Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Educatio Nonprofit Kft.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Educatio Nonprofit Kft."— Előadás másolata:

1 Educatio Nonprofit Kft.
Felsőoktatási központi informatikai rendszerek jelene, jövője, különös tekintettel az AVIR-ra 2009. december 8. Kerekes Gábor Educatio Nonprofit Kft.

2 Központi oktatási információs rendszerek
Felsőoktatási felvételi rendszer Diákigazolvány rendszer Felsőoktatási információs rendszer (FIR) Diplomás pályakövető rendszer (DPR) Adattár alapú vezetői információs rendszer (AVIR)

3 Minőség a felsőoktatásban
Cél a felsőoktatásban: minőségjavulás a csapból is ez folyik de vajon mi a minőség a felsőoktatásban rangsorok? kutató egyetemek? munkaerőpiac? emelt szintű érettségi? minimum pontszám emelése? milyen a minőségi intézmény?

4 Hogy csinálják külföldön?
A felsőoktatási minőségfejlesztés európai szervezete (ENQA) Minőségfejlesztési Alapelvek és Útmutatások az Európai Felsőoktatási Térségben 1988 – Bologna 2001 – Prága 2003 – Berlin 2005 – Bergen 2007 – London

5 Európai Minőségi Alapelvek és Útmutatások
Minőségpolitika és kapcsolódó eljárások Formális belső mechanizmusok a képzési programok jóváhagyására, követésére, értékelésére Hallgatók értékelése Oktatói kar minőségbiztosítása Erőforrások biztosítása a képzési programokhoz Információs rendszerek Adatok közzététele

6 Európai Alapelvek és Útmutatások
Információs rendszerek Az intézménynek gondoskodnia kell a szükséges információk szisztematikus gyűjtéséről, elemzéséről és felhasználásáról. Adatok közzététele Az intézmények rendszeresen közzé kell tegyenek naprakész és objektív, kvantitatív és kvalitatív információkat a képzési programjaikról.

7 A FIR jogszabályi tartalma, funkciója
A Felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. Tv. 35. §-a szerint a Felsőoktatási Információs Rendszer (FIR) - központi nyilvántartás keretében - a nemzetgazdasági szintű tervezéshez szükséges fenntartói, intézményi, foglalkoztatási, hallgatói, oktatói és más alkalmazotti adatokat tartalmazza. A 79/2006. (IV.5.) Kormányrendelet szabályozza a FIR létrehozásának és működésének részleteit A FIR-be az intézményfenntartók, illetve a felsőoktatási intézmények kötelesek adatot szolgáltatni. A FIR működtetője az oktatói, kutatói, tanári munkakörben foglalkoztatottaknak, illetve a hallgatóknak egyedi, 11 karakter hosszú azonosító számot ad. A hallgatók esetében az azonosító végigkíséri a személy köz- és felsőoktatási életútját. A nyilvántartandó adatkört szintén a jogszabályok határozzák meg, melyek az oktatók és a hallgatók esetében eltérőek. A FIR működtetője tartja nyilván a kiadott okleveleket, oklevélmellékleteket és doktori fokozatokat.

8 FIR stratégiai célkitűzések
fontos és megbízható adatokat szolgáltasson az oktatáspolitikai döntéshozók – később kialakítandó – vezetői információs rendszeréhez, többek között a nemzetgazdasági szintű tervezés érdekében; vegye át a hatóságok felé történő, illetve a statisztikai adatközlések feladatát – legalábbis annak nagyobb részét – a felsőoktatási intézményektől; szolgáltasson megbízható adatokat a felsőoktatás szereplői finanszírozásának ellenőrzéséhez, illetve a finanszírozás tervezéséhez; nyújtson információt az oktatáspolitikai döntések hatásairól, eredményeiről, a felsőoktatásban szereplők mozgásáról. *ÁSZ jelentés alapján

9 2009. júliusi ÁSZ jelentés legfontosabb megállapításai
alacsony feltöltöttség, egyes alkalmazások nem, vagy csak részlegesen működnek, nem megfelelő a szakmapolitikai felügyelet, Intézmények: többletfeladat, többletköltség, nincs ellentételezés (számukra nincs szolgáltatás).

10 FIR költségek, 2007, 2008 (Teljes költség: 2 évre 730 M Ft)

11 A FIR felépítése I. Intézménytörzs (IT):
intézmények alapító okiratában foglaltak (szervezeti egységek, tisztségviselők, megállapodások, fenntartók) intézményi kapacitásadatok tárolása akkreditált képzések adatai intézmények szakindítási nyilvántartása Személyi nyilvántartás (SzNy): Személyes adatok személyes törzsadatok címadatok értesítési adatok, előnyben részesítési adatok (hallgatók) nyelvtudás, nemzetközi szervezeti tagságok, szakképzettségek, tudományos címek (oktatók) Jogviszony adatok hallgatói, kollégiumi, doktorjelölti, vendéghallgatói jogviszonyok hallgatók képzési adatai kiadott oklevelek, doktori fokozatok oktatói jogviszonyok munkakör, foglalkoztatás típusa, heti óraszám

12 A FIR felépítése II. Személynyilvántartás (SzNy) folytatás
Oklevél, Oklevélmelléklet adatszolgáltatás, bejelentés az intézmények által, tanulmányi rendszerekből a tanulmányi rendszerek által előállított PDF-ek tárolása a FIR SzNy-ben használthoz hasonló módon történő működés Országos Doktori és Habilitációs Nyilvántartás adminisztrációs modul (bejelentés, karbantartás) lekérdező funkciók Webmodul adatbejelentő és karbantartó felület biztosítása azon intézmények számára, amelyek nem rendelkeznek a FIR-be történő adatbejelentésre alkalmas elektronikus tanulmányi rendszerrel lekérdező funkciók biztosítása Fóka a Személynyilvántartásban tárolt oktatók és hallgatók adatainak megjelenítése az intézményi adatszolgáltatás során felmerülő adminisztratív feladatok informatikai támogatása intézményi kapcsolatokhoz tartozó adminisztrációs felület Állampolgári lekérdező felület saját jogviszony- és személyes adatok lekérdezése Ügyfélkapus azonosítás alkalmazása

13 FIR: már működő szolgáltatások és előnyök
képzések nyilvántartása: naprakész, teljes körű, felvételi tájékoztató forrása, adatszolgáltatás OEP, NYUFIG, MÁK adatbejelentés: 2009 tavasztól (intézményi bejelentés helyett) Oktatói nyilvántartás: közel teljes, adatszolgáltatás (MAB akkreditáció) FIR személyes adatok ellenőrzése az Ügyfélkapun keresztül: Jelentősen javult az adatminőség az intézményi oldalon

14 FIR: tervezett szolgáltatások
Adatminőség, ellenőrzés: intézményi adatok lekérdezése, OEP, MÁK, NYUFIG jelentés technikai fejlesztése Központi DPR adatintegráció (munkaügyi nyilvántartásokkal), Adatkapcsolat az ágazati vezetői információs rendszerrel (AVIR), OKM statisztikai adatszolgáltatás kiváltása Felvi.hu/Hivatali ügyek– statisztikai jelentések megújítása

15 FIR aktuális statisztika
Hallgatók: Aktív hallgató: (OKM Stat., 2008: ,2%) Passzív hallgató: (nincs OKM Stat.) Kijelentett (lezárt) hallgató: Oktatók fő (OKM Stat., 2008: , 93,7%) 2009. november 16-i adatok alapján

16 „Feltöltési rangsor-hallgatók”
Intézmény FIR aktív OKM2008/FIR2009 Széchenyi István Egyetem 10 465 97,5% Pannon Egyetem 10 158 96,9% Kodolányi János Főiskola 6 062 94,1% Budapesti Műszaki és Gazd. Egyetem 20 656 89,5% Budapesti Corvinus Egyetem 15 034 83,4% Budapesti Kommunikációs és Üzleti F. 2 527 82,3% Dunaújvárosi Főiskola 3843 81,3% Szent István Egyetem 11 106 79,4% Kecskeméti Főiskola 3819 79,2% Budapesti Műszaki Főiskola 8874 77,6% Zsigmond Király Főiskola 3123 77,0% Szolnoki Főiskola 3627 76,1% Károly Róbert Főiskola 9721 72,7% Szegedi Tudományegyetem 20 617 71,6% Kaposvári Egyetem 2492 71,0% Semmelweis Egyetem 7440 70,2% *FIR aktív hallgató, 3000 főnél több, 70% körüli vagy azt meghaladó feltöltési arányok

17 FIR aktív hallgató (2009)/OKM Stat. (2008)

18 AVIR - hangsúlyok Az Adattár alapú Vezetői Információs Rendszer (AVIR) az OKM és a felsőoktatási intézmények napi döntéshozatalát és a hosszú távú stratégia kialakítását segíti azáltal, hogy naprakész és megbízható információkat biztosít az intézmények működéséről.

19 Hasznosulás a TÁMOP 4.1.3-ban
AVIR - előzmények Év Megbízó Feladat Hasznosulás a TÁMOP ban OM felsőoktatási ágazati kontrolling rendszer kari szintű adatok, adatgyűjtés elemzése BSC alapú felsőoktatási ágazati mutatószámrendszer javaslat AVIR koncepció HEFOP 3.3.1 intézményi folyamatmodell leírások VIR kézikönyv: funkcionális területek, céltérkép 2008 FTT A három éves fenntartói megállapodásokban szereplő teljesítménymutatók elemzése, javaslatok ezek megújítására, illetve a monitoringra Intézményi és ágazati mutatószámok A háttéranyagok egy része megtekinthető az AVIR site TUDASTÁR rovatában:

20 AVIR - előzmények Miben más a TÁMOP az eddigi AVIR – kezdeményezésekhez képest? korábbi kezdeményezések feldolgozása, dokumentum elemzése, hasznosítása komplex megközelítés (pénzügy, oktatás, K+F, FM, DPR) – korábban csak egy részterület volt a fókuszban (kontrolling, mutatók, ágazati BSC) meglévő forrásrendszerekre (intézményi és központi) építi fel az ágazati adattárat jelentős UMFT források intézményi és központi oldalon, a megvalósítás pályázati követelményei adatminőség, fogalomtár előtérbe helyezése

21 Adattár alapú Vezetői Információs Rendszer (AVIR) projekt céljai
intézményi VIR (ajánlások, megvalósítás szakmai támogatása) központi adattár kialakítása központi adatbázisok (FIR, felvételi, KIR, stb. ), intézményi adattárak és a központi adattár közötti adatátvitel, interfész támogató környezet: adatminőség, fogalomtár, stratégia tervezés

22 Mit nyújt a program az ágazati irányítás számára?
információigény esetén közvetlen adatforrás – gyors válasz ad-hoc kérdésekre párhuzamosan folyó intézményi lekérdezés kiváltása ellenőrzött intézményi adatgyűjtés – pontos, megbízható információk stratégiai mutatókhoz adatforrás adatok, elemzések, háttér támogatás Átláthatóbb és hatékonyabb ágazati tervezés, működés!

23 Mit nyújt az intézményeknek?
ad-hoc jellegű, központi adatszolgáltatások kiváltása intézményi rendszerekben (tanulmányi, gazdálkodási, K+F, FM) a meglévő adatokra épít, nincs szükség az adatok körének bővítésére pályázati forrás és központi szakmai segítség a bevezetéshez elősegítse a stratégia mérését, mutatószámrendszerek készítését

24 A központi adattár lehetséges céljai
ágazati mutatószámok előállítása: intézményi monitoring, teljesítményértékelés és stratégiai tervezés támogatása adatokra épülve, intézményi adatszolgáltatás az AVIR-n keresztül, hazai és nemzetközi OKM külső adatszolgáltatás.

25 A központi adattár további fejlesztési céljai
(TÁMOP után) Intézményi költségvetési modellek készítése Intézményi indikátorok gyűjtése és az indikátorok pontosságának ellenőrzése Kapacitásakkreditáció támogatása Intézményi minőségmenedzsment Ágazati stratégiai tervezés támogatása a gazdasági szféra igényeinek figyelembevételével Felsővezetői stratégiai mutatószámrendszer kialakítása az ágazati stratégiai célok teljesülésének mérésére Felsőoktatási rangsorok készítése Felvételizők, gazdasági szereplők, társminisztétiumok, állampolgárok, kutatóintézetek számára elérhető információk (és adatok) biztosítása, tájékoztatások Intézmények számára a központilag kezelt információk biztosítása (a saját intézményről részletes, más intézményekről aggregált szinten)

26 Európai Minőségi Alapelvek és Útmutatások
Minőségpolitika és kapcsolódó eljárások Formális belső mechanizmusok a képzési programok jóváhagyására, követésére, értékelésére Hallgatók értékelése Oktatói kar minőségbiztosítása Erőforrások biztosítása a képzési programokhoz Információs rendszerek Adatok közzététele

27 Köszönöm a figyelmet!


Letölteni ppt "Educatio Nonprofit Kft."

Hasonló előadás


Google Hirdetések