Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A LEADER PROGRAM MINT HELYI PARTNERSÉG KÉRDÉSEI MAGYARORSZÁGON.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A LEADER PROGRAM MINT HELYI PARTNERSÉG KÉRDÉSEI MAGYARORSZÁGON."— Előadás másolata:

1 Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A LEADER PROGRAM MINT HELYI PARTNERSÉG KÉRDÉSEI MAGYARORSZÁGON KASSAI ZSUZSANNA doktorjelölt Pécs, 2012. május 9. Témavezető: Dr. Farkas Tibor egyetemi docens

2 A kutatás elméleti háttere Az öt vizsgált partnerségi dimenzió: 1.a részvétel, 2.az aktivitás, 3.a hatalom megosztása, ill. a döntésekbe való bevonás, 4.a kooperáció, 5.a társadalmi tőke. 2

3 A kutatás célkitűzései 3 1. A helyi vidékfejlesztési partnerségek összetételének a feltérképezése. 2. Annak feltárása, hogy a helyi partnerségek vajon valóban eleget tesznek-e a helyi aktív szereplők részvételére és döntésekbe való bevonására vonatkozó uniós irányelveknek. 3. Annak felmérése, hogy helyi partnerségek valóban hozzájárulnak-e a helyi közösség társadalmi tőkéjének építéséhez, az összefogási hajlandóságának fejlesztéséhez. 4. A hazai LEADER Helyi Akciócsoportok tipizálása a partnerségi dimenziók alapján. 5. A partnereknek a partnerség működésével való szakmai elégedettségének felmérése és annak megállapítása, hogy a partnerek szakmai elégedettsége és a társadalmi jellemzőik között van-e összefüggés.

4 4 felderítő kutatások primer statisztikai adatok gyűjtése (a partnerségek összetételi, pályázati, támogatási jellemzőiről) 78 HACS kérdőíves felmérés a munkaszervezet- vezetők körében (a partnerségek és az intézményrendszer működésével kapcsolatban) 72 HACS kérdőíves felmérés a HACS-tagok körében (a tagok részvételi, aktivitási, bizalmi, együttműködési, érdekérvényesítési és elégedettségi jellemzőiről) 68 HACS Forrás: saját szerkesztés, 2011 Az adatgyűjtés folyamata

5 Statisztikai módszerek 5 Forrás: saját szerkesztés, 2011 két- és többváltozós módszerek függőségi kapcsolat kölcsönös függőségi kapcsolat kereszttábla- elemzés korreláció- és regresszió- számítás klaszter- analízis nem metrikus változók metrikus változók

6 Indexszerkesztés 6 ahol: ∑X ij = az adott kérdésre kapott válaszok összpontszáma a vizsgált HACS-ra vonatkozóan X imin = az adott kérdésre adható válasz minimum pontszáma X imax = az adott kérdésre adható válasz maximum pontszáma n= az adott kérdésre kapott válaszok száma a vizsgált HACS-ra vonatkozóan Az egy csoportba tartozó változók részindexeinek számtani átlaga alapján határoztam meg az indexeket.

7 A partnerségi indexek 7 1. Részvételi index (RI); 2. Aktivitási index (AI); 3. Együttműködési index (EGYI); 4. Bizalmi index (BII); 5. Érdekérvényesítési (ÉRI); + Elégedettségi index (ELI).

8 Az indexekkel vizsgált LEADER partnerségek 8 Forrás: saját szerkesztés

9 A vizsgált LEADER partnerségek összetétele (%) 9 A HACS tagok szféránkénti megoszlása A HACS tagokat képviselők nemek szerinti megoszlása Forrás: saját szerkesztés, 2011

10 A tagok részvételi hajlandósága I. (%) 10 Forrás: saját szerkesztés, 2011

11 A tagok részvételi hajlandósága II. (%) 11 Forrás: saját szerkesztés, 2011

12 Aktivitási jellemzők (%) 12 Forrás: saját szerkesztés, 2011

13 Együttműködési hajlandóság (%) 13 Forrás: saját szerkesztés, 2011

14 A tagok közötti bizalom (%) 14 Forrás: saját szerkesztés, 2011

15 Érdekérvényesítési jellemzők I. (%) 15 Forrás: saját szerkesztés, 2011

16 16 Forrás: saját szerkesztés, 2011 Érdekérvényesítési jellemzők II.(%)

17 Partnerségi indexek 17 Forrás: saját szerkesztés, 2011

18 A partnerségek csoportosítása 18 Forrás: saját számítás és szerkesztés, 2011

19 Elégedettségi jellemzők 19 ELI = 0,64* AI + 0,36* BII+ 0,26* ÉRI Forrás: saját szerkesztés, 2011 Többváltozós regressziós modell:

20 20 Köszönöm megtisztelő figyelmüket!

21 Kassai Zsuzsanna Tanszéki mérnök Szent István Egyetem Gödöllő Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet Cím: 2100 Gödöllő, Páter K. u.1. Tel.: +36-28-522-000/2371 mellék E-mail: kassai.zsuzsanna@gtk.szie.hu 21 Elérhetőség


Letölteni ppt "Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Regionális Gazdaságtani és Vidékfejlesztési Intézet A LEADER PROGRAM MINT HELYI PARTNERSÉG KÉRDÉSEI MAGYARORSZÁGON."

Hasonló előadás


Google Hirdetések