Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Foglalkoztatási programok megvalósításával kapcsolatos tapasztalatok, a következő tervezési időszakra vonatkozó elképzelések Galyatető, 2013. Június 25.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Foglalkoztatási programok megvalósításával kapcsolatos tapasztalatok, a következő tervezési időszakra vonatkozó elképzelések Galyatető, 2013. Június 25."— Előadás másolata:

1 Foglalkoztatási programok megvalósításával kapcsolatos tapasztalatok, a következő tervezési időszakra vonatkozó elképzelések Galyatető, 2013. Június 25.

2 Tartalom Honnan jöttünk? Hol vagyunk? Hova tartunk?

3 Honnan jöttünk I Phare: „Küzdelmes” projektek 2002-2006 -Az első uniós elvek szerint működő pályázatok a foglalkoztatási civil szervezetek számára - Két körben összesen 58 nyertes szervezet komplex foglalkoztatási programok megvalósításába, közel 3000 ember bevonásával -Kb. 8,4 Mrd Ft HEFOP: Küzdelmes indulás 2004-2006 -Szélesebb paletta, több forrás, bonyolultabb rendszer -Önállóan vagy beszállítóként? (HEFOP 1.3, 2.3 vs. munkaügyi központos programok) -Célhoz rendelt forrás: kb. 15,7 Mrd Ft -1039 támogatott projekt az 1.3 és 2.3 intézkedésekben.

4 Honnan jöttünk II EQUAL 2004-2008: - Az innovatív megközelítések és újszerű módszerek a foglalkoztatásban -Hat tematikus terület a munkaerő-piaci hátrányokkal küszködő személyek esélyeinek javítása érdekében -Egyedi, a HEFOP-tól eltérő alapelvek, tervezés és végrehajtás -10 mrd Ft forrás -39 fejlesztési partnerség -Ebből 16 FP az A tématerületre : munkaerőpiac szempontjából hátrányos helyzetű emberek munkaerőpiacra belépésének vagy visszatérésének segítése -4815 fő bevonására került sor 3,97 mrd Ft-ból -Eredmények: -A TÁMOP tervezése kapcsán elvárás volt a Bizottság részéről, hogy az EQUAL alapelvek és tapasztalatok integrálódjanak az új OP-ba

5 Hol vagyunk I. TÁMOP és környéke -Az első teljes tervezési ciklus -Nagyságrendi növekedés a forrásokban:közvetlenül 71,6 Mrd Ft -Hazai források folyamatos csökkenése -Egyszerűsítések az eljárásrendi folyamatokban -Fejlesztési célok lehatárolása TÁMOP 1,2 és 5 prioritás között -Új hangsúlyok a szakmapolitikában: -Válságkezelés -Közfoglalkoztatás -Foglalkoztatási rehabilitáció reformja -Szolgáltatási akkreditációs modell és civil szervezetek kapacitásfejlesztése – terv és tény v

6 Adatok a közvetlen kedvezményezettekről, főpályázókról vannak – TÁMOP 1: 155 non-profit, 31 for-profit, 34 állami főpályázó – TÁMOP 2: 373 non-profit, 3200 for-profit, 102 állami főpályázó Kedvezményezettek közel fele visszatérő partnere a fejlesztéspolitikának (nonprofitok – TÁMOP 5; forprofitok GOP, ROP) Források eloszlása a kedvezményezett szervezetek típusai között TÁMOP 1 Hol vagyunk II. Forrás: Hétfa értékelés,2013

7 Mérhető eredmények 1)NFSZ hatóságból szolgáltatói hálózattá válása – lépések:  Informatikai rendszer – egyéni munkaerőpiaci pályák követése  Profilképzési rendszer alapjai  Munkáltatói kapcsolattartók rendszere 2)Nonprofit szervezetek professzionalizálódó „magja” 3)Növekvő körben támogatás a valódi elhelyezkedésig 4)Reagálás a gazdasági válságra (pl. célcsoportok bővítése, célzott programok) Hol vagyunk III. Forrás: Hétfa értékelés,2013

8 A non-profit szektor egyfajta megítélése: Rendkívül heterogén pályázói kör: – 40% 2007-2012 között alakult – Csak felük végzett foglalkoztatási tevékenységet 2012-ben Nem civil szféra: – Adó 1% átlagos bevétel 1,8%-a Stabilizálódó kompetens mag: – Szakmai kompetencia és szervezeti professzionalizmus indexe szerint: Kb. 80 kiemelkedő szervezet További kb. 150 jó szervezet – Normatív költségvetési források, vállalkozói tevékenység, munkaügyi rendszerrel kiépült kapcsolat jelentősége Lokális együttműködés fontossága: legszorosabb kapcsolat önkormányzattal, munkaügyi kirendeltséggel Hol vagyunk VIII. Forrás: Hétfa értékelés,2013

9 Hol vagyunk IV. Támogatott projektek szakmai tapasztalatai a kutató szemével Elmozdulás a foglalkoztathatóság javításán „túl” a tényleges elhelyezkedés támogatása felé Célcsoport-fókusz hiánya: programok 60%-ában legalább 5 célcsoport Romák, idősek bevonása korlátozott Nem regisztrált tartós munkanélkülieket alig érik el Tényleges szolgáltatási idő lényegesen rövidebb, mint a projekt időtartama (1 év vs. 2 év) – Átlagosan 6 hónappal többet kéne foglalkozni az ügyfelekkel

10 Az EQUAL és a HEFOP egyes intézkedéseinek értékelésének főbb megállapításai A munkaerő-piaci szolgáltatások és a szolgáltató szervezetek komoly fejlődésen mentek keresztül Egyes programok (pl. EQUAL, TÁMOP 1.4.3, 2.6.1) kiemelten támogatták a tapasztalatcserét és a sztenderdizálást. Életútinterjúk és megvalósító szervezetek beszámolói alapján: – célcsoportok egy részét jelenleg szinte csak a támogatott foglalkoztatásba vagy közfoglalkoztatásba van lehetőség beterelni – a közfoglalkoztatás korlátozott befogadási kapacitása, a bizonytalan hozzáférés, valamint a szervezés sajátosságai miatt csak keveseknek jelenthet ez rövid távon is megoldást. – de minél inkább a piaci szektorhoz közeli módon megszerezett foglalkoztatási formáit kellene preferálni! Hol vagyunk V. Forrás: Hétfa értékelés,2013

11 Hová tartunk l. Az 1600/2012. (XII. 17.) Korm. határozat alapján az operatív programok indikatív megnevezése: Gazdaságfejlesztési és Innovációs OP (GINOP) Versenyképes Közép-Magyarország OP (VEKOP) Terület- és Településfejlesztési OP (TOP) Intelligens Közlekedésfejlesztési OP (IKOP) Környezeti és Energetikai Hatékonysági OP (KEHOP) Emberi Erőforrás Fejlesztési OP (EFOP) Koordinációs OP (KOP) „Vidékfejlesztés, halászat” OP (VOP, MAHOP) A források várható megoszlása 60%-a közvetlen (országos és térségi) gazdasági fejlesztésre 40%-a humánerőforrás-fejlesztésre, infrastruktúrafejlesztésre, környezetvédelemre és energiahatékonyságra.

12 Hová tartunk II. GINOP – Indikatív prioritásstruktúra I. Versenyképes KKV Szektor, Ipari Termelés és Szolgáltatások II. Tudásgazdaság fejlesztése III. Infokommunikációs fejlesztések IV. Versenyképes személyi szolgáltatások és a turizmusgazdaság kreatív fejlesztése V. Kiemelt térségi és közösségi gazdaságfejlesztés VI. Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség fejlesztése VII. Technikai segítségnyújtás

13 Hová tartunk III. A VI. Foglalkoztatás ösztönzése és a vállalati alkalmazkodóképesség prioritás várható beavatkozási szintjei – A munkanélküliek és inaktívak munkába állásának ösztönzése, – A munkaerő-piaci szolgáltatások fejlesztése, – Hátrányos helyzetűek foglalkoztathatóságának javítása, – Az egész életen át tartó tanulás ösztönzése, – A gazdaság igényeihez igazodó képzési intézményrendszer kialakítása, A munkaerő versenyképességének javítása, – A vállalatok alkalmazkodóképességének javítása.

14 Nyitott kérdések IV. Nyitott kérdések – Rendelkezésre álló forrás – Megvalósításért felelős intézményrendszer – Az NFSZ és NMH szerepe a végrehajtásban – Új, egyszerűsített megvalósítási technikák – Tapasztalatok beépítése – Partnerség a tervezésben

15 Köszönöm a figyelmet! Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Humán Erőforrás Programok Irányító Hatósága +36-1-474-7600 Web: www.nfu.hu


Letölteni ppt "Foglalkoztatási programok megvalósításával kapcsolatos tapasztalatok, a következő tervezési időszakra vonatkozó elképzelések Galyatető, 2013. Június 25."

Hasonló előadás


Google Hirdetések