Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Az előadás letöltése folymat van. Kérjük, várjon

Római Köztársaság. Róma alapítása – A római faj Aeneas legendája (Vergilius: Aeneis) –Dido, karthágói királynő története és egyéb utazások (Odüsszeusz.

Hasonló előadás


Az előadások a következő témára: "Római Köztársaság. Róma alapítása – A római faj Aeneas legendája (Vergilius: Aeneis) –Dido, karthágói királynő története és egyéb utazások (Odüsszeusz."— Előadás másolata:

1 Római Köztársaság

2 Róma alapítása – A római faj Aeneas legendája (Vergilius: Aeneis) –Dido, karthágói királynő története és egyéb utazások (Odüsszeusz bolyongásához hasonló) Történelmi tény –Az első települések Kr.e. a 11. században jöttek létre.

3 Róma alapítása – A római faj Háborúk a latinok ellen (az Iliászhoz hasonlóan) A szabin nők elrablása (J. L. David festménye)

4 Róma alapítása – Róma (a királyság kora) Romulus és Remus mondája - anyjuk latin hercegnő és Vesta- papnő volt - ennek ellenére két fiút szült Mars istennek - egy nem-latin király elrendelte, hogy öljék meg őket - a két fiút egy nőstényfarkas szoptatta - miután felnőttek, várost alapítottak (Kr.e.753) - Romulus megölte Remust Történelmi tény - az etruszkok legyőzték a rómaiakat (nem-latin királyok) - a rómaiak végül legyőzték az etruszkokat és letették a birodalom alapjait

5 A királyság kora Az etruszkok elleni háborúval fejeződött be (Kr.e. 500 körül) –A háborús hősök a megtestesítői a rómaiak által megkívánt tulajdonságoknak –Horatio a hídnál (A Horatiusok esküje – J. L. David) –A római történelem első századai sok hasonló legendát tartalmaznak –Ez a háború az Amerikai Függetlenségi Háborúhoz hasonlítható A királyság idején –7 király uralkodott –A rómaiak fellázadtak az utolsó (etruszk) király ellen, hogy megalapítsák a köztársaságot

6 A köztársaság kora A Szenátus és a római polgárok vezették –SPQR = a Római Szenátus és Nép –A szenátus (patríciusok) jelölte ki a konzulokat (1 évre) ők vezették a hadsereget és igazságot osztottak az emberek közvetlenül fordulhattak a konzulokhoz –A szegények (plebejusok) törzsekbe szerveződtek és 10 néptribunust választottak helyi ügyek irányítása vétó jog

7 Államszervezet ( hatalom megosztása ) Szenátus - patríciusok –nem hozott törvényeket, de tanácsait elfogadták –rendkívüli esetekben – pl. Rómát fenyegető veszély – kijelölte a diktátor személyét (6 hónap) –cenzorokat jelölt ki (erkölcsök örzője/bíró) –egyéb tisztviselőket nevezett ki Népgyűlés - plebejusok –minden törvényt ő hozott (plebiscitumok) –magisztrátusokat és bírákat választott Comitia Curiata/Centuriata – plebejusok és patriciusok –az emporiumot igazgatta (katonai erő) Pontifex Maximus –Vallási vezető Mindannyian a Fórumon találkoztak (egymás ellenőrzése).

8 Államszervezet Összehasonlítás az AEÁ kormányával –hatalmi egyensúly –Szenátus és Képviselőház –Konzul (= elnök) –Néptribunus (vétó jog) –Bíróságok (függetlenek) –Katonai hatalom (?) –Cenzorok (?)

9 Katonai szervezet Század — 100 felfegyverzett férfi –százados vezetésével Manipulus — 3 század –nehéz terepen gyorsan tudtak mozogni (jobban mint a phalanx) –saját döntések Légió — több manipulus –6000 férfi –könnyűlovasság támogatta Büntetések –Halál egyéni fegyelemsértésért –Megtizedelés gyávaságért

10 Római terjeszkedés (Itáliában) Itália meghódítása –200 évet vett igénybe –Egész vagy részleges polgárjogot biztosított a meghódított területen adó és törvényadta hasznok a meghódított Itáliai területek hűsége –Pürrhosz király inváziója (pürrhoszi győzelem) Római kolóniák –Stratégiai fontosságú helyeken voltak –Megállapodás által jöttek létre –Csapatokat küldtek szükség esetén –Az adott terület lakosságának szokásai sértetlenek maradtak –A kolóniák főleg a kereskedelemben játszottak szerepet.

11 Római terjeszkedés (Itálián kívül) Pun háborúk –Karthágó föníciai gyarmat volt –Szicília –Hannibal Rómát akarta megtámadni –Segítséget kapott az itáliai alávetett népektől

12 Római terjeszkedés (Itálián kívül) Kelet és Nyugat meghódítása –Főleg szövetségeseknek tekintették a legyőzötteket, nem rabszolgáknak –Tolerancia –Korrupció a görög királyságokban –Néhány államot megkapott Róma –Gyors, precíz támadások szilárd eltökéltséggel és fegyelemmel –A legtöbb csatában számbeli fölénnyel rendelkeztek –A Párthus Birodalmat nem tudták meghódítani

13 Egy birodalom kiépülése Kr.e. a II. században: –Róma még mindig köztársaság volt –állandó ellenőrzés és egyensúlyra törekedés –Két párt jelent meg Optimaták (konzervatívok, Cato vagy Cicero) Populárisok (a nép ereje) Család Római értékek –vallásosság, jámborság –fegyelem –egyszerűség, igénytelenség, szerénység –a kapzsiság bűn –jogos háborúk –soha ne add fel!

14 Egy birodalom kiépülése A nők helyzete –férfiak hiánya a háborúk idején –gazdasági hatalmat nyertek –engedélyezett volt számukra válás és utána megtarthatták tulajdonukat –erkölcseik végül megromlottak, részben az otthonülő, dologtalan élet miatt

15 Egy birodalom kiépülése Rabszolgaság –a hódítások következté- ben megnőtt a rabszolgák száma –a lakosság 40%-át alkották –rossz életkörülmények –a rómaiak féltek a rabszolgalázadásoktól –A rabszolgák végezték el a plebejusok munkáját, akik ingyenélők lettek (Róma tartotta el őket – Panem et circensem)

16 Egy birodalom kiépülése Gazdasági helyzet –nem volt elég termőföld az emberek szükségleteinek kielégítésére –a gazdálkodókra szükség volt és tisztelték őket –a gabona és más élelmiszerek megszerzése rendkívül fontos volt –Karthágó legyőzése még több földet biztosított –Róma és a római polgárok sokat fogyasztottak –a kereskedelemből származó profit sok rómait tett gazdaggá –Egyre nagyobbak lettek a különbségek a szegények és gazdagok között –Róma polgárai nem kellett adót fizessenek

17 Egy birodalom kiépülése Róma elfoglalta Görögországot Kr.e. 150-ben A rómaiak sok mindent vettek át a görögtől –ugyanazokat az isteneket és istennőket imádták, más néven –ezek az istenek indoeurópai eredetűek voltak

18 A köztársaság összeomlása Gracchus testvérek –az erőszak, erőszakos cselekedetek általánosak voltak Marius –a konzulok újraválasztása (több alkalommal) –állandó hadsereg Sulla –egész életére diktátori hatalommal ruházták fel –hadsereget használt a lázadások leverésére –proscriptiok (feketelisták)

19 Julius Caesar 100-44 Kr.e. Gyermekkor és ifjúkor –arisztokrata családba született császármetszés a legenda szerint Vénusz istennő leszármazottja volt –ismert volt nőügyeiről és a szórakozásairól –elfogták a kalózok; váltságdíjjal kiváltották visszatért és megölte a kalózokat –különböző tisztségeket töltött be szobrot állított Nagy Sándornak

20 Julius Caesar Triumvirátus - kitűntették Hispániai tetteiért -kormányzónak nevezték ki (az általa meghódított területeken) -szövetséget kötött Crassusszal és Pompeiusszal -triumvirátus -Crassus halála után versengeni kezdett Pompeiusszal -átkelt a Rubiconon -győzött a polgárháborúban -Veni, vidi, vici — Jöttem, láttam, győztem -Egyiptom meghóditása (Kleopátra epizód)

21 Julius Caesar Hódító hősként tért vissza Rómába –diadalmenet minden elfoglalt területért: Gallia, Afrika, Hispánia, Ázsia, más napokon pedig játékok –kétszer is visszautasította a császári koronát, mert tudta, hogy sokan ellene fordultak volna Diktátor (egy ember irányít) –kinevezik 10 évre, aztán egész életére –Caesar intézkedései Róma vezetőjeként - Julianus naptár - könyvtárak, színházak, egyéb közjót szolgáló intézkedések - polgárjog a meghódított Hispánia és Gallia tartományok lakosságának

22 Julius Caesar Caesar meggyilkolása –a szenátusbeli ellenségei ölték meg –okok: Caesar hatalma és a félelem, hogy császár válhat belőle –Kr.e. 44, március 15-én halt meg –20 szenátor végzett vele, több késszúrással, köztük volt fogadott fia, Brutus is –Marcus Antonius és Octavianus összefogtak az összeesküvők ellen

23

24 Újabb területek meghódítása a katonai erők legyőzése, majd a helyi törzsek ellenőrzés alá vonása a hódítások folytatódtak a köztársaság, majd a császárság idején is. (Asterix és Obelix)


Letölteni ppt "Római Köztársaság. Róma alapítása – A római faj Aeneas legendája (Vergilius: Aeneis) –Dido, karthágói királynő története és egyéb utazások (Odüsszeusz."

Hasonló előadás


Google Hirdetések