Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Könyvtári projektek az Európai Unió támogatásával

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Könyvtári projektek az Európai Unió támogatásával"— Előadás másolata:

1 Könyvtári projektek az Európai Unió támogatásával
Rónai Iván főosztályvezető-helyettes Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közgyűjteményi Főosztály BAJAI-INFO-LÁNC, két nyilvános könyvtár együttműködése szolgáltatásaik fejlesztésében, a használók nem formális és informális tudásának bővítése az élethosszig tartó tanulás érdekében című projekt Projektnyitó Baja, október 5.

2 TÁMOP /1 „Tudásdepó-Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében – Könyvtárhasználók igényeinek hatékonyabb kielégítését szolgáló fejlesztés című pályázat

3 Prioritási tengelyek és beavatkozások
TÁMOP Prioritási tengelyek és beavatkozások Forrás, ezer euró Forrás mFt Források meoszlása A foglalkoztathatóság fejlesztése, a munkaerőpiacra való belépés ösztönzése 17,66% Alkalmazkodóképesség javítása Minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek 21,71% A Felsőoktatás tartalmi és szervezeti fejlesztése a tudásalapú gazdaság kiépítése érdekében 10,93% Társadalmi befogadás, részvétel erősítése 10,83% Egészségmegőrzés és egészségügyi humánerőforrásfejlesztés 61 958 5,40% Az operatív program prioritási tengelyeinek megvalósítása a Közép-magyarországi régióban 12,30% Technikai segítségnyújtás 40 151 3,51% Összesen 100%

4 TIOP ezer euró mFt megoszlás Az oktatási infrastruktúra fejlesztése 27,8% Az egészségügyi infrastruktúra 50,1% A munkaerő-piaci infrastruktúra 18,5% Technikai segítségnyújtás 70 161 19 645 3,6% Összesen 100,0%

5   2010. szeptemberi statisztika
Összesen TIOP TIOP-1 Beérkezett pályázatok db 2 461 db 1878 db IH által támogatott db 794 db 483 db Megítélt támogatás millió Ft 94 200 Hatályos szerződések összege mFt 93 646 Kifizetések száma db 522 db 293 db Kifizetett összeg mFt 50 095 15 237 Megítélt támogatás aránya 8,1% 2,2% Kifizetett összeg aránya 4,2% 1,3%

6  2010. szeptemberi statisztika
Összesen TÁMOP TÁMOP-3. Beérkezett pályázatok db db 3 144 db IH által támogatott db 4 301 db 1 866 db Megítélt támogatás millió Ft 72 776 Hatályos szerződések összege mFt 65 986 Kifizetések száma db 3 350 db 1 579 db Kifizetett összeg mFt 29 182 Megítélt támogatás aránya 9,4% 1,7% Kifizetett összeg aránya 13,4% 2,4%

7 A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek
A minőségi oktatás és hozzáférés biztosítása mindenkinek prioritási tengely Célja a közoktatás rendszerében – az egész életen át tartó tanulás stratégiájával összhangban, annak célrendszerét megvalósítandó - egyszerre javuljon az oktatás eredményessége és hatékonysága, valamint mindenki számára biztosított legyen a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés. A prioritási tengely a közoktatási rendszer reformján keresztül kívánja elérni, hogy a közoktatás használható tudást, valamint a tudás és képességek folyamatos fejlesztését megalapozó alapkészségeket adjon át mindenki számára.

8 Támogatási konstrukció:
3.2. A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű megoldások és együttműködések kialakítása Ezen belül 3.2.4 Tudásdepó-Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében

9 Átfogó cél: A könyvtárakban felhalmozott dokumentum- és információvagyon nagyobb oktatási hasznosulása érdekében a könyvtárak részvételének erősítése az egész életen át tartó tanulás folyamatában.

10 Közvetlen célok: A könyvekhez, cikkekhez, szakirodalomhoz, információkhoz történő lehető legszélesebb körű hozzáférés és a hatékony, gyors, minőségi szolgáltatás érdekében a különböző típusú könyvtárak – oktatási intézmények könyvtárai, szakkönyvtárak, önkormányzati könyvtárak - szolgáltató típusú hálózatának kialakítása. Az új szakmai feladatok ellátása érdekében korszerűen képzett humánerőforrás és az új szolgáltatásoknak megfelelő intézményi szervezet fejlesztése; A könyvtárak használatát, az információkeresést segítő képzések, valamint az olvasást népszerűsítő és az olvasási készség fejlesztését célzó programok támogatása az egyének olvasási és digitális írástudás kompetenciáinak fejlesztése érdekében.

11 A „Tudásdepó - Expressz” nyújtotta lehetőségek
Túllépni a könyvtár falain 21. századi könyvtári és társadalmi követelmények megvalósítása Korszerű könyvtári rendszer - IKT és szolgáltatás modernizáció- EU kompatibilis fejlesztés Erős és lényegi kapcsolódás a tudáshoz, tanuláshoz Esélyteremtés és integráció helye a Könyvtár Paradigmaváltás - egy minőségileg magasabb színvonalú, egyenlő esélyű hozzáférést biztosító könyvtári rendszer alakul ki, az Európai Unió más államaihoz hasonló szolgáltatásokkal

12 Könyvtári terület pályázatai:
TIOP Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – „Tudásdepó Expressz” teljes keret: millió Ft TÁMOP „Tudásdepó - Expressz”- A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében teljes keret: millió Ft TIOP Regionális Tudástárak a fejlesztési pólus,- illetve társpólus-városok egyetemi központjaihoz kapcsolódó könyvtárfejlesztések teljes keret: millió Ft Összes felhasználható: millió Ft

13 Eredmények –TIOP 1. 2. 3. „Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra fejlesztése”
87 nyertes projekt , több mint 300 könyvtár Felhasznált forrás: 2.7 Mrd,- Ft

14 107 nyertes pályázati projekt, 304 intézmény
Eredmények - TÁMOP /08 „Tudásdepó – Expressz” - A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében 107 nyertes pályázati projekt, 304 intézmény Felhasznált forrás: millió Ft

15 További források Gazdaságfejlesztés OP: K+F és innováció a versenyképességért prioritási tengely (felsőoktatási intézmények K+F tevékenységéhez kapcsolódó infrastruktúra fejlesztése ROP-ok, Közép-magyarországi OP: közösségi, információs központok (könyvtárak, információs pontok integrációja);

16 A jelen társadalmi kihívásai
Az érvényes és szükséges tudás megszerzése A tanulás formáinak – informális, formális, nem formális- széleskörű, diszkrimináció mentes biztosítása Az esélyteremtés támogatása A tudás és tanulás informális helye: a könyvtár

17 A fejlesztések irányai
1. Eszközfejlesztés Infokommunikációs technológiák- IKT informatikai berendezések: Számítógépek és tartozékaik, jogtiszta szoftverek, IKR, Internet lefedettség eszközei, tároló eszközök: szerverek és bútorok, RFID rendszer, fogyatékkal élők speciális IKT eszközei, digitalizálás eszközei

18 A fejlesztések irányai
2. Szolgáltatások fejlesztése Pontosabb, gyorsabb és célzottabb szolgáltatások A gyűjtemények minél nagyobb mértékű elektronikus feldolgozása- IKR fejlesztése Adatbázisok kialakítása és továbbfejlesztése, összekapcsolása Interaktív portálok kialakítása- távoli, 24 órás online elérés, Szerzői jog által védett dokumentumok hozzáférhetősége a könyvtárakon keresztül A MOKKA és ODR egy közös felületen történő elérése

19 A fejlesztések irányai
3. Humán erőforrás fejlesztése Az modern eszközök és szolgáltatások használatához a könyvtárosok továbbképzése, Akkreditált képzések Idegennyelvi és szaknyelvi képzések Felhasználók képzése (életkor, fogyatékkal élők) Informális Nem formális

20 A rendelkezésre álló források
90-es évek Telematikai pályázatai- informatikai „alapozás” a könyvtárakban: ,- Ft / ODR működtetése millió Ft/év könyvtár Mozgókönyvtári ellátás – KSZR 2010.: 1 millió Ft/szolgáltató hely, elindulása óta több mint 7 milliárd Ft-os fejlesztés A Nemzeti Kulturális Alap - Könyvtári Szakmai Kollégiuma – a könyvtárak szakmai programjaihoz nyújt forrásokat Állománygyarapítás támogatása: Érdekeltségnövelő támogatás 710 millió/ év Felzárkóztató pályázat 24,1 millió/2010. év

21 Jövőkép és Stratégia A könyvtári rendszer egésze alkalmas a 21. századi könyvtárhasználó igényeinek kielégítésére. A nyilvánosságra hozott információnak, felhalmozott tudásnak, valamint műveltségnek a mindenki számára hozzáférhetővé tételével –lakóhelytől és településtípustól függetlenül- versenyképes, élhető országot alakítunk ki, amelyben mindannyian otthon lehetünk. A könyvtárügy fejlesztési stratégiája : a „Portál Program”

22 Gratulálok a nyertes könyvtáraknak!


Letölteni ppt "Könyvtári projektek az Európai Unió támogatásával"

Hasonló előadás


Google Hirdetések