Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Környezettan alapszak (BSc)

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Környezettan alapszak (BSc)"— Előadás másolata:

1 Környezettan alapszak (BSc)
Biológiai, Föld- és Környezettudományi Intézet Föld- és Környezettudományi Tanszék Környezettan alapszak (BSc) Veszprémi Egyetem, Mérnöki Kar

2 Általános információk
A szak megnevezése: Környezettan szak Az oklevélben szereplő szakképzettség megjelölése: alkalmazott környezetkutató A képzési idő: 6 félév

3 Szakirányok a környezettan alapszakon
környezetkémia szakirány környezetbiológia-limnológia szakirány környezettan tanár szakirány

4 Cél: alkalmazott környezetkutatók képzése
korszerű természettudományos szemléletmóddal rendelkeznek matematikai, informatikai, kémiai, fizikai, földtudományi és biológia ismereteik birtokában képesek a környezettudomány alkalmazott szintű művelésére a nemzetközi kapcsolattartáshoz és a szakirodalom feldolgozásához szükséges idegen nyelvtudással rendelkeznek

5 Mi a környezettudomány?
A környezettudomány az ember és környezete kapcsolatával foglalkozik. A környezet megóvása részben technikai, részben tudományos feladat. A környezetvédelem célja a környezetet érő emberi hatások mérséklése, míg a hatások következményeinek felmérése a környezettudomány feladatkörébe tartozik.

6 A képzés során a hallgatók…
megismerkednek természeti, városi és társadalmi környezetünk problémáival, a természet megőrzésének kérdéseivel, képet kapnak a nemzetközi és a hazai környezeti állapotokról, széleskörű és általános jellegű természettudományos alapozó képzés után speciális környezetkémiai, biológiai, földtani szaktárgyakat tanulnak, alapvető közgazdasági és műszaki ismereteket is szereznek.

7 Az oktatásról A szakon oktató tanárok valamennyien tudományos kutatómunkát is végeznek. A kutatás révén megszerzett ismereteik azonnal beépülnek a tananyagba, biztosítva a környezettudományi képzés magas színvonalát. Az oktatás jellege kiscsoportos, az oktató és a hallgató személyes kapcsolatára épül. Minden hallgatónak lehetősége nyílik arra, hogy tudományos diákköri dolgozatot készítsen (TDK)

8 Tárgyak a szak törzsanyagából
Matematikai analízis Matematikai statisztika Fizika Általános- és szervetlen kémia Biológia Természetföldrajz Informatika, számítástechnika Bevezetés a környezettanba Általános ökológia Botanika Zoológia Biokémia Mikrobiológia Biofizika Légkörtan Ásvány-kőzettan Általános földtan Hidrogeológia Talajtan Környezetkémiai alapismeretek Geoinformációs rendszerek Környezetszociológia Környezetjog Környezetegészségtan Természetvédelem Kémiai analízis Környezeti megfigyelési rendszerek Sugárzástani alapismeretek

9 Környezetkémia szakirány tárgyai:
Általános- és szervetlen kémia II. Szerves kémia Fizikai kémia Környezeti analítika Ivóvízkezelés, szennyvíztisztítás Hulladékgazdálkodás Energiagazdálkodás és környezetvédelem Magyarország földtana EU ismeretek Minőségmenedzsment

10 Környezetbiológia-Limnológia szakirány tárgyai
EU ismeretek Evolúciós genetika Hal- és halászatbiológia Magyarország földtana Ivóvízkezelés, szennyvíztisztítás Víz Keretirányelv Minőség menedzsment Limnológia és hidrobiológia Növényrendszertan és növényismeret Állatrendszertan és állatismeret Ökotoxikológia Vízi gerinctelenek Algológia és diatomológia

11 A diploma megszerzése után:
Elhelyezkedési lehetőségek: Környezettudomány mesterszak (MSc): közhivatal, köz- és magáncég környezetvédelmi hatóságok laboratóriumok, akadémiai kutatóintézetek, regionális természetvédelmi hivatalok, nemzeti parkok, tisztiorvosi szolgálat, ipari üzemek Levegőkörnyezet szakirány Limnológia szakirány Környezettan tanár szakirány

12 Felvételi tantárgyak Biológia Földrajz Fizika Kémia Matematika
Gépészeti alapismeretek Környezetvédelmi alapismeretek Vízgazdálkodási alapismeretek Vegyipari alapismeretek Biológia Földrajz Fizika Kémia Matematika

13 Várunk mindenkit, aki kedveli a természettudományokat
kedvet érez a kutatómunkához elszánt és lelkes kitartó

14 Elérhetőségeink: Föld-és Környezttudományi Tanszék
8200 Veszprém, Egyetem u. 10. „I” épület V. emelet Dr. Pósfai Mihály, szakvezető tel: Csányi-Tornyos Eszter, tanszéki titkár tel: Szommerné Kiss Erzsébet, előadó Oktatási és Akkreditációs Osztály tel:

15


Letölteni ppt "Környezettan alapszak (BSc)"

Hasonló előadás


Google Hirdetések