Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Laki Mihály MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet Piacfejlődés a szocializmus után A Hajnal István Kör 2012.évi konferenciája Piacok a társadalomban és.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Laki Mihály MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet Piacfejlődés a szocializmus után A Hajnal István Kör 2012.évi konferenciája Piacok a társadalomban és."— Előadás másolata:

1 Laki Mihály MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet Piacfejlődés a szocializmus után A Hajnal István Kör 2012.évi konferenciája Piacok a társadalomban és a történelemben Debrecen, augusztus 23– 25

2 Az előadás vázlata A kutatásról A piac fejlődés fogalma – mutatói - ösztönzői A szocializmus utáni piacfejlődés a vállalatok világában Makro elemzés – a piacfejlődés szakaszai Tanulságok

3 Miért ezt kutattam? kevéssé vizsgált gazdasági jelenség a gazdaság mindennapi működését és a társadalom nagy csoportjait érintő, befolyásoló folyamat a rendszerváltás utáni piacfejlődés (market evolution) is ebbe a körbe tartozik, hiszen ritka az olyan magyar háztartás, vállalat, amely mindennapi tevékenysége során ne szembesült volna a piacok átalakulásával

4 „A piac a közgazdászok egyik leggyakrabban használt kifejezése. De ha firtatni kezdjük, kitűnik: mindenki mást ért alatta, s eléggé homályos asszociációk kapcsolódnak hozzá." Kornai János: Anti-equilibrium (1971) 247. oldal

5 Meghatározások "Elemzési szempontból a piac fogalma számos, csak látszólag kapcsolódó jelenségre vonatkozhat: -különös szervezet, amely tranzakciókat irányít: egyszerű és falusi piacok, számos termék nagybani piaca, tőzsdék, speciális árverések stb. -bonyolult intézmény, amely az idők során a jogok, az ösztönzők és a magatartási normák sűrű hálóját hozta létre: ezt tulajdonképpen piaci rendszernek vagy gazdaságnak nevezhetjük -kultúra, amely a szabad csere elvéhez igazodó gazdasági tranzakciók koordinálásából származó előnyöket dicsőíti -a szabad csereviszonyok stilizálása, egy ideális működési rendszer, amely Pareto optimális megoldásokat hoz létre." Goglio, Silvio (1997): The concept of market from a historical point of view The Emergence and Evolution of Markets edited by Horst Brezinski and Michael Fritsch Edvard Elgar Cheltenham, UK -Lyme, US (20-37 o.)

6 A piacfejlődés A piac időben változó, sokféle formát mutató intézmény vagy szerkezet. Keletkezésének, épülésének szakaszában a piac tranzakciók rendezetlen halmaza. A keletkezést követi a rendeződés, amikor a tranzakciókban résztvevők hallgatólagos megállapodások, vagy állami kényszer hatására elfogadják a piac kiszámítható működéséhez szükséges szabályokat, a tulajdonjogok (property rights), a vállalatirányítási jogok (corporate governance), a csere és az ellenőrzés szabályait. A piac építése és működtetése (a szabályok kidolgozása és betartatása) ezután az állam, a piaci szereplők és a szereplők önkéntes társulásainak a feladata. Fligstein, Neil (2001): The Architecture of Markets. An Economic Sociology of Twenty-First-Century Capitalist Society Princton University Press, Princeton and Oxford

7 A piacfejlődés közvetett mutatói a vállalkozások száma a termékek, szolgáltatások, termékcsoportok forgalma a forgalom és a termelés makrogazdasági mutatói a tulajdoni szerkezet a vállalati méretszerkezet

8 A piacfejlődés szokásos ösztönzői a piacszabályozás az adók az iparpolitika a bankhitelek a gazdasági növekedés

9 Különös, nem ismétlődő ösztönzők a vállalkozás politikai kockázatát megszüntető intézményi és politikai változások, a tulajdoni szerkezet átalakulása

10 A magyarországi piacfejlődés jellegzetes szakaszai (az interjúk és esettanulmányok alapján) az új szereplők tömeges beáramlása az ezt gyakran követő piaci zavar, a piac tisztulása, a zavarok elhárítása. a konszolidált piacokon sem áll meg az élet, főként a későn jövők, piacra lépők módosíthatják a szereplők viszonyait és a piacok terjedelmét

11 Ahol nem volt piacfejlődés (másodlagos források alapján) szovjet birodalom összeomlása miatt megszűnő katonai-stratégiai szállítások a KGST megszűnésének hatásai

12 A regisztrált vállalatok számának alakulása 1989 után Év Jogi személyiségű gazdasági társaság Egyéni vállalkozó Vállalkozás összesen

13 Az egyszeres és kettős könyvvitelt vezető vállalkozások jegyzett tőkéjének megoszlása fő tulajdonosonként ÉvÁllamiBelföldi magánBelföldi társaságiKülföldiEgyébÖsszesen

14 A regisztrált társas vállalkozások (foglalkoztatottak száma fő) Év500 fő és a felett fő fő fő fő1 – 9 fő O és ismeretlen számú

15 Az ösztönzők és a piacfejlődés két szakasza ösztönzők adók-+ iparpolitika-? bankhitelek-+ gazdasági növekedés- + Piacszabályozás, intézményei++0 tulajdoni szerkezet változása+0

16 A Magyar Köztársaság Alkotmánya 9.§ (1)Magyarország gazdasága olyan piacgazdaság, amelyben a köztulajdon és a magántulajdon egyenjogú és egyenlő védelemben részesül (2)(2) A Magyar Köztársaság elismeri és támogatja a vállalkozás jogát és a gazdasági verseny szabadságát.” 13.§ (1) A Magyar Köztársaság biztosítja a tulajdonhoz való jogot. (2.) Tulajdont kisajátítani csak kivételesen és közérdekből, törvényben szabályozott esetekben és módon, feltétlen és azonnali kártalanítás mellett lehet.”

17 Az adók a GDP százalékában (%) ÉvCurrent tax burden Total taxes (includincg SSC) as % of GDP in Hungary Total taxes (including SSC as % of GDP EU 25 arithmetic ,637, , ,037, , , , , , , , , ,

18 Részesedés a belföldi hitelállományból között (%) Időszak végénKormányzat nettó hiteleiVállalati hitelek összesenKisvállalkozók hitelei 1989 december december december december december december december december december december december Forrás: MNB Éves jelentés oldal alapján számolva

19 A hazai bankok által folyósított vállalati hitelállomány a GDP százalékában Vállalati hitelek összesen Ebből: kis- és középváll. hitelei Forrás: KKV

20 Növekedés és vállalatszám alakulás Időszak A szakasz fő jellemzői GDP évi átlagos növekedés (%) Ipari termelés Évi átlagos növekedés (%) A piacra lépők száma Lassuló növekedés a szocialista rendszer utolsó éveiben 1.5 Gyorsan nő Transzformációs visszaesés ,6Gyorsan nő Transzformációs fellendülés Gyorsan nő 1998-ig majd lelassul Besimulás, lassulás Lassan nő Forrás: Statisztikai Évkönyvek adatai alapján számolva

21 A GKI konjunktúra-index és összetevői Forr á s: GKI Zrt. Felm é r é sei


Letölteni ppt "Laki Mihály MTA KRTK Közgazdaságtudományi Intézet Piacfejlődés a szocializmus után A Hajnal István Kör 2012.évi konferenciája Piacok a társadalomban és."

Hasonló előadás


Google Hirdetések