Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Tájékoztatás a képzőművészetekről

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Tájékoztatás a képzőművészetekről"— Előadás másolata:

1 Tájékoztatás a képzőművészetekről
Készítette: Detáryová Ida Habók Lilla Péterffy Alexandra Taba Zsófia Tájékoztatás a képzőművészetekről

2 Bibliográfiák Répertoire d’art et d’archéologie…
Párizs, , évente Folyóirat, topográfiai rendszerezés + tematika

3 Bibliográfiák BHA (Bibliography of the History of Art).
Angol + francia, index külön kötetben, összefoglalókkal 1991-től, évente

4 Bibliográfiák RILA (International Repertory of the Literature of Art)
Referáló lap – kortárs írásokról ARTbibliographies (Modern) 1968-tól. Művészek, irányzatok. Folyóirat + könyv

5 Egyetemes összefoglalók
Pelican history of art. szerk. Pevsner, Nikolaus. New Haven; London : Yale University Press tól Propyläen Kunstgeschichte. Berlin : Propyläen-Verlag, kb tól E. H. Gombrich: A művészet története. Bp.: Gloria, 2002

6 Magyar összefoglalók Magyar művészet
a kezdetektől 1800-ig. szerk: Galavics Géza, Marosi Ernő, Mikó Árpád, Wehli Tünde. Bp. : Corvina, 2001 Magyar művészet 1800-tól napjainkig. Beke László [et al.]. Corvina, 2002 Aradi Nóra, Feuerné Tóth Rózsa, Galavics Géza, Marosi Ernő, Németh Lajos: A művészet története Magyarországon a honfoglalástól napjainkig. Gondolat, 1983

7 Magyar összefoglalók A magyarországi művészet története. szerk. Fülep Lajos. Budapest : Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, köt. Andrási Gábor [et al.]: Magyar képzőművészet a 20. században. Corvina, 1999

8 Korok szerinti lebontás
Castiglione László: Görög művészet. Corvina. 1967 Castiglione László: Római művészet. Corvina, 1971 Kádár Zoltán: Bizánci művészet. Corvina, cop. 1987

9 Korok szerinti lebontás
Marosi Ernő: A román kor művészete. Budapest : Corvina, 1972 Entz Géza: A gótika művészete. Budapest : Corvina, 1978 Marosi Ernő: A középkor művészete. Corvina,

10 Korok szerinti lebontás
Vayer Lajos: Az itáliai reneszánsz művészete. Corvina, 1998 Kelényi György: A manierizmus. Corvina, 1995 Kelényi György: A barokk művészete. Corvina, 1985

11 Korok szerinti lebontás
Zádor Anna: Klasszicizmus és romantika: A XIX. sz. művészete. Corvina, 1976 A művészet története. sorozatszerk. Petz György. Budapest : Magyar Könyvklub, köt. (Vince, Taschen sorozatok)

12 Egyes műfajok Építészet Szentkirályi Zoltán, Détshy Mihály:
Az építészet rövid története. Budapest : Műszaki Kvk., cop. 2004 Az építészet története (sorozat): Őskor; Ókor; Romanika; Reneszánsz; Barokk; Historizmus; Modern. Bp.: Nemzeti Tankönyvkiadó, Nikolaus Pevsner: Az európai építészet története. Corvina, 1983

13 Egyes műfajok Festészet Szobrászat
Michael Levey: A festészet rövid története. Corvina, 1983 Szobrászat Francesca Romei: A szobrászat az ókortól napjainkig : korszakok, technikák, művészek. Budapest : Falukönyv-Ciceró, 1996

14 Egyes műfajok Iparművészet Textil Ötvösség
Az iparművészet könyve 1-3., szerk. Ráth György. Szekszárd : Babits, 2002 Textil V. Ember Mária: Régi textíliák. Bp.: Magyar Helikon : Corvina, 1980 Ötvösség Kovács Éva

15 Egyes műfajok Üveg Luca Melegati: Az üveg : stílustörténeti kalauz az ókortól napjainkig. Budapest : Officina Nova, 1995 A képzőművészet iskolája. Szerk. Solymár István. Budapest : Képzőművészeti Alap Kiadóvállalata, 1976 1., A festészet, grafika, szobrászat technikai eljárásai 2., A rajz, a festészet, grafika és a szobrászat újabb eszközei és eljárásai, a restaurálás, a térábrázolás, a fény- és színtan, a művészeti anatómia

16 Lexikonok Virág Zsolt: Magyar kastélylexikon. Budapest : Fo-Rom Invest, [2004]- Magyar festők és grafikusok életrajzi lexikonja 1-2. szerk. Szabó Ákos András. Nyíregyháza : NBA K., 2002 Kortárs magyar művészeti lexikon 1-3. főszerk. Fitz Péter. Budapest : Enciklopédia,

17 Lexikonok Művészlexikon 1-4. Corvina, 1994-1995 Ki kicsodák
Az 1983-as Encyclopaedia Britannica Internationalból Ki kicsodák Who's who in art. Havant : Art Trade Press, 2000

18 Lexikonok - ikonográfia
Vanyó László: Az ókeresztény művészet szimbólumai. Budapest : Jel, cop. 2000 A keresztény művészet lexikona. szerk. Jutta Seibert. Corvina, 2004 Szimbólumtár : jelképek, motívumok, témák az egyetemes és a magyar kultúrából. szerk. Pál József és Újvári Edit. Bp. Balassi, cop. 2005

19 Szótárak Építészeti szakszótár. szerk. Zádor Anna. Budapest : Corvina Kiadó Vállalat, 1984 Művészeti szótár. szerk. Végh János. Budapest : Corvina Kiadó Vállalat, 1997

20 Források Giorgio Vasari ( ): Le vite de'piú eccelenti pittori, scultori e architettori Bellori, Giovanni Pietro: Vite dei pittori, scultori ed architetti moderni, II. Pisa, Presso Niccolo Capurro, 1821. Cesare Ripa (1555 k- 1622): Iconologia. Budapest : Balassi, 1997 Andrea Palladio ( ): Quattro libri dellarchitettura Négy könyv az építészetről. Budapest : Képzőművészeti Alap, 1982

21 Források Vitruvius Pollio (i.e. 1.sz.): De architectura libri decem. Bp.: Képzőművészeti Kiadó, 1988 Középkori művészet történetének olvasókönyve (XI.-XV). szerk. Marosi Ernő. Budapest: Balassi, 1997

22 Múzeumi és kiállítási katalógusok
Kunsthistorisches Museum, Bécs. (A világ nagy múzeumai). Budapest : Corvina Kiadó Vállalat, 1991 Sigismundus rex et imperator : Művészet és kultúra Luxemburgi Zsigmond korában : : kiállítási katalógus. szerk. Takács Imre. Mainz : Philipp von Zabern, 2006

23 Folyóiratok Archaeologiai Értesítő : a MTA Archaeologiai Bizottságának és az Országos Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulatnak közlönye. Budapest : Akadémiai Kiadó, 1863 Művészettörténeti értesítő. szerk. Jávor Anna (2002-). Budapest : Tankönyvkiadó Váll., Évenként két füzetben (2006-) Félévenként ( ) Negyedévenként ( ).

24 Folyóiratok Műemlékvédelmi szemle : az
Országos Műemléki Felügyelőség tájékoztatója. főszerk. F. Mentényi Klára (1998-). Budapest] : OMF, Évente kétszer. Műemlékvédelem : műemlékvédelmi és építészettörténeti szemle. Magyar Építőművészek Szövetségének Műemléki Bizottsága ; főszerk. Walter Ilona. Budapest : Gondolat Könyv-, Lapk. és Terjesztő Váll., Negyedévenként.

25 Folyóiratok Új Művészet : Kortárs Képzőművészeti Folyóirat. főszerk. Sinkovits Péter. Bp.: Új Művészet Alapítvány. Havonta. Art-Magazin. főszerk. Topor Tünde. Bp.: Artmagazin. Havonta (kissebb cikkek, színes) Múzeumi Hírlevél. fel. Kiadó Dr. Kováts Tibor. Bp.: MNM és NKA, havonta

26 Folyóiratok Balkon : kortárs művészeti folyóirat. főszerk. Hajdu István. Budapest : Enciklopédia K., Havonta. Műértő : Művészeti és műkereskedelmi folyóirat. főszerk. Andrási Gábor. Budapest : HVG Rt., Havonta.

27 „Ánlájn” források http://muveszettortenet.lap.hu/
Műv.töri kezdetektől a napjainkig Web Gallery of Art

28 KÖSZÖNJÜK A FIGYELMET


Letölteni ppt "Tájékoztatás a képzőművészetekről"

Hasonló előadás


Google Hirdetések