Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

A szombathelyi Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. tevékenységének bemutatása.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "A szombathelyi Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. tevékenységének bemutatása."— Előadás másolata:

1 A szombathelyi Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. tevékenységének bemutatása

2 1995-ben az EU Phare támogatásával kezdte meg munkáját a szombathelyi Regionális Forrásközpont. A Phare támogatás lejárta után 1998. októberében Vas megye és Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata megalapította a Regionális Szociális Forrásközpont Kht-t. 2003. január 1-től Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata a Kht. 100%-os tulajdonosa, amely kiemelten közhasznú minősítést is kapott. 2009.május 17.- e óta a Társaság Nonprofit Kft. formában működik. A Forrásközpont kezdetektől tevékenységének speciális területeként a fogyatékos emberek segítését is felvállalta. Az évek során szoros munkakapcsolatot alakított ki és közös Phare, Leonardo programokat valósított meg ír, norvég, osztrák, francia, olasz partnerekkel. A fogyatékos emberek alap- és nappali ellátását Szombathelyen és a szombathelyi kistérségben - ellátási szerződések alapján - a Forrásközpont látja el. 2007. április 30-án - Európai Uniós támogatással - befejeződött az új, modellértékű szolgáltatásokat nyújtó nappali központ kialakítása. Az intézményben kaptak helyet a Támogató Szolgálatok, az 50 férőhelyes Nappali Szolgálat és az Integrált Foglalkoztatást Segítő Szolgálat. Ez az intézmény a Forrásközpont székhelye is. A központ nemcsak építészetileg, hanem az ott nyújtott szolgáltatásaiban is példaértékű (hidroterápiás részleg, informatikai kommunikációs szolgáltatás, gyakorlókonyha, csoportszobák, egyéni fejlesztő és tanácsadó helyiségek, oktatótermek, rehabilitációs és fejlesztő foglalkoztatás munkaszobái). A Regionális Szociális Forrásközpont Kht. 2003 óta akkreditált felnőtt- képző intézmény.

3 A Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. szakmai tevékenységének ábrája Szociális menedzserirodai tevékenység - helyi- és regionális fejlesztési programokban való közreműködés (szakmai napok, szakmai programok szervezése, szakmai dokumentumok kidolgozása, véleményezése) - együttműködés és hálózatépítés (szociális és civil szervezetek fejlesztése, szociális és civil célú civil szervezeteknek szolgáltatások, tanácsadás biztosítása, konferenciák szervezése) - Szociálpolitikai innováció (hazai- és nemzetközi jó gyakorlatok adaptálása és közvetítése, inter- és multidiszciplináris együttműködések generálása, tevékenységük koordinálása, hazai- és nemzetközi konferenciák szervezése) Fogyatékos embereket segítő szolgálatok - Nappali Szolgálat - Szombathely és Kistérsége Integrált Támogató Szolgálata - Integrált Foglalkoztatást Segítő Szolgálat Nők munkaerő-piaci integrációjának segítése Képzések (átképzés, továbbképzés, szupervízió, akkreditált képzések) ügyfelek részére szakemberek részére A Forrásközpont szakmai céljai és szolgáltatásai az alapítás óta változatlanok, a szociális menedzserirodai tevékenység mindig munkájának meghatározó részét képezte.

4 Helyi- és regionális fejlesztési programokban való közreműködés (szakmai napok, szakmai programok szervezése, szakmai dokumentumok kidolgozása, véleményezése) A Forrásközpont 2003-2008 között működtette a Regionális Szociálpolitikai Tervezési és Fejlesztési Hálózatot, illetve az infrastrukturális és szakmai hátterét biztosította a programnak. A Hálózat elsőrendű funkciója volt a regionális szociálpolitikai tervezés elősegítése érdekében szakmai, szakmaközi kapcsolatok kiépítése, fenntartása és információ közvetítése. A Forrásközpont alkalmazásában álló 1 fő regionális szociálpolitikai referens a Nyugat-dunántúli régióban támogatta munkájával a regionális szociálpolitikai helyzetelemzések elkészülését, társadalmi egyeztetését. Fórumokat, szakmai napokat szerveztünk. Közreműködtünk a dokumentumok véleményezésében, szakmai megvitatásában. 2008-ban a Többcélú Önkéntes Kistérségi Társulásokban működő munkaszervezetek és szolgáltatók együttműködésének fejlesztésére a Nyugat-dunántúli Régióban vezetői műhelyeket, együttműködést segítő tréningeket, tapasztalatcseréket, workshopokat szerveztünk a hatékonyabb szolgáltatásszervezés érdekében. Megtörtént a szolgáltatásszervezés „jó gyakorlatainak”, modelljeinek megismerése, közvetítése.

5 A Forrásközpont tagja a Regionális Forrásközpontok Országos Egyesületének. A Nyugat-dunántúli Régióban tanácsadói feladatokat lát el. Folyamatos kapcsolatot tart a Foglalkoztatási és Munkaügyi Minisztérium illetékes főosztályaival. Együttműködik a Szociális Szakmai Szövetséggel: részt vesz a szociális szakmai munkacsoportok kialakításában és munkájában. Állásfoglalásokat és jogszabályokat véleményez. Az Országos Egyesületet alkotó forrásközpontok hálózatban működnek. A Forrásközpont Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata megbízásából a városban tevékenykedő szociális intézmények és szociális célú civil szervezetek számára a pályázatok megírásához illetve lebonyolításához folyamatos tanácsadást, konzultációt, szakmai együttműködést biztosít.

6 Együttműködés és hálózatépítés (szociális és civil szervezetek fejlesztése, szociális és civil célú civil szervezeteknek szolgáltatások, tanácsadás biztosítása, konferenciák szervezése) A Forrásközpont a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásával 2006. óta Szakmai Hálózatfejlesztő Központot működtet, a szociális célú civil szervezetek segítésére, Vas és Veszprém megyében. Ennek keretében tanácsadásra, konzultációra, pályázatok megírásában való technikai segítségnyújtásra, térségi fórumok, szakmai műhelyek, képzések, tréningek, konferenciák szervezésére, információszolgáltatásra, a jó gyakorlatok összegyűjtésére kerüt sor. 1996. óta a Forrásközpont Szombathely város szociális intézményei, civil szervezetei, Szombathely Megyei Jogú Város közreműködésével minden év áprilisában megszervezi a „Szociális Hét” rendezvényét. A Forrásközpont konzorciumi partnerként részt vesz a TÁMOP-5.5.3. Vas megyei civil szervezetek komplex szervezetfejlesztése című programban. Munkatársaink közreműködnek a szervezeti diagnózisok készítésében, fejlesztési tervek kidolgozásában és végrehajtásában. A civil szervezetek menedzsmentje képzési tematikájának kidolgozása, a képzés szervezése és lebonyolítása a Forrásközpont feladata.

7 Szociálpolitikai innováció (hazai- és nemzetközi jó gyakorlatok adaptálása és közvetítése, inter- és multidiszciplináris együttműködések generálása, tevékenységük koordinálása, hazai- és nemzetközi konferenciák szervezése) A Forrásközpont Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzatával konzorciális partnerségével, mint főpályázó vett részt a HEFOP/2004/ 4.2 programban és alakította ki a Fogyatékos Emberek Nappali Központját. Az új komplex intézmény a meglévő épület átalakításával és bővítésével jött létre. A Szociális Törvényben előírtakon túl olyan modellértékű szolgáltatásokat biztosít, amelyek segítik a fogyatékos emberek elsődleges munkaerőpiacra történő kivezetését, munka- erőpiaci és társadalmi integrációját. A Forrásközpont a Regionális Fejlesztés Operatív Program 3.2.2. támogatásával, modellkísérleti programként fogyatékos emberek számára támogató szolgálat és nappali szolgáltatások létrehozását és működtetését valósította meg a szombathelyi kistérségben.

8 A Forrásközpont 1996. óta szoros munkakapcsolatot alakított ki és közös Phare, Leonardo programokat valósított meg ír, norvég, osztrák, francia, olasz és szlovén partnerekkel. A Forrásközpont ír és olasz partnerek közreműködésével, a Leonardo da Vinci „Gondoljuk át újra a jövőnket” programja keretében a kognitív viselkedés terápia elméleti ismereteire és gyakorlati tapasztalatára építő fejlesztő programot dolgozott ki, próbált ki és értékelt. Elkészült a képzők és az ügyfelek képzésének tréninganyaga és kézikönyve. EQUAL-2.2.1. program keretében megtörtént a balesetet szenvedett embereket (agy-, gerincsérült) segítő elemi rehabilitációs szolgáltatás olasz modelljének bemutatása, és a magyarországi adaptáció szakmai dokumentációjának kidolgozása.

9 I. Szolgálatok bemutatása Fogyatékos Emberek Támogató Szolgálatai: A szolgálatok célja: A fogyatékos ember saját lakókörnyezetében történő segítése, önálló életvitelének megkönnyítése, elsődlegesen a lakáson kívüli (köz) szolgáltatások elérésének segítésével, valamint önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása. Szolgáltatások: személyi segítés szállítás általános tanácsadás munkaerő-piaci tanácsadás közösségi programok gyógyászati segédeszközök kölcsönzése Kiegészítő szolgáltatások: hidroterápiás szolgáltatás; gyakorlókonyha szolgáltatás; informatikai - kommunikációs szolgáltatás;

10 Fogyatékos Emberek Nappali Szolgálata A szolgálat célja, feladata: Az ellátottak részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő, napi életritmust biztosító, közösségi szolgáltatásokat szervezése. Szolgáltatások: csoportos képességfejlesztés egyéni képességfejlesztés fejlesztő-felkészítő foglalkozás munkavégzésre való felkészítés fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás munka-rehabilitációs foglalkoztatás művészetterápia kondicionális képességfejlesztés konyhai és egyéb háztartási műveletek gyakoroltatása egyéb külső szabadidős programok Kiegészítő szolgáltatások: hidroterápiás szolgáltatás; gyakorlókonyha szolgáltatás; informatikai - kommunikációs szolgáltatás; Fogyatékos Emberek Támogató Szolgálata; 2006. október 1-vel elkezdődött a szociális foglalkoztatás. 1.Munka-rehabilitációs foglalkoztatás (10 fő foglalkoztatott) 2.Fejlesztő-felkészítő foglalkoztatás (9 fő foglalkoztatott)

11 A Regionális Szociális Forrásközpont Kht. 2003 óta akkreditált felnőttképző intézmény. Felnőttképzési tevékenységének eredményes működését hosszú távon úgy biztosítja, hogy szolgáltatásai színvonalát a nemzetközi és hazai piac mindenkori igényeihez alakítja. A szervezet hírnevének fenntartását és erősítését az elvárásoknak megfelelő minőség, valamint a hatékony minőségirányítás garantálja. 2005. júniusától a felnőttképző intézmény vezetősége elkötelezte magát a 24/2004. (VI.22.) FMM rendelet előírásai szerinti minőségirányítási rendszer bevezetésére és végrehajtására. Minőségirányítási rendszerünket úgy alakítottuk ki és úgy működtetjük, hogy az megfeleljen ügyfeleink elvárásainak, a hazai és a nemzetközi előírásoknak, és biztosítsa minőségpolitikánk, minőségügyi céljaink megvalósulását, szervezetünk eredményességét.

12 II. Képzések A képzési tevékenység folyamata projektek (képzési tevékenység kidolgozása, kísérleti képzés lebonyolítása ügyfelek és szociális szakemberek számára) ügyfelek képzése szakemberek képzése -Értelmileg akadályozott emberek munkavállalását elősegítő képzés -Vállalkozóvá válást segítő képzés nők részére -A kognitív viselkedés- terápiára építő személyi tréning -Munkavállalást/képzésbe való bekapcsolódást segítő tréning akkreditált szociális továbbképzések - Szociális Hét -Szociális munka eltérő élethelyzetű csoportokkal -Idősellátás napjainkban -„Egyénközpontú segítés modellje” egyéb felnőttképzés -Szociális gondozó és ápoló képzés -Foglalkozási rehabilitációs koordinátor képzés -Közösségfejlesztők képzése

13 Európai Unió Leonardo da Vinci Programja „She in Europe” című program keretében hét európai uniós ország (Ausztria, Bulgária, Csehország, Németország, Franciaország, Magyarország, Szlovákia), nyolc partner szervezet részvételével kidolgozott egy e-learning tananyagot a nők vállalkozóvá válásának fejlesztésére és a női vállalkozások megerősítésére. A kidolgozott tananyagot a konzorciumot alkotó szervezetek saját országukban adaptálták és kipróbálták. HEFOP-2.2.1. program keretében a foglalkozási rehabilitáció területén dolgozó szociális szakemberek képzésére egy hatékony, a munka melletti ismeretátadás módszereire épülő, az önálló tanulást támogató, infokommunikációs eszközökkel segített tananyagot (e-learning) dolgoztunk ki. A Forrásközpont irányításával a szociális foglalkoztatásban dolgozó szakemberek számára kifejlesztésre, kipróbálásra és akkreditátatásra került a „Foglalkozási rehabilitációs koordinátor” képzési program. A TÁMOP-2.2.4. program keretében jelenleg is zajlik a képzési program szlovén felnőttképzési rendszerbe történő adaptációja, magyar és szlovén szakértők által, az OZARA Ltd. Service and Disability Company szak- és felnőttképzési szervezet közreműködésével.

14 Köszönöm a figyelmet! Füzessy Józsefné ügyvezető igazgató Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft.


Letölteni ppt "A szombathelyi Regionális Szociális Forrásközpont Nonprofit Kft. tevékenységének bemutatása."

Hasonló előadás


Google Hirdetések