Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezettan alapszak (BSc) Biológiai, Föld- és Környezettudományi Intézet Föld- és Környezettudományi Tanszék Veszprémi Egyetem, Mérnöki Kar.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezettan alapszak (BSc) Biológiai, Föld- és Környezettudományi Intézet Föld- és Környezettudományi Tanszék Veszprémi Egyetem, Mérnöki Kar."— Előadás másolata:

1 Környezettan alapszak (BSc) Biológiai, Föld- és Környezettudományi Intézet Föld- és Környezettudományi Tanszék Veszprémi Egyetem, Mérnöki Kar

2 A szak megnevezése: Környezettan szak Az oklevélben szereplő szakképzettség megjelölése: alkalmazott környezetkutató A képzési idő: 6 félév Általános információk

3 Szakirányok a környezettan alapszakon környezetkémia szakirány környezetbiológia-limnológia szakirány környezettan tanár szakirány

4 Cél: alkalmazott környezetkutatók képzése képzése korszerűtermészettudományosszemléletmóddalrendelkeznek a nemzetközi kapcsolattartáshoz és a szakirodalom feldolgozásához szükséges idegen nyelvtudással rendelkeznek matematikai, informatikai, kémiai, fizikai, földtudományi és biológia ismereteik birtokában képesek a környezettudomány alkalmazott szintű művelésére

5 Mi a környezettudomány? A környezettudomány az ember és környezete kapcsolatával foglalkozik. A környezet megóvása részben technikai, részben tudományos feladat. A környezetvédelem célja a környezetet érő emberi hatások mérséklése, míg a hatások következményeinek felmérése a környezettudomány feladatkörébe tartozik.

6 A képzés során a hallgatók… megismerkednek természeti, városi és társadalmi környezetünk problémáival, a természet megőrzésének kérdéseivel, képet kapnak a nemzetközi és a hazai környezeti állapotokról, széleskörű és általános jellegű természettudományos alapozó képzés után speciális környezetkémiai, biológiai, földtani szaktárgyakat tanulnak, alapvető közgazdasági és műszaki ismereteket is szereznek.

7 Az oktatásról A szakon oktató tanárok valamennyien tudományos kutatómunkát is végeznek. A kutatás révén megszerzett ismereteik azonnal beépülnek a tananyagba, biztosítva a környezettudományi képzés magas színvonalát. Az oktatás jellege kiscsoportos, az oktató és a hallgató személyes kapcsolatára épül. Minden hallgatónak lehetősége nyílik arra, hogy tudományos diákköri dolgozatot készítsen (TDK)

8 Tárgyak a szak törzsanyagából Matematikai analízis Matematikai statisztika Fizika Általános- és szervetlen kémia BiológiaTermészetföldrajz Informatika, számítástechnika Bevezetés a környezettanba Általános ökológia BotanikaZoológiaBiokémiaMikrobiológiaBiofizikaLégkörtanÁsvány-kőzettan Általános földtan HidrogeológiaTalajtan Környezetkémiai alapismeretek Geoinformációs rendszerek KörnyezetszociológiaKörnyezetjogKörnyezetegészségtanTermészetvédelem Kémiai analízis Környezeti megfigyelési rendszerek Sugárzástani alapismeretek

9 Környezetkémia szakirány tárgyai: Általános- és szervetlen kémia II. Szerves kémia Fizikai kémia Környezeti analítika Ivóvízkezelés, szennyvíztisztítás Hulladékgazdálkodás Energiagazdálkodás és környezetvédelem Magyarország földtana EU ismeretek Minőségmenedzsment

10 Környezetbiológia-Limnológia szakirány tárgyai Limnológia és hidrobiológia Növényrendszertan és növényismeret Állatrendszertan és állatismeret Ökotoxikológia Vízi gerinctelenek Algológia és diatomológia EU ismeretek Evolúciós genetika Hal- és halászatbiológia Magyarország földtana Ivóvízkezelés, szennyvíztisztítás Víz Keretirányelv Minőség menedzsment

11 A diploma megszerzése után: közhivatal, köz- és magáncég környezetvédelmi hatóságok laboratóriumok, akadémiai kutatóintézetek, regionális természetvédelmi hivatalok, nemzeti parkok, tisztiorvosi szolgálat, ipari üzemek Levegőkörnyezet szakirány Limnológia szakirány Környezettan tanár szakirány Környezettudomány mesterszak (MSc): Elhelyezkedési lehetőségek:

12 Felvételi tantárgyak BiológiaFöldrajzFizikaKémiaMatematika Gépészeti alapismeretek Környezetvédelmi alapismeretek Vízgazdálkodási alapismeretek Vegyipari alapismeretek

13 Várunk mindenkit, aki kedveli a természettudományokat kedvet érez a kutatómunkához elszánt és lelkes kitartó

14 Elérhetőségeink: Föld-és Környezttudományi Tanszék 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. „I” épület V. emelet Dr. Pósfai Mihály, szakvezető posfaim@almos.vein.hu tel: 88-624-155 Csányi-Tornyos Eszter, tanszéki titkár tornyose@almos.vein.hu tel: 88-624-294 Szommerné Kiss Erzsébet, előadó Oktatási és Akkreditációs Osztály tel: 88-624-769

15 www.vein.hu/kornyezettudomany


Letölteni ppt "Környezettan alapszak (BSc) Biológiai, Föld- és Környezettudományi Intézet Föld- és Környezettudományi Tanszék Veszprémi Egyetem, Mérnöki Kar."

Hasonló előadás


Google Hirdetések