Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat újdonságai, tapasztalatai Dr. Zoltán Ferenc (PhD) tű. alezredes.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat újdonságai, tapasztalatai Dr. Zoltán Ferenc (PhD) tű. alezredes."— Előadás másolata:

1 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat újdonságai, tapasztalatai Dr. Zoltán Ferenc (PhD) tű. alezredes

2 Számos hasznos információ:

3 A hatálya megváltozott
A létesítmények, építmények létesítésére - ideértve a tervezést, az átalakítást, illetve a módosítást is -, valamint a létesítmények, építmények, gépek, berendezések, eszközök és - a robbanó és robbantó anyagok kivételével - az anyagok használatára, technológiák alkalmazására vonatkozó tűzvédelmi szabályokat, tűzvédelmi műszaki követelményeket a rendelet mellékletében foglalt Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) tartalmazza.

4 Eltérés az OTSZ - től Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság illetve a hivatásos tűzoltóság - más, legalább azonos biztonsági szintet nyújtó előírások megtétele esetében - kérelemre az eltérést engedélyezheti az OTSZ egyes rendelkezéseitől. Az OTSZ-ben hivatkozott szabványoktól eltérő, de azokkal legalább azonos biztonsági szintet nyújtó műszaki megoldást kérelemre a kijelölt hatóság jóváhagyja. Az eltérési ügyek jelentős része megszűnt, azonban néhány újabb előírás betartása nehezebb, mint pl.: kettős villamos betáplálás középmagas épületnél, lépcsőház közvetlen szabadtérbe történő kivezetése, szigorú épületszerkezeti követelmények.

5 hatálybalépés Ez a rendelet a kihirdetését követő 90. napon (2008. május 22.) lépett hatályba. A már üzemelő tűz és hiba átjelző rendszereket legkésőbb március 1-jéig a rendelet 2. rész IV. fejezetének 4.6. pontjában foglalt tűzvédelmi műszaki követelmények szerint át kell építeni, regisztrációját legkésőbb október 1-jéig végre kell hajtani.

6 1. Rész Tűzoltó technikai eszközök, felszerelések új tartalommal
Tűzoltó készülékek karbantartása Jelzőtábla vízvezetékhez és tűzoltó vízforráshoz A tűzoltó vízforrások és tartozékaik felülvizsgálata, karbantartása Tűzoltó kapcsok Műanyag alapanyagú tűzoltó kupakkapcsok

7 1. Rész Tűzoltó technikai eszközök, felszerelések
Vízzáró lapos nyomótömlők és tömlő szerelvények szivattyúihoz és járműveihez Állványcső föld alatti tűzcsaphoz Pótállványcső föld alatti tűzcsaphoz Osztó tűzoltótömlőhöz Gyűjtő tűzoltó tömlőhöz Tűzoltó sugárcsövek Habsugárcsövek

8 1. Rész Tűzoltó technikai eszközök, felszerelések
Föld feletti tűzcsapok Föld alatti tűzcsap és tűzcsapszerelvény Tűzcsapkulcsok Kapocskulcsok tűzoltó kapcsokhoz Szerelvények föld alatti és föld feletti tűzcsapokhoz. Tűzoltó mászóöv

9 2. Rész Beépített tűzvédelmi berendezések:
Új követelményrendszer Azon korábbi fejezetek, melyek előírásai szabványokban megtalálhatóak már nem szerepelnek e részben Az I. fejezet általános előírásoknál található meg változatlan formában a korábban hatályos OTSZ 4. táblázata

10 2. Rész Beépített tűzvédelmi berendezések:
Beépített tűzoltó berendezések Szén-dioxiddal oltó berendezés. A beépített automatikus tűzjelző berendezések műszaki követelményei, tervezés, kivitelezés, üzembe helyezés, használatbavétel, üzemeltetés, felülvizsgálat és karbantartás

11 3. Rész Villamos és villámvédelmi berendezések:
Az 1000V-nál nem nagyobb feszültségű, erősáramú villamos berendezések időszakos felülvizsgálata A villamos energia -fejlesztő, -átalakító és -elosztó berendezések tűzvédelme Villámvédelem – megváltozik, 2009-ben a vonatkozó szabványokhoz igazodva Elektrosztatikus szikrakisülés elleni védelem felülvizsgálata egy új előírás

12 Az előírások zöme változatlan
4. Rész Tűzvédelmi műszaki követelmények éghető folyadékok és gázok tárolása A 4. rész módosítása Az előírások zöme változatlan Lényeges újdonság a gáz és olajipari követelmények meghatározása Üzemanyagtöltő állomások fejezet módosulása Pb gázpalack cseretelepek követelményeinek meghatározása A tartályok követelményeiből a műszaki előírások törölve

13 A IV/1. fejezet 1. ábrája nem helyes, a 2/2002. IV/2. fejezet 3
A IV/1. fejezet 1. ábrája nem helyes, a 2/2002. IV/2. fejezet 3. ábrája alkalmazandó!

14 VII. Fejezet Üzemanyagtöltő állomások
Főbb újdonságok: Konténerkútak megjelenése Önkiszolgáló (felügyelet nélküli ) töltőállomás megjelenése Épület alatt elhelyezett töltőállomás lehetősége Éghető folyadéktárolás legalizálása a kezelőépületben Vasúti, vízi és légi üzemanyagtöltés megoldása Telepítési távolságot a telekhatártól kell mérni

15 IX/5. fejezet Telepítés Új táblázat az éghető folyadék tárolásban!
A védőövezet fogalma törölve Új értékek

16 5. Rész Építmények tűzvédelme
Megváltozott a felépítése I. fejezet: Alapelvek Alapfogalmak Az építőanyagok tűzvédelmi osztályba sorolása Az építmények általános tűzvédelmi követelményei Tűzoltóság beavatkozását biztosító követelmények

17 5. Rész Építmények tűzvédelme
Tűztávolság Kiürítés A számított tűzterhelés meghatározása és a mértékadó tűzállósági követelmények számítása Hasadó és hasadó-nyíló felületek

18 Új megközelítés Alapelvek
Épületszerkezetek, építőanyagok és építési termékek Az építmények elhelyezése Kiürítés és mentés Hő és füst elleni védelem (már nem csak a csarnok épületekre) Tűzoltó beavatkozás

19 Új megközelítés Alapelvek
TERVEZÉSI ALAPELVEK Az építmények építészeti-műszaki tervezése során a tűzvédelmi műszaki kialakítást tűzvédelmi műleírásba, dokumentációba kell foglalni. Minden terv része a tűzvédelmi műleírás, dokumentáció.

20 Új megközelítés Alapelvek
TERVEZÉSI ALAPELVEK A tűzvédelmi műleírás, dokumentáció készítése szaktevékenység, azt csak megfelelő szakértelemmel rendelkező személy készítheti, ezért ahol a tűzvédelmi szakhatóság igénybevétele szükséges az építési engedélyezési eljárás során, ott a felelős tervező köteles tűzvédelmi szakértőt (építmények tűzvédelme, építész-, elektromos-, gépész tűzvédelmi szakértő) (kell) bevonni a tűzvédelmi műleírás elkészítésébe. Fontos tapasztalat, hogy a szakértő igénybevételével a tűzmegelőzési munkatársak munkája egyszerűsödött, a beruházások során kevesebb hiánypótlásra, elutasításra került sor tűzvédelmi szempontok miatt.

21 I/3. FEJEZET Az építőanyagok tűzvédelmi osztályba sorolása jelentősen megváltozott az EU-s szabályozáshoz igazodva Új osztályok A1 A2 B C D E F Az Európai Unió hivatalos közlönyében (Official Journal) rendszeresen közzéteszik azoknak az anyagoknak a listáját, melyek összetételüknél fogva, minden további vizsgálat nélkül az A1 osztályba tartozónak tekinthetők. A korábban hatályos előírásrendszer nem igazodott az EU tagállamaiban alkalmazott építőanyag tűzvédelmi osztályba sorolásához. Amennyiben az alkalmazott épületszerkezettel szemben tűzvédelmi követelményeket támasztott a vonatkozó előírás, akkor azt a Magyarországon használatos tűzvédelmi tulajdonságoknak való megfelelőségét kellett igazolni függetlenül attól, hogy azt az EU más országában már a harmonizált szabványok alapján bevizsgálták-e vagy sem. A jelenlegi előírásrendszer már a harmonizált szabványok szerinti követelményen alapszik, így a külföldön már bevizsgált termékek esetében nem indokolt a hazai megfelelőségi igazolás sem.

22 I/3. FEJEZET Az építőanyagok tűzvédelmi osztályba sorolása
AZ ÉPÜLETSZERKEZETEK TŰZÁLLÓSÁGI TELJESÍTMÉNY JELLEMZŐI R – teherhordó képesség E – integritás I – szigetelés W – sugárzás M – mechanikai hatás C – önzáródás S – füstáteresztés G – „koromtűz”-zel szembeni ellenálló képesség P vagy PH – üzemképesség fenntartása K – tűzvédő képesség Az épületszerkezet forgalmazók gyorsan alkalmazkodtak a megváltozott feltételrendszerhez, de az átmeneti időszakban a bizonytalanság volt a jellemző.

23 I/4. FEJEZET Az építmények általános tűzvédelmi követelményei
Aktív tűzgátló elválasztás, mint újdonság: Közösségi épületek esetében – amennyiben annak teljes területe beépített automatikus oltó- és jelzőberendezéssel kerül kialakításra – sűrített sprinklerfejek alkalmazásával történő tűzszakaszolás is megengedett. A homlokzati tűzterjedés elleni gát helyettesíthető az erre a célra megfelelő, homlokzatot védő beépített automatikus oltóberendezéssel. Korábban eltérési engedély kellett az OKF-től, az előírás alkalmazásával az engedélyezés meggyorsult

24 I/4. FEJEZET Az építmények általános tűzvédelmi követelményei
További új előírások Azon nyílászáró szerkezeteket, mellyel szemben van tűzvédelmi követelmény, azt önműködő csukó szerkezettel kell kialakítani. a középületekben biztonsági világítást és a vonatkozó nemzetközi szabványban meghatározott menekülési útirány jelzőrendszert kell létesíteni (MSZ EN 1838) Egyes elektromos berendezések működőképességének fenntartása 30 illetve 90 percig

25 I/5. FEJEZET Tűzoltóság beavatkozását biztosító követelmények – új megközelítés
Tűzoltási felvonulási utat már nem csak középmagas, magas épület esetében kell biztosítani Kulcsszéf telepítése Oltóvíz biztosításában változás nincs Tűzoltósági beavatkozási központ Tűzoltósági rádióerősítő

26 I/6. fejezet Tűztávolság
Új módszer, számítással kell igazolni a fejezetben maghatározott módon.

27 I./7. FEJEZET Kiürítés A kijárati utakon, a kijárati, vészkijárati ajtóknál és az egyes helyiségekből a kiürítési útvonalra nyíló ajtóknál az MSZ EN 1838 szerinti menekülési útirány jelző rendszert kell kiépíteni, mely a menekülő embereknek a teljes menekülési útvonal mentén folyamatos és következetes vizuális információt közöl biztonsági jelek segítségével a kiürítés irányáról, figyelemmel az esetleges alternatív útvonalakra is. Figyelem! Ez létesítési előírás, meglévő épületeknél csak átalakítás esetén kötelező!

28 I./7. FEJEZET Kiürítés Mozgásukban és cselekvőképességükben korlátozott személyek kiürítési feltételei teljes körűen meghatározásra kerültek. A számítási módszer változott, nem tengelyvonalon, hanem egyenes úton kell mérni az útszakaszok hosszát!

29 I/8. FEJEZET A számított tűzterhelés meghatározása és a mértékadó tűzállósági követelmények számítása Változatlan a korábbi előíráshoz képest a számítási módszer, azonban a helyszíni tényezőkre egy új táblázat rendelkezik.

30 I/9. FEJEZET Hő- és füstelleni védelem
A korábbi I/8. fejezet és az OTSZ vonatkozó rendelkezései egyben találhatóak meg. Több új előírás is található pl.: Folyosókon a légcsatornák bevezetésének követelményei

31 I/9. FEJEZET* Hő- és füstelleni védelem
Csarnok épületeknél jelentősebb változás Többszintes, középmagas és magas épületek hő-és füstelvezetése (Középmagas épületeknél a tűzoltási és felvonulási útvonal nem vagy csak részleges teljesülése = előteres füstmentes lépcsőház és magas épületeknél biztonsági lift létesítése is kötelező) Átriumok és zárt folyosók hő-és füstelvezetése Talajszint alatti helyiségek hő- és füstelvezetése Füstmentes lépcsőházak követelményei Üzembe helyezés és üzemeltetési szabályok meghatározása

32 II. Fejezet Építmények és szabadterek használati szabályai
A régi OTSZ használati szabályai itt találhatóak meg.

33 Tűzoltó készülékek Biztonsági jelet kell felszerelni tűzoltó berendezés fölé 2,0-2,5 m magasságban úgy, hogy a biztonsági jel akkor is látható legyen, ha az átmenetileg takarásban van. Figyelem! Nem használati szabály, így meglévő épületek esetén nem kötelező!

34 A megjelölés is megváltozott

35 Köszönöm a megtisztelő figyelmet!


Letölteni ppt "9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat újdonságai, tapasztalatai Dr. Zoltán Ferenc (PhD) tű. alezredes."

Hasonló előadás


Google Hirdetések