Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Kína és Korea.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Kína és Korea."— Előadás másolata:

1 Kína és Korea

2 Kína

3 II. világháborús örökség
Japán ellenes háború Mandzsúria, ÉK-Kína rablógazdálkodás Mandzsúria iparának szovjet leszerelése Óriás háborús károk anyagi és emberi életben Hiperinfláció Rendkívül elmaradott gazdaság, éhínség Hatalmasra felduzzasztott hadsereg és bürokrácia

4 polgárháború

5 Kommunista hatalomátvétel
1949 Mao Ce-tung kikiáltja a kínai népköztársaságot 1949 Kuomintang, Csang Kaj-sek Tajvanra menekül Tajvan rendelkezik 1971-ig ENSZ képviselettel

6 Mao Ce-tung

7 A Kínai Népköztársaság

8 Szakaszok as évek eleje: Mao a sztálni-modellt szovjet minta követi (terror) Mao kínai útja (egyedül marad, terror, hatalommegragadás) es évek: Teng Hsziao-ping nyitás, szocialista piacgazdaság

9 Mao a Sztálni-modellt a szovjet mintát követi
as évek eleje

10 Konszolidáció 1949-52 Nyílt katonai diktatúra (hatalomkoncentráció)
Adminisztráció katonai irányítása Kommunista tömegszervezetek kiépítése Gazdaság újjáépítése (infláció letörése, államosítás, földreform)

11 A koreai-háború következményei
Társadalom mozgósítása fontos a nemzeti egység megteremtéséhez 2 millió „önkéntes” „Állj ellen Amerikának, segíts Koreának” Gazdaságot megterheli a koreai segítség Éberség fokozása: belső ellenzék/ ellenség likvidálása kampányok formájában Fokozódó osztályharc a belső ellenség ellen (megfélemlítés, kiszorítás) sztálini modell követése

12 1950-es évek

13 A „Nagy ugrás” „Minden erőt beleadva, magasra törve, nagyobb, gyorsabb, jobb és gazdaságosabb eredményeket elérni a szocializmus építésében”

14 Cél: Kína erőssé és gazdaggá tétele, utolérés és lehagyás
Parasztság mozgósítása: öntözőberendezések, népi kohók építése Termelőszövetkezetek helyett népi kommunák (1 kommuna =5.000 család) Éhínség, tömeges éhhalál Hamis jelentések, statisztikai meghamisítása

15 2. Mao-féle kínai kommunizmus
1960-as évek elejétől 1976-ig

16 több központúvá vált a szocialista blokk
1960-as évek Kínai-szovjet szakítás SZKP XX. kongresszusától (1956) világháború elkerülhető, személyi kultusz bírálata elhatárolódás „Nagy ugrás” szovjet elítélése Mao emancipációs törekvései Sorozatos határincidensek (Usszuri-folyó) 1968 csehszlovák intervenciót agressziónak titulálja több központúvá vált a szocialista blokk

17 Kulturális forradalom 1966-1976
Manipulált tömegmozgalom

18 A „katasztrófa tíz éve”
Mao személyi kultusza, isteni tisztelete (pozícióinak védelme) Alaptézis: a vezetők eltávolodtak a kommunizmus alapgondolatától (egyéni gazdagodás) Harcot indított az ország gazdasági és társadalmi vezető rétegei, bürokrácia ellen (Teng Hsziao-ping pártfőtitkár eltávolítása) 1966 diákok: vörös gárdák „Kis piros könyv”: eszmék rövid jelszavakban Társadalmi bázisa: diákok, átpolitizált hadsereg, radikális értelmiség, Mao felesége (Csiang Csing)

19 Nagyméretű társadalmi kiábrándulás
A „négy régi” elleni támadás: régi eszmék, kultúra, szokások, magatartások. Könyv, kultúrértékek pusztítása (Tibet) 1966 felsőoktatási intézmények bezárása (1972-ig) Egy egész generáció kimaradt az oktatásból Polgárháborús viszonyok (1 millió áldozat) 1968 vörös gárdisták vidékre küldése Tettlegesség: megalázás, ütlegelés, gyilkolás Káosz, zűrzavar, gazdasági visszaesés Hadiipar érintetlenül hagyása: H-bomba, 1970 műhold 1976 Mao halála Nagyméretű társadalmi kiábrándulás

20 3. Nyitás és reformok 1976-tól napjainkig

21 Reformok és nyitás az USA felé
Átmenet Hatalomváltás: kevésbé szélsőséges maoisták 1978 Teng Hsziao-ping (pragmatikus) Reformok és nyitás az USA felé Nagy rehabilitációk ideje Párt és a hadsereg megtisztítása a maoista radikálisoktól (fiatalítás, szakképzettség)

22 Külpolitika 1969 nyitás az USA irányába Szovjetellenes
1971 Tajvan helyett Kína ENSZ-tagsága 1972 Nixon kínai látogatása diplomáciai kapcsolat számos nyugati országgal

23 Reformok SZOCIALISTA PIACGAZDASÁG kiépítése (Szovjetunió, K-Eu sikertelen) Központosított tervgazdaság helyett piaci mechanizmusok engedélyezése Kommunista párt uralma megkérdőjelezhetetlen Autoriter egypártrendszer egyéni érdekeltség (nyereségorientált) Lassú átalakulás, „nagy ugrások” nélkül

24 Kína jelenleg Kommunista diktatúra
Egyéni szabadságjogok erős korlátozása (halálbüntetés) Leggyorsabban fejlődő gazdaság Évi 8-10%-os növekedés Környezetszennyezés Gazdagok és szegények között óriási különbség Korrupció a kommunista párton és hadseregen belül


Letölteni ppt "Kína és Korea."

Hasonló előadás


Google Hirdetések