Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A modern állam születése A felfedezések kora, reformáció, a vesztfáliai államrend kialakulása 15- 17. század Európa.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A modern állam születése A felfedezések kora, reformáció, a vesztfáliai államrend kialakulása 15- 17. század Európa."— Előadás másolata:

1 A modern állam születése A felfedezések kora, reformáció, a vesztfáliai államrend kialakulása 15- 17. század Európa

2 Milyen volt Európa? Középkor – újkor határa Relatív gyengeség Szétaprózódott, képzetlen, gyéren lakott Törökök előrenyomulása Mégis gazdasági csoda – Tudomány, társadalomszerkezet, földrajz, véletlenek – Piac kiépülése (tömegtermékek)

3 Felfedezések és tengeri kereskedelem – Áruk beáramlása - tömegtermelés Kereskedők, iparosok Erős városok – jogrend Katonai forradalom – Vs. Puskapor hatalmak – Fegyverkezési verseny – hatalmi pluralitás Technológia, tudomány – racionalista gondolkodás

4 Fordulópontok 1340-es évek, pestis 1453. 100 éves háború 1453. Konstantinápoly eleste 1492. Granada és Kolumbusz 1498. a reneszánsz csúcsa: „Az utolsó vacsora” 1517. Wittenberg 1648. vesztfáliai béke

5 Az Európán kívüli világ a 15-17. században Nagy birodalmak – Európa viszonya Felfedezések kezdete 1492. utána pápai áldás (1494. Tordessillas; 1529. Zaragoza) Afrika: Portugálok – Kelet-Afrika, Ázsia: Portugálok: India, Kelet-Ázsia, Délkelet-Ázsia Japán elzárkózik, Kína érdektelen Kereskedelmi társaságok:  Angol Kelet-Indiai Társaság: 1600  Holland Kelet-Indiai Társaság: 1602 Amerika: 1507. rabszolga kereskedelem; 1521– Mexikó; 1534. Peru Nemesfémek, demográfiai következmények, járványok és háborúk 16.század végén angolok is megjelentek, majd franciák

6 A felfedezések következménye Nyugati világ felemelkedése Tudományos forradalom Felfedezések Árforradalom Hadviselés Globalizáció

7 Európa a 15-17. században Reneszánsz - humanizmus Reformáció – Luther (1483-1546) – Kálvin (1509-1564) – 1555: vallásbéke - Augsburg Ellenreformáció (barokk) – Megújulás a katolikus egyházon belül, jezsuiták – Tridenti zsinat (1545-47; 1551-52; 1562-63)

8 Miért nem egységes Európa? Vs. puskapor birodalmak „nem nyugszik le a nap” Középkori univerzalizmus – Német-Római Birodalom – egyfajta egység (mítosza) Széttagoltság – szuverenitás meghatározása problémás NRB: választófejedelmek, hűbéri rendszer - Rajnai palotagróf - Szász-wittenbergi hg. - Trieri hg - Mainz - Cseh király - Köln - Brandenburgi őrgróf

9 V. Károly birodalma Itáliai háborúk – 1526. páviai csata (I. Ferenc fogságban) A francia-ottomán szövetség ellen Szövetség a perzsákkal Ellenreformáció - háborúk- Schmalkaldeni szöv (1531-1548), belső problémák Anglia szövetséges lesz Gyarmatosítás Habsburg örökség megosztása: II. Fülöp-I. Ferdinánd

10 II. Fülöp (1556-1598) „Aranykor” I. Mária férje – Anglia királya – Későbbi házasságok Törökök ellen (Szent Liga 1560) – 1571. Lepanto Reformáció ellen – Kölni csata (1583-88) Franciák és angolok is beszálltak 1588. Nagy Armada veresége

11 Franciaország I. Ferenc (1515-1547)-II. Henrik (1547-1559) Háborúk Itáliában – Spanyolok ellen [Pávia 1525]; ottomán szövetségben – VIII. Henrik ellen É-on; é-amerikai felfedezések Később: IX. Károly (1560-1574) III Henrik (1574-1589) – (Vallásháborúk 1562-1598, Nantes – ediktum 1598) IV Henrik (1589-1610) „Paris vaut bien un messe” - Kihal a Valois-ág – Bourbonok

12 Anglia VIII. Henrik (1509-47 ) 1534 – elszakadás Rómától - reformáció Itáliai háborúk, Fro. elleni műveletek Hajóhad fejlesztése I. Erzsébet (1558-1603) Francia vallásháborúban hugenották szövetségese 1562. Le Havre 1585. II. Fülöp ellen Németalföldön 1589. IV. Henrik mellé áll csapatokkal Észak-Amerika Kapcsolat IV. Ivánnal

13


Letölteni ppt "A modern állam születése A felfedezések kora, reformáció, a vesztfáliai államrend kialakulása 15- 17. század Európa."

Hasonló előadás


Google Hirdetések