztató az IHM-FMM-1 pályázatról 2002. november 7.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 PÁLYÁZAT új távmunkahelyek létrehozására Tájékoztató az IHM-FMM-1 pályázatról 2002. november 7."— Előadás másolata:

1 1 PÁLYÁZAT új távmunkahelyek létrehozására Tájékoztató az IHM-FMM-1 pályázatról 2002. november 7.

2 2 A pályázat célkitűzéseiről (1) Az “Esélyt a jövőnek” című kormányprogram keretében 1000 új távmunkahely létrehozásával a hátrányos helyzetűek foglalkoztatási esélyeinek javítása. a pályázat a munkaadóknak szól, a pályázati támogatás ösztönözni kívánja az új foglalkoztatási formák alkalmazását, az információs társadalom elvárásainak megfelelő munkaszervezési kultúra kialakítását A távmunka kísérlet előkészíti a szükséges szabályozási, támogatási formák általános bevezetését

3 3 A pályázat célkitűzéseiről (2) A pályázat kísérleti program keretében kívánja felhívni a figyelmet a távmunka lehetőségeire. A program sikere megalapozhatja a távmunka gyors és tömeges elterjedését. A kísérlet tanulságai megerősíthetik a kormányzati program stratégiáját, elősegíthetik a gazdasági érdekeltséggel harmonizáló szabályozó rendszer kimunkálását (adórendszer, társadalombiztosítás, az atipikus munkavégzés törvényi specifikus szabályozása)

4 4 A pályázat célkitűzéseiről (3) A kísérleti program azonnal javíthatja olyan társadalmi rétegek esélyegyenlőségét, akik önhibájukon kívül abszolút és relatív hátrányban vannak a munkaerőpiacon. A pályázat tartalmi üzenete, hogy kormányzati segítséggel érdemben növelni lehet a vállalkozások, non-profit és állami szervezetek, önkormányzatok mozgásterét. A pályázat abban is kísérleti, hogy két minisztérium közös együttműködésére, szándékaira épít.

5 5 Mi a támogatás lényege? Az IHM az infokommunikációs infrastruktúra bizto- sításához 500 eFt támogatást nyújthat munkahe- lyenként (számítógép, kiegészítő eszközök, speciális eszközök, szoftverek, Internet szolgáltatás) a telefon- költséget viszont nem támogatja. 2 éves foglalkoztatás után az eszközök beszerzéséhez nyújtott támogatás összege a munkaadóké! A munkahelyteremtést segítő bértámogatásra és a távmunkavégzést megalapozó általános és specifikus képzésre szintén 500 eFt támogatást nyújt munkahelyenként az FMM.

6 6 Kik pályázhatnak? A munkaadók! Jogi személyek (vállalkozások, non-profit szerve- zetek, központi és önkormányzati költségvetési intézmények) Jogi személyiség nélküli gazdasági társaságok Egyéni vállalkozók (ha alkalmaznak távmunkást) Társpályázók

7 7 Mi a távmunka? A munka szervezésének és működtetésének olyan formája, ahol információs technológiát használnak, a foglalkoztatás munkaszerződés / munkaviszony keretében valósul meg és a munkavégzés a munka- adó szokásos telephelyétől távol, állandó helyen történik. Most az otthon végzett távmunkát, a teleházakban, telecenterekben, call-centerekben végzett távmun- kát preferáljuk.

8 8 Milyen támogatásra lehet pályázni? Infokommunikációs eszközökre, 2 évre (IHM) Internet-szolgáltatás igénybevételére, 1 évre (IHM) munkahelyteremtést segítő bértámogatásra, közterhekkel, max. 6 hónapra, 50 eFt/fő (FMM) képzési támogatás 2 típusára, azaz: általános vagy távmunka specifikus képzésre (+ közlekedési támogatásra) 30-30 Ft/fő (FMM)

9 9 Kik legyenek a foglalkoztatottak? Preferált csoportokba tartozók: Fogyatékkal élők, megváltozott munkaképessé- gűek romák 45 éven felüliek gyermeküket egyedül nevelők, ill. fogyatékkal élő vagy idős személyt ellátók hátrányos helyzetű térségben élők

10 10 A pályázó kitől kérhet segítséget? A területileg illetékes munkaügyi központtól munkaerő-közvetítés kérhető A Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ (BMIK) Budapest, 1097 Gyáli út 33-35 igazgató: Dr. Bihary Pál Távmunka Programiroda (távmunkás adatbázisból) Paál Kálmán irodavezető: 06 30 9929 085, 280-6939, 280 6423 fax paalk@bmik.hupaalk@bmik.hu www.bmik.huwww.bmik.hu

11 11 A pályázat elbírálásának szempontjai miniszter által felkért 9 tagú Bíráló Bizottság értékel és döntés-előkészítést végez előny ha a preferált munkavállalói kört célozza hosszabb távra szóló és fejleszthető, több munka- vállaló foglalkoztatására irányul a pályázó önerőből is további távmunkahelyeket kíván létrehozni az ötlet, módszer korszerűsége

12 12 Mettől-meddig lehet pályázni és hogyan? November 1-től december 15-ig folyamatosan beadhatók a pályázatok meg kell felelni az előírt formai követelményeknek, amelyet a honlapokról letölthető pályázati útmutató részletesen tartalmaz vannak kizáró tényezők

13 13 A részletes pályázati anyag hol érhető el? Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium honlapján: www.fmm.gov.hu Informatikai és Hírközlési Minisztérium honlapján: www.ihm.gov.hu Budapesti Munkaerőpiaci Intervenciós Központ honlapján: www. bmik.hu


Letölteni ppt "1 PÁLYÁZAT új távmunkahelyek létrehozására Tájékoztató az IHM-FMM-1 pályázatról 2002. november 7."

Hasonló előadás


Google Hirdetések