Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

1 TŰZVÉDELMI ISMERETEK. 16. Tétel 2 16. Önnek munkája során figyelembe kell vennie a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat. Ismertesse a munkáltató.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "1 TŰZVÉDELMI ISMERETEK. 16. Tétel 2 16. Önnek munkája során figyelembe kell vennie a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat. Ismertesse a munkáltató."— Előadás másolata:

1 1 TŰZVÉDELMI ISMERETEK

2 16. Tétel 2

3 16. Önnek munkája során figyelembe kell vennie a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat. Ismertesse a munkáltató és munkavállaló tűzvédelmi feladatait, a helyiségek tűzveszélyességi osztályokba sorolását! Információtartalom vázlata A munkáltató tűzvédelmi feladatai A munkavállaló tűzvédelmi feladatai A helyiségek tűzveszélyességi osztályokba sorolása Alapvető tűzvédelmi jogszabályok 3

4 4 Tűzvédelem: Tűzesetek megelőzése, tűzoltási feladatok ellátása, tűzvizsgálat, valamint ezek feltételeinek biztosítása

5 5 Tűzveszélyes tevékenység: az tevékenység, amely a környezetében lévő éghető anyag gyulladási hőmérsékletét, lobbanáspontját meghaladó hőmérséklettel és/vagy nyílt lánggal, parázslással, szikrával jár.

6 6 A tűzoltás célja : a tűz közvetlen veszélyének elhárítása, személyek, anyagi javak mentése, a tűz terjedésének megakadályozása.

7 7 A tűzmegelőzés A tüzek keletkezésének megelőzése, továbbterjedésének megakadályozása, a létesítés és a használat során a tűzvédelmi jogszabályok, szabványok érvényesítése.

8 8 Gazdálkodó szervezetek feladatai, kötelességei a megfelelő tűzvédelem megteremtése érdekében:

9 9 A tűzvédelmi törvény értelmében öt fő követelmény fogalmazható meg:

10 10 1.Önmaguk kötelesek gondoskodni a tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelemről 2.Megfelelő biztonságot kell nyújtaniuk azoknak, akiket foglalkoztatnak 3.Rendeltetésszerű működésük során ne jelentsenek tűz- és robbanásveszélyt a környezetükre

11 11 4.Az általuk létrehozott termékek, illetőleg szolgáltatásaik - ha azokat megfelelően veszik igénybe - ne veszélyeztessék a fogyasztót 5.Teremtsék meg a tevékenységük során keletkezhető tűz és műszaki baleset észlelésének, jelzésének, eloltásának, elhárításának szervezeti, szervezési, személyi és tárgyi feltételeit.

12 12 Az üzemeltető, tulajdonos, fenntartó tűzvédelmi kötelezettségei: Alakítsa ki a tűzvédelemről történő gondoskodás stratégiáját, programját  Mérje fel, vegye számba a működése során reálisan előfordulható tűzvédelmi, biztonsági kockázatokat  Végezze el a létesítmények tűzveszélyességi osztályba sorolását.

13 13 A gazdálkodóknak, ha ötnél több munkavállalót foglalkoztatnak, vagy ha ötvennél több személy befogadására alkalmas létesítményt működtetnek, illetve a fokozottan tűz- és robbanásveszélyes besorolás esetén és a kereskedelmi szálláshelyeken Tűzvédelmi Szabályzatot kell készíteniük melynek mellékletét képezi a Tűzriadó Terv

14 14  A fokozottan tűz- és robbanásveszélyes, a tűz- és robbanásveszélyes, valamint a tűzveszélyes tűzveszélyességi osztályba tartozó létesítményekben megfelelő szervezetettel, tűzvédelmi szakképesítéssel rendelkező személlyel, illetőleg szolgáltatás igénybevételével kell gondoskodniuk a tűzvédelem biztosításáról.

15 15  A munkáltató köteles gondoskodni a munkavállalói, illetőleg a munkavégzésben részt vevők tűzvédelmi oktatásáról és rendszeres továbbképzéséről, valamint arról, hogy azok a munkakörükkel, tevékenységükkel kapcsolatos tűzvédelmi ismereteket a foglalkoztatásuk megkezdése előtt elsajátítsák, a tűz esetén végzendő feladataikat megismerjék.

16 16

17 17 Tűzveszélyességi osztályok: A tűzveszélyességi osztályokat A, B, C, D, E nagy betűkkel jelölik

18 18 „Fokozottan tűz- és robbanásveszélyes” – jelzése: „A” az az anyag, amelynek heves égése, robbanása indító gyújtásra bármely halmazállapotban bekövetkezhet.

19 19 „Tűz- és robbanásveszélyes” – jelzése: „B” az a por, amely a levegővel robbanásveszélyes keveréket képez.

20 20 „Tűzveszélyes” – jelzése: „C” az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete legfeljebb 300 C 0.

21 21 „Mérsékelten tűzveszélyes” – jelzése: „D” az a szilárd anyag, amelynek gyulladási hőmérséklete 300 °C- nál magasabb.

22 22 „Nem tűzveszélyes” – jelzése: „E” a nem éghető anyag.

23 23 Tűzveszélyes helyek jelzése, jelzőtáblák A helység bejáratánál jól látható helyen a tűz- és robbanásveszélyre, valamint a vonatkozó előírásokra figyelmeztető és tiltó rendelkezéseket tartalmazó piktogramot, táblát, feliratot kell elhelyezni.

24 24 Tűzvédelmi oktatás Típusai: –Előzetes oktatás –Rendkívüli oktatás –Idegen dolgozók oktatása

25 25 Előzetes oktatás során: A tűzvédelemmel kapcsolatban a jogszabályok által biztosított jogokat és kötelezettségeket Belső előírások, utasítások rá vonatkozó rendelkezéseit A biztonságos munkavégzés tűzvédelmi vonatkozásait

26 26 Előzetes oktatás során: A munkájával, munkahelyével összefüggő ártalmak, veszélyek elhárításának módját Alkalmazott anyagok, eszközök tűvédelmi jellemzőit Tűzvédelmi, elsősegélynyújtási ismereteket

27 27 Rendkívüli oktatás: Munkahely, vagy munkakör megváltozásakor Új munkaeszköz üzembehelyezésekor Munkaeszköz átalakításakor Új technológia bevezetésekor

28 28 Állampolgári tudnivalók tűz esetén Hogyan jelezzük a tüzet?

29 29 Tűzjelzéskor közölni kell: A tűz pontos helyét (címét). Többszintes lakóházban a helyi jelzéskor fontos az emeletszám megjelölése is. Mi ég, mi van veszélyeztetve. Emberélet van-e veszélyben. A jelző személy nevét, telefonszámát.

30 30 A tüzet lehetőleg távbeszélőn jelezzük a 105 -ös hívószámon annak hiányában bármilyen más, arra alkalmas figyelemfelkeltő módon (kiabálással, kürttel, vészcsengővel, szirénával, haranggal, stb.) kell az állampolgárok figyelmét felhívni a veszélyre.

31 31 A tűz-és káreset jelzésére bármely szervezet, vagy állampolgár használatában levő távbeszélő készülék díjtalanul igénybe vehető. A tűzjelző személy azt is igényelheti bárkitől, hogy a járművén díjtalanul a legközelebbi távbeszélő készülékhez, tűzoltósághoz, rendőrséghez, polgármesteri hivatalhoz szállítsa, vagy a jelzést helyette az illetékes szervezethez továbbítsa.

32 32 A tűz jelzésével egyidejűleg kezdjük meg a tűz oltását. Erre nagyon alkalmasak az emeletszinteken levő fali tűzcsapok. Kezelésüket feltétlenül sajátítsuk el!

33 33 Tűzosztályok A tűzosztályok a tüzek égő anyag fajtája szerinti csoportjait jelentik, és kizárólag azzal a céllal kerültek bevezetésre, hogy segítsék a különböző helyeken szükséges tűzoltó készülékek kiválasztását.

34 34

35 Tűzjelzés, káreset, baleset jelzése: Aki tüzet, vagy annak közvetlen veszélyét észleli, köteles azt haladéktalanul jelezni. 35

36 » Tűz jelzéséhez rendelkezésre áll: Az intézmény minden híradástechnikai berendezése (pl.: telefon) Tűzjelző készülék Épületen belül: iskolacsengő 36

37 » Tűzjelzés az épületen belül: Tűzjelző készülék nyomógombjának megnyomása Szaggatott csengetés az iskolacsengő segítségével (kezelési útmutató: 1.sz melléklet) Automata füstjelzők a tantermekben, egyéb helységekben. Hangos szóbeli felszólítás az épület elhagyására Telefonon jelezni a tűzoltóság, vagy rendőrség felé a tűz észlelését 37


Letölteni ppt "1 TŰZVÉDELMI ISMERETEK. 16. Tétel 2 16. Önnek munkája során figyelembe kell vennie a munkavédelmi és tűzvédelmi előírásokat. Ismertesse a munkáltató."

Hasonló előadás


Google Hirdetések