Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

E-önkormányzati szolgáltatások fejlesztése 2009. 09. 07. Amikor a szerver nem nálunk van... – ASP központok Mosonyi Balázs, ROP Irányító Hatóság 2009.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "E-önkormányzati szolgáltatások fejlesztése 2009. 09. 07. Amikor a szerver nem nálunk van... – ASP központok Mosonyi Balázs, ROP Irányító Hatóság 2009."— Előadás másolata:

1 E-önkormányzati szolgáltatások fejlesztése 2009. 09. 07. Amikor a szerver nem nálunk van... – ASP központok Mosonyi Balázs, ROP Irányító Hatóság 2009. október 27.

2 Háttér Technikai adottságok és az elterjedtség –A hazai támogatási programok eddigi célterületei elsősorban az infrastruktúra fejlesztésére, illetve az internet-hozzáférés elősegítésére irányultak. –Az e-önkormányzati szolgáltatások elterjedtsége alacsony, az egyes települések közötti eltérés jelentős –A korábbi pályázatok eredményeként szigetszerűen működő megoldások jöttek létre Előírások és elvárások –Az e-önkormányzati szolgáltatások továbbfejlesztése uniós elvárás (2006/123/EK irányelv) –Az elektronikus kapcsolattartás lehetőségének biztosítása törvényi előírás (2004. évi CXL. tv.) –A Szolgáltatási Irányelv hazai átültetését célzó törvényjavaslat a szolgáltatási tevékenység megkezdéséhez és folytatásához kapcsolódóan előírást tesz a hatósági nyilvántartások internetes publikálására

3 Célok Alapvető cél A támogatási konstrukció célja, hogy a fejlesztések eredményeként a lakosság, illetve az egyéni vállalkozók és vállalkozások lehető legszélesebb köre számára elérhetővé váljanak az elektronikus önkormányzati szolgáltatások. Részcélok Á llampolg á rok é s v á llalkoz á sok ig é nyeihez igazod ó, egys é ges ö nkorm á nyzati e- ü gyint é z é si szolg á ltat á sok megval ó s í t á sa Ö nkorm á nyzatok belső hat é konys á g á nak n ö vel é se a korszerű informatikai megold á sok seg í ts é g é vel é s a hozz á juk kapcsol ó d ó szervezetfejleszt é ssel Fenntarthat ó ö nkorm á nyzati informatikai fejleszt é sek megval ó s í t á sa Szinergi á k kiakn á z á sa a p á rhuzamosan foly ó k ö zponti e-k ö zigazgat á si fejleszt é sekkel

4 Konstrukció alapvetései Működési modell 1.ASP központok létrehozása Régiónként egy központ kerül kialakításra, melyet egy e-közigazgatási tapasztalatokkal rendelkező önkormányzat hoz létre Meghatározott feltételeknek megfelelő szolgáltató központot kell létrehozni (adott alkalmazás portfólió, interoperabilitási elvárások, KR-hez csatlakozás, stb.) Vállalni kell meghatározott lakosságszám csatlakoztatását az előírt településszám és település összetétel mellett Teljesíteni kell a működtetésre (szolgáltatás menedzsment, üzemeltetés, stb.) meghatározott feltételeket 2. Önkormányzatok csatlakoztatása Az adott régió önkormányzatai kerülhetnek a támogatási forrásból csatlakoztatásra A támogatás kedvezményezettje az ASP-t működtető önkormányzat, aki szolgáltatásként biztosítja az informatikai hardver és szoftver eszközöket Szolgáltató váltás csak 2-3 év után engedélyezett

5 Pályáztatási koncepció ASP modell bevezetésére Támogatási keret –régiónként 1,5 Mrd Ft A támogatási intenzitás –ASP központra 90 % –Csatlakoztatásra: 95% Támogatási keret megoszlása 1.ASP központ létrehozása kb. 50-60% mFt 2.Önkormányzatok csatlakoztatása az ASP központhoz kb. 40-50%mFt Régiónként egy önkormányzat nyerhet támogatást –A támogatási keret ASP létrehozására fel nem használt része használható fel önkormányzatok csatlakoztatására, normatív módon meghatározott maximált keretek alapján –A Kedvezményezett pályázatban vállalja a bekötés számot, pályázik a bekötés költségére. –A csatlakozási pénzzel a Kedvezményezett gazdálkodik (címkézett forrás felhasználás). –A Kedvezményezett a csatlakozási pénz révén rendelkezik eszközzel az Önkormányzatok megnyerésére (beruházási forrás támogatása). –Ha egy önkormányzat kiesik, a beruházási forrás felhasználható más önkormányzat bekötésre. –Mind az ASP oldali, mind a csatlakozott önkormányzat oldalán lévő eszközök a Kedvezményezett tulajdonába kerülnek.

6 Pályáztatási koncepció ROP Kedvezményezett önkormányzat Vállalja: Minimum alkalmazás portfólió kialakítását Csatlakoztatási (lakosság lefedési) elvárások teljesítését Pályázat ASP központ létrehozására Pályázat tartalma: ASP fejlesztés ASP működtetés Önkormányzati hivatalok csatlakoztatása 7 db Közbeszerzési eljárás ASP központ Előzetes szándéknyilatkozat kell a csatlakozni szándékozó önkormányzatoktól Csatlakozási szerződések Régiós pályázatok az ASP központ kiépítésre Közbeszerzési eljárás a fejlesztésre, üzemeltetésre és csatlakoztatásra az ASP központ kialakítása és önkormányzatok csatlakoztatása

7 ASP működési modell Kedvezményezett önkormányzat Üzemeltető Fejlesztő ASP központ Csatlakozott önkormányzat szolgáltatási szerződés Üzemeltetési és szolgáltatási háttér szerződés Felügyeleti szervezet Monitoring Csatlakozott önkormányzat

8 Projekt főbb mérföldkövei 1. Igazgatásszervezési modell kialakítása –országosan egységes szakmai alapelveken alapján készül –a tervezett szolgáltatási modellhez és alkalmazás portfolióhoz illeszkedik –választ ad a különböző méretű települések eltérő folyamati igényeire 2. ASP központ létrehozása kapcsán elvégzendő feladatok –kialakított folyamatok és szolgáltatások szakmai elfogadtatása –rendszerfejlesztés –infrastruktúra kiépítése –szolgáltató központ felállítása 3. Csatlakoztatási feladatok –Helyi igényspecifikáció alapján szükséges testreszabás –Szükségesség és ésszerűség mértékéig a meglévő rendszerek adatainak migrációja –Törzsadatok kezelése –Oktatások biztosítása –Integrációs feladatok elvégzése –Mintadokumentumok testreszabása –Rendszerbevezetés

9 A pályázat jellemzői Pályázói kör A pályázati kiírás keretében a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 6. § (1) bekezdése szerinti települési önkormányzatok pályázhatnak, amelyek vállalják a jelen pályázati feltételekben foglalt elvárások teljesítését. A Közép-Magyarországi régió területén csak a Pest megye területén található önkormányzatok pályázhatnak, tehát Budapest Főváros Önkormányzata és a budapesti kerületi önkormányzatok nem pályázhatnak. Régiónként egy-egy - e-önkormányzati rendszerek bevezetésében és üzemeltetésében jelentős tapasztalatokkal rendelkező – önkormányzat nyerhet támogatást ASP központ létrehozására és önkormányzatok csatlakoztatására.

10 A pályázat jellemzői Pályázói tapasztalatra vonatkozó előírások már létező és működő e-önkormányzati szolgáltatásokkal rendelkezik az elmúlt 5 évben legalább összesen bruttó 300 mFt értékű e- önkormányzati informatikai beruházást hajtott végre alkalmas a Központi Rendszer hivatali kapu szolgáltatásán keresztüli iratok, üzenetek fogadására Megfelelő háttér (3 fős informatikai támogató személyzet, mentési szabályzat, katasztrófa terv, IT biztonsági követelményrendszer)

11 A támogatási forrásból kötelezően megvalósítandó szakrendszerek a következők: Iratkezelő- és workflow rendszer Önkormányzati portál rendszer Szociális igazgatási rendszer Adóügyi alkalmazás Ipari és kereskedelmi igazgatási rendszer Építéshatósági rendszer Gazdálkodási rendszer Gyámügyi rendszer Testületi munka támogató rendszer A pályázat jellemzői

12 Kötelező vállalások Lakosságszám: A projektgazda a projekt befejezéséig legalább a régió lakosságának 30 %-a számára biztosítja e-önkormányzati szolgáltatások igénybevételének lehetőségét Önkormányzatok száma: A projektgazda minimálisan 50* települést csatlakoztat az ASP központhoz úgy, hogy a csatlakoztatott, 30.000 főnél kisebb lakosságszámmal rendelkező településekhez tartozó lefedett lakosságnak el kell érnie a régió összlakosságának 10%-át A pályázóknak rendelkezniük kell a vállalt önkormányzati csatlakoztatás szám legalább 30%-át kitevő, az érintett önkormányzatok által kiállított, csatlakozásra vonatkozó írásos szándéknyilatkozattal. *: régiónként változó

13 A pályázat jellemzői Költségalapú árazás A fenntartható működés finanszírozása mellett a nyújtott szolgáltatások árazásának illeszkednie kell a megcélzott önkormányzati kör teherbíró képességéhez. Ennek érdekében a szolgáltatási árakat úgy kell kialakítani, hogy fedezzék: –Az ésszerűen alacsonyan tartott működési költségeket –A szolgáltatás folyamatos nyújtásához szükséges fenntartó jellegű beruházásokat.

14 A pályázat jellemzői Határidők A projektgazdának az ASP központ létrehozására maximum 18 hónap áll rendelkezésére. Az önkormányzatok csatlakoztatása 2013. június 30-ig lehetséges

15 KÖSZÖNÖM MEGTISZTELŐ FIGYELMÜKET! Mosonyi Balázs Főigazgató Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóság NFÜ


Letölteni ppt "E-önkormányzati szolgáltatások fejlesztése 2009. 09. 07. Amikor a szerver nem nálunk van... – ASP központok Mosonyi Balázs, ROP Irányító Hatóság 2009."

Hasonló előadás


Google Hirdetések