Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Készítette: Detáryová Ida Habók Lilla Péterffy Alexandra Taba Zsófia.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Készítette: Detáryová Ida Habók Lilla Péterffy Alexandra Taba Zsófia."— Előadás másolata:

1 Készítette: Detáryová Ida Habók Lilla Péterffy Alexandra Taba Zsófia

2  Répertoire d’art et d’archéologie…  Párizs, 1910-1989, évente  Folyóirat, topográfiai rendszerezés + tematika

3  BHA (Bibliography of the History of Art).  Angol + francia, index külön kötetben, összefoglalókkal  1991-től, évente

4  RILA (International Repertory of the Literature of Art)  Referáló lap – kortárs írásokról  ARTbibliographies (Modern)  1968-tól. Művészek, irányzatok.  Folyóirat + könyv

5  Pelican history of art. szerk. Pevsner, Nikolaus. New Haven; London : Yale University Press. 1958-tól  Propyläen Kunstgeschichte. Berlin : Propyläen- Verlag, kb. 1920-tól  E. H. Gombrich: A művészet története. Bp.: Gloria, 2002

6  Magyar művészet a kezdetektől 1800-ig. szerk: Galavics Géza, Marosi Ernő, Mikó Árpád, Wehli Tünde. Bp. : Corvina, 2001  Magyar művészet 1800-tól napjainkig. Beke László [et al.]. Corvina, 2002  Aradi Nóra, Feuerné Tóth Rózsa, Galavics Géza, Marosi Ernő, Németh Lajos: A művészet története Magyarországon a honfoglalástól napjainkig. Gondolat, 1983

7  A magyarországi művészet története. szerk. Fülep Lajos. Budapest : Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1964. 2 köt.  Andrási Gábor [et al.]: Magyar képzőművészet a 20. században. Corvina, 1999

8  Castiglione László: Görög művészet. Corvina. 1967  Castiglione László: Római művészet. Corvina, 1971  Kádár Zoltán: Bizánci művészet. Corvina, cop. 1987

9  Marosi Ernő: A román kor művészete. Budapest : Corvina, 1972  Entz Géza: A gótika művészete. Budapest : Corvina, 1978  Marosi Ernő: A középkor művészete. Corvina, 1997-1998

10  Vayer Lajos: Az itáliai reneszánsz művészete. Corvina, 1998  Kelényi György: A manierizmus. Corvina, 1995  Kelényi György : A barokk művészete. Corvina, 1985

11  Zádor Anna: Klasszicizmus és romantika: A XIX. sz. művészete. Corvina, 1976  A művészet története. sorozatszerk. Petz György. Budapest : Magyar Könyvklub, 2000- 200. 16 köt.  (Vince, Taschen sorozatok)

12  Építészet  Szentkirályi Zoltán, Détshy Mihály: Az építészet rövid története. Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2004  Az építészet története (sorozat): Őskor; Ókor; Romanika; Reneszánsz; Barokk; Historizmus; Modern. Bp.: Nemzeti Tankönyvkiadó, 1991-2007  Nikolaus Pevsner: Az európai építészet története. Corvina, 1983

13  Festészet  Michael Levey: A festészet rövid története. Corvina, 1983  Szobrászat  Francesca Romei: A szobrászat az ókortól napjainkig : korszakok, technikák, művészek. Budapest : Falukönyv-Ciceró, 1996

14  Iparművészet  Az iparművészet könyve 1-3., szerk. Ráth György. Szekszárd : Babits, 2002  Textil  V. Ember Mária: Régi textíliák. Bp.: Magyar Helikon : Corvina, 1980  Ötvösség  Kovács Éva

15  Üveg  Luca Melegati: Az üveg : stílustörténeti kalauz az ókortól napjainkig. Budapest : Officina Nova, 1995  A képzőművészet iskolája. Szerk. Solymár István. Budapest : Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1976 1., A festészet, grafika, szobrászat technikai eljárásai 2., A rajz, a festészet, grafika és a szobrászat újabb eszközei és eljárásai, a restaurálás, a térábrázolás, a fény- és színtan, a művészeti anatómia

16  Virág Zsolt: Magyar kastélylexikon. Budapest : Fo-Rom Invest, [2004]-  Magyar festők és grafikusok életrajzi lexikonja 1-2. szerk. Szabó Ákos András. Nyíregyháza : NBA K., 2002  Kortárs magyar művészeti lexikon 1-3. főszerk. Fitz Péter. Budapest : Enciklopédia, 1999-2001

17  Művészlexikon 1-4. Corvina, 1994-1995  Az 1983-as Encyclopaedia Britannica Internationalból  Ki kicsodák  Who's who in art. Havant : Art Trade Press, 2000

18  Vanyó László: Az ókeresztény művészet szimbólumai. Budapest : Jel, cop. 2000  A keresztény művészet lexikona. szerk. Jutta Seibert. Corvina, 2004  Szimbólumtár : jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából. szerk. Pál József és Újvári Edit. Bp. Balassi, cop. 2005

19  Építészeti szakszótár. szerk. Zádor Anna. Budapest : Corvina Kiadó Vállalat, 1984  Művészeti szótár. szerk. Végh János. Budapest : Corvina Kiadó Vállalat, 1997

20  Giorgio Vasari (1511-1574): Le vite de'piú eccelenti pittori, scultori e architettori  Bellori, Giovanni Pietro: Vite dei pittori, scultori ed architetti moderni, II. Pisa, Presso Niccolo Capurro, 1821.  Cesare Ripa (1555 k- 1622): Iconologia. Budapest : Balassi, 1997  Andrea Palladio (1508-1580): Quattro libri dellarchitettura Négy könyv az építészetről. Budapest : Képzőművészeti Alap, 1982

21  Vitruvius Pollio (i.e. 1.sz.): De architectura libri decem. Bp.: Képzőművészeti Kiadó, 1988  Középkori művészet történetének olvasókönyve (XI.- XV). szerk. Marosi Ernő. Budapest: Balassi, 1997

22  Kunsthistorisches Museum, Bécs. (A világ nagy múzeumai). Budapest : Corvina Kiadó Vállalat, 1991  Sigismundus rex et imperator : Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában : 1387-1437 : kiállítási katalógus. szerk. Takács Imre. Mainz : Philipp von Zabern, 2006

23  Archaeologiai Értesítő : a MTA Archaeologiai Bizottságának és az Országos Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulatnak közlönye. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1863  Művészettörténeti értesítő. szerk. Jávor Anna (2002-). Budapest : Tankönyvkiadó Váll., 1952-. Évenként két füzetben (2006-) Félévenként (1953-1956) Negyedévenként (1956-2005).

24  Műemlékvédelmi szemle : az Országos Műemléki Felügyelőség tájékoztatója. főszerk. F. Mentényi Klára (1998-). Budapest] : OMF, 1991-. Évente kétszer.  Műemlékvédelem : műemlékvédelmi és építészettörténeti szemle. Magyar Építőművészek Szövetségének Műemléki Bizottsága ; főszerk. Walter Ilona. Budapest : Gondolat Könyv-, Lapk. és Terjesztő Váll., 1957-. Negyedévenként.

25  Új Művészet : Kortárs Képzőművészeti Folyóirat. főszerk. Sinkovits Péter. Bp.: Új Művészet Alapítvány. Havonta. www.uj- muveszet.huwww.uj- muveszet.hu  Art-Magazin. főszerk. Topor Tünde. Bp.: Artmagazin. Havonta (kissebb cikkek, színes)  Múzeumi Hírlevél. fel. Kiadó Dr. Kováts Tibor. Bp.: MNM és NKA, 1980-. havonta

26  Balkon : kortárs művészeti folyóirat. főszerk. Hajdu István. Budapest : Enciklopédia K., 1993-. Havonta. www.balkon.huwww.balkon.hu  Műértő : Művészeti és műkereskedelmi folyóirat. főszerk. Andrási Gábor. Budapest : HVG Rt., 1998-. Havonta.

27  http://muveszettortenet.lap.hu/ http://muveszettortenet.lap.hu/  http://www.sze.hu/muvtori/ Műv.töri kezdetektől a napjainkig http://www.sze.hu/muvtori/  http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/ttkuj /temuvtori.html http://www.sulinet.hu/tovabbtan/felveteli/ttkuj /temuvtori.html  http://www.mult-kor.hu/ http://www.mult-kor.hu/  http://www.wga.hu/ Web Gallery of Art http://www.wga.hu/  http://szabadbolcseszet.elte.hu/index.php?opt ion=com_tananyag&Itemid=2 http://szabadbolcseszet.elte.hu/index.php?opt ion=com_tananyag&Itemid=2

28 KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET


Letölteni ppt "Készítette: Detáryová Ida Habók Lilla Péterffy Alexandra Taba Zsófia."

Hasonló előadás


Google Hirdetések