Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MCE Strategia 2010 BMCF_V2 1 MCE Stratégia 2010+ A Magyar Controlling Egyesület új működési és irányítási struktúrája „Kihívások az Egyesületi munka gyakorlatának.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MCE Strategia 2010 BMCF_V2 1 MCE Stratégia 2010+ A Magyar Controlling Egyesület új működési és irányítási struktúrája „Kihívások az Egyesületi munka gyakorlatának."— Előadás másolata:

1 MCE Strategia 2010 BMCF_V2 1 MCE Stratégia A Magyar Controlling Egyesület új működési és irányítási struktúrája „Kihívások az Egyesületi munka gyakorlatának változtatásában” Nemesdy Ervin. MCE elnök. Budapest, BMCF Budapesti Menedzsment és Controlling Fórum

2 MCE Strategia 2010 BMCF_V2 2 Magánszemélyek, gazdasági társaságok és intézmények civil szervezete, akik és amelyek fontosnak tartják  a controlling szakma fejlődését  az egyéni szakmai képzést és kapcsolatrendszer fejlesztését  a szakma élenjáró gyakorlatnak megfelelő fejlesztését  a hazai vállalatirányítás területén minél szélesebb körben való tudatos alkalmazását Kik vagyunk? MCE alapítás Alapítás éve: Alapítók:IFUA Horváth&Partners hazai vezetői Controlling Akadémia végzős hallgatói Támogatók:Prof. Dr. Horváth Péter Internationaler Controller Verein Kapcsolatok:Megalakulásunk óta tevékenységünket országos hatás- körűvé fejlesztettük Tevékenységünk kapcsán a controllerek és társ szak- területek több százfős közösségét érjük el Magyar Controlling Egyesület

3 MCE Strategia 2010 BMCF_V2 3 Küldetésünk Magyar Controlling Egyesület Az MCE aktívan kíván hozzájárulni a magyarországi  controlling kultúra terjesztéséhez és fejlesztéséhez  társadalmi szerepvállalás a vállalati, intézményi környezet alakításában  a controlling szakma vállalatirányításban betöltött szerepének, társadalmi-, gazdasági elismertségének erősítésében. Céljaink kivonat  a controlling hagyományos, bevált és legújabb ismereteinek, módszereinek terjesztése  nemzetközi standardok adaptálása, a hazai gazdasági környezetnek megfelelő alkalmazása  korszerű irányítási-rendszerek elméleti és gyakorlati alkalmazása  kapcsolatok fenntartása bel- és külföldi szervezetekkel  controlling tevékenységet végzők és fogadók (vezetők) elméleti és gyakorlati továbbképzése  tudás- és praxismegosztás egymás között és szakmai rendezvényeken

4 MCE Strategia 2010 BMCF_V2 4 Magyar Controlling Egyesület Egyesületünk szorosabbra kívánja fűzni kapcsolatait az EU más tagállamai hozzánk hasonló szervezeteivel.  Kooperációs megállapodás szintjére kívánjuk emelni az Internationaler Controller Verein (ICV) társszervezettel meglévő kapcsolatunkat  Az MCE ezáltal teljes tagsága számára elérhetővé kívánja tenni mind- azokat az ICV több évtizedes szakmai tapasztalatait és eredményeit, amiket az ICV jelenlegi tagjai Európában elérnek és élveznek  Az MCE irányítási rendszerét - a saját lehetőségeit figyelembe véve, összehangolja az ICV irányítási struktúrájával és gyakorlatával  Az MCE csatlakozni kíván az International Group of Controlling (IGC) szervezetéhez, melynek kiemelt céljai a controlling szakmai standardok fejlesztése, a nemzetközi kooperációk erősítése, a szakmai oktatás színvonalának és minőségének biztosítása  Közvetlen kapcsolatokat kívánunk kialakítani az EU más tagállamai velünk hasonló szakmai szervezeteivel Nemzetközi kapcsolataink

5 MCE Strategia 2010 BMCF_V2 5 Tevékenységünket az alábbi területeken fejtjük ki:  Társszervezői részvétel a BMCF szervezésében  Éves MCE konferencia megszervezése „A CONTROLLING GYAKORLATA” címmel az ország más-más régiójában és városában  Területi, szakmai és ágazati munkacsoportok szervezése  Egyedi workshop-ok szervezése adott szervezetek gyakorlatainak, sikereinek és megoldandó szakmai kihívásainak megismerésére  Szakmai konzultációk élenjáró controlling és menedzsment technológiát alkalmazó cégek controllereivel és vezetőivel  Közösségépítő szabadidős programok szervezése a személyes kapcsolatok erősítése érdekében évi két alkalommal  Website tájékoztatás és internetes kommunikáció Magyar Controlling Egyesület Szakmai fórumaink

6 MCE Strategia 2010 BMCF_V2 6 Munkacsoportok Magyar Controlling Egyesület Az egyesületi munkában kiemelt szerepük van a munkacsoportoknak. Ezzel megalapozzuk az MCE szakmai tevékenységét és a tagság bázisát. A munkacsoport három típusát tervezzük:  Területi munkacsoportok: Az adott térségben működő controllerek és gazdasági vezetők számára biztosítják az aktív részvétel lehetőségét az MCE életében  Szakmai munkacsoportok: Kiemelt szakmai témákat feldolgozó munkacsoportok, amelyek továbbra is az ICV szellemében végzik tevékenységüket  Ágazati munkacsoportok: Olyan munkacsoportok, amelyek egy-egy adott ágazat speciális kérdéseiben érintett controllereknek és gazdasági vezetőknek lehetőséget ad a szakmai kérdések megvitatására, kapcsolatok bővítésére.

7 MCE Strategia 2010 BMCF_V2 7 A tagsággal járó előnyök:  A személyes szakmai kompetencia fejlesztése, munkacsoportokban való részvétellel gyakorlati kérdések feldolgozása, szabad tanulás  A controlling aktuális know-how, valamint jövő trendjeinek és fejlődési irányainak megismerése nemzetközi szinten  Közreműködés a jövőorientált controlling koncepciók és eszközök fejlesztésében  Kötődés a szakma magyar és európai szintű „családjához” (MCE, IGC, ICV)  Kapcsolat más controllerekkel, vezetőkkel hazai és nemzetközi téren  Kedvezményes részvétel rendezvényeken (ICV, BMCF, MCE konferenciák)  Rendszeres tájékoztatás hírlevelek által (ICV, IFUA), hozzáférés csak tagok számára elérhető idegen nyelvű szakmai adatbázishoz Tagság előnyei Magyar Controlling Egyesület

8 MCE Strategia 2010 BMCF_V2 8 Magyar Controlling Egyesület Az MCE irányítási szervezetét az alábbi modell szerint tervezi átalakítani: Új irányítási szervezet Ügyvezető Kuratórium - Sponsors - Kuratórium - Sponsors - Taggyűlés Tagság Elnökség - Governance - Elnökség - Governance - Számvizsgáló Bizottság Titkárság Tikárság ÜV asszisztencia Nemzetközi kapcsolatok Tagság adminisztráció van új van Program- szervezés Program- szervezés Projektvezetés Konferencia szervezés van új Szolgáltatások Publikációk MCE website van új Munkacsoportok Területi mcs Szakmai mcs Iparági mcs fejl van új van Kommunikáció Belső/külső kommunikáció új Egyesület- fejlesztés új Ügyvezetés = ügyvezető + funkciófelelősök funkciófelelősök új

9 MCE Strategia 2010 BMCF_V2 9 Magyar Controlling Egyesület Mitől lesz vonzó az MCE? Az MCE stratégia főbb szempontjai az Egyesület fejlesztésére:  MCE értékrend, küldetés és jövőkép korszerűsítése  További munkacsoportok létrehozása, működésük támogatása  Szakmai és Egyesületi programok biztosítása  Termékek és szolgáltatások jelentős fejlesztése  Tagsági belső/külső kommunikáció lényeges megerősítése  Egyesületi létszám jelentős bővítése  Vezetési-irányítási modell korszerűsítése  Szervezeti-működési modell fejlesztése  Finanszírozási források kibővítése  IGC és ICV kapcsolódás megszervezése  Nemzetközi kapcsolatok és együttműködés intenzív fejlesztése

10 MCE Strategia 2010 BMCF_V2 10 Stratégiafejlesztés Magyar Controlling Egyesület Az MCE stratégia fejlesztésének további lépései és ütemezése: Koncepció 1. fázis Team R1 Stratégia- alkotás 2. fázis februáráprilismájusjúniusjúliusaugszeptokt 2010 márciusnovdecjanuár Egyesület átalakítása 3. fázis Új működés 4. fázis MCE MCE Konferencia TGY ?? MCE Rendkívüli Taggyűlés MCE folyamatos működése és új irányba átalakítása 2010-ben Team R2 Team Rx WS /11. MCE Stratégia Workshop

11 MCE Strategia 2010 BMCF_V2 11 Vegyen részt! Magyar Controlling Egyesület Látogasson meg a honlapunkon! Csatlakozzon a controlling szakma magyar Egyesületéhez! Vegyen részt a fejlesztésében!

12 MCE Strategia 2010 BMCF_V2 12 Köszönöm a figyelmüket, és szívesen állok további rendelkezésükre! Nemesdy Ervin MCE elnök Magyar Controlling Egyesület


Letölteni ppt "MCE Strategia 2010 BMCF_V2 1 MCE Stratégia 2010+ A Magyar Controlling Egyesület új működési és irányítási struktúrája „Kihívások az Egyesületi munka gyakorlatának."

Hasonló előadás


Google Hirdetések