Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Sémák, elrendezési rajzok, listák, specifikációs lapok

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Sémák, elrendezési rajzok, listák, specifikációs lapok"— Előadás másolata:

1 Sémák, elrendezési rajzok, listák, specifikációs lapok
BME: ELŐADÁSSOROZAT 06. Veszely Károly Mobil: ;

2 Sémák, elrendezési rajzok, specifikációs lapok, listák
Ez az előadás a sémák, elrendezési rajzok, specifikációs lapok, listák céljáról és tartalmáról fog szólni. BME: ELŐADÁS_06 Veszely Károly

3 Sémák, elrendezési rajzok, specifikációs lapok, listák
A tervezés során folyamatos iterációra van szükség, amely a tervezés minden elemére kihat. Az ismeretanyag bővülésével a tervek egyre pontosabbak, és összetettebbek lesznek. BME: ELŐADÁS_06 Veszely Károly 3

4 Sémák A séma, az egyes rendszereket felépítő elemek, és azok egymáshoz való kapcsolódását szabványosított sematikus jelekkel ábrázolt rajz. Minden olyan információt tartalmaz, amelyből az adott rendszer technológiai folyamat szempontból felépül. Tartalmazza az elemek azonosításához szükséges információkat, tartalmazza a méréseket, jeleket, jelzéseket, határokat, kapcsolódásokat más sémákhoz. BME: ELŐADÁS_06 Veszely Károly

5 BME: ELŐADÁS_06 Veszely Károly

6 Sémák A sémák alapjául szolgálnak a technológiához kapcsolódó listák elkészítéséhez: Berendezéslista, Csővezetéklista, Armatúra lista, Villamos fogyasztói jegyzék, Sűrített levegő fogyasztói jegyzék, Csőlista, Határpont lista, Felirati tábla lista, Beállítási és paraméter lista, Armatúra alaphelyzet lista. BME: ELŐADÁS_06 Veszely Károly

7 Sémák A sémák szorosan együtt „élnek” a vonatkozó műszaki leírásokkal, listákkal, elrendezési rajzokkal. Ha valamilyen változtatást hajtanak végre a kapcsoláson, akkor azt először a sémán kell megtenni, amit revízióval ki kell adni. Majd ezt követően a többi érintett listában, leírásban, rajzon, terven végre kell hajtani a módosítást. BME: ELŐADÁS_06 Veszely Károly

8 Tervtartalom 00_00Bokk1.Gépész szakterület 1_01_P&I
1_02_Műszaki leírás 1_03_Mérőhely lista 1_04_Beállítási és paraméter lista 1_05_Szerelvény lista 1_06_Csővezeték lista 1_07_Készülékek, berendezések listája 1_08_Berendezések műszaki adatai 1_09_Elrendezési tervek 1_10_Határpont lista 1_11_Csőizometriák 1_12_Csőlista 1_13_Csőtartók 1_14_Szilárdsági számítások 1_15_Hegesztési terv 1_16_Szállítói tárolás és szerelési előírások 1_17_Tisztítási terv 1_18_Nyomáspróba terv 1_19_Felületvédelmi terv 1_20_Hőszigetelési terv 1_21_Minőségvizsgálati és ellenőrzési terv 1_22_Kezelési utasítás 1_23_Karbantartási utasítás 1_24_Berendezések gépkönyvei 1_25_Berendezések, készülékek rajzai 1_26_Üzembehelyezési és próbaüzemi terv 1_27_Garanciális mérési terv 1_28_Munkavédelmi terv 1_29_Oktatási terv 1_30_Tűzvédelmi terv 1_31_Nyomástartó edények 1_50_Tartálypódiumok tervei 1_60_Műszerlevegő ellátás 1_70_Labor BME: ELŐADÁS_06 Veszely Károly

9 TERVFÁZIS TARTALOM (Csak részlet) Teljes anyag: SZAKAGI_tervfazisok: „Célszerű tervtartalmak szakáganként tervezési fázis szerinti bontásban”) 00_00 Bokk Műszaki terv Kiviteli terv Üzembehelyezési terv Átadási dokumentáció 1. Gépész szakterület 1_01_ P&I X - 1_02_ Műszaki leírás 1_03_ Mérőhely lista 1_04_ Beállítási és paraméter lista 1_05_ Szerelvény lista 1_06_ Csővezeték lista BME: ELŐADÁS_06 Veszely Károly

10 Sémák Mint minden tervnek, a sémáknak is van fejlődése/evolúciója, amely tervfázisokhoz köthető. A sémák a tervfázisoknak megfelelően egymásra épülnek, tartalmi pontosságuk és részletezettségük egyre nő. Műszaki terv Kiviteli terv Megvalósult állapot BME: ELŐADÁS_06 Veszely Károly

11 Sémák/Műszaki terv (Fő vonalakban)
Bemutatja az adott kapcsolást, Tartalmaz minden, a működéshez szükséges berendezést, készüléket, Tartalmazza az azonosítókat, Tartalmazza a méréseket, és azok funkcióit, Tartalmazza a szállítási határpontokat, Tartalmazza a más sémákhoz való kapcsolódás információit. BME: ELŐADÁS_06 Veszely Károly

12 Sémák/Műszaki terv (Fő vonalakban)
BME: ELŐADÁS_06 Veszely Károly 12

13 Sémák/Kiviteli terv (Fő vonalakban)
Tartalmazza a műszaki tervek alapján specifikált, az azokra kapott ajánlatokból kiválasztott berendezésekkel, készülékekkel aktualizált információkat, Szabályozási, logikai hatásvonalakat, Tartalmazza a leürítési, és légtelenítési armatúrákat, Tartalmazza a mérésekhez tartozó armatúrákat BME: ELŐADÁS_06 Veszely Károly

14 Sémák/Megvalósulási terv (Fő vonalakban)
A megvalósulási tervekhez kapcsolódó sémák a megvalósult állapotnak megfelelően aktualizált sémákat jelenti. Ez, az érvényes sémák kötete, amely az üzemeltetés alapját képezi. BME: ELŐADÁS_06 Veszely Károly

15 Sémák BME: ELŐADÁS_06 Veszely Károly 15

16 Elrendezési rajzok (Fő vonalakban)
Az elrendezési rajzokon a technológiát befogadó épületekben, építményekben a technológiák elhelyezkedést, elrendezést mutatjuk be. A cél az, hogy mindegyik technológia minden eleme kényelmesen beépíthető, hozzáférhető, karbantartható, cserélhető legyen. BME: ELŐADÁS_06 Veszely Károly

17 Elrendezési rajzok (Fő vonalakban)
BME: ELŐADÁS_06 Veszely Károly

18 Elrendezési rajzok (Fő vonalakban)
BME: ELŐADÁS_06 Veszely Károly 18

19 Elrendezési rajzok (Fő vonalakban)
BME: ELŐADÁS_06 Veszely Károly 19

20 Elrendezési rajzok (Fő vonalakban)
A rendszer és elrendezés tervezésekkor figyelemmel kell lenni a munkavédelmi, a tűzvédelmi, a környezetvédelmi és ergonómiai követelményekre is. BME: ELŐADÁS_06 Veszely Károly 20

21 Elrendezési rajzok (Fő vonalakban)
BME: ELŐADÁS_06 Veszely Károly 21

22 Elrendezési rajzok (Fő vonalakban)
BME: ELŐADÁS_06 Veszely Károly 22

23 Elrendezési rajzok (Fő vonalakban)
BME: ELŐADÁS_06 Veszely Károly 23

24 Listák (Műszaki) Létesítmény jegyzék, Berendezés jegyzék,
Csővezeték lista, Armatúra lista, Villamos fogyasztói jegyzék, Mérőhely jegyzék, Felirati táblák listája, Csatlakozási pont jegyzék, BME: ELŐADÁS_06 Veszely Károly 24

25 Listák (Műszaki) Csőtartó lista,
Armatúra „alaphelyzet lista”, (része a szöveges dokumentumnak), Kísérő fűtés lista, Kábel lista, Anyagjegyzékek, Forgógép jegyzék, Stb. BME: ELŐADÁS_06 Veszely Károly 25

26 Specifikációs lapok A létesítmény minden készülékére, berendezésére egyedi specifikációs lapot készítenek, amely minden, az adott készülékkel, berendezéssel szemben támasztott követelményt tartalmaznia kell. Meghatározza a működési/teljesítmény paramétereket, a környezeti körülményeket, a működés módját, a működtetés módját, az érintkező közeg tulajdonságait és paramétereit, beépítési paramétereket, más készülékhez vagy elemhez való kapcsolódási paramétereket, stb. BME: ELŐADÁS_06 Veszely Károly 26

27 Specifikációs lapok A főberendezésekre nem is specifikációs lapot, hanem részletes berendezés specifikációs dokumentációt kell összeállítani, amelyben részletezni kell az elvárt üzemi paramétereket, a szabályozási tartományt, a csatlakozáshoz rendelkezésre álló/elvárt rendszer-paramétereket, a garanciális igényeket, az elvárt szállítási terjedelmet, dokumentációs igényt, szállítási határidőt, stb. BME: ELŐADÁS_06 Veszely Károly 27

28 Erre szolgálnak a specifikációs lapok, néhány esetben a listák.
A létesítmény minden készülékét, minden felhasznált anyagát egyedi, beazonosítható módon specifikálni kell. Erre szolgálnak a specifikációs lapok, néhány esetben a listák. BME: ELŐADÁS_06 Veszely Károly 28

29 Specifikációs lapok Általánosan elvárt információk:
Specifikációs lap azonosító, KKS azonosító, Megnevezés, Vonatkozó, séma, rajz adatok, Elhelyezkedési koordináta a létesítményben, Funkció, Elvárt „teljesítményadatok”, BME: ELŐADÁS_06 Veszely Károly 29

30 Specifikációs lapok Általánosan elvárt információk:
Határértékekre vonatkozó adatok, Működésre vonatkozó adatok, Érintkező közeg adatok, Klimatikus adatok, Kapcsolódó rendszeradatok, Biztonságra vonatkozó adatok, Karbantartásra vonatkozó adatok, Üzemeltetésre vonatkozó adatok, BME: ELŐADÁS_06 Veszely Károly 30

31 Specifikációs lapok Általánosan elvárt információk:
Beépítési, karbantartási helyadatok, Alapozási, tartózási igények, Csatlakozási pontoknál megengedett terhelési adatok, BME: ELŐADÁS_06 Veszely Károly 31

32 Listák és specifikációs lapok
A listák és specifikációs lapok több szakág együttműködésének a terméke. Tartalmukat tekintve, ami az egyik szakágnak „végterméke”, az a másiknak tervezési adat – adatszolgáltatás. A tervezés során, a szakági és szakágak közötti egyeztetések közepette fejlődnek, pontosodnak a listák és a specifikációs lapok. BME: ELŐADÁS_06 Veszely Károly 32

33 Listák és specifikációs lapok
A listák és specifikációs lapok életciklusa eltérő. A specifikációs lapok a vonatkozó „készülékek” végleges kiválasztásával véget ér, míg, a listák és jegyzékek a létesítményt teljes életciklusán végigkíséri. BME: ELŐADÁS_06 Veszely Károly 33

34 BME: ELŐADÁS_06 Veszely Károly 34

35 BME: ELŐADÁS_06 Veszely Károly 35

36 BME: ELŐADÁS_06 Veszely Károly

37 BME: ELŐADÁS_06 Veszely Károly


Letölteni ppt "Sémák, elrendezési rajzok, listák, specifikációs lapok"

Hasonló előadás


Google Hirdetések