Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

MCE Strategia 2010 BMCF_V2 1 MCE Stratégia 2010+ A Magyar Controlling Egyesület új működési és irányítási struktúrája „Kihívások az Egyesületi munka gyakorlatának.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "MCE Strategia 2010 BMCF_V2 1 MCE Stratégia 2010+ A Magyar Controlling Egyesület új működési és irányítási struktúrája „Kihívások az Egyesületi munka gyakorlatának."— Előadás másolata:

1 MCE Strategia 2010 BMCF_V2 1 MCE Stratégia 2010+ A Magyar Controlling Egyesület új működési és irányítási struktúrája „Kihívások az Egyesületi munka gyakorlatának változtatásában” Nemesdy Ervin. MCE elnök. nemesdy@mce.hu Budapest, 2010.06.16 BMCF Budapesti Menedzsment és Controlling Fórum

2 MCE Strategia 2010 BMCF_V2 2 Magánszemélyek, gazdasági társaságok és intézmények civil szervezete, akik és amelyek fontosnak tartják  a controlling szakma fejlődését  az egyéni szakmai képzést és kapcsolatrendszer fejlesztését  a szakma élenjáró gyakorlatnak megfelelő fejlesztését  a hazai vállalatirányítás területén minél szélesebb körben való tudatos alkalmazását Kik vagyunk? MCE alapítás Alapítás éve: 1992. Alapítók:IFUA Horváth&Partners hazai vezetői Controlling Akadémia végzős hallgatói Támogatók:Prof. Dr. Horváth Péter Internationaler Controller Verein Kapcsolatok:Megalakulásunk óta tevékenységünket országos hatás- körűvé fejlesztettük Tevékenységünk kapcsán a controllerek és társ szak- területek több százfős közösségét érjük el Magyar Controlling Egyesület

3 MCE Strategia 2010 BMCF_V2 3 Küldetésünk Magyar Controlling Egyesület Az MCE aktívan kíván hozzájárulni a magyarországi  controlling kultúra terjesztéséhez és fejlesztéséhez  társadalmi szerepvállalás a vállalati, intézményi környezet alakításában  a controlling szakma vállalatirányításban betöltött szerepének, társadalmi-, gazdasági elismertségének erősítésében. Céljaink kivonat  a controlling hagyományos, bevált és legújabb ismereteinek, módszereinek terjesztése  nemzetközi standardok adaptálása, a hazai gazdasági környezetnek megfelelő alkalmazása  korszerű irányítási-rendszerek elméleti és gyakorlati alkalmazása  kapcsolatok fenntartása bel- és külföldi szervezetekkel  controlling tevékenységet végzők és fogadók (vezetők) elméleti és gyakorlati továbbképzése  tudás- és praxismegosztás egymás között és szakmai rendezvényeken

4 MCE Strategia 2010 BMCF_V2 4 Magyar Controlling Egyesület Egyesületünk szorosabbra kívánja fűzni kapcsolatait az EU más tagállamai hozzánk hasonló szervezeteivel.  Kooperációs megállapodás szintjére kívánjuk emelni az Internationaler Controller Verein (ICV) társszervezettel meglévő kapcsolatunkat  Az MCE ezáltal teljes tagsága számára elérhetővé kívánja tenni mind- azokat az ICV több évtizedes szakmai tapasztalatait és eredményeit, amiket az ICV jelenlegi tagjai Európában elérnek és élveznek  Az MCE irányítási rendszerét - a saját lehetőségeit figyelembe véve, összehangolja az ICV irányítási struktúrájával és gyakorlatával  Az MCE csatlakozni kíván az International Group of Controlling (IGC) szervezetéhez, melynek kiemelt céljai a controlling szakmai standardok fejlesztése, a nemzetközi kooperációk erősítése, a szakmai oktatás színvonalának és minőségének biztosítása  Közvetlen kapcsolatokat kívánunk kialakítani az EU más tagállamai velünk hasonló szakmai szervezeteivel Nemzetközi kapcsolataink

5 MCE Strategia 2010 BMCF_V2 5 Tevékenységünket az alábbi területeken fejtjük ki:  Társszervezői részvétel a BMCF szervezésében  Éves MCE konferencia megszervezése „A CONTROLLING GYAKORLATA” címmel az ország más-más régiójában és városában  Területi, szakmai és ágazati munkacsoportok szervezése  Egyedi workshop-ok szervezése adott szervezetek gyakorlatainak, sikereinek és megoldandó szakmai kihívásainak megismerésére  Szakmai konzultációk élenjáró controlling és menedzsment technológiát alkalmazó cégek controllereivel és vezetőivel  Közösségépítő szabadidős programok szervezése a személyes kapcsolatok erősítése érdekében évi két alkalommal  Website tájékoztatás és internetes kommunikáció Magyar Controlling Egyesület Szakmai fórumaink

6 MCE Strategia 2010 BMCF_V2 6 Munkacsoportok Magyar Controlling Egyesület Az egyesületi munkában kiemelt szerepük van a munkacsoportoknak. Ezzel megalapozzuk az MCE szakmai tevékenységét és a tagság bázisát. A munkacsoport három típusát tervezzük:  Területi munkacsoportok: Az adott térségben működő controllerek és gazdasági vezetők számára biztosítják az aktív részvétel lehetőségét az MCE életében  Szakmai munkacsoportok: Kiemelt szakmai témákat feldolgozó munkacsoportok, amelyek továbbra is az ICV szellemében végzik tevékenységüket  Ágazati munkacsoportok: Olyan munkacsoportok, amelyek egy-egy adott ágazat speciális kérdéseiben érintett controllereknek és gazdasági vezetőknek lehetőséget ad a szakmai kérdések megvitatására, kapcsolatok bővítésére.

7 MCE Strategia 2010 BMCF_V2 7 A tagsággal járó előnyök:  A személyes szakmai kompetencia fejlesztése, munkacsoportokban való részvétellel gyakorlati kérdések feldolgozása, szabad tanulás  A controlling aktuális know-how, valamint jövő trendjeinek és fejlődési irányainak megismerése nemzetközi szinten  Közreműködés a jövőorientált controlling koncepciók és eszközök fejlesztésében  Kötődés a szakma magyar és európai szintű „családjához” (MCE, IGC, ICV)  Kapcsolat más controllerekkel, vezetőkkel hazai és nemzetközi téren  Kedvezményes részvétel rendezvényeken (ICV, BMCF, MCE konferenciák)  Rendszeres tájékoztatás hírlevelek által (ICV, IFUA), hozzáférés csak tagok számára elérhető idegen nyelvű szakmai adatbázishoz Tagság előnyei Magyar Controlling Egyesület

8 MCE Strategia 2010 BMCF_V2 8 Magyar Controlling Egyesület Az MCE irányítási szervezetét az alábbi modell szerint tervezi átalakítani: Új irányítási szervezet Ügyvezető Kuratórium - Sponsors - Kuratórium - Sponsors - Taggyűlés Tagság Elnökség - Governance - Elnökség - Governance - Számvizsgáló Bizottság Titkárság Tikárság ÜV asszisztencia Nemzetközi kapcsolatok Tagság adminisztráció van új van Program- szervezés Program- szervezés Projektvezetés Konferencia szervezés van új Szolgáltatások Publikációk MCE website van új Munkacsoportok Területi mcs Szakmai mcs Iparági mcs fejl van új van Kommunikáció Belső/külső kommunikáció új Egyesület- fejlesztés új Ügyvezetés = ügyvezető + funkciófelelősök funkciófelelősök új

9 MCE Strategia 2010 BMCF_V2 9 Magyar Controlling Egyesület Mitől lesz vonzó az MCE? Az MCE 2010+ stratégia főbb szempontjai az Egyesület fejlesztésére:  MCE értékrend, küldetés és jövőkép korszerűsítése  További munkacsoportok létrehozása, működésük támogatása  Szakmai és Egyesületi programok biztosítása  Termékek és szolgáltatások jelentős fejlesztése  Tagsági belső/külső kommunikáció lényeges megerősítése  Egyesületi létszám jelentős bővítése  Vezetési-irányítási modell korszerűsítése  Szervezeti-működési modell fejlesztése  Finanszírozási források kibővítése  IGC és ICV kapcsolódás megszervezése  Nemzetközi kapcsolatok és együttműködés intenzív fejlesztése

10 MCE Strategia 2010 BMCF_V2 10 Stratégiafejlesztés Magyar Controlling Egyesület Az MCE stratégia 2010+ fejlesztésének további lépései és ütemezése: Koncepció 1. fázis Team R1 Stratégia- alkotás 2. fázis februáráprilismájusjúniusjúliusaugszeptokt 2010 márciusnovdecjanuár Egyesület átalakítása 3. fázis Új működés 4. fázis MCE 2010.10.21 MCE Konferencia TGY 2010.11.?? MCE Rendkívüli Taggyűlés MCE folyamatos működése és új irányba átalakítása 2010-ben Team R2 Team Rx WS 2010.09.10/11. MCE Stratégia Workshop

11 MCE Strategia 2010 BMCF_V2 11 Vegyen részt! Magyar Controlling Egyesület Látogasson meg a honlapunkon! Csatlakozzon a controlling szakma magyar Egyesületéhez! Vegyen részt a fejlesztésében!

12 MCE Strategia 2010 BMCF_V2 12 Köszönöm a figyelmüket, és szívesen állok további rendelkezésükre! Nemesdy Ervin MCE elnök nemesdy@mce.hu Magyar Controlling Egyesület


Letölteni ppt "MCE Strategia 2010 BMCF_V2 1 MCE Stratégia 2010+ A Magyar Controlling Egyesület új működési és irányítási struktúrája „Kihívások az Egyesületi munka gyakorlatának."

Hasonló előadás


Google Hirdetések