Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Felsőoktatási központi informatikai rendszerek jelene, jövője, különös tekintettel az AVIR-ra 2009. december 8. Kerekes Gábor Educatio Nonprofit Kft.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Felsőoktatási központi informatikai rendszerek jelene, jövője, különös tekintettel az AVIR-ra 2009. december 8. Kerekes Gábor Educatio Nonprofit Kft."— Előadás másolata:

1 Felsőoktatási központi informatikai rendszerek jelene, jövője, különös tekintettel az AVIR-ra 2009. december 8. Kerekes Gábor Educatio Nonprofit Kft.

2 Felsőoktatási felvételi rendszer Diákigazolvány rendszer Felsőoktatási információs rendszer (FIR) Diplomás pályakövető rendszer (DPR) Adattár alapú vezetői információs rendszer (AVIR) Központi oktatási információs rendszerek

3 Cél a felsőoktatásban: minőségjavulás a csapból is ez folyik de vajon mi a minőség a felsőoktatásban – rangsorok? – kutató egyetemek? – munkaerőpiac? – emelt szintű érettségi? – minimum pontszám emelése? – milyen a minőségi intézmény? Minőség a felsőoktatásban

4 A felsőoktatási minőségfejlesztés európai szervezete (ENQA) Minőségfejlesztési Alapelvek és Útmutatások az Európai Felsőoktatási Térségben 1988 – Bologna 2001 – Prága 2003 – Berlin 2005 – Bergen 2007 – London Hogy csinálják külföldön?

5 1.Minőségpolitika és kapcsolódó eljárások 2.Formális belső mechanizmusok a képzési programok jóváhagyására, követésére, értékelésére 3.Hallgatók értékelése 4.Oktatói kar minőségbiztosítása 5.Erőforrások biztosítása a képzési programokhoz 6.Információs rendszerek 7.Adatok közzététele Európai Minőségi Alapelvek és Útmutatások

6 6.Információs rendszerek Az intézménynek gondoskodnia kell a szükséges információk szisztematikus gyűjtéséről, elemzéséről és felhasználásáról. 7.Adatok közzététele Az intézmények rendszeresen közzé kell tegyenek naprakész és objektív, kvantitatív és kvalitatív információkat a képzési programjaikról. Európai Alapelvek és Útmutatások

7 A FIR jogszabályi tartalma, funkciója A Felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. Tv. 35. §-a szerint a Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) - központi nyilvántartás keretében - a nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, foglalkoztatási, hallgatói, oktatói és más alkalmazotti adatokat tartalmazza. A 79/2006. (IV.5.) Kormányrendelet szabályozza a FIR létrehozásának és működésének részleteit A FIR-be az intézményfenntartók, illetve a felsőoktatási intézmények kötelesek adatot szolgáltatni. A FIR működtetője az oktatói, kutatói, tanári munkakörben foglalkoztatottaknak, illetve a hallgatóknak egyedi, 11 karakter hosszú azonosító számot ad. A hallgatók esetében az azonosító végigkíséri a személy köz- és felsőoktatási életútját. A nyilvántartandó adatkört szintén a jogszabályok határozzák meg, melyek az oktatók és a hallgatók esetében eltérőek. A FIR működtetője tartja nyilván a kiadott okleveleket, oklevélmellékleteket és doktori fokozatokat.

8 FIR stratégiai célkitűzések fontos és megbízható adatokat szolgáltasson az oktatáspolitikai döntéshozók – később kialakítandó – vezetői információs rendszeréhez, többek között a nemzetgazdasági szintű tervezés érdekében; vegye át a hatóságok felé történő, illetve a statisztikai adatközlések feladatát – legalábbis annak nagyobb részét – a felsőoktatási intézményektől; szolgáltasson megbízható adatokat a felsőoktatás szereplői finanszírozásának ellenőrzéséhez, illetve a finanszírozás tervezéséhez; nyújtson információt az oktatáspolitikai döntések hatásairól, eredményeiről, a felsőoktatásban szereplők mozgásáról. *ÁSZ jelentés alapján

9 2009. júliusi ÁSZ jelentés legfontosabb megállapításai alacsony feltöltöttség, egyes alkalmazások nem, vagy csak részlegesen működnek, nem megfelelő a szakmapolitikai felügyelet, Intézmények: többletfeladat, többletköltség, nincs ellentételezés (számukra nincs szolgáltatás).

10 FIR költségek, 2007, 2008 (Teljes költség: 2 évre 730 M Ft)

11 A FIR felépítése I. Intézménytörzs (IT): – intézmények alapító okiratában foglaltak (szervezeti egységek, tisztségviselők, megállapodások, fenntartók) – intézményi kapacitásadatok tárolása – akkreditált képzések adatai – intézmények szakindítási nyilvántartása Személyi nyilvántartás (SzNy): Személyes adatok – személyes törzsadatok – címadatok – értesítési adatok, előnyben részesítési adatok (hallgatók) – nyelvtudás, nemzetközi szervezeti tagságok, szakképzettségek, tudományos címek (oktatók) Jogviszony adatok – hallgatói, kollégiumi, doktorjelölti, vendéghallgatói jogviszonyok – hallgatók képzési adatai – kiadott oklevelek, doktori fokozatok – oktatói jogviszonyok – munkakör, foglalkoztatás típusa, heti óraszám

12 Személynyilvántartás (SzNy) folytatás Oklevél, Oklevélmelléklet – adatszolgáltatás, bejelentés az intézmények által, tanulmányi rendszerekből – a tanulmányi rendszerek által előállított PDF-ek tárolása – a FIR SzNy-ben használthoz hasonló módon történő működés Országos Doktori és Habilitációs Nyilvántartás – adminisztrációs modul (bejelentés, karbantartás) – lekérdező funkciók Webmodul – adatbejelentő és karbantartó felület biztosítása azon intézmények számára, amelyek nem rendelkeznek a FIR-be történő adatbejelentésre alkalmas elektronikus tanulmányi rendszerrel – lekérdező funkciók biztosítása Fóka – a Személynyilvántartásban tárolt oktatók és hallgatók adatainak megjelenítése – az intézményi adatszolgáltatás során felmerülő adminisztratív feladatok informatikai támogatása – intézményi kapcsolatokhoz tartozó adminisztrációs felület Állampolgári lekérdező felület – saját jogviszony- és személyes adatok lekérdezése – Ügyfélkapus azonosítás alkalmazása A FIR felépítése II.

13 FIR: már működő szolgáltatások és előnyök képzések nyilvántartása: naprakész, teljes körű, felvételi tájékoztató forrása, adatszolgáltatás OEP, NYUFIG, MÁK adatbejelentés: 2009 tavasztól (intézményi bejelentés helyett) Oktatói nyilvántartás: közel teljes, adatszolgáltatás (MAB akkreditáció) FIR személyes adatok ellenőrzése az Ügyfélkapun keresztül: www.magyarorszag.huwww.magyarorszag.hu Jelentősen javult az adatminőség az intézményi oldalon

14 FIR: tervezett szolgáltatások Adatminőség, ellenőrzés: intézményi adatok lekérdezése, OEP, MÁK, NYUFIG jelentés technikai fejlesztése Központi DPR adatintegráció (munkaügyi nyilvántartásokkal), Adatkapcsolat az ágazati vezetői információs rendszerrel (AVIR), OKM statisztikai adatszolgáltatás kiváltása Felvi.hu/Hivatali ügyek– statisztikai jelentések megújítása

15 FIR aktuális statisztika Hallgatók: Aktív hallgató: 230 818 (OKM Stat., 2008: 371 377 - 62,2%) Passzív hallgató: 354 081 (nincs OKM Stat.) Kijelentett (lezárt) hallgató: 190 593 Oktatók 21 056 fő (OKM Stat., 2008: 22 475, 93,7%) 2009. november 16-i adatok alapján

16 „Feltöltési rangsor-hallgatók” IntézményFIR aktívOKM2008/FIR2009 Széchenyi István Egyetem10 46597,5% Pannon Egyetem10 15896,9% Kodolányi János Főiskola6 06294,1% Budapesti Műszaki és Gazd. Egyetem20 65689,5% Budapesti Corvinus Egyetem15 03483,4% Budapesti Kommunikációs és Üzleti F.2 52782,3% Dunaújvárosi Főiskola384381,3% Szent István Egyetem11 10679,4% Kecskeméti Főiskola381979,2% Budapesti Műszaki Főiskola887477,6% Zsigmond Király Főiskola312377,0% Szolnoki Főiskola362776,1% Károly Róbert Főiskola972172,7% Szegedi Tudományegyetem20 61771,6% Kaposvári Egyetem249271,0% Semmelweis Egyetem744070,2% *FIR aktív hallgató, 3000 főnél több, 70% körüli vagy azt meghaladó feltöltési arányok

17 FIR aktív hallgató (2009)/OKM Stat. (2008)

18 AVIR - hangsúlyok Az Adattár alapú Vezetői Információs Rendszer (AVIR) az OKM és a felsőoktatási intézmények napi döntéshozatalát és a hosszú távú stratégia kialakítását segíti azáltal, hogy naprakész és megbízható információkat biztosít az intézmények működéséről.

19 AVIR - előzmények ÉvMegbízóFeladatHasznosulás a TÁMOP 4.1.3-ban 2001- 2005 OMfelsőoktatási ágazati kontrolling rendszerkari szintű adatok, adatgyűjtés elemzése 2004- 2006 OMBSC alapú felsőoktatási ágazati mutatószámrendszer javaslat AVIR koncepció 2004- 2006 HEFOP 3.3.1 intézményi folyamatmodell leírásokVIR kézikönyv: funkcionális területek, céltérkép 2008FTTA három éves fenntartói megállapodásokban szereplő teljesítménymutatók elemzése, javaslatok ezek megújítására, illetve a monitoringra Intézményi és ágazati mutatószámok A háttéranyagok egy része megtekinthető az AVIR site TUDASTÁR rovatában: www.felvi.hu/felsooktatasimuhely/avir

20 AVIR - előzmények Miben más a TÁMOP az eddigi AVIR – kezdeményezésekhez képest? -korábbi kezdeményezések feldolgozása, dokumentum elemzése, hasznosítása -komplex megközelítés (pénzügy, oktatás, K+F, FM, DPR) – korábban csak egy részterület volt a fókuszban (kontrolling, mutatók, ágazati BSC) -meglévő forrásrendszerekre (intézményi és központi) építi fel az ágazati adattárat -jelentős UMFT források intézményi és központi oldalon, a megvalósítás pályázati követelményei -adatminőség, fogalomtár előtérbe helyezése

21 Adattár alapú Vezetői Információs Rendszer (AVIR) projekt céljai 1.intézményi VIR (ajánlások, megvalósítás szakmai támogatása) 2.központi adattár kialakítása 3.központi adatbázisok (FIR, felvételi, KIR, stb. ), intézményi adattárak és a központi adattár közötti adatátvitel, interfész 4.támogató környezet: adatminőség, fogalomtár, stratégia tervezés

22 Mit nyújt a program az ágazati irányítás számára? -információigény esetén közvetlen adatforrás – gyors válasz ad-hoc kérdésekre -párhuzamosan folyó intézményi lekérdezés kiváltása -ellenőrzött intézményi adatgyűjtés – pontos, megbízható információk -stratégiai mutatókhoz adatforrás -adatok, elemzések, háttér támogatás Átláthatóbb és hatékonyabb ágazati tervezés, működés!

23 Mit nyújt az intézményeknek? ad-hoc jellegű, központi adatszolgáltatások kiváltása intézményi rendszerekben (tanulmányi, gazdálkodási, K+F, FM) a meglévő adatokra épít, nincs szükség az adatok körének bővítésére pályázati forrás és központi szakmai segítség a bevezetéshez elősegítse a stratégia mérését, mutatószámrendszerek készítését

24 ágazati mutatószámok előállítása: intézményi monitoring, teljesítményértékelés és stratégiai tervezés támogatása adatokra épülve, intézményi adatszolgáltatás az AVIR-n keresztül, hazai és nemzetközi OKM külső adatszolgáltatás. A központi adattár lehetséges céljai

25 Intézményi költségvetési modellek készítése Intézményi indikátorok gyűjtése és az indikátorok pontosságának ellenőrzése Kapacitásakkreditáció támogatása Intézményi minőségmenedzsment Ágazati stratégiai tervezés támogatása a gazdasági szféra igényeinek figyelembevételével Felsővezetői stratégiai mutatószámrendszer kialakítása az ágazati stratégiai célok teljesülésének mérésére Felsőoktatási rangsorok készítése Felvételizők, gazdasági szereplők, társminisztétiumok, állampolgárok, kutatóintézetek számára elérhető információk (és adatok) biztosítása, tájékoztatások Intézmények számára a központilag kezelt információk biztosítása (a saját intézményről részletes, más intézményekről aggregált szinten) A központi adattár további fejlesztési céljai (TÁMOP 4.1.3 után)

26 1.Minőségpolitika és kapcsolódó eljárások 2.Formális belső mechanizmusok a képzési programok jóváhagyására, követésére, értékelésére 3.Hallgatók értékelése 4.Oktatói kar minőségbiztosítása 5.Erőforrások biztosítása a képzési programokhoz 6.Információs rendszerek 7.Adatok közzététele Európai Minőségi Alapelvek és Útmutatások

27 Köszönöm a figyelmet! kerekes.gabor@educatio.hu www.felvi.hu


Letölteni ppt "Felsőoktatási központi informatikai rendszerek jelene, jövője, különös tekintettel az AVIR-ra 2009. december 8. Kerekes Gábor Educatio Nonprofit Kft."

Hasonló előadás


Google Hirdetések