Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A terrorizmus elleni küzdelem, záró előadás A terroristák vallatása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A terrorizmus elleni küzdelem, záró előadás A terroristák vallatása."— Előadás másolata:

1 A terrorizmus elleni küzdelem, záró előadás A terroristák vallatása

2 I. helyszínek -Guantanamó -CIA Black sites (Abu Ghraib egy része, Románia, Lengyelország stb.)- tud-e róla a fogadó ország? -Közös: amerikai fennhatóságon kívüli területek, amik felett nem érvényesülnek az amerikai törvények és a büntető joghatóság: a lényeg, hogy a foglyok ne állhassanak amerikai bíróság elé

3 II. Genfi egyezmények védelme - 1949. évi III. genfi egyezmény a hadifoglyokkal való bánásmódról - benne leírja a kombattáns fogalmát, kik tartoznak bele - a kombattáns a fegyveres konfliktusban végrehajtott cselekményeiért (ha megfelel a hadijognak) nem vonható felelőségre - idegen hatalom kezében hadifogoly -1949. évi IV. genfi egyezmény a polgári lakosság háború idején való védelméről (nem kombattánsok) -Aki nem tartozik a III.-ba, az a IV.-be fog, nincs köztes kategória (ICRC, ICTY megállapításai) -Egy fogoly mindaddig hadifogolynak tekintendő, amíg illetékes bíróság státuszáról nem dönt -Közös: nem lehet a foglyot megfenyegetni, bántalmazni, bármiféle kellemetlen vagy hátrányos bánásmódnak kitenni, még akkor sem, ha a válaszokat megtagadják

4 III. Jogellenes kombattáns fogalma -Veszélyes terroristák, akik egyik körbe sem illenek bele -Olyan civilek, akik a hadijog szabályait megsértve részt vesznek a fegyveres ellenségeskedésben -Terroristákkal szembeni megelőző önvédelem: pontos információkra van szükség a szervezet tevékenységéről, jövőbeli akcióiról, ami vallatással érhető el (genfi jog nem engedi)

5 -Guantanamó (senki földje)- politikailag és jogilag alkalmas-> bárkit fogságban lehet itt tartani, aki jogellenes kombattáns (Bush) -Authorization for Use of Military Force Against Terrorists: 9/11 hatására a Kongresszus felhatalmazza az elnököt -Bush- rendelet: katonai törvényszékek felállítása -Terrorsiták nem kombattánsok: nem felelnek mega követelményeknek, az al-Kaida nem írta alá a genfi egyezményt

6 -A Bush-éra feltöri a genfi védelmet és a jogellenes kombattánsoknak semmilyen védelmet nem ad -Kombattáns Státuszt Felülvizsgáló Törvényszék javaslatára a Kongresszus törvényben hozza létre 2006-ban a jogellenes kombattánst (így már van jogalap): olyan személy, aki részt vesz benne v. támogatja az al-Kaida v. tálibok tevékenységét v. bármilyen más csoportot, ami ellenségesen viszonyul az USA-hoz v. bármely szövetségeséhez

7 IV. „ellenzék” -Nemzetközi közvélemény -LB: - Boumediene vs. Bush: habeas corpus kiterjesztése minden guantanamóira (alkotmányellenes a kongresszus 2006-os törvénye, ami ezt nem engedte meg) a foglyok kezdeményezhetik fogvatartásuk jogosságának felülvizsgálatát - Rasul vs. Bush: amerikai bíróságok illetékesek - Hamdi vs. Bush: amerikai törvények szerint tisztességes eljárás -Obama választási ígéretei: 1. a foglyok helyzetének azonnali rendezés 2. a létesítmény bezárása 3. a táborban uralkodó körülmények felülvizsgálata

8 V. Obama nehézségei - a foglyot megbüntetni, elszállítani, vagy szabadon engedni Problémák: - Megbüntetés: sok foglyot nem jogszerűen tartottak fogva, ezért kártérítési igény - elszállítás: a fogoly hazája üldözné, kínozná (ujgurok- Kína), ami miatt nem lehet kiadni; más ország nem szívesen fogad terroristát - szabadon engedés: visszaesés miatt v. a táborban elszenvedett sérelmek miatt terrormerényletben vesz részt

9 -Vallatás hasznossága és jogszerűsége körüli dilemmák -A vallatás során szerzett információk nem lennének felhasználhatóak bíróság előtt, plusz a bíróság nem kényszerítheti a terroristát társairól információ szolgáltatására -Katonai bizottságok korábbi gyakorlata (a foglyok jogilag támadhatnák az USA-t) - fullasztás, verés, „hang-és fénykínzás, ketrecbe zárás, Korán meggyalázása, kutyával ijesztgetés, cipővel taposás, alvásmegvonás, szexuális zaklatás - a foglyok ellen nincs vád, csak gyanú; nem tarthatnak kapcsolatot a családjukkal és ügyvédjükkel

10 -2009-ben eltörlik a jogellenes kombattáns kategóriát (elveszik a jogalap) -Helyette: a fogolytáborban azt kell fogva tartani, aki tekintélyesen és közvetlenül támogatta az al-Kaidát stb. (tekintélyes- jogilag megfoghatatlan) -Guanatanamó: jogi és politikai anomália; nem tudják jogszerűen bezárni, mert akkor az USA felelőségre vonható -Kérdés: ha a foglyok kínvallatásával olyan információkhoz jutottak, amivel merényleteket tudtak megelőzni, az indokolja-e a brutális eszközöket (főleg, hogy a foglyok nagy része nem volt jogellenes kombattáns)


Letölteni ppt "A terrorizmus elleni küzdelem, záró előadás A terroristák vallatása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések